Құқық секторы

Құқық секторы

 

 

 

Менеджер: Жуматаева Жансая Абдусаматовна

Маман, заңгер-практик

 
Сектор білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлауды жүзеге асырады:
7М04201 - "Құқықтану" (ғылыми-педагогикалық бағыт)
7M04202 - "Құқықтану" (бейінді бағыт)
6B04201- " құқық: құқықтану және кеден ісі»
5В030100-Құқықтану
5В030400-Кеден ісі
Қазіргі уақытта сектор штатын 21 оқытушы құрайды.
Оның ішінде 15 ғылым кандидаты, 4 магистр, 2 дәрежесі жоқ.
 
Сектор қызметінің негізгі мақсаты оқу және ғылыми қызметті тиімді басқаруды қамтамасыз ету, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.
Стратегиялық перспективада құқық секторы ұлттың жеке дамуы мен байлығының кепілі ретінде іргелі білім мен руханилықты қолдайтын ғылыми-зерттеу, құқық қолдану құрылымы ретінде позицияланады және құқық саласында еңбек нарығында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды жүзеге асырады. Сектор жұмыс берушілермен бірлесе отырып, құзыреттілік тәсіл негізінде нарықтың қарқынды өзгеретін талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын жетілдіруді; жаңа білім беру бағдарламалары мен технологияларын енгізу арқылы білім беру процесін іске асыруды; оқу-материалдық базаны үнемі жетілдіруді және жаңартуды жүзеге асырады.
Білім алушылар біліктілігінің өзектілігі мен қажеттілігі білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс берушілерді, бағыт мамандарын тарту арқылы анықталады.
 
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы
 • Утаров К.А. з.ғ. к., аға оқытушы
 • Рахметова Г.Р. з.ғ. к., аға оқытушы
 • Имашев Б.Е. з.ғ. к., аға оқытушы
 • Султанова В.И. т. ғ. к., қауымдастырылған профессор
 • Жаналиева А.Ж. з.ғ. к., аға оқытушы
 • Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы
 • Бейсенбаев М.А. магистр, аға оқытушы
 • Жуматаева Ж.А. магистр, аға оқытушы
 • Оразымбетова З.Ш. аға оқытушы
 • Сарсенова Н. аға оқытушы
 • Шинтаева Ф.Е. аға оқытушы
 
Оқу қызметі
Сектор келесі пәндер бойынша оқу жұмыстарын жүргізеді:
- "Құқық: Құқықтану және кеден ісі", "Құқықтану" және "Кеден ісі" білім беру бағдарламаларының студенттеріне арналған пәндер»
- «Құқықтану» білім беру бағдарламасының магистранттарына арналған пәндер;
- "Қазақстанның қазіргі тарихы", "Философия", "мәдениеттану", "саясаттану" және "әлеуметтану" ЖБП циклінің пәндері.
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы әр түрлі жұмыс әдістерін қолдана отырып, оқу процесін заманауи ақпараттық технологияларға негізделген интерактивті оқыту түрінде жүргізеді. Сондай-ақ білім беру саласында оқыту жүйесін жаңартуға байланысты белсенді жұмыс жүргізілуде.
Жоғары білікті кадрларды даярлау және білім алушыларды әртүрлі қызмет түрлеріне тарту мақсатында сектор қаланың ұйымдары мен мекемелерімен (сот, атқарушы және өкілетті органдар, құқық қорғау органдары, мемлекеттік және жергілікті билік органдары) байланысты дамытады.
Сектор оқытушылары университетте ұсынылған барлық бағыттар мен дайындық бейіндері бойынша оқу әдебиеттерін әзірлейд.
 
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
ПОҚ және сектор білім алушыларының ғылыми қызметі
Ғылыми-зерттеу жұмысы университет оқытушылары, студенттер мен магистранттар қатысқан университет қызметінің маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады. 
Сектор оқытушылары "Құқық қорғау органдары мен сот жүйесін реформалаудың тиімділігі" тақырыбында жұмыс жүргізеді. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116РК00113. Құқық секторы ПОҚ және студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады, ол білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасымен сипатталады ПОҚ және сектор білім алушылары Шымкент қ., ҚР және шетелдердегі ЖОО-ның Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларына қатысады. Сектор ПОҚ өздерінің мақалаларын тек ХҒТК еңбектерінің жинақтарында ғана емес, сонымен қатар импакт-факторлы журналдарда және БҒСБК жариялайды..
Обобщение и систематизация результатов исследовательской работы выразились в публикациях научных статей по рассматриваемым проблемам.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы сектордың білім беру қызметінің маңызды компоненті болып табылады және оқу жұмысы барысында және сабақтан тыс уақытта үздіксіз жүзеге асырылады.
Сектор студенттермен білім табынуын қалыптастыру, студенттерді қоғамдық жұмысқа тарту, білім беру ортасының салауатты адамгершілік-психологиялық климатын қалыптастыру, салауатты өмір салтының мәдениеті және сыбайлас жемқорлық көріністеріне "нөлдік төзбеушілік", білім алушылар тұлғасының жан-жақты дамуы мен мәдениет деңгейін арттыру үшін әртүрлі теориялық және тәжірибелік тәрбиелік іс-шараларды жүзеге асырады.
Тәрбие сипатындағы барлық іс-шаралар танымдық маңызы зор, мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізіледі, студенттердің ой-өрісін кеңейтуге ықпал етеді, олардың тұлғааралық, шығармашылық және оқу қабілеттерін дамытады.
Студенттің жеке тұлғасын әлеуметтендіру үдерісі қоғам өмірінің түрлі салаларын қамтиды және келесі негізгі бағыттар арқылы жүзеге асырылады: рухани-адамгершілік, мәдени-көпшілік, спорттық-сауықтыру, ақпараттық.
Каждый куратор в течение учебного года проводит в курируемых группах беседы, конкурсы, диспуты, круглые столы.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Халықаралық байланыстар (қызмет)
Таяу және алыс шетел ЖОО-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру аясында сектор шетелдік университеттермен тәжірибе алмасу және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау бойынша тығыз қарым-қатынас орнатады.
Сектор ғылыми-шығармашылық қызметті Түркия, Шығыс экономикалық-заң гуманитарлық академиясы, Уфа қ., Ресей Федерациясы Битлис Эрен серіктес жоғары оқу орындары кафедраларының мамандарымен бірлесіп жүргізеді.
Сектор оқытушылары Бішкек қаласында (Қырғызстан) академиялық ұтқырлық бойынша практикалық сабақтар өткізді. "Құқықтану" Білім беру бағдарламасының студенттері Қырғыз-өзбек университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алды.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Сектордың материалдық-техникалық базасыОқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін сектор мамандандырылған аудиториялар, сот отырысы залы, криминалистикалық полигон, зертханалық жабдықтар, интерактивті тақталар, қажетті тарату материалдарын пайдаланады.

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...