IT және телекоммуникация секторы

IT және телекоммуникация секторы

ФОТО

Менеджер: Кошкинбаева Мадина Жолдыкараевна

Техника ғылымдарының кандидаты, Мирас университетінің аға оқытушысы

 
Сектор білім беру бағдарламаларын дайындауды жүзеге асырады:
7М06101 - " Информатика»
6B06101 - " IT жобалау және басқару»
6B06102- "Бағдарламалау және бағдарламалық пакеттерді әзірлеу"»
6B06201-Радиотехника ,электроника және телекоммуникациялар»
Қазіргі уақытта сектор штаты 22 оқытушы құрайды.
Оның ішінде 2 ғылым докторы, 9 ғылым кандидаты, 9 магистр, 2 дәрежесіз.
 
Сектор қызметіне білім алушылардың белсенді дербес жұмысын ынталандыратын, жеке білім беру траекториясының таңдауын, ұтқырлықты, академиялық еркіндіктің үлкен дәрежесін қамтамасыз ететін, білім туралы құжаттарды әлемдік білім беру кеңістігінде тануға ықпал ететін кредиттік оқыту жүйесі енгізілген.
Сектордың ПОҚ қызметінің негізгі түрі оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру және тәрбие жұмыстары, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық болып табылады.
Сектордың мақсаты – ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың теориясы мен практикасы саласында қазіргі заманғы зерттеу әдістері мен технологияларын меңгерген, кәсіпорындардың IT-қызметтерінің қызметі, саланың қазіргі жағдайын бағалай және талдай алатын, өзінің кәсіби саласындағы проблемаларды анықтай алатын және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар үрдістеріне бағдарлай алатын (информатика, Ақпараттық жүйелер, Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті және жоғары білікті кадрларды даярлау.
Міндеттер:
-білім беру және ғылыми қызметті интеграциялау арқылы білім беру бағдарламаларын сапалы жүзеге асыру;
- қашықтықтан және электрондық оқыту технологияларын кеңінен қолдану негізінде жоғары білікті кадрларды даярлау;
- білім беру процесінің қазіргі талаптарына жауап беретін телекоммуникациялық инфрақұрылым мен материалдық базаны қалыптастыру;
- әлеуметтік серіктестермен, білім беру қызметтеріне тапсырыс берушілермен, жұмыс берушілермен байланысты кеңейту;
-студенттер мен магистранттарды дайындаудың барлық кезеңдерінде білім беру үдерісі мен ғылыми зерттеулерді интеграциялау, алыс және жақын шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен көптеген байланыс негізінде әлемдік білім беру кеңістігіне кәсіби дайындықты ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
-ғылыми және педагогикалық білімді насихаттау, жақын және алыс шетел секторы профессорлық-педагогикалық құрамының ғылыми жетістіктерінің тұсаукесері.
 
Сектордың профессор-оқытушы құрамы
 

Аты-жөні

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

1

КошкинбаеваМадинаЖолдыкараевна

т. ғ. к., білім беру бағдарламасының менеджері

2

ОспановаАйман

т.ғ.д, профессор

3

Муратов АблакимСатбаевич

т.ғ.д, профессор

4

ДуйсеновНурзакЖезтайулы

т. ғ. к., аға оқытушы

5

Роговой Александр Викторович

ф.-м ғ. к., доцент

6

Жукова Татьяна Алексеевна

т. ғ. к., доцент

7

ОспановаРахимаДжулибаевна

т. ғ. к., аға оқытушы

8

СарибаевАбдушукурСатибалдиевич

т. ғ. к., аға оқытушы

9

ДаушееваНуржамалНуртуреевна

т. ғ. к., аға оқытушы

10

НаурызбаевКалдыбайКулсинбаевич

т. ғ. к., аға оқытушы

11

БалабековМадиОразалыулы

т. ғ. к., аға оқытушы

12

КожабековЕрланАтешбаевич

аға оқытушы

13

СултамуратовБайжан

аға оқытушы

14

ТолемановаАкмаралОразбаевна

магистр, аға оқытушы

15

МамадиеваКымбатХалиевна

магистр, аға оқытушы

16

СайдирасуловСаидхонСайдиогзамович

магистр, аға оқытушы

17

АширбековАкадилНурадилович

магистр, аға оқытушы

18

Эрманова Дина Рустамовна

магистр, аға оқытушы

19

КөшкінбаевСәулетбекЖолдықараұлы

магистр, оқытушы

20

МухиддиновЖорабек Муратович

магистр, оқытушы

21

ЕшмағамбетоваСандуғашМирамбекқызы

магистр, оқытушы ь

22

Гак Галина Владимировна

магистр, оқытушы

 
Оқу қызметі
Кадрларды даярлау бағыттарының жаңартылған сыныптамасына сәйкес сектор ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және телекоммуникациялар саласында: 6В061,7М061 – "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" және 6В062 – "Телекоммуникациялар" даярлықтарын жүргізеді. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" дайындау бағыты "Информатика", "Ақпараттық жүйелер", "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандықтарын қамтиды; "Телекоммуникация" бағыты – "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығын қамтиды. 2019-2020 оқу жылынан бастап 6В061 –"Инфокоммуникациялық технологиялар" бағыты бойынша "Жүйелік аналитик", "IT-маман", "IT-менеджмент" жаңа пәндерді қамтитын: Зияткерлік платформалар, жасанды интеллект теориясы және шешім қабылдау теориясы, кроссплатфорлы қосымшаларды әзірлеу, зияткерлік деректерді талдау және т.б. білім беру бағдарламалары жаңартылды.
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы заманауи ақпараттық технологияларға негізделген интерактивті оқыту түрінде оқу процесін жүргізеді; білім беру саласындағы оқыту жүйесін жаңартумен байланысты белсенді жұмыс жүргізілуде.
Жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатында білім беру бағдарламаларының пәндерін оқыту үшін өндірістен мамандар тартылды.
 
ПОҚ және сектор білім алушыларының ғылыми қызметі
Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация секторының ғылыми-зерттеу жұмыстарын (ҒЗЖ) орындау ЖОО-ның кәсіби және жеке құзыреттері бар, зерттеу жұмыстарын орындауға тарту арқылы практикалық дағдылары бар мамандарды дайындау бойынша миссиясын іске асыруға, сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрамның ғылыми және шығармашылық әлеуетін толық іске асыруға жағдай жасауға бағытталған. ҒЗЖ Мирас университетінің стратегиялық жоспарына, ҒЗЖ перспективалық жоспарына және ҒЗЖ жылдық жоспарына сәйкес орындалады. ҒЗЖ тақырыптары ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында (ҒТИ ҰО) бастамашыл тақырыптарды жүргізу ережелеріне сәйкес тіркелген.
"Мирас" университетінде "заманауи бағдарламалық өнімдер мен мобильді қосымшаларды жобалау"жобасы жұмыс істейді. Осы жоба бойынша "оқу үдерісін басқарудың автоматтандырылған жүйесі" авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алынды (2016), ғылыми мақалалар жарияланады, магистрлік диссертацияларға басшылық жүргізілуде, нәтижелері оқу процесіне енгізілуде. 2018 жылы ҚР БҒМ Ғылым қоры ҒҒТС нәтижелерін гранттық қаржыландыру конкурсына "жоғары оқу орнының оқу процесін басқарудың автоматтандырылған жүйесі" өтінімі берілді.
 
 
Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация секторы ПОҚ және студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады,ол білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасымен сипатталады.ПОҚ және сектор білім алушылары Шымкент қ., ҚР және шетел ЖОО-ның Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларына қатысады. Сектор ПОҚ өздерінің мақалаларын тек ХҒСБК еңбектерінің жинақтарында ғана емес, сонымен қатар БҒСБК импакт-факторлары бар журналдарда да жариялайды..
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы біздің секторымыздың білім беру қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және оқу жұмысы барысында және сабақтан тыс уақытта үздіксіз жүзеге асырылады.
Сектор студенттермен білім табынуын қалыптастыру, студенттерді қоғамдық жұмысқа тарту, білім беру ортасының сауықтыру адамгершілік-психологиялық климатын қалыптастыру, салауатты өмір салтының мәдениеті және сыбайлас жемқорлық көріністеріне "мүлдем төзбеушілік", білім алушылар тұлғасының жан-жақты дамуы және мәдениет деңгейін арттыру үшін әртүрлі теориялық және практикалық тәрбие іс-шараларын жүзеге асырады.
Тәрбие сипатындағы барлық іс-шаралар танымдық маңызы зор, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде өткізіледі, студенттердің ой-өрісінің кеңеюіне ықпал етеді, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытады және шет тілдерін оқуға ынталандыруды арттырады.
Әрбір куратор оқу жылы бойы жетекшілік ететін топтарда әңгімелесулер, конкурстар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер өткізеді.
 
Халықаралық байланыстар (қызмет)
Таяу және алыс шетел ЖОО-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру аясында сектор шетелдік университеттермен тәжірибе алмасу және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау бойынша тығыз қарым-қатынас орнатты. Академиялық ұтқырлықты дамыту Цифрлы экономика үшін талап етілетін ІТ-бағыт бойынша білім алушылар үшін Қырғыз-Өзбек университетімен (ҚӨУ) білім беру және ғылыми қызмет саласында ынтымақтастық туралы халықаралық шарт жасалды.Бұдан басқа, сектор Қазақстан Республикасының "Мирас"университетінің ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасады. Осы Шарттың мәні Тараптар әзірлейтін жобалар шеңберінде ғылыми-зерттеу, инновациялық қызмет мәселелері бойынша ынтымақтастықты жүзеге асыру болып табылады.
Сектордың материалдық-техникалық базасы
Оқу үрдісінде 3 мамандандырылған зертханалық кабинет және 5 компьютерлік сынып, 1 конструкторлық бюро, 1 компьютерлік жүйелер мен желілердің аппараттық қамтамасыз ету зертханасы қолданылады.Мамандандырылған кабинеттер спутниктік антеннамен, робот техникасы бойынша құрал-саймандар мен жинақтаушылардың кеңейтілген жиынтығымен, сектордың барлық білім беру бағдарламалары бойынша тәжірибелік және зертханалық сабақтарды тиімді өткізу үшін, сондай-ақ робот техникасы бойынша курстарды өткізу үшін сандық теледидармен жабдықталған.
Бұл зертханаларда қажетті зерттеу, практикалық және компьютерлік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін арнайы жабдықтар бар. Мамандандырылған зертханалардың жабдықтары "Электроника және схемотехникацифрлік құрылғылар","Микропроцессорлық техника", "Радиотехника және телекоммуникация негіздері", "цифрлық байланыс технологиялары", "Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер", "сымсыз байланыс технологиялары", "IP-телефония", "объектілі-бағытталған бағдарламалау", "Компьютерлік желілер", "деректер базасының теориясы", "Операциялық жүйелер", "Бағдарламалау технологиялары", "Жүйелік бағдарламалау", "байланыс желілері және коммутация жүйелері", "Интернет-технологиялар", "Web-технологиялар", "Интернет-технологиялар", "Интернет-технологиялар","», "Байланыс жүйесінің негіздері", "Компьютерлік жүйелердің архитектурасы" және т.б.

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...