Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6B01902 – «Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог» білім беру бағдарламасы арнайы педагогика бойынша мамандарды даярлау бағыты аясында педагогика ғылымдары саласында кадрлар даярлау үшін әзірленген.

6B01902 – «Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог» білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінде түзету-педагогикалық, тәрбие, дамыту, консультативтік, диагностикалық-талдау қызметін жүзеге асыру үшін ғылыми-педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттерді шешуге қабілетті тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар маманды, жаңа формация педагогын дайындау болып табылады.

6B01902 – «Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог» білім беру бағдарламасының өзектілігі сыни ойлауға ие, заманауи жағдайда ықпалдасуға қабілетті, оқытудың озық технологияларын меңгерген, бакалаврлардың білім беру дайындығының, сондай-ақ жалпы, арнайы және инклюзивті білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесінде коррекциялық-педагогикалық қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті арнайы педагог-дефектологтарды дайындауда жаңа көзқарасты жүзеге асыру мақсаттарынан тұрады.

Білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің кеңдігі, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6B01902 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Мемлекеттік білім беру стандартында көзделген пәндер бойынша жалпы оқу білімін, іскерлігін және дағдыларын және білім жүйесін қалыптастыру;

Пәндерді оқытудың заманауи ғылыми-негізделген тәсілдерін, әдістері мен құралдарын, соның ішінде оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;

Болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру;

Студенттердің өзіндік іздену-зерттеу іс-әрекеті үшін алғышарттар жасау;

Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу;

Кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау;

Білім алушыларға кешенді тексеру жүргізу үшін тұрақты жұмыс істейтін психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум жұмысын ұйымдастыра білу, оларға қажетті психологиялық-педагогикалық көмекті анықтау;

Әрбір интеграцияланған баланы медициналық-психологиялық-педагогикалық сүйемелдеумен қамтамасыз ету;

Түзету-дамыту жұмысын тиісті әдістемелік қамтамасыз етуді құру;

Баланың ата-аналарын (заңды өкілдерін) түзету-дамыту процесіне қатыстыра білу.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Арнайы (түзету) педагогиканың әдіснамалық негіздері мен категорияларын; патологиялық жағдайдағы және қалыпты жағдайдағы балалардың жас ерекшелік анатомиялық-физиологиялық, психологиялық даму ерекшеліктерін білу;

Балалардың жас, жеке-типологиялық ерекшеліктерін, тереңдігін және ақауының құрылымын ескере отырып, оқу-тәрбие, түзету-дамыту міндеттерін шешу кезінде теориялық білімді қолдану;

Оқу сабақтарын және оқудан тыс іс-шараларды өткізу процесінде коммуникативтік дағдыларды меңгеру; ДМШ оқушылармен қарым-қатынас орната білу, қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес тәсілдерін меңгеру;

Білім алушылармен жүргізілетін әдістемелік жұмыстың тиімділігіне талдау жасау; білім беру процесіне қатысушылардың өзара қарым-қатынасының сапасы бойынша қорытынды қалыптастыру;

Ақыл-ой кемістігі бар балалармен түзету жұмыстары саласында өз білімін жетілдіру үшін ақпаратты іздеу және іріктеуді аналитикалық жүргізу қабілеті; өзін-өзі бақылау және өзін-өзі талдау процесін құру.

Кәсіби қызмет түрлер

Диагностикалық;

Ұйымдастырушылық;

Басқарушылық;

Жобалық;

Ғылыми-зерттеу;

Білім беру.

Мамандарды жұмысқа орналастыру перспективасы

Барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдар;

Жалпы білім беретін, жеке, арнайы, мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдары;

Оңалту орталықтары;

Түзету кабинеттері;

Психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссия (ПМПК), ерте араласу кабинеттері;

Әлеуметтік бағыттағы мекемелер (әлеуметтік қамсыздандыру, жұмыссыздарды қолдау және көмек көрсету органдары, аз қамтылған, еңбекке жарамсыз, шектеулі еңбекке жарамды);

Қоғамдық ортада өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту проблемаларымен байланысты мекемелер; денсаулық сақтау мекемелері;

Ғылыми-зерттеу ұйымдары;


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Педагогикалық қызмет және алғашқы Дефектолог-мұғалім, арнайы педагоглық тексеру

Баланың оқу-танымдық қызметіне түзету әсері

Оқушыларды баланы тәрбиелеу және оқыту мәселелеріндегі педагогтары мен ата-аналарына көмек көрсету

Кәсіби саладағы дербес компьютермен, офистік техникамен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеудің озық дағдылары

Шетел тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Дербес құндылықтарды және жеке уәждемені түрлендіру. Күйзелістерге бейімделу. Салауатты өмір салтына тарту. Мәдени және рухани даму


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымдары

"Өрлеу" біліктілікті аттыру ұлттық орталығы" АҚ

№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы

"Торжан" жекеменшік гимназиясы

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектепке дейінгі мекемелер

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

Әлеуметтік қызметтер

Психологиялық орталықтар

ТАБЫС

97 000-нан 350 000-ға дейін ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу, арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


6B01902 – Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Арнайы педагогтың  кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар БП 5 Оқытылатын мәселелер: арнайы мектепте тәрбие қызметін жүзеге асырудағы түйінді құзыреттер; арнайы білім беру мекемелерінде сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы, оның мазмұны мен әдістемесі; арнайы білім беру мекемелерінде оқитын балалармен тәрбие жұмысын жоспарлау және жүргізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: арнайы білім беру мекемелерінде балаларды тәрбиелеу мен дамытудың теориялық негіздері туралы ғылыми дүниетаным мен түсінікті қалыптастыру; арнайы білім беру мекемелерінде балаларды тәрбиелеу және дамыту әдістемесін меңгеру; қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру заңдылықтарын білу;арнайы мектепте тәрбиеге әдістемелік басшылықты жүзеге асыра білу; тәрбиенің әртүрлі жүйелері мен теорияларын талдай білу; арнайы мектепте балаларды тәрбиелеудің заманауи технологияларын меңгеру.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: білім беру жүйесінің әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, Педагогтің кәсіби қызметінің құндылық негіздері; педагогтің жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; педагогтің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті педагогтер; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру, педагогика, тәрбие процесі, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Оқу іс-тәжірибе [ДФ] БП 2 Оқу практикасы арнайы білім беру мекемелерінде бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, дефектолог мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіби бағдарлауға бағытталған.
Жалпы және жас психологиясы БП 8 Оқытылатын мәселелер: психологияның пәні, міндеттері мен әдістері; психикалық процестер; психиканың құрылымы; тұлғаның эмоционалды-еріктік және мотивациялық саласы; тұлға және психикалық қасиеттер; психиканың жеке ерекшеліктері; жас психологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; балалардың психикалық дамуының негізгі теориялары, принциптері, проблемалары, жас кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктері; баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас пен қызметтің рөлі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы психологияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, психикалық процестер ағымының ерекшеліктері мен заңдылықтарын білу; онтогенетикалық дамудың әр кезеңінде тұлғаның психологиялық сипаттамаларын білу; жалпы және жас ерекшелік психологиясының ұғымдық аппаратын қолдана білу; психологиялық зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру;жеке тұлғаның жас дамуының негізгі сипаттамаларын білу; психологиялық денсаулықты, әл-ауқатты, жеке тұлғаның зияткерлік, рухани әлеуетін тиімді және үйлесімді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау стратегиялары мен құралдарын білу.
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың жас анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәні;балалар организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары; жас кезеңділігі; балалар организмінің реттеуші жүйелерінің дамуы; дені сау бала ағзалары жүйелерінің құрылымы мен функциялары; балалар дамуының жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; балалар гигиенасының негіздері; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде денсаулықты сақтау мен нығайтудың гигиеналық нормалары, талаптары мен ережелері; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бала организмінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру; баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін анықтай білу; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктерін білу; балалар гигиенасының негізгі ережелерін білу; балалардың гигиеналық тәрбиесін ұйымдастыра білу; жалпы гигиеналық талаптарды бағалау әдістерін білу; балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.
Педагогика БП 5 Оқытылатын мәселелер: педагогика ғылым ретінде: педагогиканың объектісі, пәні, міндеттері мен функциялары; педагогиканың категориялық аппараты; оқытудың дидактикалық тұжырымдамалары мен принциптері; білім беру педагогикалық процесс ретінде; оқытудың формалары мен құралдары;тәрбиенің мәні, түрлері және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны; тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері; отбасы педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісі және тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін білу; оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын талдау және әзірлеу тәсілдерін меңгеру; дидактиканың жалпы қағидаттарын және оларды оқытудың пәндік әдістемелерінде іске асыру тәсілдерін білу; педагогикалық процестің мақсатын, қағидаттарын, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, нысандарын айқындау, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолдану, білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеру; алған педагогикалық білімді оқу және кәсіби қызметте қолдана білу.
Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе [ДФ] БП 4 Психологиялық-педагогикалық практика оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ортасында баланың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға; жалпы кәсіптік құзыреттілік модулі 2 пәндерін оқу кезінде алынған теориялық білімді қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Арнайы педагогика БП 5 Оқытылатын мәселелер: арнайы педагогиканың теориясы мен тарихы; білім беру процестері мен жүйелерінің мәні, мазмұны, құрылымы, арнайы білім беру саласындағы педагогикалық технологиялар мен инновациялық процестер; балалар денсаулығының бұзылуын педагогикалық түзетудің принциптері мен әдістері; оқытудың жалпы әдістемелік аспектілері, арнайы және интеграцияланған білім беру модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың кәсіби қызмет саласындағы кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; арнайы (түзету) білім берудің қазіргі заманғы проблемаларына, оның даму үрдістеріне және реформалау бағыттарына бағдарлану; даму кемістігінің немесе патологияның сипатына байланысты денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерінің, тәсілдерінің,әдістемелерінің педагогикалық мүмкіндіктерін айқындау.
Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: Дефектолог-мұғалім, арнайы педагог ғылымының объектісі, пәні, міндеттері мен негізгі ұғымдары; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жалпы сипаттамасы;ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеп отырған отбасымен жұмыс; дамуында проблемалары бар баланы оқытудың жеке траекториясын айқындауға сараланған тәсілдің маңызы; зияткерлік дамуы бұзылған балалардың ерекшеліктері; сенсорлық кемістігі бар балалардың; сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың ерекшеліктері; тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың ерекшеліктері; мінез-құлқы бұзылған, күрделі ақаулары бар балалардың ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды сараланған және интеграцияланған оқыту ұғымын қалыптастыру;даму бұзылыстарының негізгі сыныптамаларын білу; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың даму ерекшеліктерін білу;арнайы педагогиканың негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен қарым-қатынасты қалыптастыру дағдылары.
Арнайы психология БП 5 Оқытылатын мәселелер: арнайы педагогиканың теориясы мен тарихы; білім беру процестері мен жүйелерінің мәні, мазмұны, құрылымы, арнайы білім беру саласындағы педагогикалық технологиялар мен инновациялық процестер; балалар денсаулығының бұзылуын педагогикалық түзетудің принциптері мен әдістері; оқытудың жалпы әдістемелік аспектілері, арнайы және интеграцияланған білім беру модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың кәсіби қызмет саласындағы кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; арнайы (түзету) білім берудің қазіргі заманғы проблемаларына, оның даму үрдістеріне және реформалау бағыттарына бағдарлану; даму кемістігінің немесе патологияның сипатына байланысты денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерінің, тәсілдерінің,әдістемелерінің педагогикалық мүмкіндіктерін айқындау.
Инклюзивті білім беру БП 5 Оқытылатын мәселелер: инклюзивті білім берудің рөлі мен теориялық-әдіснамалық негіздері; инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, шарттары, модельдері мен нысандары; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім берудің психологиялық негіздері; инклюзивті білім беру процесін оңтайландырудың психологиялық тәсілдері; инклюзивті білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық негіздерін білу; бастауыш сыныптарда түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеру; инклюзивті білім берудің негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу; білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту тәсілдерін меңгеру.
Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет БП 5 Оқытылатын мәселелер: тьюторлық туралы түсінік;инклюзивті білім берудегі тьютордың мақсаты, міндеттері мен құзыреті; инклюзивті практика жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру кезеңдері;ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық негіздері; инклюзивті білім беру ортасы; инклюзивті білім берудің педагогикалық шарттары мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім беруде тьюторлықтың негізгі сипаттамаларын білу; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру процесінде білім беру интеграциясының нысанын таңдауды жүзеге асыру; арнайы және интеграцияланған білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыру тетігі ретінде кәсіби құзыреттерді игеру.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалармен түзету жұмыстары БП 6 Оқытылатын мәселелер: бейімделу қиындықтары бар білім алушыларды анықтау әдістері; зияткерлік бұзылулары бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктерін анықтау; жеке ерекшеліктерге сәйкес білім беру процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін анықтау; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың ата-аналарына консультациялық және әдістемелік көмек көрсету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы білім беретін (интеграцияланған) сынып жағдайында оқытудың әлеуметтік-білім беру интеграциясының модельдері туралы түсінікті қалыптастыру; қосымша білім беру жүйесінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды дамыту мен түзетудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жүргізілетін  арт-терапия әдістері БП 6 Зерттелетін сұрақтар: қазіргі заманғы арт-терапияның мәні, генезисі және онтологиялық жағдайы туралы жалпы идеялар; арт-терапияға әсер етудің мазмұны, әдістері мен механизмі туралы жалпы идеялар; білім беру мекемелері жағдайында арт-терапия көмегімен түзету әсерін жүзеге асырудағы кәсіби құзыреттілік.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу процесінде түзетудің тиімді құралы ретінде ойын мен көркем өнер түрлерін пайдаланудың мақсатын, міндеттерін, мазмұны мен әдістемесін түсінуді қалыптастыру.
Невропатология негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: жүйке жүйесінің құрылымы мен қызметі, сондай-ақ аурулары; жүйке жүйесі ауруларының этиологиясы; жүйке жүйесі ауруларының патогенезі; орталық және шеткергі жүйке жүйесі зақымдануларының клиникалық көріністері; эпидемиологиялық аурулар; диагностикалау, емдеу және алдын алу әдістері, сондай-ақ неврологиялық патология кезінде арнайы медициналық көмекті ұйымдастыру қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: балалар жасындағы жүйке жүйесінің неғұрлым кең таралған ауруларының клиникасы, диагностикасы және терапиясы туралы білім; балалар жасындағы неврологиялық патологияны клиникалық диагностикалау әдістерін зерделеу.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың ауызша және жазбаша сөйлеуінің бұзылуы БП 7 Оқытылатын мәселелер: тілдің фонетикалық жүйесі; фонемалық қабылдау және бастапқы дыбыстық талдау және синтез; әр түрлі жағдайларда есту қабілеті мен дағдыларын автоматтандыру; байланысты сөйлеуді дамыту; моторикамен жұмыс; ақыл-ой кемістігі бар балаларда жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нормативтік-құқықтық, ұйымдастырушылық-педагогикалық, құндылық аспектілерінде инклюзивті білім беру моделін жобалау бойынша құзыреттерді қалыптастыру; бейімделген білім беру бағдарламаларын жобалау дағдыларын қалыптастыру; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларда ауызша және жазбаша сөйлеуді қалыптастыру бойынша дағдыларды игеру.
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту және тәрбиелеу БП 7 Оқытылатын мәселелер: жұмыстың негізгі бағыттары, дыбысты дұрыс айтуды қалыптастыру шарттары мен құралдары, әр түрлі жас топтарындағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар сөйлеуінің фонетикалық-фонемалық жағы; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың сөйлеу қабілетінің дамымауын өтеу тетігін қамтамасыз ететін тиімді жағдайларды ұйымдастыру тәсілдері, олардың білім мазмұнын тиімді игеруі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беруді ізгілендіру стратегиясы, психологиялық-педагогикалық негіздер, модельдер мен мазмұн контексінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды инклюзивті оқыту мен тәрбиелеудің қажеттілігі мен мәнін білу.
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды математикаға оқыту әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: зияткерлік бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектепте математиканы оқытудың ұйымдастырушылық-педагогикалық және дидактикалық ерекшеліктері; арнайы мектепте математиканы оқытудың әдістері мен тәсілдерін қолдану ерекшелігі және математикадан оқу бағдарламасын құру ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ерекше жалпы білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған «Математика» оқу пәнінің мазмұнын және оны оқыту әдістемесін білу; арифметикалық әрекеттерді оқыту әдістемесін меңгеру; есептеу тәсілдерін қалыптастыру; шамаларды зерттеу әдістемесін меңгеру; ерекше жалпы білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған математика бойынша бағдарламалар мен оқулықтарды талдау.
Олигофренопсихология КП 5 Оқытылатын мәселелер: балалар олигофренопсихологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; зияткерлік кемістігі бар балалардың психикалық даму заңдылықтары; дамуында ауытқулары бар балаларды психологиялық зерттеудің негізгі қағидаттары; зияткерлік кемістігі бар балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы.
Қалыптасатын құзыреттер: бұзылу құрылымын, мүмкіндігі шектеулі адамдардың өзекті жай-күйі мен әлеуетті мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беру-түзету жұмыстарын жоспарлау дағдылары; дамуында ауытқулары бар балаларды психологиялық зерттеу дағдылары.
Олигофренопедагогика КП 5 Оқытылатын мәселелер: олигофренопедагогика педагогикалық ғылым ретінде; интеллектуалды бұзылулары бар балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту; ақыл-есі кем балаларға арналған білім беру мекемелеріндегі білім беру және түзету жұмыстарының мазмұны.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақыл-есі кем балаларға арналған білім беру мекемелерінде оқыту нысандары мен әдістерін білу; зияткерлік бұзылулары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу білігі.
Арнайы мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: арнайы мектепте тәрбие қызметін жүзеге асырудағы түйінді құзыреттер; арнайы білім беру мекемелерінде сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы, оның мазмұны мен әдістемесі; арнайы білім беру мекемелерінде оқитын балалармен тәрбие жұмысын жоспарлау және жүргізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: арнайы білім беру мекемелерінде балаларды тәрбиелеу мен дамытудың теориялық негіздері туралы ғылыми дүниетаным мен түсінікті қалыптастыру; арнайы білім беру мекемелерінде балаларды тәрбиелеу және дамыту әдістемесін меңгеру; қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру заңдылықтарын білу;арнайы мектепте тәрбиеге әдістемелік басшылықты жүзеге асыра білу; тәрбиенің әртүрлі жүйелері мен теорияларын талдай білу; арнайы мектепте балаларды тәрбиелеудің заманауи технологияларын меңгеру.
Педагогикалық іс-тәжірибесі БП 5 Педагогикалық практика студенттерде бейнелеу іс-әрекетін оқытудың арнайы әдістемесін оқыту, балаларды қоршаған әлеммен таныстырудың арнайы әдістемесін оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дағдыларын, оның ішінде арнайы білім беру мекемелерінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде меңгеру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау [ДФ] Қосымша пәндер циклі 12  
Дипломалды іс-тәжірибе [ДФ] КП 5 Диплом алдындағы практика дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың даму психологиясы КП 5 Оқытылатын мәселелер: ерекше жалпы білім беру қажеттіліктері бар балалардың психологиялық құбылыстарын жүйелі талдау; кәсіби және психологиялық дайындыққа ықпал ететін теориялық және практикалық дағдылар; ерекше жалпы білім беру қажеттіліктері бар балалардың даму психологиясының пәні мен міндеттері; психика туралы жалпы түсінік; сезімталдық ұғымы; психиканың даму кезеңдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: мүмкіндігі шектеулі адамдарды, балалар мен білім алушыларды қолдау жөніндегі жұмыс саласында білім беру процесі субъектілерін психологиялық ағарту жөніндегі қызметтің ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру, негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын игеруде, дамуда және әлеуметтік бейімделуде қиындықтарға тап болған адамдар.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың дамуын психологиялық-педагогикалық диагностикалау КП 5 Зерттелетін мәселелер: мүмкіндіктері шектеулі балалардың психикалық және психофизикалық дамуының диагностикалық және болжамдық көрсеткіштерін анықтау; мүмкіндіктері шектеулі балалардың кәсіби қызметін ұйымдастыру және психологиялық-педагогикалық тексерудің әдістері мен тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: мүгедек балалары бар отбасыларды психологиялық-педагогикалық және медициналық-әлеуметтік қолдау дағдылары, тіршілік әрекетінің шектеулерін еңсеру, ауыстыру үшін жағдайлар жасау; балалардың салауатты дамуы мен тәрбиесі үшін ата-ана жауапкершілігін қалыптастыру, отбасылық құндылықтар жүйесін қалыптастыру.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 2 [ДФ] КП 5 Педагогикалық практика студенттерде түзете-дамыта оқыту дағдыларын қалыптастыруға; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру дағдыларын, оның ішінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде жетілдіруге бағытталған.
Балаларды қоршаған ортамен таныстырудың арнайы әдісі КП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың денсаулығының бұзылу ерекшеліктеріне сүйене отырып, мүмкіндігі шектеулі балаларды сыртқы әлеммен таныстырудың мамандандырылған әдістері; қоғам өмірі мен табиғи орта туралы білім мен идеяларды қалыптастыру арқылы балалардың көкжиегін кеңейту; олардың әлеуметтік бағдарлануын жақсарту арқылы балалардың бейімделу мүмкіндіктерін арттыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: мүмкіндігі шектеулі балаларды экологиялық тәрбиелеу саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру негізінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 [ДФ] КП 10 Педагогикалық практика студенттерде басқа білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: психикалық және физикалық денсаулығының мүмкіндіктері шектеулі балалардың психикалық дамуының жалпы және арнайы заңдылықтары; ерекше жалпы білім беру қажеттіліктері бар балаларға қатысты гуманистік көзқарастар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын игеру.
Логопедия негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: логопед жұмысының негізгі бағыттары: ерекше білім беру қажеттіліктерін анықтау үшін балаларды психологиялық-педагогикалық тексеру, балалардың даму динамикасын бақылау, балалардың психикалық дамуындағы кемшіліктерді түзету мониторингі, олардың бағдарламаны игерудегі жетістіктері; мамандардың өзара әрекеттесуі негізінде түзету және білім беру процесін жоспарлау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: мүмкіндігі шектеулі балаларды тексерудің және түзетіп оқытудың логопедтік технологиялары саласында кәсіби құзыреттерді қалыптастыру; логопедияның дидактикалық құралдарын іріктеу дағдыларын меңгеру.
Логопсихология БП 5 Оқытылатын мәселелер: сөйлеу бұзылыстарының жіктелуі; сөйлеу қабілеті бұзылған адамдардың психологиялық ерекшеліктері; сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен психокоррекциялық жұмыстың принциптері, әдістері мен тәсілдері; сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың психикасын зерттеу әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі генездегі сөйлеу қабілеті бұзылған адамдардың жеке топологиялық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру.
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды сенсорлық тәрбиелеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: көру, есту, кинестикалық қабылдау сияқты әртүрлі анализаторларға мақсатты жүйелі әсер ету арқылы сенсорлық тәжірибені байыту үшін мүмкіндігі шектеулі балалардың сенсорлық даму әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: психикалық дамуы тежелген балаларды және ақыл-ойы бұзылған балаларды алып жүруді ұйымдастыру; тәрбиеленушілердің білім алу қажеттіліктері мен қабілеттерін ескере отырып, әртүрлі бағыттағы білім беру бағдарламаларын қалыптастыру; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды сенсорлық тәрбиелеу дағдыларын игеру.
Бейнелеу іс-әрекетін оқытудың арнайы әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: арнайы мектепте бейнелеу іс-әрекетін оқыту сабақтарындағы түзету жұмысы; логопедиялық жұмыста түзету мақсатында бейнелеу іс-әрекетінің мүмкіндіктері; білім беру ұйымдарында мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту, дамыту, абилитациялау, оңалту және әлеуметтік бейімдеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: арнайы (Дефектолог-мұғалім, арнайы педагоглық) білім беру жүйесінде бейнелеу қызметі саласында оқыту және тәрбиелеу әдістемелерін іске асыруға дайындықты қалыптастыру.
Түзете-дамыта оқытудың арнайы әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың денсаулығын сақтау жағдайларына қойылатын талаптар, танымдық іс-әрекеттің дамуындағы ауытқуларды түзету, білім алушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, сәтті әлеуметтену; түзету-дамыту іс-әрекетіндегі кешенді (психологиялық-медициналық-педагогикалық) тәсіл; балалардың дамуын жеке түзету әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: түзету-дамытушылық білім беру және тәрбие процестерінің ерекшеліктерін және түзету-дамытушылық қызметтің жекелеген дағдыларын меңгеру.