Модульдік білім беру бағдарламалары

Модульдік оқыту - бұл оқу ақпараты модульдерге (аяқталған және дербес бірліктер, ақпарат бөліктері) бөлінетін білім беру процесін ұйымдастыру. Модуль ұғымы «қандай да бір нақты жұмысты орындау үшін кейбір теориялық және тәжірибелік дағдыларды бастапқы меңгеру қамтамасыз етілетін оқу материалының осындай көлемін» қамтиды.

Колледждің міндеті білім алушыларда өз оқуы үшін табыстылық пен жауапкершілік атмосферасын құру, ал одан әрі – кәсіби өсу мен еңбек саласының өзгермелі жағдайында бейімделуге жауапкершілік.

Мамандықтар бойынша модульдік оқыту:

 • қызметкерлердің арнайы дайындығы;
 • пәндік модульдерді әзірлеу;
 • дидактикалық және әдістемелік құралдар;
 • студенттер үшін де, педагогтар үшін де оқу тиімділігінің сапасын бағалау.

Колледжде модульдік оқыту ақпарат, қызмет, үдеріс алу үшін тұтас құрылымдық бірлік немесе ұйымдастыру - әдістемелік негіз болып табылады. Сондықтан мұндай оқытуды оқыту тәсілі, дербестік деңгейі және қарқыны бойынша жеке бағдарлама ретінде қарастыруға болады.

Модульдік оқыту құзыретті мамандарды даярлау сапасына кепілдік беретін оқытудың анағұрлым үйлесімді, түсінікті және нәтижелі технологиясы болып табылады. Модульдік технология бойынша құрылған бағдарламалар бойынша оқытылған мамандар тек білімді ғана емес, сонымен қатар таңдап алынған кәсіп пен мамандық: шешім қабылдау, қызметтер мен өндірістік жұмыстарды орындау дағдыларын да меңгерген.

 

«Мирас» колледжі мекемесінде 2019-2020 оқу жылынан бастап үш мамандық бойынша модульдік оқыту жүйесі енгізілді.

0511000 «Туризм»

1. Білім беру бағдарламасының деңгейі.

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге түсіндірме жазба.

0511000 «Туризм» мамандығы бойынша білім беру модульдік бағдарламасы аймақтық еңбек нарығының қажеттілігін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және бітірушінің кәсіби қызметінің бағдарламасы мен бағытының сипаттамасын, оқу нәтижелері мен алған құзыреттерін, оқыту нәтижелерін бағалау саясатын, білім алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін білім беру процесін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын құрайтын модульдердің сипаттамасын, әдістемелік материалдарды, білім беру бағдарламасын, сәйкес білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламасының мазмұны модульдік форматта әзірленген оқу жоспары арқылы жүзеге асырылады, онда білім берудің бірінші деңгейі үшін пәндердің үш циклы қарастырылған: жалпы білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінді пәндер циклі, сондай-ақ оқытудың қосымша түрлері (кәсіптік тәжірибе, дене шынықтыру және т.б.) және қорытынды аттестаттау.

Колледжде 0511000 «Туризм» мамандығы бойынша модульдік оқыту бойынша келесі біліктілікті алуға болады:

 1. 051102 2 «Экскурсовод»
 2. 051103 2 «Туристік агент» біліктілігі
 3. Орта буын маманы біліктілігі 051104 3 – «Менеджер»

  

1.1 Нормативтік құжаттар білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген:

 1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚРЗ «Білім туралы» Заңы
 2. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы
 3. Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі («орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрығы 26.11.2019ж).
 4. Жалпы білім беретін пәндер сағаттары 1448 сағат ҚР БҒМ 2015 жылғы 15 маусымдағы №384 бұйрығына 617-қосымша негізінде бөлінді.

 

2. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

2.1. Оқу мерзімі

Күндізгі оқу нысанының білім беру бағдарламасын игерудің нормативтік мерзімі мен еңбек сыйымдылығы

Біліктілік атауы

 

Негізгі орта білім базасында

(9 сынып)

Жалпы орта білім базасында (11 сынып)

051102 2 «Экскурсовод»

1 жыл 10 ай

10 месяцев

051103 2 «Туристік агент»

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

051104 3 – «Менеджер»

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Білім беру бағдарламасының еңбексыйымдылығында білім алушының аудиториялық және өзіндік жұмысының барлық түрлері, бақылау іс-шараларына бөлінген тәжірибе мен уақыт ескерілген.

 

2.2 Білім беру бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызметі

2.2.1 Кәсіби қызмет саласы

Білім беру бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет саласы туризм және қонақжайлылық индустриясы, сондай-ақ туризммен тікелей немесе жанама байланысты ғылым, білім, мемлекеттік реттеу және адам қызметінің басқа да салалары болып табылады.

Туризм жөніндегі Менеджер - бұл клиенттердің туристік сапарларын ұйымдастырумен айналысатын туризм саласындағы маман. Қазіргі уақытта бұл демалыс және ойын-сауық индустриясында сұранысқа ие мамандықтардың бірі. «Мирас» колледжі мекемесі келесі турагенттіктермен жұмыс істейді: «Кумбез kz» ЖШС, «Hawaitour» ЖК, «Горизонт Мега Tour» ЖШС, «Шымтур» ЖШС, «Шүкенова» ЖК, «Қуаныш» ЖК, «Лайм трэвэл» ЖШС, «Евсеев В. И» ЖК, «Fantasy Travel», «Vezunchik», «Prestige tour», «Suan Travel» ЖШС, «Бізбен бірге жүр», «Еуро Тур Сервис» ЖШС, «Ювел» ЖШС. hotel «Rixos», «Сanvas» ЖШС, «Альпинизм Федерациясы, спорттық туризм және мұздан тазарту» ҚБ және т. б.

Олар сол мамандық бойынша біздің тәжірибе базалары болып табылады. Тәжірибе базасы-студенттердің тәжірибе өткізу үшін жарамды кәсіпорын, мекеме, бағыныстылық пен меншіктің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру және тиісті білім беру-біліктілік деңгейі үшін тәжірибе бағдарламасының орындалуын қамтамасыз етеді. Олардың базасында тәжірибеден өткеннен кейін, біздің әлеуметтік серіктестеріміз біздің студенттеріміздің жұмыскерлері болып табылады. Қазіргі уақытта біздің түлектер «Горизонт Мега Tour» ЖШС, «Куаныш» Турагентсво, «Vezunchik», «Prestige tour», «Бізбен бірге жүр», «Лайм трэвэл» ЖШС, «Canvas» ЖШС, «Федерция Альпинизм, спорттық туризм және мұздан шығу» қоғамдық бірлестігінде жұмыс істейді. 2018-2019 оқу жылының түлектерін жұмысқа орналастыру 86% құрады. Осы мамандық бойынша жоғары жалақымен қызықты жұмыс табу өте оңай, өйткені осы саланың мамандары қазіргі уақытта жоғары сұранысқа ие!

   

«Туризм» мамандығы бойынша кәсіби қызметтің міндеттері: Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруін есепке ала отырып, туристік қызметті перспективалық және ағымдағы жоспарлау;

 • туристік қызметтердің жаңа түрлерін әзірлеу және жылжыту
 • басқару процесін оңтайландыру мақсатында есеп пен бақылауды ұйымдастыру, туристік бизнестің әр түрлі салаларында туристік қызмет көрсету бойынша жұмысты басқару
 • туристік сату тиімділігін арттыру мақсатында маркетингтік зерттеулер жүргізу
 • туристік қызметтің қауіпсіздігі бойынша профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру
 • туристік ұйымның қызметі мен экономикалық қауіпсіздігі. 

 

3. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесін ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарына сәйкес білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуы оқу жоспарымен, практика бағдарламаларымен, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдармен (бақылау тапсырмаларының қорлары), тиісті білім беру технологияларын (пәндердің оқу-әдістемелік кешендері) іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдармен және т. б. регламенттеледі. 

 

4. Материалдық ресурстар

Модульдік білім беру бағдарламасындағы материалдық ресурстар – бұл білім беру қызметтері бойынша барлық қызметті қамтамасыз ететін ұйымның ресурстары. "Мирас" колледжінің оқу үдерісін сапалы өткізу үшін қажетті материалдық-техникалық жағдайы бар. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету Оқу процесі үшін қажетті оқу және қосалқы алаңдарды, жеткілікті инфрақұрылымды, оқу процесін есептеу және ұйымдастыру техникасымен, оқу материалдарының жеткілікті санымен қамтамасыз етуді қамтиды. Қазіргі уақытта 0511000 "Туризм" мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін мамандықтың МЖМБС сәйкес икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін кең көлемді оқу-материалдық базасы бар. Колледжде оқу үдерісін жүзеге асыру үшін модульдік білім беру бағдарламасы аясында оқу аудиториялары, соның ішінде компьютерлік сыныптар, лингафондық кабинет, туризм бойынша арнайы кабинет, оқу залы бар кітапхана және басқа да қосымша бөлмелер бар.

 

0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика»

1. Білім беру бағдарламасының деңгейі.

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге түсіндірме жазба.

0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша білім беру модульдік бағдарламасы аймақтық еңбек нарығының қажеттілігін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып табылады. Модульдер бойынша сағаттарды бөлу кезінде уақыт және модульдік бағдарлама талаптарының өзектілігін көрсететін өзгерістер енгізілді. Әлеуетті жұмыс берушілердің қолданыстағы оқу жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізуге тілектері ескерілді. Сондай-ақ, дуальды білім беру жүйесін енгізу тәжірибесі ескерілді.

Оқу жоспарының ерекшелігі:

 • білім беру жүйесінің вариативтік деңгейін қолдау;
 • жеке пәндерді интегративті оқыту тәжірибесін қолдау;
 • түрлі пәндерде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану;
 • экономикалық және экологиялық құзыреттілікті қалыптастыру;
 • кәсіптік білім беру компоненттерінің аймақтық құрылымы.

Оқу жоспары стандарт талаптарын қолданысқа енгізуді және іске асыруды қамтамасыз етеді, Модульдер (оқу жылдары) бойынша міндетті пәндік салалардың құрылымын анықтайды. Оқу жоспары «Кәсіпқор»  Холдингі  КЕАҚ Білім беру бағдарламасын жүзеге асырудың құрылымдық элементі және құралы болып табылады.

ТжКБ мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологиялар барлық оқу пәндерінде (дене шынықтырудан басқа) қолданылады. Осыған байланысты оқу жоспарында ақпараттық технологияларды интеграциялау туралы жазбалар жоқ.

Білім беру бағдарламасының мазмұны модульдік форматта әзірленген оқу жоспары арқылы жүзеге асырылады, онда білім берудің бірінші деңгейі үшін пәндердің үш циклы қарастырылған: жалпы білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінді пәндер циклі, сондай-ақ оқытудың қосымша түрлері (кәсіптік тәжірибе, дене шынықтыру және т.б.) және қорытынды аттестаттау (дипломдық жұмыстарды/жобаларды қорғау).

     Колледжде 0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша модульдік оқыту бойынша келесі біліктілікті алуға және үйренуге болады:

 1. Біліктілігі 050608 1 – «Шебер-шаштаразшы»
 2. Біліктілігі 050601 2 – «Шаштараз-модельер»
 3. Орта буын маманы біліктілігі 050606 3 – «Суретші-модельер»

 

2.3 нормативтік құжаттар білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген:

 1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚРЗ «Білім туралы» Заңы
 2. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша "үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы
 3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығына сәйкес»
 4. Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі («орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрығы 26.11.2019ж).
 5. Жалпы білім беретін пәндер сағаттары 1448 сағат ҚР БҒМ 2015 жылғы 15 маусымдағы №384 бұйрығына 617-қосымша негізінде бөлінді. 

 

2. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

2.1. Оқу мерзімі

Күндізгі оқу нысанының білім беру бағдарламасын игерудің нормативтік мерзімі мен еңбек сыйымдылығы

Біліктіліктің коды және атауы

Негізгі орта білім базасында (9 сынып)

Жалпы орта білім базасында (11 сынып)

050608 1 - "Шаштараз шебері"

1 жыл 10 ай

10 ай

050601 2-" Шаштараз-модельер "

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050606 3 - "Суретші-модельер"

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығында білім алушының аудиториялық және өзіндік жұмысының барлық түрлері, бақылау іс-шараларына бөлінетін тәжірибе мен уақыт ескерілген.

 

2.3 Кәсіби қызметтің міндеттері

     Шаштараз - шаш көмегімен адам бейнесін жасау саласындағы маман. Оның міндетіне шаш қию, бояу, форма беру және бұйраларды күту кіреді.

     Қазіргі заманғы «Шаштараз» мамандығы осы қолөнердің білімі мен нюанстарын қамтиды. Қызмет саласына байланысты оларды осындай түрлерге бөлуге болады:

►Ерлер шебері (ерлер Шашы мен шаш маманы)

►Әйелдер шебері (әйелдер шаш маманы)

►Колорист (шашты бояумен айналысады)

►Тоқу маманы (соның ішінде косичек, дредов, афро-коса және т. б.)

►Шаштараз - универсал (көптеген салондар іздейді дәл осындай шеберлерді)

Мамандық бойынша оқу үдерісінің міндеті үйлену тойы, кешкі, подиум шаштарын жасау, бояу техникасы мен колористикасы, салонды қырқулардың сәнді тенденциялары, әртүрлі шаш түрлерін өру, постижер бұйымдары (шаштардан жапсырмалар, шиньондар, париктерді жасау) және оларды бекіту техникасы, шаш күтімі бойынша заманауи технологияларға үйрету. Сондай-ақ колледжде жоғарыда көрсетілген түрлер бойынша қосымша дағдыларды факультативтік сабақтарда алуға болады.

Колледжде үлкен әріппен кәсіпқойлар жұмыс істейді, олар білім алушыларды креативтілікке үйретеді, сән ілімдерін ұстануға өз ісінде бірінші және үздік мамандар болуға үйретеді.

Оқу барысында студенттер тек жеке бейнені жасап қана қоймай, пішін мен түсін сезінуді, жаңа идеяларды тауып, оларды іске асыруды, сонымен қатар өз жұмыстарын: суретке түсіруді, композицияны құрастыруды, кәсіби портфолио жасауды үйренеді.

 

2.4 Мамандық болашағы

Қазір трендте сәнді және стильді көрінеді. Сұлулық салондарының, шаштараздар мен барбершоптардың үнемі өсіп келе жатқан саны өзі үшін дейді. Перспективалы шаштараз ешқашан жұмыссыз қалмайды, ең бастысы-сәнді үрдістерді ұстану және өз бәсекелестерінің алдында жарты адым болу.

0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша біздің әлеуметтік серіктестеріміз: Шаштараз «Шик», «Гламур», «Восторг», «Мадонна», «Green light», «Beauty Room AR», «Анжелика», «Beauty kids moms», «Косметик студия», «A&G», «Аэлита», «Сұлу», 7 «Я», «Vip», «Shabnam» beauty studio, «Лиза», «Хадиша», «Ару»,  «Greatiff», «Шолпан маябасова», «Bloom Beauty concept Studio» студиясы. Олар сондай-ақ ұзақ жылдар бойы біздің жұмыс берушілеріміз бен тәжірибе базалары болып табылады. Тәжірибе іс-тәжірибе өткізу шарттары негізінде жүзеге асырылады, олардың қолданылу ұзақтығы шарт жасасу процесінде тараптармен келісіледі. Тәжірибе базасы нақты тәжірибе түрінің бір кезеңіне немесе 3 немесе 5 жыл мерзімге айқындалуы мүмкін.

Колледжде 0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша дуалды оқыту бар. Дуалды оқыту-бұл теориялық бөлім 40%, ал тәжірибелік бөлім 60% құрайды. Қазіргі уақытта «Мирас» колледжінде дуальды жүйе бойынша оқитын топтар бар. Сондай-ақ «ШИК» шаштаразы, «Мадонна» сұлулық салоны, «Ару» сұлулық салоны және т.б. сияқты салондармен дуальді оқыту бойынша жеке келісімдер бар. 

 

3. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарына сәйкес білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуы оқу жоспарымен, тәжірибе бағдарламаларымен, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдармен (бақылау тапсырмаларының қорлары), тиісті білім беру технологияларын (пәндердің оқу-әдістемелік кешендері) іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдармен және т. б. регламенттеледі.

Кәсіптік тәжірибені (өндірістік оқытудың барлық түрлері мен технологиялық) оқу курсы бойы теориялық сабақтарға да, өндірістік оқытуға да міндетті түрде сақталған жағдайда, оны теориялық сабақтармен кезектестіру жолымен шоғырланған немесе бытыраңқы түрде өткізуге болады.      Өндірістік оқыту оқу процесінің жалғасы болып саналады. Жергілікті жағдайларға байланысты тәжірибенің барлық түрлерін өткізу уақыты оқу курсы шегінде орын ауыстыруы мүмкін. 

 

4. Материалдық ресурстар

Модульдік білім беру бағдарламасындағы материалдық ресурстар – бұл білім беру қызметтері бойынша барлық қызметті қамтамасыз ететін ұйымның ресурстары. «Мирас» колледжінің оқу үдерісін сапалы өткізу үшін қажетті материалдық-техникалық жағдайы бар. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету Оқу процесі үшін қажетті оқу және қосалқы алаңдарды, жеткілікті инфрақұрылымды, оқу процесін есептеу және ұйымдастыру техникасымен, оқу материалдарының жеткілікті санымен қамтамасыз етуді қамтиды. Қазіргі уақытта 0506000 «Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін оқу-материалдық базасы бар, яғни мамандықтың МЖБС сәйкес икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін кең ауқымды алаңы бар зертханалар бар. Колледжде оқу үдерісін жүзеге асыру үшін модульдік білім беру бағдарламасы шеңберінде оқу аудиториялары, соның ішінде компьютерлік сыныптар, лингафондық кабинет, салонға арнайы ресімделген шеберханалар, оқу залы бар кітапхана және басқа да қосымша бөлмелер бар.

 

1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу»

1. Білім беру бағдарламасының деңгейі

1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша білім беру модульдік бағдарламасы аймақтық еңбек нарығының қажеттілігін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және бітірушінің кәсіби қызметінің бағдарламасы мен бағытының сипаттамасын, оқу нәтижелері мен алған құзыреттерін, оқыту нәтижелерін бағалау саясатын, білім алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін білім беру процесін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын құрайтын модульдердің сипаттамасын, әдістемелік материалдарды, білім беру бағдарламасын, сәйкес білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламасының мазмұны модульдік форматта әзірленген оқу жоспары арқылы жүзеге асырылады, онда білім берудің бірінші деңгейі үшін пәндердің үш циклы қарастырылған: жалпы білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінді пәндер циклі, сондай-ақ оқытудың қосымша түрлері (кәсіптік тәжірибе, дене шынықтыру және т.б.) және қорытынды аттестаттау.

Колледжде 1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша модульдік оқыту бойынша білім алуға және келесі біліктілікті алуға болады:

 1. Біліктілігі 121103 2 – «Тігінші»
 2. Біліктілігі 121106 2 – «Тігінші»
 3. Орта буын маманы біліктілігі 121109 3 – «Техник-технолог»

 

Нормативтік құжаттар білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген:

 • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚРЗ «Білім туралы» Заңы
 • Техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы
 • Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі («орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрығы 26.11.2019ж);
 • Жалпы білім беретін пәндер сағаттары 1448 сағат ҚР БҒМ 2015 жылғы 15 маусымдағы №384 бұйрығына 617-қосымша негізінде бөлінді

 

2. Білім беру бағдарламасының паспорты

Оқу мерзімі

Күндізгі оқу нысанының білім беру бағдарламасын игерудің нормативтік мерзімі мен еңбек сыйымдылығы

Біліктіліктің коды және атауы

Негізгі орта білім базасында (9 сынып)

Жалпы орта білім базасында (11 сынып)

121103 2 – «Тігінші»

1 жыл 10 ай

10 ай

121106 2 – «Тігінші»

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

121109 3 – «Техник-технолог»

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығында білім алушының аудиториялық және өзіндік жұмысының барлық түрлері, бақылау іс-шараларына бөлінетін практика мен уақыт ескерілген).

 

Кәсіби қызметтің міндеттері

Қазіргі уақытта тігін өнеркәсібі өзінің даму шыңында. Тұтынушы алдында үлгілердің кең таңдауы, түс шешімі және қазіргі заманғы үрдістермен анықталатын конструктивті сипаттамалары ашылады. Бүгін дизайнерлер ертеңгі күннің сән концепцияларын ұсынады. Осы салада жұмыс істейтін маман жалпы массадан тігін өнеркәсібінің басты міндетіне жауап беретін ең дұрыс шешімдерді таңдай отырып, халықтың жоғары сапалы, әр түрлі ассортименті мен қажетті жайлылық деңгейін сәнді киімге деген қажеттілігін қанағаттандыруды үйренуі қажет.

Осы мамандық бойынша біздің студенттеріміз «ШФ Гаухар» ЖШС, «Жібек Н.М» ЖШС, «КАЗПЛАСТ» ЖШС, «Alatex» ЖШС, «GRAND» ЖК ательесі, «Диана» ЖК және т.б. сияқты тігін фабрикаларында тәжірибеден өтуге мүмкіндігі бар. Өз құрылымында эксперименталды, дайындық, пішу және тігін өндірісі бар. Оқытудан кейін мұндай ірі тігін фабрикалары жұмыс беруші болады. 1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша түлектерді жұмысқа орналастыру 83% құрайды. Тігін фабрикасындағы жұмыстан басқа біздің студенттер өз ательесін ашады. Мысалы, біздің әлеуметтік серіктесіміз, «Диана» ЖК ательесінің жетекшісі 2019 жылдың түлегі.

  

Оқу соңында оқушы біледі және жасай алады:

 • конструкциялаудың Бірыңғай әдісінің (ЕМК) талаптарына сәйкес тігін бұйымдарының барлық түрлерінің, оның ішінде Қазақ ұлттық киімінің берілген фасондарын құрастыру мен пішудің, көркем және техникалық үлгілеудің негіздері мен прогрессивті әдістері;
 • алдағы маусымға, жылға арналған заманауи және перспективалық сән бағыты;
 • жаңа модельдер мен модельдер коллекцияларын әзірлеу тәртібі, Сән көрмелері мен демонстрацияларын ұйымдастыру,
 • жаппай және жеке өндіріс үшін тігін бұйымдарын тігу технологиясы;
 • жеке өндіріс жағдайында түрлі пішілген киімдерді құрастыру әдістері;
 • бұйымдарға арналған стандарттар, техникалық шарттар, нормативтік құжаттаманы ресімдеу тәртібі;
 • бұйым конструкцияларының сызбаларын орындау;
 • сәндің перспективалық бағытын ескере отырып, тапсырыс берушінің Жеке сұрақтарына сәйкес киім композициясын әзірлеу;
 • сыртқы, жеңіл әйел, еркек және балалар киімін тігу;
 • еңбекті және жұмыс орнын ұйымдастырудың озық және ұтымды әдістері, жабдықтарды, құрал-саймандар мен құрылғыларды қауіпсіз пайдалану ережесі, реттеу тәсілдері, жабдық жұмысындағы ұсақ ақаулықтар мен ақаулықтарды жою;
 • қолданыстағы техникалық құжаттама, нарықтық экономика, Маркетинг және менеджмент негіздері, коммерциялық есеп айырысуларды жүргізу тәртібі;
 • бухгалтерлік есеп және салық салу, кәсіпкерлікті құқықтық қамтамасыз ету;
 • адамның адамға, қоғамға қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормалар;
 • азаматтың және тұтынушының құқықтары мен міндеттері. 

 

Мамандықтың тәжірибелік дағдылары:

 • инженерлік-техникалық қызметті ұйымдастыру;
 • материалдарды тиімді пайдалану мен сақтауды ұйымдастыру.

 

 

3. Мамандық болашағы

Тігін өндірісі - бұл тиімді кәсіпорын. Мамандығы пайдаланады үлкен сұранысқа ие. Бұл маталарды тігу және өңдеу технологиясында белгілі бір білімді талап ететін барынша шығармашылық процесс.

 

4. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарына сәйкес білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуы оқу жоспарымен, тәжірибе бағдарламаларымен, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдармен (бақылау тапсырмаларының қорлары), тиісті білім беру технологияларын (пәндердің оқу-әдістемелік кешендері) іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдармен және т. б. регламенттеледі.

 

5. Материалдық ресурстар

Модульдік білім беру бағдарламасындағы материалдық ресурстар – бұл білім беру қызметтері бойынша барлық қызметті қамтамасыз ететін ұйымның ресурстары. «Мирас» колледжінің оқу үдерісін сапалы өткізу үшін қажетті материалдық-техникалық жағдайы бар. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету Оқу процесі үшін қажетті оқу және қосалқы алаңдарды, жеткілікті инфрақұрылымды, оқу процесін есептеу және ұйымдастыру техникасымен, оқу материалдарының жеткілікті санымен қамтамасыз етуді қамтиды. Қазіргі уақытта 1211000 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін мамандықтың МЖМБС сәйкес іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін кең жалпы ауданы бар оқу-материалдық базасы бар. Колледжде оқу үдерісін жүзеге асыру үшін модульдік білім беру бағдарламасы аясында оқу аудиториялары, соның ішінде компьютерлік сыныптар, лингафондық кабинет, білім беру стандарттары бойынша жабдықталған тігін шеберханалары, тігін жабдықтары, Оқу залы бар кітапхана және басқа да қосымша бөлмелер бар.

 

Joomla Plugins

Жаңалықтар

9-мамыр – Ұлы Жеңіс Күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Мирас колледжі мекемесі сіздерді жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген күн 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтайды! ...
Мирас колледжі мекемесінде «7 мамыр- Отан қорғаушылар» күніне орай ардагерлермен кездесу өткізілді.  Мерекелік кездесуге Абдрасилов Қайратбек Қырықбаевич, Орынбаев Ғалымжан Жанабилович, Қалышев ...
Мирас колледжі мекемесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында өтіп жатқан Өнегелі Ұрпақ апталығына сәйкес ...
1-Мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі, ұлттар достығы  мерекесіне орай, «Мирас колледжі мекемесі мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Мерекенің басты мақсаты- Көпұлтты Қазақстан Республикасының ...
#Шымкент_жастары #біз_лудоманияға_қарсымыз!
19.04.2024 жылы Мирас колледжі мекемесінің еріктілер тобы «Таза Қазақстан» акциясына қатысып, өз үлестерін қосты.
15.04.2024 - 19.04.2024 ж аралығында «Мирас» колледжі мекемесінде дала жиыны өткізілді. 15.04.2024 күні дала жиынының арнайы ашылу салтанаты болды. Бір аптаға созылған оқу жаттығу жұмыстары ...
Мирас колледжі мекемесінде кішкентай оқушыларымызбен кітап көрмесі өткізілді. Мақсаты: оқушыларға кітаптың адам өміріндегі маңызы, кітаптың және балалар кітап күнінің шығу тарихымен таныстыру, ...