Очное отделение

Online (дистанционное)

6B06201 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы радиобайланыс; радионавигация; жылжымалы байланыс; теледидар және радио хабарларын тарату; компьютерлік және электрондық құралдарды пайдаланатын; коммутация; телекоммуникациялар саласында кадрлар даярлау үшін әзірленген.

6B06201 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасының мақсаты байланыс жүйелерін, электрондық жабдықтар мен телекоммуникациялық желілерді заманауи әдістермен және қадамдармен, эксплуатациялау, монтаждау, жөндеу, басқару, тестілеу және сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға қабілетті, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттеріне ие мамандарды даярлау.

6B06201 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасының өзектілігі радиобайланыс; радионавигация; жылжымалы байланыс; теледидар және радио хабарларын тарату; компьютерлік және электрондық құралдарды пайдаланатын; коммутация; телекоммуникациялар түлегіне қажетті негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты жүзеге асыру болып табылады..

Білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің кеңдігі, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6B06201 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын құру;

Болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру;

Болашақ мамандардың кәсіби қызметінің негізі болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру;

Эксперименттің барлық кезеңдерінде студенттердің өзіндік ізденіс және зерттеу жұмыстарының алғышарттарын құру;

Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білуді қалыптастыру, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау;

Жауапкершілікті өзіне ала білуді қалыптастыру, еңбек және оқу іс-әрекеті процесін өз бетінше бақылауға үйрету.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Өндірістік-технологиялық қызмет саласында:

Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарын жасаудың оңтайлы технологияларын әзірлеу және енгізу;

Материалдардың сапасына кіріс бақылауын ұйымдастыру және тиімді жүргізу, технологиялық процестерді, дайын өнімнің сапасын өндірістік бақылау;

Технологиялық процестердің параметрлерін таңдау және есептеу алгоритмдері мен бағдарламаларын, материалдарды, жабдықтарды тиімді пайдалану;

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың техникалық құралдарын дайындау және жөндеу кезінде стандарттауды және сертификаттауды жүргізе білу.

Сервистік-пайдалану қызметі саласында:

Радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерін, олардың техникалық, ақпараттық, математикалық және бағдарламалық қамтамасыз етілуін пайдалануды жүргізе білу;

Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарының алдын алуды, жөндеуді және баптауды ұйымдастыру және жабдықтарды сынауды жүргізе білу.

Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында:

Орындаушылардың шағын ұжымының жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі пікірлер жағдайында басқару шешімдерін қабылдау;

Ұзақ мерзімді, сондай-ақ қысқа мерзімді жоспарлау және оңтайлы шешімдерді анықтау кезінде жабдықтардың құны, сапасы, қауіпсіздігі және орындалу мерзімдері сияқты әр түрлі талаптар арасында ымыраласу таба білу;

Өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз етуге арналған өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау.

Монтаждау-реттеу қызметі саласында:

Шығарылатын өнім сапасының көрсеткіштерін өлшеудің негізгі құралдарын метрологиялық тексеруді жүзеге асыру;

Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарын монтаждау және реткеуді жүргізе білу.

Есептеу-жобалау қызметі саласында:

Берілген өлшемдер мен шектеулер кезінде жобалаудың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыра білу;

Мәселелерді шешудің жалпыланған нұсқаларын әзірлеу, сол нұсқаларды талдау, салдарды болжау, көп критериалды жағдайларда ымыралы шешімдерді табу;

Энергетикалық, технологиялық, конструкторлық, пайдалану, эргономикалық және экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің жобаларын әзірлеу, құрастыру, моделдеу және орындау.

Эксперименттік-зерттеу қызметі саласында:

Радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің математикалық және физикалық модельдерін құру;

Бақылау мен талдаудың қажетті әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің жай-күйін диагностикалау және бағалау үшін талдамалық және эксперименттік жұмыстар мен зерттеулер жүргізу;

Эксперименталды жұмыстар үшін математикалық өңдеу әдістемелерінің нәтижелерін қолдану.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Ірі телекоммуникациялық компанияларда;

Мемлекеттік және жергілікті билік органдарында;

Халықаралық және шетелдік компанияларда;

Әр түрлі салалар мен меншік саласындағы ұйымдардың экономикалық, қаржылық қызметтерде;

Бірлескен кәсіпорындарда, коммерциялық құрылымдарда;

Машина жасау, станок жасау салаларында;

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, институттар, университеттер, білім бөлімдері және басқа да білім беру саласындағы ұйымдарда.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

3G, 4G, 5Gғарыш және мобильдік байланыс салаларындағы радиотехника, электроника және телекоммуникациялар салаларындағы жүйелерді пайдалану

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар жүйелері жобаларын жобалау, конструкциялау, модельдеу және орындау

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар жүйелерінің жай-күйін диагностикалау және бағалау үшін талдамалық және эксперименталдық жұмыстар мен зерттеулер жүргізу

MatLab, MatCad қолданбалы математика жөніндегі топтамаларды пайдаланып, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар жүйелерінің математикалық және физикалық модельдерін әзірлеу, BPWin, ERWin ақпараттық жүйелерді жобалау жүйелері

Дербес құндылықтарды және жеке уәждемені түрлендіру. Күйзелістерге бейімделу. Салауатты өмір салтына тарту. Мәдени және рухани даму

Шетел тілдерін көпдеңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі


СПИКЕРЫ И МЕНТОРЫ

СЕРІКТЕСТЕР

"Қазақтелеком" АҚ

"Казтелерадио" АҚ

"Unicom" ЖШС

"Эфа-1" ЖШС

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

1 курстан кейін мына ұйымдарға жұмысқа орналасу:

ҚР телекоммуникациялық компаниялары

Мобильдік және ғарыш байланысы компаниялары

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Радиотелеорталықтар

Радиобайланыс

Радиохабарлар тарату және телевидение ұйымдары

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Телекоммуникациялар жөніндегі инженер
340 000 ₸ дейін

ТОБЖ монтаждаушысы
130 000 ₸ бастап

Инженер-электромеханик
200 000 ₸ дейін

Мобильдік және радиобайланыс инженері
280 000 ₸ дейін

Телекоммуникациялық жүйелердің жобалаушысы
380 000 ₸ дейін

Бейнебайланыс маманы
240 000 ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


Ержан Алсаев. "Транстелеком" АҚ

Тұрсынай Маханбетова. ОҚМЗ АТС бөлімі

Әлия Әлиева. Алматы қ., "Алматытелеком" АҚ

Довгалюк Евгений. Алматы қ., АДБЖИ, инженер-бағдарламашы

Бобир Холматов. Шымкент қ. "Қазтелерадио" АҚ

Умирзаков Бақытжан және Сейтен Нұрғиса. РЭТ мамандығы бойынша республикалық пән олимпиадасы, 3 орын

Абдуразаков Тимур және Пивкин Алишер. "Өз ісім 2019" стартап-жобалардың ІV халықаралық конкурсының жеңімпаздары RTA компаниясы – инновациялық электрондық шешімдер" жобасымен бірге

Бекарыс Абибулла. "Өз ісім 2019" стартап-жобалардың ІV халықаралық конкурсының жеңімпаздары "Сымсыз зарядтау құрылғысы" жобасымен бірге

6B06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "инновациялар", "инновациялық қызмет", "инновациялық жоба" ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "көшбасшылық", "команда", "команда құру" ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: "академиялық жазу" түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Инженерлік және компьютерлік графика БП 5 Оқытылатын мәселелер: кез келген сызбалар мен электр схемаларын орындаудың негізгі ережелері мен талаптары, геометриялық фигураларды, геометриялық кеңістік пен беттерді бейнелеу әдістері; электр байланысы теориясындағы геометриялық модельдер; бағдарламалық схемотехникалық, автоматтандырылған жобалау жүйелерінің графикалық пакеттері (AutoCAD, OrCAD, WorkBench); екі өлшемді және үш өлшемді графикалық жұмыстар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инженерлік қызметте білімдерін көрсету; кеңістіктік және логикалық ойлауды қолдану дағдылары; конструкторлық құжаттаманы ресімдеу дағдыларын игеру (эскиздер, бөлшектердің сызбалары, құрастыру бірліктерінің сызбалары); жазықтықта кеңістіктік фигуралардың бейнелерін (сызбаларын) құру тәсілдерін пайдалану және техникалық жобалау жүргізу дағдылары.
Байланыс құралдарының схемотехникасы БП 5 Пәнді оқу кезінде интегралдық схемалардың технологиялық, схемотехникалық және конструктивтік белгілері бойынша жіктелуі; электрондық құралдардың функционалдық мақсаты бойынша, интеграциялау дәрежесі бойынша жіктелуі; цифрлық комбинациялық схемалар; қарапайым цифрлық автоматтар; тізбектей әсер ететін құрылғылар: регистрлер, есептеуіштер, бөлгіштер, бағдарламаланатын бөлгіштер; функционалдық және принципті схемалар; жартылай өткізгіш жады; бағдарламаланатын құрылғыларды құру негіздері; берілген параметрлері бар цифрлық құрылғыларды құру қарастырылады.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Байланыс және телекоммуникация саласындағы маманның кәсіби жетістігі технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: байланыс желілері және коммуникация жүйелері; көп арналы телекоммуникациялық жүйелер; радиобайланыс, радиорелелік, спутниктік және ұялы байланыс жүйелері мен құрылғылары; дыбыстық және телевизиялық хабар тарату, мультимедиялық техника жүйелері мен құрылғылары; электрондық жүйелер; тарату объектілерін басқарудың компьютерлік жүйелері; ақпаратты өңдеу және көрсету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: сигналдарды тарату және қабылдау теориясы, радиобайланыс теориясы, автоматтандырылған жүйелерді, компьютерлік жүйелерді жобалау, басқару және сенімділік, телекоммуникация саласын ұйымдастыру, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы білімге негізделген телекоммуникация жүйелерінің дағдыларын меңгеру.
Математика БП 6 Зерттелетін мәселелер: жоғары математиканың негізгі түсініктері және олардың әртүрлі салалардағы қосымшалары; нақты есептерді шешудің әдістері мен тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: классикалық және қазіргі заманғы математиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын білу; зерттелген математикалық әдістерді, ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды пайдалану дағдыларын меңгеру.
Физика БП 6 Оқытылатын мәселелер: механика бөлімі; статистикалық физика және термодинамика; электродинамика; тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом ядросының физикасы; толқындық-бөлшектік дуализм; кванттық статистика және қатты дене физикасының элементтері.
Қалыптастырылатын құзыреттер:  практикалық есептерді шешу біліктерін қалыптастыру; эксперимент қою дағдылары; өлшеу жүргізу және өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау дағдылары.
Байланыс жүйесінің негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: РТР қабылдау-тарату жолының құрылымы; сигналдарды регенеративті және регенеративті емес ретрансляциялау; байланыс желісінің энергетикалық және жиілік мүмкіндіктері; байланыс желісі теңдеулерінің негізгі нысандары; байланыс желілерінің өткізу қабілеті; антенналар мен антенна жүйелерінің қызметі; өлшеу және есептеу әдістері, фидерлік құрылғылардың мақсаты.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жүйелер мен байланыс кешендерінің объектілерінің қасиеттерін олардың өзара электромагниттік әсері мен нормалары, олардың техникалық шарттар негізінде үйлесімділігі тұрғысынан зерттеу дағдыларын қалыптастыру; антенна-фидер жүйесін құру дағдылары; антенналар мен фидер түрлерін таңдау, антенна-фидер жүйесінің негізгі сипаттамалары мен параметрлерін есептеу, антенна-фидер жүйесінің электрлік параметрлерін өлшеу дағдыларын игеру.
Электроника БП 5 Оқытылатын мәселелер: жартылай өткізгіш аспаптар; қайталама электрмен қоректендіру көздері; электрондық күшейткіштер; импульстік құрылғылар; автогенераторлар; цифрлық құрылғылардың логикалық негіздері мен функционалдық тораптары; микропроцессорлық құрылғылар; аналогты, цифрлық, цифрлық-аналогтық және аналогты-цифрлық электрондық құрылғылардың схемаларын модельдеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: негізгі электрондық құрылғылар жұмысының физикалық принциптерін қолдану дағдыларын қалыптастыру; электрондық схемалар элементтерін таңдау үшін анықтамалық әдебиетті меңгеру дағдылары; қажетті есептеулер жүргізу дағдылары мен іскерлігі; құрылғылардың жұмыс істеуінің математикалық сипаттамасын жасай білу және олардың сипаттамаларын анықтау; электрондық жүйелер мен құрылғылар саласындағы мәселенің қазіргі жай-күйі туралы, оларды жетілдіру, элементтік базаны дамытудағы үрдістер және пайдаланылатын құрылғылардың конструктивтік ерекшеліктері туралы түсінік дағдыларын меңгеру.
Сызықты электр тізбектерінің теориясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: электр тізбегі және электр тізбегінің элементтері; Ом және Кирхгоф заңдары; контурлық токтардың қабаттасу принципі және әдісі; тәуелді көздері бар электр тізбегін есептеу әдістері және гармоникалық тербелістерді ұсыну тәсілдері; тізбектің күрделі кіріс және беру функциялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: электротехникалық терминология мен символиканы, электрмагниттік өріс заңдары мен электротехникалық және магниттік тізбектер теориясын қолдану дағдыларын меңгеру; тұрақты және ауыспалы токтардың тізбектерін талдау әдісін қолдану дағдысы.
Электроника бойынша зертханалық практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: тербелмелі тізбектер; жартылай өткізгіш диодтар мен зенер диодтары; биполярлы және өріс транзисторлары; тиристорлар; қарапайым түзеткіштер және тегістейтін сүзгілер, электронды триггерлер; күшейткіштер мен генераторлардың жұмысы; Электрондық схемалар элементтерінің құрылымы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: аналогты электронды құрылғылардың жіктелуін, қайталама қуат көздерінің түрлерін талдауды, электронды аспаптарды жүйелеуді жүзеге асыру біліктерін қалыптастыру; сандық және импульсті электрониканың түрлерін, электронды құрылғыларды компьютерлік үлгілеу принциптерін зерттеу дағдылары.
Радиотехника бойынша зертханалық практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: айнымалы ток тізбектерімен қуаттылықты өзгерту бойынша жұмыс, сүзгілерді қолдану, тізбектер мен қосылған құрылғылардың параметрлерін өзгерту; радиотехникалық тізбектердегі сигналдар мен кедергілерді анықтау; радиотехникалық жүйелер сигналдарының бөлінген параметрлерін өлшеу және бағалау, сигналдарды ажырату және шешу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: радиотолқындардың, электромагниттік толқындардың поляризациясын зерттеу және оны радиотехникалық жүйелерде қолдану дағдылары; поляризацияланған эффектілерді қолдана отырып радиотехникалық жүйелер элементтерін, поляризациялық-фазалық гониометриялық жүйелердің жұмыс істеуінің физикалық принциптерін, поляризациялық-фазалық гониометриялық жүйелерді құру ерекшеліктерін зерттеу дағдылары.
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері КП 5 Оқытылатын мәселелер: радиоэлектрониканың базалық негіздері; радиотолқындардың теориясы және олардың сипаттамалары; радиотехникалық жүйелер және олардың сыныптамасы; электромагниттік сәулеленудің түрлері; ақпаратты берудің радиотехникалық жүйелері, модуляция және детекциялау ұғымдары; модемдер, түсті теледидар негіздері; телекоммуникациялық жүйелерді ұйымдастыру қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты аналогтық және цифрлық өңдеу құрылғылары мен жүйелерінің құрылымы мен сипаттамаларын (көрсеткіштерін) талдай білу; радиотехникалық құрылғыларда және телекоммуникациялық беру, қабылдау және өңдеу жүйелерінде пайдаланылатын талдау және синтез әдістерін, техникалық шешімдерді қолдану.
Электронды және өлшеу техникасының негіздері КП 5 Оқытылатын мәселелер: электрондық микросұлбалар мен өлшеу -өлшеу құралдарының өндірісінің негізгі параметрлері мен технологиялары; электрондық құрылғылар мен микросұлбалардың жіктелуі; негізгі аналогтық құрылғылар мен олардың негізгі элементтерінің жұмыс принциптері; цифрлық өлшеу құралдарының құрылғысы мен жұмыс принципі; өлшеу құралдарының жағдайы мен даму тенденциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: электронды аналогты және цифрлық аспаптарды зерттеу дағдыларын қалыптастыру; аспаптардың параметрлерін және оларды мөлшерлеуді жүргізу және анықтау білігі.
Электрлік тiзбектер теориясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: тұрақты токтың желілік электр тізбектерінің негізгі заңдары; токтарды есептеу әдістері; синусоидальды электр шамаларын бейнелеу тәсілдері мен параметрлері; синусоидальды ток тізбектерін есептеу; қабылдағыштардың тізбекті және параллель қосылуы бар тізбектерді есептеу, өлшеу және талдау; өзара индуктивтілігі бар электр тізбектері; үш фазалы тізбектерді есептеу; синусоидальды емес кезеңдік әсер етулер кезіндегі электр тізбектері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: стационарлық және өтпелі режимдерде шоғырланған және бөлінген параметрлері бар сызықтық және сызықты емес электр тізбектерін есептеу дағдыларын меңгеру; төрт полюсті және электр сүзгілерін талдау және есептеу жүргізу дағдылары мен біліктері; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану негізінде электр тізбектерін модельдеу, электр тізбектерін эксперименттік зерттеу дағдылары.
Электротехниканың теориялық негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: электр тізбектерінің элементтері; айнымалы ток; электр тізбектеріндегі қуат; синусоидальды әсерлер кезіндегі төрт полюстер; сүзгілер және үш фазалы электр тізбектері; бөлінген параметрлері бар тізбектер; электромагниттік өріс теориясы; Максвелл теңдеулері; электромагниттік өрістің теңдеулері мен әсерлері; сызықтық және сызықты емес электр тізбектерін, үш фазалы тізбектерді графикалық есептеу; магниттік тізбектерді есептеу әдістері; векторлық және топографиялық диаграммалар; сызықтық электр тізбектерін түрлендіру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: электр техникалық құрылғылар мен электр энергетикалық жүйелердің электр тізбектерін есептеу заңдылықтары мен әдістері туралы білімді меңгеру; электр тізбектерін алмастырудың желілік схемаларының белгіленген режимдерінде Токтар мен кернеулердің параметрлерін есептеу және талдау білігін қалыптастыру.
Сигналдық процессорлар БП 5 Оқытылатын мәселелер: микроконтроллерлердің құрылымы мен командалары, архитектурасы; басқару микроконтроллерлерін бағдарламалық қамтамасыз ету; микроконтроллерлердің интерфейстік тұжырымдары; басқарудың және реттеудің үлгілік алгоритмдері, құру қағидаттары; микропроцессорлық контроллерлерді бағдарламалаудың аппараттық тілін пайдалану; микропроцессорлық жүйелер мен желілердің құрылымдарын оңтайландыру; аппараттық және бағдарламалық құралдарды жобалау кезінде модульдердің функционалдық сипаттамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: сигналдық процессорларды, олардың құрылымын, құру және пайдалану ерекшеліктерін, шешілетін мәселелерді, жобалау әдістері мен критерийлерін, жобалау модельдерін зерттеу дағдыларын игеру.
Электрондық құрылғылардың электрлі қоректенуі БП 5 Оқытылатын мәселелер: құрылғылар мен электрмен жабдықтау жүйелерінің негізгі түсініктері мен анықтамалары мен талаптары; трансформаторлар, түзеткіштер, тұрақтандырғыштар және инверторлар, аккумуляторлар, кернеу түрлендіргіштері; электрмен жабдықтау технологиясының даму тенденциясы мен болашағы; электрмен жабдықтаудың негізгі және резервтік көздері; қуат сапасының параметрлері; электрмен жабдықтау сенімділігі тұрғысынан телекоммуникация кәсіпорындарының жіктелуі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: электрмен қоректендіру құрылғыларын жобалау үшін схемотехникалық және конструктивтік шешімдерді қарау дағдыларын қалыптастыру; қайталама электрмен қоректендіру көздерін және электрлік есептеулерді жобалау үшін қажетті дағдыларды игеру.
Электр жабдықтарын және электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау БП 5 Пән электрмен жабдықтау жүйелерін есептеу және жобалауды ұйымдастыруға, графикалық және мәтіндік нормативтік құжаттарға қойылатын талаптарды оқытады; электрмен жабдықтау жүйелерінің мүмкін болатын барлық бөліктерін жобалау мн есептеу, электрлік күштік жабдықтарды дұрыс таңдау, қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, электрлік жабдықтар (құрылғылар) мен электр желілерінің қолда бар сипаттамаларын есептеу дағдыларын қалыптастырады; техника қауіпсіздігінің нормативтік негіздерін, КОМПАС-Электрик жүйесі мен оның функционалдық мүмкіндіктерін қарастырады.
Сандық сызбатехника КП 5 Оқытылатын мәселелер: оцифрлық техниканың қнова, цифрлық сигналдар және цифрлық құрылғылар; цифрлық техниканың арифметикалық және логикалық негіздері; цифрлық құрылғылар тораптарының ерекшеліктері: шифраторлар, дешифраторлар, код түрлендіргіштері, мультиплексорлар және демультиплексорлар, компараторлар; аналогты-цифрлық және цифрлық-аналогтық ақпарат түрлендіргіштері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: цифрлық схемаларды құрудың тұжырымдамалық негіздерін және цифрлық құрылғылардың негізгі тораптарының әрекет ету принциптерін, байланыс құрылғыларында жиі қолданылатын шағын және орта интеграция деңгейіндегі микросхемалардың функционалдық мүмкіндіктерін білу; Микропроцессорлар мен микропроцессорлық жиынтықтардың құрылымы мен ұйымдастырылуын, элементтердің шартты графикалық белгілерін, байланыс құралдарының даму үрдістері мен перспективаларын білу.
Микропроцессорлар және сандық құрылғылар КП 5 Оқытылатын мәселелер: сандық құрылғылар мен микропроцессорларды жіктеу; микропроцессорлық жүйелерді құру принциптері; процессордың жұмыс істеуі; жады бар Сандық құрылғылар; микроконтроллерлердің жіктелуі мен құрылымы; микроконтроллердің сыртқы ортамен және уақытпен байланысын ұйымдастыру; микроконтроллердің қосалқы аппараттық құралдары; комбинациялық схемалар мен сандық автоматтардың синтезі; сандық құрылғылардың түйіндері; микроконтроллерге арналған бағдарламалар; микроконтроллерге негізделген микропроцессорлық жүйелер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: микропроцессорлық жүйенің құрылымы, микроконтроллердің жұмысын ұйымдастыру, сигналдарды аналогты-цифрлық және цифрлық-аналогтық түрлендіру принциптері саласындағы білімді меңгеру; зерттеу нәтижелерін талдау және жүйелеу, ғылыми есептер, жарияланымдар, презентациялар түрінде материалдарды ұсыну дағдыларын меңгеру.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Көпарналы телекоммуникациондық жүйелер КП 5 Оқытылатын мәселелер: көп арналы тарату жүйелерінің дамуы; электр байланысы сигналдарының негізгі сипаттамалары; ҚРЖ бар көп арналы тарату жүйесінің оңайлатылған құрылымдық схемасы; көп арналы ТК жүйелерінің маңызды пайдалану параметрлері мен сипаттамалары; импульстік модуляция түрлері; ИКМ жүзеге асыру қағидаты; желілік трактінің құрылымы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Жергілікті желілерді конфигурациялауды қолдану дағдыларын қалыптастыру; бағдарламалық құралдардың көмегімен желілік хаттамаларды іске асыру дағдылары; есептеу техникасы құралдарын кешендерге, жүйелер мен желілерге біріктіру әдістерін меңгеру; желілік және телекоммуникациялық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық компоненттерін талдау және әзірлеу әдістері мен құралдарын меңгеру.
Көпканалды тарату жүйелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: байланыс арналары, ақпаратты берудің көп арналы жүйелері; арналардың жиіліктік бөлінуі бар сигналдарды беру жүйелері; бір және екі бағытты беру жүйелері; арналардың уақытша бөлінуі бар беру жүйелері; цифрлық деректерді берудің көп арналы жүйелері және цифрлық беру жүйелерінің иерархиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: электр байланысы құралдарының көмегімен ақпарат беру дағдыларын меңгеру; төмен жиіліктегі арналарды құру дағдылары; арналардың жиіліктік бөлінуімен беру жүйелерін құру дағдылары; соңғы және аралық күшейткіш станцияларды, аналогтық тарату жүйелерінің топтық және желілік трактілерін, аппаратураның негізгі тораптарын құру және олардың жұмыс істеу принциптерін қолдана білу.
Талшықты оптикалық тарату жүйесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: ТОБЖ-ның басқа бағыттаушы беріліс жүйелерінен артықшылықтары; талшықты-оптикалық байланыстың құрылымдық схемасы; оптикалық сәулелену көздері мен қабылдағыштары; көздердің сәулеленуін модуляциялау; ТОБЖ желілік жолы; жарық өткізгіші бойынша берілістің негізгі теңдеуі; Жарық өткізгіштердегі толқындардың түрлері; ТОБЖ-ны жобалау мен пайдалану-техникалық қызмет көрсетудің негізгі қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық коммуникациялардың техникалық құралдарын жобалау, салу, монтаждау және пайдалану, ақпаратты беру ортасын бағыттау білімін көрсету; инфокоммуникациялар құрылғыларының қазіргі заманғы элементтік базасын және схемотехникасын пайдалану дағдылары; ғылымның қазіргі заманғы жетістіктерін және озық инфокоммуникациялық технологияларды, теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу әдістерін пайдалану дағдылары.
Оптоэлектроника КП 5 Оқытылатын мәселелер: оптоэлектрондық құралдардың жіктелуі; оптоэлектрондық құрылғылардың негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері; оптоэлектрондық құрылғылардың негізіндегі физикалық әсерлер; Эмитенттер, жарық диодтары мен лазерлер; оптоэлектроникадағы эмитенттерге қойылатын талаптар; эмитенттердің негізгі сипаттамалары; эмитенттердің даму тенденциялары; фотодетекторлардың жалпы сипаттамасы; фотодетекторлардың түрлері; ИК-диапазонының фотодетекторлары; күн батареялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оптоэлектроника мен интегралды оптиканың әртүрлі аспаптары мен құрылғыларының жұмысына негіз болатын физикалық құбылыстар мен заңдылықтардың негізгі принциптерін игеру, олардың дизайнымен, өндіріс технологиясымен және қолдану салаларымен танысу.
Байланыс жолдары КП 5 Оқытылатын мәселелер: байланыс желілері және бағыттаушы байланыс жүйелері туралы жалпы мәліметтер; байланыс жүйелеріндегі бағыттаушы жүйелердің рөлі мен орны; байланыс желілерінің түрлері және олардың негізгі қасиеттері; бағыттаушы жүйелердің сыныптамасы, конструкциялары және жиілік диапазондары; электр байланысы желілерін есептеу, монтаждау және қызмет көрсету; бағыттаушы жүйелер негізіндегі кәбілдер; электр кәбілдері; оптикалық кәбілдер; бағыттаушы жүйелердің электродинамикасы; толқын өткізгіштер; байланыс желілерінің параметрлерін практикалық өлшеу, өлшеулерді бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: байланыс желілерінің нақты инженерлік объектілері мен құрылыстарының техникалық сызбаларын құру принциптерін қолдана білу; байланыс желілерінің нақты инженерлік объектілері мен құрылыстарының техникалық сызбаларын құру дағдылары.
Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: телекоммуникация жүйелерін Математикалық компьютерлік модельдеудің жалпы принциптері мен рәсімдері; телекоммуникация жүйелеріндегі сигналдар мен кедергілердің түрлері және оларды математикалық сипаттау әдістері; Фурье, Котельников, Уолш функцияларымен қатар, Лаплас түрлендіруі негізінде сигналдарды модельдеу, Легандр, Чебышев, Лагерр және Эрмит полиномалары; дискретті детерминистік сигналдарды математикалық сипаттау; уақыт пен жиілік аймақтарындағы және күрделі жазықтықтағы сызықтық байланыстарды модельдеу; сигналдардың бұрмалануын модельдеудің спектрлік әдісі; сызықтық бұрмалауды есептеудің әмбебап әдісі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: желілердің жұмыс қабілеттілігін зерттеу процестерінің құрамдас бөлігі ретінде жүйелерді модельдеу дағдыларын көрсету; оның жұмыс процестерін одан әрі Алгоритмдеу үшін зерттелетін объектінің сипаттамалық бөлігін құру дағдыларын игеру; жасалған модельдің нақты объектіге және оның жұмысына сәйкестігін өз бетінше тексеру дағдыларын дамыту; жасалған модельдің көмегімен әртүрлі жағдайларда объектінің жұмыс істеу мүмкіндіктерін зерттеу дағдылары.
Электрлік байланыс теориясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: электр байланысы жүйелері туралы жалпы мәліметтер; хабарламалардың, сигналдардың және бөгеуілдердің математикалық модельдері; модуляция мен детекциялаудың негізгі теориялары; байланыс арналарының математикалық модельдері; байланыс арналарындағы сигналдарды түрлендіру; дискретті хабарламаларды беру жүйелерінің бөгеуілге орнықтылық теориясы; байланыс арналары бойынша хабарламаларды берудің әлеуетті мүмкіндіктері; байланыс көздері мен арналарын кодтау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: уақыт және спектрлік диаграммаларды құру қабілетін қалыптастыру; модуляторлар мен генераторлардың қарапайым схемаларын оқу дағдылары; байланыс желісінің жұмысын әртүрлі режимдерде талдау дағдылары мен біліктері.
Электробайланыс желілері және коммутация жүйелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: электр байланысы жүйелерінің теориялық негіздері; байланыс желілерінің мақсаты, құрамы және жіктелуі; арналарды, хабарламалар мен пакеттерді коммутациялау; арналар мен пакеттерді коммутациялау жүйелерін құру қағидаттары; коммутацияланатын электр байланысы жүйелерін құру қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жүйелерді есептеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; байланыс желісінің құрылымдық сенімділігін анықтай білу; байланыс желілерін талдау және синтездеу міндеттерін шешу дағдылары; цифрлық коммутациялық өрісте арналарды коммутациялауды жүзеге асыру дағдылары.
Радиоэлектронды аппаратураны жобалау және құрастыру КП 5 Оқытылатын мәселелер: РЭА функционалдық мақсаты мен пайдалану шарттары бойынша жіктеу; РЭА әзірлеуге қойылатын жалпы техникалық талаптар; РЭА пайдалану шарттары; РЭА негізгі құрылымдық деңгейлері; РЭА құрастырудың модульдік принципі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларда РЭҚ жобалау бойынша білімдерін көрсету; ілеспе құжаттаманы құрастыру дағдылары; температура, ылғалдылық, агрессивті химиялық және биологиялық факторлар, паразиттік электромагниттік сәулелер әсеріне РЭҚ тұрақтылығын бағалау және қамтамасыз ету дағдылары.
Энергияның баламалы көздері және электр үнемдеу технологиялары БП 6 Оқытылатын мәселелер: баламалы энергия көздері; баламалы энергия көздерінің салыстырмалы сипаттамасы; энергетикалық тексеру және энергия аудиті; коммуналдық электрмен жабдықтау жүйелерін энергетикалық тексеру; энергетикалық зерттеулер жүргізу кезінде ақпарат жинау; энергияны жинақтау және беру; жинақтаудың ерекше проблемалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: энергетикалық энергия көздерінің параметрлерін, энергия ағындарының тығыздығын бағалау бойынша есептеулер жүргізу білігін қалыптастыру; энергетикалық қондырғылардың ықтимал қуатын, оларды салу мүмкіндігін бағалау үшін негізгі конструктивтік параметрлерді, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларының принциптік схемаларын анықтау бойынша есептеулер жасау дағдылары.
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану БП 6 Оқытылатын мәселелер: жаңартылатын және жаңартылмайтын энергия көздері, күн энергиясы; күн энергиясын түрлендіру процестерінің физикалық негіздері; күн энергиясын өнеркәсіптік және экономикалық пайдалану; жел энергетикасы қондырғылары; жел энергиясының әлеуеті және оны пайдалану мүмкіндіктері; жаңартылатын көздерден энергия беру; энергия беру түрлерінің жіктелуі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: энергия көздерінің энергетикалық әлеуетін бағалауды жүргізу дағдыларын меңгеру; энергия қондырғыларының жылу және гидродинамикалық есептеулерін орындау дағдылары; жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды таңдау әдістерін, басқару әдістері мен техникалық құралдарын меңгеру дағдылары.
Телетаратылым сигналдарын өткізу және қабылдау жүйелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: телевизиялық хабар тарату желісінің құрылымы; кабельдік теледидар жүйесі; телевизиялық хабар таратудың спутниктік жүйесі; теледидардың ұялы жүйесі, хабар тарату ТВ стандартының негізгі параметрлері; түрлі-түсті теледидардың хабар тарату жүйелері; қолданбалы бағдарламалар арқылы хабар тарату теледидар желісін жобалық жоспарлау; телевизиялық хабар тарату сапасын бақылау және теледидар тарату жүйелеріндегі теледидар жолының жұмысын үздіксіз бақылау жүйесінің сигналдарын өлшеу; теледидар жолының сызықтық емес сипаттамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: телекоммуникациялық желілер мен жүйелерге қойылатын техникалық талаптарды пайдалану білімін көрсету; жаңа телевизиялық техника мен радиобайланыс техникасын өндіру ,пайдалану және енгізумен байланысты негізгі проблемаларды бағалау дағдылары; телевизиялық жүйелер мен радиобайланыс жүйелерінде болатын физикалық процестерге талдау жасай білу; теледидар және радиобайланыс жүйелеріндегі электромагниттік үйлесімділік пен электромагниттік қарсы іс-қимылдың мәнін түсіну; телевизиялық құралдар мен радиобайланыс құрылғыларын компьютерлік модельдеуді жүргізу дағдылары.
Заманауи спутниктік, мобильдік және радиобайланыс жүйелері мен құрылғылары КП 5 Оқытылатын мәселелер: спутниктік байланыс жүйелерін құру; спутниктік байланыс жүйелеріндегі модуляция және шуылға төзімді кодтау; кабельдердің негізгі түрлері мен сипаттамалары; геостационарлық, эллиптикалық, төмен дөңгелек және орташа биіктік орбиталардың негізгі сипаттамалары; ұялы байланыс жүйелері және GSM стандартты станциялары; спутниктік және ұялы байланыс жүйелерінің соңғы құрылғылары және ұялы желіні құру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: спутниктік аппаратураны әзірлеудің қазіргі заманғы және перспективалық бағыттары, сипаттамалары , спутниктік жабдықта пайдаланылатын сигналдарды модуляциялау мен цифрлық өңдеудің қазіргі заманғы әдістері туралы, жұмыс үшін бөлінетін жиілік диапазондары, әртүрлі мақсаттағы радиобайланыс жүйелері туралы білімді қалыптастыру.
Ұялы байланыс КП 5 Оқытылатын мәселелер: байланыс құралдарының даму тарихы; дербес радиобайланыс құралдары; пейджингтік жүйелер; ұялы жылжымалы байланыс жүйелері; ұялы байланыстың аналогтық жүйелері; damps стандартының ерекшеліктері; ұялы байланыстың цифрлық жүйелері; GSM және CDMA ұялы байланыс стандарттарының техникалық сипаттамалары; ұялы радиотелефонның құрылымдық схемасы; дербес байланыстың спутниктік жүйелері; ұялы байланыс жүйелерінде радиотолқындардың таралу ерекшеліктері; көп станциялы қол жеткізу техникасы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұялы телефонның жұмыс принциптері және оның параметрлері туралы білімді қалыптастыру.
Жылжымалы телекоммуникациялық радиожүйелер КП 5 Оқытылатын мәселелер: радиалды және ұялы желілер, олардың ерекшеліктері мен салыстырылуы; станция түрлері; аумақтық жоспарлау және кластер қағидаттары; қалалық жағдайларда сигналдың таралу ерекшеліктері, беру жүйелерін техникалық пайдалану негіздері; беру жүйелерінің сапалық сипаттамаларын негізгі өлшеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді берудің қазіргі заманғы радиожүйелерін құру дағдыларын қалыптастыру; ақпаратты берудің радиосетейлерінің конфигурациясы мен архитектурасын анықтау дағдылары; көп станциялы қол жеткізу әдістері туралы теориялық білімді меңгеру; радиотрассалардың энергетикалық әлеуетін есептеу білімін меңгеру; радиосистемалардың логикалық және физикалық арналарын, радиопакеттер мен деректерді берудің радиоарналарын қалыптастыру әдістерін білу; ұялы, пейджингтік және ТРАНК радиожүйелерінің заманауи стандарттары, телекоммуникация радиожүйелерінің жиілік жоспарлары мен топологиялық құрылымдары туралы білімді қалыптастыру; Радиожүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау дағдыларын игеру.
Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және пайдалану БП 6 Оқытылатын мәселелер: электр монтаждау ұйымдарының құрылымы мен міндеттері, оларды ұйымдастыру, индустрияландыру және механикаландыру негіздері; муфталар мен бітеулер туралы жалпы мәліметтер, олардың мақсаты мен жіктелуі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ашық және жабық электр сымдары мен электр қондырғыларының ақауларын анықтау, жөндеу, монтаждау және баптау дағдыларын игеру; электр жабдықтарының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу дағдыларын игеру; электр монтаждау жұмыстарын орындау сапасын бақылау, жабдықты, кабель желілерін сынақтан өткізу дағдылары.
ЖЭК қолдана отырып электрмен жабдықтаудың шағын жүйелерін жобалау БП 6 Оқытылатын мәселелер: жаңартылатын энергия көздеріне негізделген шағын энергия жүйелерін жобалаудың негізгі аспектілері, оларды елдің қолданыстағы энергия жүйесіне енгізу және осы процестің ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: баспа платаларын автоматтандырылған жобалау бойынша дағдыларды игеру; жаңартылатын энергия көздерінің құрылымын оңтайландыру және тиімділігін арттыру бойынша негізгі іс-шараларды білу.
IP-телефония КП 5 Оқытылатын мәселелер: OSI эталондық моделі; IP желілері арқылы дауыстық деректерді беру технологиясы; TCP/IP протоколдарының стегі; арнайы IP мекенжайлары; IP телефониясының жалпы принциптері; IP телефония архитектурасының деңгейлері; SIP, MGCP және MEGACO протоколына негізделген желі; келесі буынның мультисервистік желілері; адрестеу, мекен-жай түрлері: физикалық (МАС-адрес), желілік (IP-адрес) және символдық (DNS-аты).
Қалыптастырылатын құзыреттер: VoIP телефония стандарттарымен қойылатын талаптарды ескере отырып, кәсіпорынның кешенді желілік инфрақұрылымын жобалау дағдыларын меңгеру; VoIP іске асырудың заманауи бағдарламалық, бағдарламалық-аппараттық құралдарын қолдану; байланыс желілерінің VoIP көрсеткіштерін бақылау әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдылары; арналар коммутациясы бар жүйелер арқылы виртуалды арналарды құрудың бағдарламалық құралдарын қолдану.
Видеобайланыс КП 5 Оқытылатын мәселелер: сурет пен дыбысты цифрлық берудің принциптері мен ерекшеліктері, импульстардың арнайы формалары және модуляция түрлері; сандық байланыстағы түрлендірулердің негізгі элементтері; кескіндердің визуалды сапасын жақсарту, суреттегі объектілерді тану, кескін мен дыбысты сығу
Қалыптастырылатын құзыреттер: коммутациясы бар жүйелер арқылы виртуалды арналарды құрудың бағдарламалық құралдарын қолдана білу.
Телекоммуникациялық жүйелердегі ақпараттарды қорғау БП 6 Оқытылатын мәселелер: ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдары мен абстрактілі модельдерін зерделеу арқылы телекоммуникациялық жүйелердегі қауіпсіздік; криптографиялық әдістерді, желілерді желіаралық экрандарды қолдана отырып, қашықтағы шабуылдардан қорғау әдістерін қолдану ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: виртуалды корпоративті желілерді қолдану, ақпараттың ағып кету арналарын анықтау және алдын-алу дағдыларын игеру.
Автоматты жобалау жүйелері БП 6 Оқытылатын мәселелер: жобалауда және күнделікті жұмыста кең таралған АЖЖ пайдалану дағдыларын іске асыру; БҚ көмегімен жобалау рәсімдерін орындау әдістерін, алгоритмдері мен тәсілдерін зерделеу дағдылары.АЖЖ жұмысының негізгі принциптері; АЖЖ құрылымы мен компоненттері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобалауда және күнделікті жұмыста кең таралған АЖЖ пайдалану дағдыларын іске асыру; БҚ көмегімен жобалау рәсімдерін орындау әдістерін, алгоритмдері мен тәсілдерін зерделеу дағдылары.
Оқу іс-тәжірибесі [РЭТ] БП 2 Оқу іс-тәжірибе телекоммуникация саласындағы алғашқы кәсіби дағдыларды алуға, мамандыққа тұрақты қызығушылықты, кәсіби бағдарды қалыптастыруға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 1 БП 5 Өндірістік ic-тәжірибе 1 мамандық пәндерін оқу барысында алынған теориялық және практикалық білімді бекітуге бағытталған; салалардың бірінің процестері мен жабдықтарын, техникалық пайдалану ережелерін, телекоммуникациялық құрылғыларды жобалау ережелерін, қауіпсіздік ережелерін зерттеу; техникалық құжаттамамен жұмыс істеу, ақпараттық желіде жұмыс істеу дағдыларын бекіту; негізгі жабдықтар мен қондырғылардың күнделікті ұйымдастыруымен, технологиясымен және жұмыс режимімен, басқару жүйесімен, сонымен қатар өндірістік бөлімшелердің, зертханалардың және тұтастай кәсіпорынның жұмысының мазмұны мен мазмұнымен таныстыру.
Өндірістік іс-тәжірибе 2 [РЭТ] БП 5 Өндірістік ic-тәжірибе 2 оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекітуге және тереңдетуге, телекоммуникация саласында практикалық дағдыларды игеруге; электр жабдықтарын, техникалық құрылғыларды, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, баптау және қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Өндірістік іс-тәжірибе 3 КП 10 Өндірістік ic-тәжірибе 3 бастапқы кәсіби дағдылар мен біліктерді алуға; телекоммуникация саласында қажетті дағдылар мен біліктерді игеруге; болашақ кәсіби қызмет туралы түсініктерді кеңейтуге, ақпараттық-коммуникативтік деңгейді арттыруға, байқау және қарым-қатынас элементтерін оқытуға бағытталған.
Дипломалды іс-тәжірибе КП 5 Дипломалды іс-тәжірибе дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 4 КП 5 Өндірістік ic-тәжірибе 4 кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің іс-шараларына практикалық қатысу негізінде студенттердің теориялық оқу кезінде алған білімдерін бекітуге және кеңейтуге бағытталған; қолдану қабілетін қалыптастыру
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12 Білім беру бағдарламасы (мамандық) бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды жүйелеу, бекіту және кеңейту және оларды адам қызметінің әртүрлі салаларында нақты міндеттерді шешу кезінде қолдану; өз бетінше жұмыс жүргізу дағдыларын қалыптастыру және қойылған міндеттерді шешу кезінде зерттеу және эксперимент жүргізу әдістемесін меңгеру; талдау және зерттеу қабілеттерін анықтау және бағалау