Қабылдау комиссиясы

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

Күндізгі бөлімге: 25 маусымнан 25 тамызға дейін

Сырттай оқу бөліміне: 25 маусымнан 20 қыркүйекке дейін

Ұсынылатын құжаттар тізімі:

 • Білім туралы құжат (түпнұсқа);
 • 3х4 - 4 фотосурет;
 • №086-У нысанындағы медициналық анықтама, флюросурет;
 • Жеке куәліктің көшірмесі (бар болса) немесе туу туралы куәліктің көшірмесі және ЖСН

 

 

 

МАМАНДЫҚТАР

 

 

 

01120100 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ»

Бітірушінің біліктілігі: Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

Мамандық туралы: мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруді ұйымдастыру үшін жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша оқу бағдарламасы.

Мамандық бойынша бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері баланың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эмоциялық және дене дамуына жағдай жасау бойынша оқу-тәрбие және әдістемелік қызмет болып табылады. Бітіруші мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі педагогикалық, білім беру-тәрбие қызметіне арналған.


 

 

01140100 «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ»

Бітірушінің біліктілігі: Бастауыш білім беру мұғалімі

Бастауыш сынып мұғалімі мамандығы — барлық мамандықтардың іргетасы болып табылатын ең ізгілікті, сұранысқа ие және маңызды мамандық. Педагог жастардың дүниетанымын қалыптастырумен айналысады, олардың қолында мемлекеттің болашағы бар. Тек бірінші мұғалім балаларды толғандыратын көптеген мәселелерді шешуге көмектесе алады. Бұл мамандықты өмір салты деп атауға болады, өйткені оқытушы өз оқушыларының мінез-құлқын қалыптастыруға жауапты.


 

 

04210100 «ҚҰҚЫҚТАНУ»

Бітірушінің біліктілігі: Заңгер

Заңгер - құқықтану, заң ғылымдары бойынша маман; құқық саласындағы тәжірибелік қайраткер.

«Заңгер» ұғымы әртүрлі кәсіби заң қызметімен айналысатын барлық адамдарды- судьяларды, прокурорларды, тергеушілерді, адвокаттарды, нотариустарды, ұйымдардағы заңгерлерді, жеке тәжірибемен айналысатын заңгерлерді және басқаларды біріктіреді.

Заңгер қызметінің негізгі түрлері:

 • ұйымдық-құқықтық - ұйымдастырушылық, өндірістік және басқа да қызмет түрлері барысында Қазақстан Республикасы заңдарының және басқа да нормативтік актілердің талаптарын іске асыру; заңнаманың сақталуын бақылау, заңгерлік кеңес беру; жеке және заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда белгіленген шектерде көмек көрсету;
 • ұйымдастыру-басқару - мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ұйымдастыру-басқару функцияларын жүзеге асыру; азаматтар мен лауазымды тұлғаларды заңдар мен басқа да нормативтік актілердің ережелері туралы хабардар ету, құқықтық білімді тарату.

 

10120100 «ШАШТАРАЗ ӨНЕРІ»

Бітіруші біліктілігі: Cуретші-модельер

Шаштараз өнері - адамдардың кәсіби қызметінен тыс қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған адам қызметінің құралдары, әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын қамтитын қызмет көрсету саласы.

Шаштараз өте жақсы табыс табады. Мақсатты шеберлер әрқашан табысқа жетеді. Шаштараз жұмысында екі өсу болашағы бар:

 • Өз сұлулық мектебінде оқыту.
 • Өз салонын ашу.

Мұндай биіктіктерге жету үшін өз білімі мен дағдыларының деңгейін үнемі арттыруға ұмтылу керек. Кімде-кім өз мақсатына жетем десе оған жетеді


 

10150100 «ТУРИЗМ»

Бітірушінің біліктілігі: Туризм менеджері

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

Менеджер-туризм саласындағы кәсіби қызметке және туристік ұйымды басқаруға дайындалған маман.

Туризм саласындағы менеджер қызметінің негізгі түрлері:

 • туризм саласында ұйымдастыру - басқару және маркетингтік қызметті жүзеге асырады;
 • маманның кәсіби қызметін реттейтін нормативтік - құқықтық құжаттарды қолданады;
 • туризм саласында қызмет көрсетеді;
 • тур құнының калькуляциясын құрайды;
 • туристерге қызмет көрсету шарттарын әзірлейді және жасайды.

 

02310100 «АУДАРМА ІСІ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)»

Бітірушінің біліктілігі: Аудармашы

Аудармашы - адамдарды біріктіруге арналған ең көне, ең ізгілікті және асыл кәсіптердің бірі. Ол ХХІ ғасырда айрықша мәнге ие болды: саяси, әлеуметтік, мәдени деңгейлерде жаһандану дәуірінде таптырмас орын алды.

Аудармашы - бұл әртүрлі елдердің өкілдері, оқырман мен жазушы арасындағы, келіссөздер жүргізетін адамдар мен бизнес пен т.б. арасындағы байланыстырушы буын.

ҚР-дағы саяси және экономикалық ахуалдың өзгеруі, халықаралық ынтымақтастықтың жандануы, біздің нарықта шетелдік компаниялардың пайда болуы, Қазақстанның әлемдік орбитаға шығуы тек шет тілін меңгерген ғана емес, сонымен қатар түпнұсқа дереккөздің мағынасын дәл бере алатын мамандарға деген сұранысты едәуір арттырды.

Мамандық ерекшеліктері

Гид-аудармашы - шетелге демалуға кеткендерді, сондай-ақ шетелге келген саяхатшылар үшін экскурсовод.

Аралас мамандықтар:

 • экскурсовод;
 • мәдениеттанушы;
 • мұражай қызметкері;
 • этнограф;
 • жазбаша аудармашы;
 • аудармашы синхронист;
 • шетел тілі оқытушысы және т. б.

 


 

04130100 «МЕНЕДЖМЕНТ (ҚОЛДАНУ САЛАЛАРЫ БОЙЫНША)»

Бітірушінің біліктілігі: Менеджер

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

Менеджер - кәсіпорын қызметінің белгілі бір бағытына жауап беретін басшы немесе басқарушы (персонал жөніндегі менеджер, инвестициялық менеджер, қоғаммен байланыс жөніндегі менеджер, қаржы менеджері, тәуекел-менеджер, бренд-менеджер, экаунт-менеджер, сату жөніндегі менеджер), жобаны басқарушы (жоба менеджері) немесе тұтас компания (топ-менеджер).

Менеджер қызметінің негізгі түрлері:

 • экономиканың әр түрлі салалары мен қызмет көрсету саласының кәсіпорындары.

Менеджердің кәсіби қызметінің түрлері:

 • сала кәсіпорнында өтетін технологиялар мен өндірістік-технологиялық процестерді басқару;
 • сала кәсіпорнында адам ресурстарын басқару;
 • сала кәсіпорындарының қаржы ресурстарын басқару;
 • сала фирмасының халықаралық қызметін басқару;
 • сала кәсіпорнында маркетинг жүйесін басқару;
 • сала кәсіпорнының ақпараттық жүйесін басқару;
 • саладағы инновацияларды басқару.

 

0516000 «БАНК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ІСІ»

Бітірушінің біліктілігі: Банк операциялары жөніндегі менеджер

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

     Қаржы жұмысы бойынша Экономист-экономика саласындағы маман, экономикалық мәселелер бойынша сарапшы.

Қызметтің негізгі түрлері:

 • ұйымның өндірістік жоспарды қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету, кірістер мен жинақтарды қалыптастыру, бөлу және пайдалану бойынша қызметін талдау және қаржылық-экономикалық жоспарлау;
 • ұйымдардың қаржыларын басқаруға қатысу және қаржылық операцияларды жүзеге асыру;
 • қаржылық қызметті реттейтін заңнаманы және өзге де нормативтік құқықтық актілерді кәсіби қолдануды жүзеге асыру;
 • ұйымдардың қаржылық қызметінің нәтижелері туралы белгіленген есептілікті жасау

 

04110100 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»

Бітірушінің біліктілігі: Бухгалтер

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

Бухгалтер-ревизор - бұл ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде жұмыс істеу үшін бухгалтерлік есеп және мүлікті, міндеттемелер мен шаруашылық операцияларды талдау бойынша кәсіби қызметке дайындалған маман.

Бухгалтер қызметінің негізгі түрлері:

 • есептік-аналитикалық және қаржылық-бақылау;
 • негізгі құралдарды, тауарлық-материалдық құндылықтарды, ақша қаражатын жылжытумен байланысты операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарында құжаттық ресімдеу және көрсету;
 • ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметін талдау;;
 • есептеу-қаржылық ақпаратты өңдеу үшін есептеу техникасын пайдалану.

 

07230100 «ТІГІН ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ КИІМДЕРДІ ҮЛГІЛЕУ»

Бітірушінің біліктілігі: Модельер-пішуші, Техник-технолог

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

 • сән бағытын және тапсырыс берушінің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, киімнің тағайындалуына сәйкес модельдерді әзірлеу;
 • өндіріске қабылданған киім үлгілерінің конструкциясының сызбаларын орындау;
 • ЕСҚД талаптарына сәйкес лекалды дайындау;
 • конструкторлық-технологиялық құжаттаманы әзірлеу;
 • көлемі мен бойлары бойынша лекалалардың техникалық көбеюін орындау;
 • лекалоны жаю және киім бөлшектерін пішу;
 • тігін бұйымдарын өңдеу ерекшеліктері бойынша тігіншілерге нұсқау беру;
 • мод журналдарымен және каталогтармен жұмыс істеу, сән дамуының үрдістерін талдау;
 • ерекше күрделі киім үлгілерін пішу кезінде пішушілердің жұмысын басқару;
 • маркетингтік зерттеулер, нарық конъюнктурасына талдау жүргізу.

 

 

1304000 «ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)»

Бітірушінің Біліктілігі: Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

Мамандықтың жалпы сипаттамасы

       Техник бағдарламашы - маман, ол дайын кәсіби қызмет бойынша әзірлеу, түрлендіру, бейімдеу, күйге келтіру және бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу ретінде техника ұйымдарында (кәсіпорындарында) әртүрлі салалық бағыттағы қарамастан, олардың ұйымдық-құқықтық нысандары

Қызметтің негізгі түрлері:

 • ақпараттық-техникалық;
 • Экономикалық-ақпараттық;
 • есепке алу-талдау.

 

 

06130100 «БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)»

Бітірушінің біліктілігі: Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы

 


 

Жаңалықтар

9-мамыр – Ұлы Жеңіс Күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Мирас колледжі мекемесі сіздерді жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген күн 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтайды! ...
Мирас колледжі мекемесінде «7 мамыр- Отан қорғаушылар» күніне орай ардагерлермен кездесу өткізілді.  Мерекелік кездесуге Абдрасилов Қайратбек Қырықбаевич, Орынбаев Ғалымжан Жанабилович, Қалышев ...
Мирас колледжі мекемесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында өтіп жатқан Өнегелі Ұрпақ апталығына сәйкес ...
1-Мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі, ұлттар достығы  мерекесіне орай, «Мирас колледжі мекемесі мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Мерекенің басты мақсаты- Көпұлтты Қазақстан Республикасының ...
#Шымкент_жастары #біз_лудоманияға_қарсымыз!
19.04.2024 жылы Мирас колледжі мекемесінің еріктілер тобы «Таза Қазақстан» акциясына қатысып, өз үлестерін қосты.
15.04.2024 - 19.04.2024 ж аралығында «Мирас» колледжі мекемесінде дала жиыны өткізілді. 15.04.2024 күні дала жиынының арнайы ашылу салтанаты болды. Бір аптаға созылған оқу жаттығу жұмыстары ...
Мирас колледжі мекемесінде кішкентай оқушыларымызбен кітап көрмесі өткізілді. Мақсаты: оқушыларға кітаптың адам өміріндегі маңызы, кітаптың және балалар кітап күнінің шығу тарихымен таныстыру, ...