Экономика және басқару секторы

Экономика және басқару секторы

 

Менеджер: Шалбаева Акмейир Рахматуллаевна

Экономика ғылымдарының магистрі

 
Сектор білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлауды жүзеге асырады:
7M04105-Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт))
7m04106-Менеджмент (бейіндік бағыт)
6B04102-Экономика және басқару
6B04104-Менеджмент. Маркетинг. Сату
5В050600-Экономика
5B050700-Менеджмент
 
Кадрлық құрам университеттің және сектордың басымдықтарына сәйкес білім алушыларды даярлау бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларының табысты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамының штаты 3 ғылым докторы, 4 ғылым кандидаты, 2 PhD докторы, 2 ғылым магистрі, дәрежесіз-1.
 
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы
 1. Бейсенова Мадина Унайбековна э. ғ. д., профессор
 2. Купешев Алмаз Шораевич э. ғ. д., профессор
 3. Есиркепова Алтын Махмудовна э. ғ. д., профессор
 4. Абдикеримова Гулжанар Иманбаевна э. ғ. к., доцент
 5. Куланова Дана Аскарбековна э. ғ. к., доцент
 6. Жадигерова Гулшат Абдимуталиповна э. ғ. к., аға оқытушысы
 7. Темирова Жаннат Жамбуловна э. ғ. к., , аға оқытушысы
 8. Есболова Айнур Ергазиевна PhD докторы, аға оқытушысы
 9. Шінет Гульзада Ғалымовна PhD докторы, аға оқытушысы
 10. Шалбаева Акмейир Рахматуллаевна магистр, аға оқытушысы
 11. Дурру Огуз магистр, аға оқытушысы
 12. Митрошенко Татьяна Сергеевна магистр, аға оқытушысы
 13. Гадецкая Нина Александровна аға оқытушысы
 
Сектордың негізгі мақсаты оқу және ғылыми қызметті тиімді басқаруды қамтамасыз ету, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру, базалық және бейінді пәндер циклі бойынша теориялық білімді білім алушылардың маманның міндеттерін нақты орындау жолымен бекітуге бағытталған, тәжірибелік дағдыларды алу және болашақ мамандық бейіні бойынша кәсіби және ұйымдастырушылық жұмыстың озық тәжірибесін игеру.
Экономика және басқару секторының саясаты университеттің стратегиялық мақсаттары мен миссиясымен анықталады және білім беру қызметін жоспарлау және басқару бойынша шаралар, ережелер мен басшылық қағидаттар жүйесін және білім беру сапасын арттыруға және студент-орталықтанған оқытуды жүзеге асыруға бағытталған оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруды білдіреді.
Біздің сектордың білім беру бағдарламалары амбициоздық, көшбасшылық қасиеттер, ақыл-ойдың аналитикалық қоймасы мен коммуникабельділік үйлескен адамдарға арналған.
Біздің түлектер жеткізу және логистика мәселелерін шеше алады, кәсіпорында өндірістік процестерді ретке келтіре алады, клиенттермен және жеткізушілермен қарым-қатынас жасай алады, іс қағаздарын жүргізу және жобалық менеджментпен айналыса алады. Біздің сектор оқытушылары көшбасшылық дағдыларды, іскерлік жетімділікті және жаһандық перспективаларды дамытуға үлкен көңіл бөледі. Біздің білім алушылар ұтысты стратегиялар мен күшті командаларды құруға, бәсекелестік қауіптерге алдын ала болжауға және жауап беруге және өз компаниясының өсуіне ықпал етуге дайын.
Сектордың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері:
 • еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес ерекшелікті ескере отырып, сондай-ақ ұлттық біліктілік шеңбері мен кәсіби стандарттарда айқындалған құзыреттер негізінде бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау;
 • әлемдік үрдістер контекстінде білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңғырту (үштілді білім беру моделін кеңінен дамыту, білім беру қызметіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу, ПОҚ және білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту, кәсіпкерлік білімді дамыту, ел экономикасын жаңғырту басымдықтарына сәйкес білім беру бағдарламаларын түзету);
 • кадрлық әлеуетті дамыту (сектордың ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің кәсіби біліктілік деңгейін арттыру; сектордың ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің кадрлық құрамын жақсарту);
 • халықаралық ынтымақтастықты күшейту, сектордың ғылыми-зерттеу және инновациялық кеңістікке кірігуі;
 • ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін коммерцияландыру механизмін жетілдіру;
 • білім алушыларды тарта отырып, бірлескен ғылыми зерттеулерді орындау;
 • оқушылардың шығармашылық әлеуетін анықтау мен дамытуды қамтамасыз ететін инновациялық технологияларды енгізу.
Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту жетекші компаниялармен: "Ақарыс Бекарыс" ЖШС; "Ақжол сервис центр" ЖШС; "Khanshayim Group" ЖШС; "Masters Group" ЖШС және т. б.
 
Сектордың ғылыми қызметі
Сектордың ғылыми қызметі келесі бағыттардан тұрады: ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметке қатысу, монографиялар дайындау, жетекші ғылыми журналдарда және басқа да басылымдарда және т. б. ғылыми мақалаларды жариялау. Оқытушылар ғылыми, ғылыми-педагогикалық және инновациялық қызметті қаржыландыру көзі болып табылатын гранттарға, университет базасында, сондай - ақ басқа да білім беру ғылыми мекемелерімен ұйымдастырылатын түрлі деңгейдегі (халықаралық, Қазақстандық, аймақтық, қалалық және жоғары оқу орындары аралық) ғылыми конференциялар мен форумдарға қатысады. Оқытушылар білім алушыларды ғылыми қызметке белсенді түрде тартады. Сонымен, соңғы жылдары оқытушылар білім алушылармен бірлесіп он шақты мақала шығарып, бірнеше ғылыми іс-шараларға қатысты. Сектор оқытушылары экономика саласын басқаруға жобалық тәсілдің ерекшеліктерін зерттеу саласында белсенді ғылыми қызмет жүргізуде.
Профессор-оқытушылар құрамы "өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оны жетілдіру механизмін әзірлеу" атты ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға қатысады: тақырыбы ҚР МҒТС ұлттық Орталығында тіркелген, мемлекеттік тіркеу нөмірі: 0116РК00115.
Сондай-ақ профессор-оқытушылар құрамы мынадай бағыттар бойынша жобалық қызметпен белсенді айналысады: Компанияларда экологиялық есеп жүйесін әзірлеу және енгізу; Бизнес-жоспарларды, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу саласындағы консалтингтік қызметтер; Туристік қызметтерді дамыту негізінде өңірдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру (Түркістан облысы мен Шымкент қаласы мысалында).
ҒЗЖ нәтижелері монографияларда, өндіріске және оқу процесіне енгізу актілерінде, ҚР БҒСБК, ҒДРИ, Скопус жетекші журналдарындағы ғылыми жарияланымдарда көрсетілген (бүгінгі күні жарыққа шыққан әр түрлі басылымдарда 200-ден астам жұмыс бар).
СҒЗЖ және МҒЗЖ. Сектор білім алушылары жыл сайын халықаралық, республикалық және жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми-студенттік конференцияларға белсене қатысады, онда құрмет грамоталары мен алғыс хаттармен марапатталады.
Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) магистратурада оқуда жетекші қызмет түрлерінің бірі болып табылады. Магистранттар оқудың бірінші аптасында сектордың ғылыми тақырыбы аясында ҒЗЖ-ға тартылады, олар ғылыми жетекшілер тарапынан тақырыпты таңдауға, әдіснаманы анықтауға, зерттеу жұмысының әдістеріне қатысты қолдау алады. Секторда магистранттар ғылыми конференциялар, баспа басылымдары мен т. б. туралы келіп түскен ақпаратқа қол жеткізе алады. Магистранттар ғылыми жетекшілердің жетекшілігімен әртүрлі деңгейдегі конференцияларда баяндама жасайды, мақалалар журналдарда және жинақтарда жариялайды.
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстармен қатар білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыру және оқыту үдерісіндегі маңызды аспект болып табылады.
Тәрбие жұмысының мақсаты: белсенді азаматтық ұстанымы бар, қазіргі қоғамның қажеттіліктері мен үміттеріне жауап беретін білім алушыларда кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін тәрбиенің гуманистік, жоғары адамгершілік ортасын құру.
Міндеттері: жастардың бойында патриотизм сезімін қалыптастыру, адамгершілік және рухани дамыту, жас таланттарды қолдау, білім алушыларды мәдени, ғылыми және білім беру процестеріне тарту, жастардың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету, білім алушылардың білім деңгейін арттыру.
Сектордағы тәрбие жұмысы келесі негізгі қағидаттарға негізделеді: тәрбие жұмысының ғылымилығы, жүйелілігі, үздіксіздігі және жүйелілігі; студент жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, жастар мәселелерін шешуге деген көзқарасты демократизм; оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі, қоғамдық даму қажеттіліктерімен байланыс; жынысына, ұлтына, әлеуметтік жағдайы мен жасына қарамастан барлық студент жастарды түгел қамту; тәрбие жұмысының жеке, топтық формаларының үйлесуі.; оқу-тәрбие процесінің тиімділігіне ықпал ететін қолайлы әлеуметтік-психологиялық климат құру.
Сектор оқушылардың салауатты өмір салтына үлкен мән береді. Салауатты өмір салты туралы тәлімгерлік сағаттар, спорттық іс-шаралар өткізіледі.
Діни экстремизмнің бұдан әрі қандай көрініс табатынын,  салдары неге алып келетін мысалдарды келтірумен, алдын алу әңгімелер жүргізіледі.  Сондай-ақ оқытушылар мен білім алушылармен сыбайлас жемқорлықпен және әртүрлі құқық бұзушылықтармен күрес туралы әңгімелер жүргізіледі. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері шақырылады.
Сектор оқытушылары мен білім алушылары үнемі университет және қала деңгейінде қоғамдық іс-шаралар мен конкурстарға қатысады.
 
Халықаралық байланыстар (қызмет)
аяу және алыс шетел ЖОО-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру аясында сектор шетелдік университеттермен тәжірибе алмасу және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау бойынша тығыз қарым-қатынас орнатты.
Университеттермен халықаралық шарттар жасалды: Варна Менеджмент Университеті, Болгария; Битлис Эрен университеті, Түркия; Балтық Халықаралық академиясы, Латвия; Қырғыз экономикалық университеті, Қырғызстан.
Келісім-шарт негізінде жыл сайын ҒЗЖ сапасы артады, бірлескен ғылыми жарияланымдар жарияланады, оқу және ғылыми қызмет саласында тәжірибе алмасу, білім алушылар мен оқытушылар үшін бірлескен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізіледі.
 
Сектордың материалдық-техникалық базасы
Оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін сектор компьютерлермен, мультимедиялық жабдықтармен, интерактивті тақталармен, қажетті тарату материалдарымен және т. б. жабдықталған мамандандырылған кабинеттер мен аудиториялар пайдаланылады..

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...