Есеп және аудит секторы

Есеп және аудит секторы

 

 

 
Сектор білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлауды жүзеге асырады:
7М04103 - "Есеп және Аудит" (ғылыми-педагогикалық бағыт)
7М04104 - "Есеп және Аудит" (бейінді бағыт)
6В04101 - " Есеп және Аудит "
 
Қазіргі уақытта сектор штаты 7 оқытушы құрайды.
Оның ішінде 4 ғылым кандидаты, 3 дәрежесі жоқ.
 
Сектор қызметінің негізгі мақсаты экономикалық қызмет, банктер, бюджеттік мекемелер; салық және басқару есебі; Аудит; Ақпараттық жүйелер мен есеп технологиялары; бизнес-жоспарлау, бюджеттеу салаларында есеп және аудит бойынша берік білім базасы бар мамандарды даярлау болып табылады.
Стратегиялық перспективада есеп және аудит секторы ұлттың тұлғалық дамуы мен байлығының кепілі ретінде іргелі білім мен руханилықты қолдайтын және қаржылық сауаттылық және бухгалтерлік қызметті жүзеге асыру саласында еңбек нарығында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды жүзеге асыратын талдамалық, есептік, өндірістік-басқарушылық, жобалық, ғылыми-зерттеу құрылымы ретінде позицияланады.
Сектор жұмыс берушілермен бірлесе отырып құзыреттілік тәсіл негізінде нарықтың динамикалық өзгеретін талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын жетілдіруді; жаңа білім беру бағдарламалары мен технологияларын енгізу арқылы білім беру процесін іске асыруды; оқу-материалдық базаны үнемі жетілдіруді және жаңартуды жүзеге асырады.
Білім алушылар біліктілігінің өзектілігі мен қажеттілігі білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс берушілерді, бағыт мамандарын тарту арқылы анықталады.
 
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы
  • Абилгазиева Ж.Е.   э. ғ. к., аға оқытушы
  • Бердибекова Г.С.   э. ғ. к., аға оқытушы
  • Туребаева Ж.К.   э. ғ. к., аға оқытушы
  • Агабекова Г.Н.   э. ғ. к., аға оқытушы
  • Кененбаева З.М.  аға оқытушы
  • Ажибекова А.Д.  аға оқытушы
  • Бұрханова Ж.С.  оқытушы
 
Оқу қызметі
Сектор келесі пәндер бойынша оқу жұмыстарын жүргізеді:
- Бизнес және басқару саласындағы дайындық бағыттарының білім беру бағдарламаларының студенттеріне арналған бухгалтерлік есеп және аудит;
- 1С: Бухгалтерия (практикалық бухгалтер курсы) Бизнес және басқару саласындағы дайындық бағыттарының білім беру бағдарламаларының білім алушылары үшін;
- "Есеп және Аудит" білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған пәндер;
- "Есеп және Аудит"білім беру бағдарламасының магистранттарына арналған пәндер.
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға негізделген интерактивті оқыту түрінде оқу процесін жүргізеді; есеп және аудит саласында оқыту жүйесін жаңартумен, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістермен байланысты белсенді жұмыс жүргізілуде.
Жоғары білікті кадрларды даярлау және білім алушыларды кәсіби қызметтің түрлі нысандарына тарту мақсатында сектор қаланың ең көрнекті оқу-консалтинг орталықтарымен шығармашылық байланыстарды дамытады .Buhgalteriya.kz, Компания Бизнес Авеню, ЖК республикалық кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталығы және т. б.).
 
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
ПОҚ және сектор білім алушыларының ғылыми қызметі
Ғылыми-зерттеу жұмысы сектор оқытушылары, сектор білім беру бағдарламасының студенттері мен магистранттары қатысқан университет қызметінің маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады.
Есеп және аудит секторы ПОҚ және студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады,ол білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасымен сипатталады. ПОҚ және сектор білім алушылары Шымкент қ., ҚР және шетелдердегі ЖОО-ның Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларына қатысады. Сектор ПОҚ өздерінің мақалаларын тек ХҒТК еңбектерінің жинақтарында ғана емес, сонымен қатар импакт-факторлы журналдарда және БҒСБК жариялайды.
Зерттеу жұмысының нәтижелерін жинақтау және жүйелеу қарастырылатын мәселелер бойынша ғылыми мақалалардың жарияланымдарында көрініс тапты. Есеп пен аудиттің тәжірибелік факторларының өзара әрекеттесуін зерттейтін пәндердің оқу-әдістемелік кешендері, сондай-ақ оқу-әдістемелік құралдар қолданбалы мәнге ие.
 
 (Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы сектордың білім беру қызметінің маңызды компоненті болып табылады және оқу жұмысы барысында және сабақтан тыс уақытта үздіксіз жүзеге асырылады.
Сектор студенттермен білім табынуын қалыптастыру, студенттерді қоғамдық жұмысқа тарту, білім беру ортасының салауатты адамгершілік-психологиялық климатын қалыптастыру, салауатты өмір салтының мәдениеті және сыбайлас жемқорлық көріністеріне "нөлдік төзбеушілік", білім алушылар тұлғасының жан-жақты дамуы мен мәдениет деңгейін арттыру үшін әртүрлі теориялық және тәжірибелік тәрбиелік іс-шараларды жүзеге асырады.
Тәрбие сипатындағы барлық іс-шаралар танымдық маңызы зор, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде өткізіледі, студенттердің ой-өрісін кеңейтуге ықпал етеді, олардың аналитикалық қабілеттерін дамытады және қаржылық есептіліктің халықаралық және ұлттық стандарттарын зерделеуге уәждемесін арттырады.
Студенттің жеке тұлғасын әлеуметтендіру үдерісі қоғам өмірінің түрлі салаларын қамтиды және келесі негізгі бағыттар арқылы жүзеге асырылады: рухани-адамгершілік, мәдени-көпшілік, спорттық-сауықтыру, ақпараттық.
Әрбір куратор оқу жылы бойы жетекшілік ететін топтарда әңгімелесулер, конкурстар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер өткізеді.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
МТБ бөлімін қайтару.
Оқу процесін сапалы ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін сектор компьютерлермен, мультимедиялық жабдықтармен, интерактивті тақталармен, қажетті тарату материалдарымен және т. б. жабдықталған, кәсіби қызметтің ерекшелігін көрнекі түсінуге ықпал ететін, кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын және одан әрі жетілдіруге бағытталған мамандандырылған кабинеттер мен аудиториялар пайдаланылады.
 

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...