ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Университет өзекті және сұранысқа ие ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін жоғары ғылыми кадрлық әлеуетке және қазіргі заманғы материалдық-техникалық базаға ие. Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы бағыты ғылыми жетістіктер мен озық технологияларға және олардың талдау жүйесіне негізделген.
2016-2020жж. университет ҒЗЖ, сондай-ақ оның құрылымдық бөлімшелерінің перспективалық жоспары әзірленді (Ғылыми кеңес отырысында 29.01.2016 ж. №6 хаттамада бекітілді), ол құру кезінде Мирас университетінің миссиясымен, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігін ескереді.
Университет қызметінің маңызды және ажырамас бөлігі ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады, оған тек университет оқытушылары ғана емес, сонымен қатар студенттер мен магистранттар тартылған. 
Қазіргі уақытта Мирас университетінде "Жаңа Қазақстан: жаңа индустрияландыру және экономикалық, саяси-құқықтық және технологиялық процестерді жаңғырту" тақырыбына сәйкес ПОҚ келесі тақырыптар бойынша жұмыс жүргізеді:
 • Іргелі ҒЗЖ "ҚР кәсіпорындарындағы есептік-есеп беру, аналитикалық-аудиторлық үдерістерді жетілдіру". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00123.
 • Іргелі ҒЗЖ "ҚР Қаржы жүйесі қызметінің түрлі аспектілері". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00122.
 • Қолданбалы ҒЗЖ "өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оны жетілдіру механизмін әзірлеу". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00115.
 • Іргелі ҒЗЖ  "Қазақстан Республикасында егеменді мемлекетті қалыптастырудың тарихи үрдістері". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00114.
 • Қолданбалы ҒЗЖ  "Ақпараттық технологиялардың өзекті мәселелері және оларды өндіріс, ғылым, техника және білім беру мәселелерін шешу үшін қолдану". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00110.
 • Іргелі ҒЗЖ  "Құқық қорғау органдары мен сот жүйесін реформалаудың тиімділігі". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00113.
"Заманауи қоғам жағдайында білім беру саласын дамыту және жаңғырту" тақырыбына сәйкес келесі бағыттар анықталды:
 • Қолданбалы ҒЗЖ "Инновациялық орта жағдайында жоғары оқу орнында психологтар мен педагогтарды даярлаудың теориялық-әдіснамалық негіздері". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00154.
 • Қолданбалы ҒЗЖ "Көптілділікті және аударма ісін оқытудың заманауи технологиялары". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00124.
 • Қолданбалы ҒЗЖ "Стильдік бағыттардың алуан түрлілігі дизайнының Арт-қызметі" •  Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00111.
 • Қолданбалы ҒЗЖ "Коррозияның отандық лигниндік модификаторларын алу технологиясын әзірлеу". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00112.
 • Қолданбалы ҒЗЖ "ОҚО қой шаруашылығының әлеуетін дамыту: бәсекеге қабілеттілік, коммерцияландыру және тәжірибелік қолдану". Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0115РК00947.
  
Ғылыми зерттеулерді оқу процесіне тарту оқытушылардың қажетті кәсіби деңгейін қолдау, болашақ мамандардың біліктілігін арттыру және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті шарт болып табылады.
Мирас университеті қызметінің негізгі бағыты ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады. Міндетті ҒЗЖ-на, әдетте, барлық штаттық оқытушылар қатысуы тиіс.
Мирас университетінде оқытушылардың ғылыми қызметінің нәтижелілігінің ең төменгі көрсеткіштерінің Нормативі анықталды («Мирас университетінің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру туралы» Ереже (Ғылыми Кеңес отырысында бекітілген Хаттама №9 24.04.2015 ж.)
Мирас университетінің ҒЗЖ орындаушылар тізіміне шетелдік серіктестермен ынтымақтастық туралы келісім-шартқа қатысушылар енгізілген. Мысалы:
 • 7.07.2015 ж.бастап  Бішкек қаржы-экономикалық академиясы,
 • 7.04.2015 ж.бастап  Т. Н. Қары-Ниязов атындағы Өзбек Педагогикалық Ғылымдар ҒЗИ,
 • 16.04.2015 ж.бастап   Ташкент Ақпараттық технологиялар университеті, Өзбекстан Республикасы,
 • 05.04.2011 ж.бастап     " Қазіргі заманғы Бизнес-Академия НОВА" ЖШҚ (ҚЗБА НОВА), Новосибирск қ., РФ  
 • 09.2011 ж.бастап    «Алгоритм-инжиниринг» ҒЗИ АН РУз, Ташкент, Өзбекстан  
 • 01.10.2011 ж.бастап     Мәскеу Кешенді қауіпсіздік институты Мәскеу, РФ
 • 14.11.2011 ж.бастап     Орта Азияның Америка Университеті, Қырғызстан (eng)
 • 19.12.2011 ж.бастап     Жеке психология орталығы, Дюссельдорф, Германия
 • 04.01.2012 ж.бастап     АН РУз микробиология институты, Ташкент, Өзбекстан
 • 04.01.2012 ж.бастап     "Ботаника" ғылыми-өндірістік орталығы АН РУз, Ташкент, Өзбекстан
 • 20.04.2012 ж.бастап     И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік педагогикалық университеті( ҚМУ), Бішкек, Қырғызстан
 • 04.04.2012 ж.бастап  АН РУз Физиология және биофизика институты, Ташкент, Өзбекстан
 • 04.04.2012 ж.бастап     АН РУз Өсімдік және жануарлар дүниесі генофондының институты, Ташкент, Өзбекстан
 • 27.06.2012 ж.бастап     М. Рысқұлбеков атындағы ҚЭУ магистратура және ғылыми бағдарламалар жоғары мектебі, Қырғызстан
 • 15.04.2013 ж.бастап     "Шығыс экономикалық-заң гуманитарлық академиясы" жоғары кәсіптік білім беру мекемесінің Томск мемлекеттік емес институты, Томск, РФ
 • 05.09.2013 ж.бастап     Запастағы офицерлердің қаржы, экономика және құқық институты, Мәскеу, РФ
 • 24.03.2014 ж.бастап     Табиғи ресурстар институты (ТРИ) НАН ҚР, Қырғызстан
 • 24.03.2014 ж.бастап     ОШ мемлекеттік университеті, Қырғызстан
 • 11.11.2014 ж.бастап     Вятск мемлекеттік гуманитарлық университеті ВятГМУ, Киров қ. РФ
 • 25.11.2014 ж.бастап     РФ астаналық шағын бизнес академиясы, Мәскеу, РФ
 • 18.03.2015 ж.бастап     Санкт-Петербург мемлекеттік Психология және әлеуметтік жұмыс институты, Санкт-Петербург қ., РФ
 • 04.03.2015 ж.бастап     "Шығыс экономикалық-заң гуманитарлық академиясы" жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік емес мекемелері, Уфа, РФ  
 • 03.06.2015 ж.бастап     Bitlis Eren University, Bitlis, Түркия 
 • 15.06.2015 ж.бастап     Лестер университеті, Ұлыбритания,  Туризм академиясы, Анталия.
Келесі бағыттар бойынша ғылыми ынтымақтастық жүргізіледі: жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (тағылымдамадан өту, біліктілікті арттыру); тәжірибе және ақпарат алмасу; ҒЗЖ бірлесіп орындау, мақалалар шығару, монографиялар құралдарын жазу.
Барлық бағыттар бойынша жұмыс топтары құрылды, орындаушылар тізімі бекітілді. Зерттеулердің осы бағыттарының нәтижесі қолда бар: жарияланымдар, құралдар, патенттер, авторлық куәліктер, енгізу актілері және т. б. болып табылады.
 
ҒЗО 
Ғылыми-зерттеу орталығы (ҒЗО) "Мирас" университетінің құрамына кіреді және ғылыми-зерттеу қызметін, талдау қызметін ұйымдастыру мен үйлестіруді жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін құрылымдық бөлімше болып табылады, сондай-ақ университеттің ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу бағытындағы қызметін жетілдіруге және арттыруға бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеуді жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін құрылымдық бөлімше болып табылады. ҒЗО консалтинг және ғылыми зерттеулермен айналысады. Осы құрылымдық бөлімше инновациялық технологиялық өнімді құруға және өткізуге бағытталған қызметке жетекшілік етеді. ҒЗО студенттік жобаларды қолдауды жүзеге асырады
ҒЗО жұмысының маңызды бағыттары:
 • әрі қарай коммерцияландыруға әлеуетті тиімді жобаларды анықтау және ынталандыру үшін студент жастар арасында тұрақты стартаптар конкурсын ұйымдастыру;
 • инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру, оның ішінде бизнес-инкубатор, инновациялық қызметті жандандыру үшін конструкторлық бюро;
 • бірлескен ғылыми жобаларды орындау үшін тұрақты негізде сыртқы ұйымдардың өкілдерін ынтымақтастыққа тарту.
ҒЗО директоры-физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Роговой А. В.
 
 
Бизнес-инкубатордың қызметі
ҒЗО құрылымына "Бизнес-инкубатор"кіреді.  "Бизнес-инкубатор" бизнес-топтардың құрамына кіретін студенттерге, магистранттарға және жас ғалымдарға олардың жұмысының бастапқы сатысында тиімді қолдау көрсетуді жүзеге асырады. "Бизнес-инкубатордың" негізгі мақсаты-кәсіпкерлік дағдыларды дамыту және студенттік аудитория арасында жүзеге асыруға дайын инновациялық жобаларды анықтау.
"Бизнес-инкубатор" қызметі шеңберінде 2016 жылдың қазан айында Астанада өтетін "Ғылым шарайнасы" байқауына 5 жоба жіберілді. Университеттің 7 кафедрасынан 9 өтінім қарауға берілді, оның ішінде сараптамалық комиссияда талқыланғаннан кейін 5 өтінім ұсынылып, конкурсқа қатысу жарнасы қаржыландырылды. Барлық 5 жоба жүлделі орындарға ие болды.
2016 Қараша айында Алматыға ҚазҰУ – да өткен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған "Мен жастарға сенемін" республикалық студенттік патриоттық форумына 5 жоба жіберілдіЕкінші турға ПиД кафедрасынан Амельченко Анастасияның жобасы өтті. Университет жобаны ұсыну және қорғау үшін форумға баруды қаржыландырды.
2017 жылдың наурыз айында Шымкент қаласы әкімдігінің Жастар ресурстық орталығы өткізген "Үздік идеялар»  атты қалалық инновациялық жобалар байқауына 5 жоба жіберілді.
Бизнес-инкубатор "Үздік идеялар"стартап-жобалар конкурсын үнемі ұйымдастырады. 
 
"Өз ісі" студенттік жобалар конкурсын дайындау және өткізу
"Өз ісі" байқауы бизнес-командалар құрамына кіретін жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттары арасында олардың жұмысының бастапқы сатысында (бизнес-инкубациялау) өткізіледі. Байқаудың мақсаты-студенттер мен магистранттарды кәсіпкерлік қызметке тарту арқылы инновациялық қызметті қарқындату. Байқаудың міндеттері: студенттер мен магистранттар арасында инновациялық жобаларды анықтау және іріктеу, білім беру ортасында инновациялық кәсіпкерлікті танымал ету.
Студенттер мен магистранттарды кәсіпкерлік қызметке тарту арқылы университеттің инновациялық қызметін қарқындату мақсатында" Бизнес – инкубатордын " ұйымдастыруымен 2016 жылдың 7-8 сәуір аралығында студенттер мен магистранттар арасында " Өз ісі" байқауы өткізілді. Байқау студенттер мен магистранттар арасында инновациялық жобаны анықтау және іріктеу, сондай-ақ білім беру ортасында инновациялық кәсіпкерлікті танымал ету мақсатында өткізілді.  Байқау аясында 8 Инновациялық жоба қаралды: Кешірім сұрау агенттігі – Мұсатай А.; Білім беру субъектілерін психологиялық қолдау қызметін құру «Гармония и рост» -  Драганова Т., Шеримова А.; Казакстан для всех – Назметдинова Ш.; Мирас пазл – Бекболат Е., Ауез Е.; Проектирование искусственных изображений в формате 3D (светодиодный куб 8*8*8) – Савельев И.; Медицинский пластырь с рисунком – Амельченко А.Е.; Изготовление и продажа коно-пиццы – Сонар Е.; Интенсивная селекционная технология производства продукции каракульских овец серой окраски на юге Казахстана. – Кузнецова Е. Осы іс-шараны өткізуге "AspanProfileTechnology" АҚ коммерциялық ұйымы демеушілік жасады.
2017 жылдың 27 сәуірінде "Мирас" университетінде ОҚО "Атамекен" кәсіпкерлер палатасының және біздің серіктестеріміз мен демеушілеріміз Aspan Profile Technology және Nazar Textile қолдауымен  – " Өз ісі" атты студенттердің кәсіпкерлік бастамаларын қолдау бойынша II дәстүрлі байқауының финалы өтті. Осы жылы байқау алғаш рет аймақтық мәртебеге ие болды – "Мирас" университетінің студенттерінен басқа, оған ТарМУ, ОҚМУ, ОҚГИ, АӘИУ және қала мектептерінің өкілдері қатысты. «Капхолдеры и бумажные стаканчики как эффективные рекламные носители» бизнес-жобасы бар ди-311 р2 тобының студенті Голенских Виктория жеңімпаз атанды. Бас жүлде-50000 теңге және "Мирас" университетінен жобаны іске асыруға көмек! Құттықтаймыз!!!
Сонымен қатар, әділқазылар алқасы БИ-411к - 1 тобының студенті Старкова Ирина ЖК «Honey bee», ВТ-411р-1 тобының студенті Бахшиев Ибрагим «Игровой хостинг серверов», МН-411к-1 тобының студенті  Даулет Ниязбек «Жылдам дайындалатын тағамдар Student-Food», ФК-411к-1 тобының студенті Акмурзин Акжолдың «Автомойка» жобаларын бағалы сыйлықтармен және ақшалай сыйлықтармен марапаттады. Байқаудың барлық қатысушылары "Мирас"университетінің фирмалық өнімдері мен кәдесыйларына ие болды
 
 
Коммерцияландыру кеңсесі
Коммерцияландыру кеңсесі ЖОО-ның коммерциялық перспективалы ғылыми әзірлемелерін анықтау және енгізу бойынша жұмысты жүзеге асырады.
Коммерцияландыру кеңсесінің міндеттері:
 1. Коммерцияландыру кеңсесі қызметінің нормативтік және әдістемелік базасын жасау және мониторингі.
 2. Шаруашылық шарттар мен ынтымақтастық туралы шарттар, оның ішінде халықаралық шарттар жасасу үшін серіктестерді іздеу. Нарық пен серіктестердің қажеттіліктерін, коммерцияландырудың ықтимал бағыттарын анықтау.
 3. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін коммерцияландыру мақсатында жеке кәсіпкерлік субъектілерімен байланыс орнату. Инвестициялық меморандумдарды әзірлеу және инвесторларды іздеу.
 4. Коммерцияландыру және жылжыту үшін перспективаларды, қолда бар ғылыми нәтижелерді, жобаларды, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін нарыққа талдау. Аяқталған ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру және зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу.
2017 жылдың 9-13 қазан аралығында "Мирас" университетінің ғылыми-зерттеу орталығы және коммерцияландыру кеңсесі ҚР Ұлттық экономика министрлігімен және "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында "Жас кәсіпкер мектебі" компоненті бойынша треннинг (оқыту) өтті, "Мирас" университетінің 26 студенті түлек атанды.
 
«Автоматизированная система управления учебным процессом» жобасы,  жоба жетекшісі Роговой А. В.
 
Жобаны орындау мерзімі - 2015-2020 жж. Бұл жоба білім беру жүйесі саласына, атап айтқанда, ғылыми және білім беру процестерін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйелерге жатады. Жоспарланған нәтиже-жоғары оқу орындарының ғылыми және білім беру процестерін автоматтандыру; ЖОО қызметкерлерінің жұмысын оңайлату үшін деректердің барлық түрлерін компьютерлендірілген жинауды, сақтауды, өңдеуді және шығаруды іске асыру; өзекті талаптарды ескере отырып, білім және ғылым министрлігіне есептерді тапсыру нысандары мен жүйелерін автоматтандыру; оқытушылар мен студенттер үшін ақпараттық-хабарландыру функцияларын іске асыру. Нәтижелерді растау магистрлік диссертациялар мен дипломдық жұмыстарды жазу және қорғау, халықаралық ғылыми конференцияларда ғылыми мақалалар мен баяндамалар, оқу процесіне және өндіріске енгізу актілері, авторлық құқықтарды тіркеу түрінде жүзеге асырылады. ҚР ӘМ-не өтінім берілді  және Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ИС 004220  алынды, 2016 жылғы 14 сәуірдегі № 0678 реестрге жазылды. Информатика және ақпараттық технологиялар мамандығының студенттері мен магистранттарымен бірге зерттеу жұмыстары жүргізіледі. ҒЗЖ нәтижелері дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертацияларда көрсетіледі, 2016-2017 оқу жылында "Мирас" университетінің оқу үрдісіне жоба нәтижесін енгізу бойынша 6 акт бар, жоба тақырыбы бойынша 3 магистрлік диссертация орындалды, 7 мақала жарияланды.
 
«Развитие профессиональной компетенции будущих специалистов с помощью вопросов низкого и высокого порядка при изучении предмета на иностранном языке» жобасы, жоба жетекшісі Летяйкина Т. А
Жобаны орындау мерзімі - 2016-2020 жж. Пәндік білім мен шет тілін біріктіріп оқыту CLIL әдістемелік тәсілінің көмегімен жүргізіледі, онда пәндік мазмұнға басымдық беріледі, ал шет тілі арнайы терминдер мен негізгі процестерді оқыту құралы болып табылады. Soft CLIP моделі таңдалды - оқушылардың ана тілі пән пәнін қабылдауды жеңілдету үшін айтарлықтай дәрежеде қолданылатын үлгі26-шы оқытушылармен әр түрлі сабақтарды жоспарлау және өткізу бойынша кеңестер өткізілді (дәрістер, семинарлық, зертханалық, СӨЖ және СОӨЖ).           Жоба аясында Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың оқытушылары мен зерттеушілерімен бірлесе отырып, студенттердің ағылшын тіліндегі пәнді оқуға деген ынтасы мен дайындық деңгейін анықтау мақсатында Студенттер үшін сауалнама дайындалды.  2 мамыр 2017 ж. тілдік емес мамандықтардың 1-курс студенттері арасында базалық зерттеу жүргізілді,  Сауалнамаға 221 студент қатысты. Сауалнама келесі көрсеткіштер бойынша мектепте және университетте ағылшын тілін оқыту туралы респонденттердің пікірін зерделеуді қарастырды: оқу жүктемесінің көлемі, ағылшын тілі бойынша баға, оқу сабақтарының басымдық мазмұны, мұғалім (оқытушы) тарапынан көмектің болуы, ағылшын тілін үйренудегі негізгі қиындықтар, оқытумен қанағаттанушылық және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар.
 
  «Школа экскурсоводов» жобасы,  жоба жетекшісі Стаценко О.А.
2016 жылдың қазан айында Мирас университетінің базасында "ОҚО туризм индустриясын дамыту орталығы " Қауымдастығы"  ҚБ бірлесіп " Экскурсоводтар мектебі " жобасы іске қосылды.  Күнтізбелік жоспар әзірленді және бекітілді. Қазанның 6-ы мен 26-ы аралығында әзірленген бағдарлама бойынша сабақтар өткізілді . Экскурсоводтар мектебінің түлектері университеттің сайтына орналастыру үшін жарнамалық брошюралар әзірледі. Экскурсовод мектебінің түлектері МИРАС университетінің Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізу кезінде келген оқушылармен экскурсиялар өткізді, сондай-ақ ЖІК өтініші бойынша келген спортшылармен экскурсия жасады. Мектеп бітірушілері және олар ұсынатын коммерциялық экскурсиялар туралы ақпарат университет сайтында және Instagram-да орналасқан. ОҚО альпинизм қауымдастығымен шарт жасау бойынша жұмыс жүргізілді. Келісім-шарттың мақсаты-ОҚО туризм саласының инфрақұрылымын дамыту үшін тау туризмінің гидтер-экскурсоводтарын дайындау. Қолданылу саласы-Оңтүстік Қазақстан облысының туристік саласы. Жұмыс түрлері және шартты іске асыру мерзімдері анықталды, гид–нұсқаушыларды оқыту курсының бағдарламасы, жоспарлы смета және күнтізбелік жоспар жасалды. 2016-2017 жылдар аралығында Туризм және шет тілі мамандықтарының студенттерімен бірге зерттеу жұмыстары жүргізілуде, жобаның нәтижелерін өндіріске енгізу 1 актісі бар, жоба тақырыбы бойынша 5 дипломдық жұмыс орындалды, 4 мақала жарияланды. Оқытушылар Митрошенко Т.С., Маханова Д.К., Гадецкая Н.А. 2017 жылдың 3-20 сәуір аралығында "Оңтүстік Қазақстан сертификатталған оқыту орталығы" ЖШС-де біліктілікті арттырудан өтті., "Туризм жоғары оқу орындарының қызметі саласындағы перспективалы бағыт ретінде"  және "Туризмдегі туристік формальдылықтар мен қауіпсіздік" курстарын 72 сағат көлемінде тыңдады.
 
 
«Исследование и развитие потенциала растениеводства ЮКО» (первоначальное название - «Корни деревьев и трав Южного Казахстана») жобасы
Ғылыми жетекшісі-б.ғ. к., аға оқытушы Ахметов Б. А.
Жобаның мақсаты-Оңтүстік Қазақстан жағдайында өсімдік шаруашылығының ерекшеліктерін зерттеу және талдау, өсімдіктердің перспективалы түрлерін және оларды өсіру тәсілдерін анықтау, Қазақстанның "Жасыл" экономика идеяларын іске асырудағы көшбасшылық.
Зерттеу нысаны Университет үй-жайларын көгалдандыру үшін сәндік және ірі габаритті өсімдіктердің тұқымдарын өсіру болып табылады, Мирас университетінің аумағын көгалдандыру үшін ағаштар өсіру, тәжірибелік жұмыстар жүргізу (индустриялық деңгейде).
Жоба шеңберінде оның қатысушылары тәжірибелік семинарлар мен жұмыстарға басшылық жасауды жүзеге асырады,биоұбырлармен және органикалық препараттармен өндірістің барлық циклын және "Green Wall" жобасын жүзеге асыруға біртіндеп көшуді қамтамасыз етеді. Жұмыс нәтижесі Мирас университеті корпустарының оранжереяларын көгалдандыру үшін "Green Wall" жобасын енгізу болып табылады, көгалдандыру бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізу және оларды тәжірибелік қолдану.
2016-2017 жылы зертханалық аудиторияны ұйымдастыру және құру, университет үй-жайларын көгалдандыруға арналған тұқымдарды өсіру және сәндік және ірі габаритті өсімдіктерді өсіру, Мирас университетінің аумағын көгалдандыру үшін ағаштар өсіру, жоба тақырыбы бойынша 7 дипломдық жұмыс орындалды, 2 мақала жарияланды.
 
 
Зияткерлік меншік құқығын алу үшін ҒЗЖ басым бағыттарын қарастыру.
" КВАДРО" Интегралды микросхемаларды зерттеуге арналған құрылғы" пайдалы модельдің өнертабысына авторлық құқық алуға құжаттар ресімделген. ҚР ӘМ құжаттар пакеті жіберілді, сондай-ақ сарапшылардан нақтылаушы сұрау алынды және оған жауап берілді.
Пайдалы модель сандық логикалық электронды схемалармен жұмыс істеуге жеке немесе топтық оқыту құралдарына жатады және оқу, оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін.
"Квадро" интегралды микросхемаларын зерттеуге арналған құрылғы "дипломат" үлгісінің демонстрациялық модулін қамтиды", интегралды микросхемаларды зерттеу блогы,  LED модулі, импульс генераторы,  компьютерлік планшет, шағын көлемді осциллограф,  тестер типті әмбебап өлшеу құралы,  электр тізбегінің элементтері,  қосқыш сымдар жиынтығы және қорек блогы. 
Ұсынылып отырған құрылғы Радиотехника, бақылау-өлшеу аспаптары, телекоммуникация, автоматика және телеконтроль, өнеркәсіп және Инфокоммуникациялық технологиялар саласында қазіргі заманғы цифрлық интегралды микросхемалардың параметрлерін, қасиеттерін зерттеу және оңтайлы қолдану бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді.
 
 
2017 жылғы 19 мамыр сағат 14.00 Шымкент қаласы, 1 Май көшесі  10 мекен-жайы бойынша орналасқан  "Мирас" университетінің білім беру-ақпараттық орталығында (бұрынғы Металлургтер Сарайы), ABC Quick Start 2017 бастаушы стартап-компаниялар, өнертапқыштар мен инноваторлар үшін Назарбаев Университетінің екінші акселерациялық бағдарламасының тұсаукесері өтті. Бағдарламаның негізгі мақсаты-инновациялық жобалық қызметке қабілеті бар студенттердің, жас ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық идеяларын қолдау жүйесін құру; перспективалы бизнес-идеялар мен әзірлемелерді іріктеу және акселерациялау болып табылады. Бас әріптестер Астана қаласының әкімдігі мен "Астана Innovations"АҚ болды. Тұсаукесерді NURIS бас директоры Айдар Бексұлтанұлы Жақыпов, "Назарбаев Университеті" ДББҰ бизнес-инкубаторының директоры Болат Сұлтанғазин және "Назарбаев Университеті" ДББҰ инновация департаментінің аға менеджері Абзал Дәрібаев ұсынды. Тұсаукесерді "Мирас"университетінің студенттері тыңдады.
 

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...