Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6В01404 - "Дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық" білім беру бағдарламасы жалпы дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді даярлауға арналған.

Білім беру бағдарламасының мақсаты дене шынықтыру, бастапқы әскери даярлық саласында практикалық дағдылар мен теориялық білімді меңгерген, өзгермелі әлеуметтік шындық жағдайында дене шынықтыру және бастапқы әскери даярлық саласында оқытудың инновациялық технологияларын енгізу арқылы ғылыми-педагогикалық міндеттерді тиімді шешуге және іске асыруға қабілетті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады.

Білім беру бағдарламасы оны білім беру стандарттары шеңберінде әрбір нақты білім алушының жеке қажеттіліктеріне бейімдеуге мүмкіндік беретін етіп жобаланған.

Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері:

- Кешенді пәнаралық тәсіл (бірнеше функционалды бағыттарды зерттеу: әскери робототехника және ақпараттық технологиялар негіздері, Нанотехнология,, ақпараттың киберқауіпсіздігі.

- Қашықтықтан білім беру технологияларын және дуальды оқыту элементтерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

- Студенттерді Бастапқы әскери дайындық және спорт бойынша тәжірибеге бағытталған дағдыларды алу құралы ретінде қолданбалы жобаларға тарту.

- ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында академиялық ұтқырлықты көздейді.

- Шетелдік жоғары оқу орындарына академиялық ұтқырлықты көздейді.

-Кәсіби қызмет процестерін жоспарлау және түзету үшін ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану.Білім алушыларды даярлау бейініне қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында, Minor бағдарламалары іске асырылуда, бұл тақырыптық байланысты элективті пәндердің трегі.


Білім беру бағдарламасы бойынша қол жетімді Minor:


Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Білім беру үдерісін құру, оқушылар ұжымында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, педагогикалық үдерістің заңдарына, заңдылықтарына, қағидаттарына, тәрбие тетіктеріне сәйкес оқу іс-шараларынан тыс жоспарлау және өткізу дағдыларын қалыптастыру, оқыту үдерісінің ғылымдардың дамуымен байланысын қамтамасыз ету; тәжірибеге бағдарланған оқытуды ұйымдастыру;

Білім алушылардың дербес зерттеу және талдау қызметі үшін алғышарттар жасау;

Кәсіби қызметте пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу үшін мамандандырылған ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру;

Оқу процесіне оқытудың инновациялық технологияларын енгізу және құзыреттілік тәсілге негізделген білім беру бағдарламасын игеру деңгейін бақылау;

Білім беру процесін заманауи материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету;

Әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту: мақсатқа ұмтылу, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық, этикалық нормаларды ұстану.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Оқу-танымдық іс-әрекетті мақсат қою, жоспарлау, талдау, рефлексия, өзін-өзі бағалау қабілеті;

Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және шындықтан білім алуды жалғастыру дағдыларын меңгеру;

Ақпаратты іздеу және оның дұрыстығын тексеру, фактілерді бөлектеу мүмкіндігі;

Әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі;

Патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті;

Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу;

Спорт түрін немесе дене шынықтыру жүйесін жеке таңдауды қолдана білу;

Оқытудың техникалық құралдарын (тренажерлер, тренажер кешендері, компьютерлік бағдарламалар)пайдалана білу;

Ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды кәсіби қызметтегі міндеттерді шешуде пайдалануды жоспарлау, қарапайым экономикалық талдау жүргізу және экономикалық қызметтің нәтижелерін бағалау мүмкіндігі;

Сауатты сөйлеуді, шешендік өнерді, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын (Public Speaking) меңгеру, өз көзқарасын қорғай білу, әртүрлі типтегі адамдармен байланыс орнату қабілеті;

Өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру мүмкіндігі;

Салауатты өмір салтына бағдарлау, толыққанды іс-әрекеттің негізі ретінде.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Педагогикалық;

Бақылаушы;

Тәрбиелік;

Әдістемелік;

Зерттеу;

Әлеуметтік-коммуникативтік.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер;

Колледждер;

Гимназиялар;

Лицейлер;

Білім бөлімдері (Дене шынықтыру мұғалімі/оқытушысы ретінде);

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер (біліктілікті арттыру институттары);

Әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдардағы өндірістік-басқару қызметі (білім бөлімдері, әкімдіктер);

Білім беру (педагогикалық).

Дуальды оқыту жүзеге асырылатын ұйымдардың атауы

"Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының Шымкент №10 күрес түрлерінен балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ;

"Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының Шымкент №2 жеңіл атлетика мен велосипед спортынан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ;

"Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының "Оңтүстік" футбол академиясы - Клубы" МККК;

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жок

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Сұқбаттасу

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жок

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


6B01404 - Дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері. Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология)
ЖБП8Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары. Қалыптастырылатын құзыреттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу. Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Дене шынықтыру 1
ЖБП2Оқытылатын мәселелер: Оқытылатын мәселелер: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: ""инновациялар"", ""инновациялық қызмет"", ""инновациялық жоба"" ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері. Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Академиялық жазу негіздері
БП5Оқытылатын мәселелер: ""академиялық жазу"" түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру. Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Шешендік өнер
БП5Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика. Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару
БП5Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару. Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Құқық негіздері
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б. Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары. Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: ""көшбасшылық"", ""команда"", ""команда құру"" ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары. Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б. Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум
БП5Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері. Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Қазақ (орыс) тілі 2
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері. Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстан тарихы
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: тарихи процестің тұтастығы мен жүйелілігін сипаттайтын негізгі фактілер, процестер мен құбылыстар, ұғымдар, теориялар, гипотезалар; дүниежүзілік және отандық тарихты кезеңге бөлу; отандық және дүниежүзілік тарихтың маңызды мәселелерінің заманауи нұсқалары мен түсіндірмелері; Қазақстанның тарихи жолының ерекшеліктері, оның әлемдік қоғамдастықтағы рөлі. тарихи процестің маңызды әдіснамалық тұжырымдамалары, олардың ғылыми және дүниетанымдық негіздері; өткен оқиғаларды, процестер мен құбылыстарды тарихи, тарихи-әлеуметтанулық, тарихи-саясаттанушылық, тарихи-мәдени, антропологиялық талдаудың ерекшеліктері; қоғамдық институттардың, әлеуметтік өзара іс-қимыл жүйелерінің, адам мінез-құлқының нормалары мен уәждерінің қалыптасуы мен эволюциясының тарихи шарттылығы; Қазақстан мен әлем тарихының, ұлттық және өңірлік, конфессиялық, этноұлттық, жергілікті тарихтың өзара байланысы мен ерекшеліктері. қоғамдық даму заңдылықтары; Қазақстанның даму ерекшеліктері; Қазақстанның дамуының барлық кезеңдеріндегі әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірінің негізгі тарихи фактілері мен оқиғалары. Қалыптасатын құзыреттер: Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі негізгі кезеңдері туралы, этногенездің үздіксіздігі мен сабақтастығы, қазақ халқының мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы туралы объективті тарихи білімді қалыптастыру; адамзат қоғамының ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі әлеуметтік, экономикалық, саяси, рухани және адамгершілік салалардағы дамуының негізгі кезеңдері туралы білімді ерекше назар аудара отырып меңгеру Қазақстанның әлемдік-тарихи үдерістегі орны мен рөлі; тарихшылдық қағидатын басшылыққа ала отырып, өткен және қазіргі оқиғалар мен құбылыстар туралы әртүрлі дереккөздердегі ақпаратты талдау қабілетін дамыту, олардың динамикасы, өзара байланысы мен өзара тәуелділігі және тарихи ойлауды қалыптастыру — оқиғалар мен құбылыстарды олардың тарихи шарттылығы тұрғысынан қарау, тарихи оқиғалар мен тұлғалардың әртүрлі нұсқалары мен бағалауларын салыстыру, олардың көзқарастары мен принциптерін өзара байланыстыру тарихи пайда болған дүниетанымдық жүйелер өткен және қазіргі заманның пікірталас мәселелеріне өзіндік көзқарасын анықтайды.
Дене шынықтыру 2
ЖБП3Оқытылатын мәселелер: Оқытылатын мәселелер: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Оқу практикасы
БП2Оқу іс-тәжірибесі дене шынықтыру және спорт саласындағы білім беру, дене шынықтыру және спорт педагогы мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыру, кәсіптік бағдар беру саласында бастапқы кәсіби машықтар мен дағдыларды алуға бағытталған.
Дене шынықтыру және спорт тарихы
БП5Оқытылатын мәселелер: ежелгі әлемдегі дене шынықтыру; ежелгі Грециядағы дене шынықтырудың дамуы; орта ғасырлардағы дене шынықтыру; қазіргі уақыттағы дене шынықтыру; қазіргі Олимпиада ойындарының тарихы. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене шынықтыру мен спортты қалыптастыру және дамыту саласындағы білімді, іскерлікті, дағдыларды және құзыреттілікті көрсету; дене тәрбиесі мен спорттың отандық және шетелдік жүйелерінің тарихын зерделеу; әлемдегі дене шынықтыру мен спорттың қазіргі жай-күйін бағалау; дене шынықтыру және спорт саласындағы әртүрлі қазіргі заманғы түсініктерді, санаттарды, жүйелерді меңгеру.
Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің тарихы
БП5Оқытылатын мәселелер: қазақ хандықтарын қалыптастыру және олардың қазақ мемлекетінің үлесін нығайту, қазақ-жоңғар жауынгерінің тарихы, қазақ-жоңғар соғысында батырлардың басшылық еткен тарихы, екінші дүниежүзілік соғыста қазақстандық құрамадан өткен Жеңіс жолы, Кеңес мұрасы, Қазақ КСР аумағындағы әскери құрылымдар, Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің қалыптасу кезеңдері, ҚР ҚК құрамы, ӘК жасақтау, әскери-өнеркәсіптік кешен, ҚР ҚК басшылығы, өңірлік қолбасшылықтар, әскери саладағы мемлекетаралық ынтымақтастық, ядросыз күй, екі жақты байланыстар. Пәнді оқу барысында білім алушы келесі құзыреттіліктерді меңгереді: Қазақ хандығы әскери өнерінің тарихын білу, Қазақ хандығы әскери өнерінің тарихын жауынгерлік іс-қимылдарды жүргізудің қазіргі заманғы тәсілдерімен ұштастыра білу, әскери өнердің білімі мен дағдыларын дамыта білу
Философия
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы. Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 3
ЖБП3Оқытылатын мәселелер: Оқытылатын мәселелер: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы
БП5Оқытылатын мәселелер: білім беру жүйесінің әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, Педагогтің кәсіби қызметінің құндылық негіздері; педагогтің жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; педагогтің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті педагогтер; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика. Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру, педагогика, тәрбие процесі, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Жалпы және жас ерекшеліктер психологиясы
БП7Оқытылатын мәселелер: психологияның пәні, міндеттері мен әдістері; психикалық процестер; психиканың құрылымы; тұлғаның эмоционалды-еріктік және мотивациялық саласы; тұлға және психикалық қасиеттер; психиканың жеке ерекшеліктері; жас психологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; балалардың психикалық дамуының негізгі теориялары, принциптері, проблемалары, жас кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктері; баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас пен қызметтің рөлі. Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы психологияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, психикалық процестер ағымының ерекшеліктері мен заңдылықтарын білу; онтогенетикалық дамудың әр кезеңінде тұлғаның психологиялық сипаттамаларын білу; жалпы және жас ерекшелік психологиясының ұғымдық аппаратын қолдана білу; психологиялық зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру;жеке тұлғаның жас дамуының негізгі сипаттамаларын білу; психологиялық денсаулықты, әл-ауқатты, жеке тұлғаның зияткерлік, рухани әлеуетін тиімді және үйлесімді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау стратегиялары мен құралдарын білу.
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы
БП5Оқытылатын мәселелер: балалардың жас анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәні; балалар организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары; жас кезеңділігі; балалар организмінің реттеуші жүйелерінің дамуы; дені сау бала ағзалары жүйелерінің құрылымы мен функциялары; балалар дамуының жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; балалар гигиенасының негіздері; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде денсаулықты сақтау мен нығайтудың гигиеналық нормалары, талаптары мен ережелері; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктері. Қалыптастырылатын құзыреттер: бала организмінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру; баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін анықтай білу; Қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктерін білу; балалар гигиенасының негізгі ережелерін білу; балалардың гигиеналық тәрбиесін ұйымдастыра білу; жалпы гигиеналық талаптарды бағалау әдістерін білу; балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.
Педагогика
БП5Оқытылатын мәселелер: педагогика ғылым ретінде: педагогиканың объектісі, пәні, міндеттері мен функциялары; педагогиканың категориялық аппараты; оқытудың дидактикалық тұжырымдамалары мен принциптері; білім беру педагогикалық процесс ретінде; оқытудың формалары мен құралдары; тәрбиенің мәні, түрлері және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны; тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері; отбасы педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісі және тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде. Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін білу; оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын талдау және әзірлеу тәсілдерін меңгеру; дидактиканың жалпы қағидаттарын және оларды оқытудың пәндік әдістемелерінде іске асыру тәсілдерін білу; педагогикалық процестің мақсатын, қағидаттарын, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, нысандарын айқындау, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолдану, білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеру; Алған педагогикалық білімді оқу және кәсіби қызметте қолдана білу.
Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар
БП5Оқытылатын мәселелер: ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары, оларды педагогтің кәсіби қызметінде пайдалану мүмкіндіктері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістері; ""Ақпараттық жүйелер"", ""ақпараттық технологиялар"" ұғымдары; теориялық негіздер, деректер базасының түрлері мен құрылымы; ақпаратпен жұмыс істеудің желілік технологияларының мүмкіндіктері. Қалыптастырылатын құзыреттер: Педагогтің кәсіби қызметінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану; ақпараттық анықтамалық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; жергілікті және жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын пайдалану білігі.
Жобалық қызметті ұйымдастыру
БП5Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері. Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
ЖБП5Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары. Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Психологиялық-педагогикалық практика
БП5Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ортасында баланың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; жалпы кәсіптік құзыреттілік 2 Модулі пәндерін оқуда алынған теориялық білімді қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Инклюзивті білім беру
БП5Оқытылатын мәселелер: инклюзивті білім берудің рөлі мен теориялық-әдіснамалық негіздері; инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, шарттары, модельдері мен нысандары; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім берудің психологиялық негіздері; инклюзивті білім беру процесін оңтайландырудың психологиялық тәсілдері; инклюзивті білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету. Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық негіздерін білу; бастауыш сыныптарда түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеру; инклюзивті білім берудің негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу; білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту тәсілдерін меңгеру.
Жеңіл атлетика
БП5Оқытылатын мәселелер: дене шынықтыру жүйесіндегі жеңіл атлетиканың орны мен маңызы; жеңіл атлетикалық спорт түрлерінің жіктелуі мен жалпы сипаттамасы; ережелер, құрал-саймандар мен жабдықтар; жеңіл атлетикалық спорт түрлерінің техникасы мен тактикасы; жеңіл атлетикадан жарыстарды ұйымдастыру және өткізу. Қалыптастырылатын құзыреттер: жеңіл атлетиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша оқыту принциптерін, әдістерін, құралдарын, рәсімдерін тұжырымдау және қолдану; техникалық тәсілдер мен тактикалық іс-қимылдарды меңгеру; жеңіл атлетикадағы жаттығу процесін жоспарлау үшін қажетті дағдыларды меңгеру, жеңіл атлетика бойынша жарыстарды ұйымдастыру және өткізу қабілеті.
Гимнастиканың теориясы мен әдістемесі
БП5Оқытылатын мәселелер: дене тәрбиесі саласындағы гимнастика; гимнастика теориясы мен әдістемесінің негіздері; гимнастикалық жаттығулар техникасының негіздері; гимнастикалық жаттығуларды оқыту негіздері; қағидалар, мүкәммал және жабдық. Қалыптасатын құзыреттер: гимнастика теориясы мен әдістемесі саласында білімді, іскерлікті және дағдыларды қолдану қабілеті; снарядтарда гимнастикалық жаттығуларды орындау техникасын меңгеру, гимнастика бойынша сабақтар мен жарыстарды ұйымдастыру және өткізу кәсіби-педагогикалық дағдылары мен іскерліктерін меңгеру.
Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет
БП5Оқытылатын мәселелер: тьюторлық туралы түсінік;инклюзивті білім берудегі тьютордың мақсаты, міндеттері мен құзыреті; инклюзивті практика жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру кезеңдері;ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық негіздері; инклюзивті білім беру ортасы; инклюзивті білім берудің педагогикалық шарттары мен технологиялары. Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім беруде тьюторлықтың негізгі сипаттамаларын білу; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру процесінде білім беру интеграциясының нысанын таңдауды жүзеге асыру; арнайы және интеграцияланған білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыру тетігі ретінде кәсіби құзыреттерді игеру.
Ақпараттың киберқауіпсіздігі [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: әр түрлі қорғалған ақпараттық жүйелерді әзірлеу тәсілдері мен әдістері. Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік туралы жалпы түсініктерді білу; ақпараттық қауіпсіздік технологияларын түсіну; қызметтің барлық салаларында киберқауіпсіздік ережелерін қолдана білу.
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: конституциялық құқықтың, заңнаманың негізгі ережелері; ҚР азаматтарының негізгі құқықтары мен міндеттері; Мемлекеттік органдардың (ҚР Президенті, Парламент, Үкімет, Конституциялық Кеңес және т.б.) құрылымы, ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидаттары,олардың актілері; ҚР-да тікелей демократия нысандарын дамытудың негіздері мен перспективалары. Қалыптасатын құзыреттіліктер: конституциялық заңнаманы түсіндіре және қолдана білу; заңға дәл сәйкес шешім қабылдай білу және заңды іс - әрекеттерді жасай білу; нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдылары; адвокаттың кәсіби қызметінде материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыру дағдыларын меңгеру; фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралай білу.
Салауатты өмір салтының негіздері [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: салауатты өмір салтының негіздері, білімдерді, дағдыларды кеңейту, жүйелеу және тұлғалық делдалдық арқылы денсаулыққа мотивациялық-құндылық және белсенділік; Қалыптастырылатын құзыреттер: салауатты өмір салтын қалыптастыруға және насихаттауға, дене шынықтыру құралдарын, табиғаттың табиғи күштерін пайдалануға, жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге, белсенді ұзақ өмір сүруді қамтамасыз етуге бағытталған.
Ұлттық спорт түрлері
БП5Оқытылатын мәселелер: ұлттық ойындарды оқыту әдістемесі және ойын формаларын орындау техникасы, ойын оқыту құзыреттіліктерін дамыту; ұлттық ойындардың даму тарихы, оларды орындау түрлері, техникасы, сабақтарды оқыту әдістемесі; ойын оқыту құзыреттіліктерін дамыту
Дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері
КП5Оқытылатын мәселелер: дененің физиологиялық резервтері туралы түсінік, олардың сипаттамасы және жіктелуі; дене белсенділігі кезіндегі ағзадағы функционалдық өзгерістер; спорттық іс-әрекеттегі ағзаның физиологиялық сипаттамасы; спортшының физикалық өнімділігі. Қалыптастырылатын құзыреттер: ағзаның физиологиялық жүйелерін және заңдылықтарын білу бағытталған дене жаттығуларының әсерінен организмнің жекелеген жүйелерін жетілдіру, спорттық қызмет түріне байланысты организмнің әртүрлі функционалдық жай-күйлерінде жаттығудың физиологиялық өлшемдері; дене шынықтырумен және спортпен шұғылдану кезеңінде ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау.
Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар
БП5Оқытылатын мәселелер: азаматтық қорғаныс саласындағы негізгі ұғымдар; елдің азаматтық қорғаныс жүйесі, оның құрылымы, міндеттері мен жұмыс істеу режимдері. Пән мынадай мәселелерді қарауға бағытталған: табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, Азаматтық қорғаныс, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы салааралық үйлестіру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, төтенше жағдайлардың алдын алу мен жоюдың мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін және одан әрі дамуын қамтамасыз ету, өрттердің алдын алу мен сөндіруді ұйымдастыру, ТЖМ құрылымы, ТЖМ және ҚР МО басшылығы, халықты және экономиканы қорғауға арналған іс-шаралар кешені, азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу қағидаттары, азаматтық қорғаныс жүйесі
Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі/
БП5Оқытылатын мәселелер: дене шынықтыру негіздері, негізгі заңдылықтар, принциптер, физикалық жетілдіру бойынша қызметті ұйымдастырудың құралдары, әдістері мен нысандары; спорттық даярлық түрлерінің жіктелуі, жүйеленуі, әдістері мен технологияларының терминологиясы. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене шынықтыруды оқыту әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерінің білімін, іскерлігін, дағдыларын көрсету; кәсіби спорт терминологиясын меңгеру; оқу процесіне дене шынықтырудың жаңа қазіргі заманғы технологияларын енгізу; спорт әдістерін практикада қолдану.
Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
БП5Оқытылатын мәселелер: спорттық ойындардың жалпы сипаттамасы (баскетбол, волейбол, гандбол); спорттық ойындардың техникалық және тактикалық дайындық негіздерін оқыту әдістемесі; жалпы және арнайы дене шынықтыру даярлығы; шабуыл және қорғауда ойнау техникасы; ойын ережелері және жарыстарды ұйымдастыру. Қалыптастырылатын құзыреттер: спорттық ойындарды оқыту әдістемесінің білімін, іскерлігін және дағдыларын көрсету, жаттығу процесін жоспарлау үшін техникалық әдістер мен тактикалық іс-қимылдарды меңгеру, спорттық ойындар бойынша жарыстарды ұйымдастыра және өткізе білу; қауіпсіздік техникасы мен төрешілік қағидаларын білу.
Азаматтық қорғаныс және ТЖ кезінде медициналық көмекті ұйымдастыру
БП5Оқытылатын мәселелер: төтенше жағдайларда халықты және құтқарушыларды медициналық қорғау; төтенше жағдайларда санитариялық-эпидемияға қарсы қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Пән мынадай мәселелерді қарауға бағытталған:денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған және салауатты өмір салтын қалыптастыруды, аурулардың пайда болуының және (немесе) таралуының алдын алуды, оларды ерте диагностикалауды, олардың пайда болуы мен дамуының себептері мен жағдайларын анықтауды қамтитын іс-шаралар кешенін жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы, сондай-ақ қоршаған орта факторларының адам денсаулығына зиянды әсерін жоюға бағытталған. Пәнді оқу барысында білім алушы мынадай құзыреттерді меңгереді: жеке қорғану құралдарын пайдалану, қорғау іс-шараларын алдын ала жоспарлау және жүргізу, әртүрлі жарақаттар мен жаралар кезінде зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету.
Бейімделетін дене шынықтыру
КП5Оқытылатын мәселелер: бейімделу дене шынықтыруды ұйымдастыру; бейімделу дене шынықтырудың әлеуметтік функциясы; бейімделудене шынықтырудың педагогикалық функциясы; бейімделу дене тәрбиесі. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының дәстүрлі және заманауи сауықтыру жүйелерін қолданудағы қабілеттерін көрсету; бейімделу дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми, теориялық және практикалық білімдерге ие болу; дене шынықтыру сабақтарында және оқу-жаттығу сабақтарында мүмкіндігі шектеулі адамдарды оқытудың әдістемесі мен технологиясын білу.
Жекпе-жек өнері
БП5Оқытылатын мәселелер: спорттық жекпе-жек техникасын меңгеру, мектепте педагогикалық, ұйымдастырушылық жұмыстарды жүзеге асыру білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. Дене шынықтыру-спорттық жұмыс жүйесінде оқу процесінде жекпе-жектің түрлері, олардың сипаттамалары, техникасы, лақтыру, соғу, ұстап қалу әдістері, сабақтарды өткізу әдістемесі қарастырылады.
Футбол және оқыту әдістері
БП5Оқытылатын мәселелер: футболды оқыту әдістемесі; футболдағы техникалық тәсілдер мен тактикалық әрекеттер; футболдағы жаттығу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру, футбол бойынша жарыстарды ұйымдастыру және өткізу дағдылары мен біліктері. Қалыптастырылатын құзыреттер: футболды оқыту әдістемесінің білімін, іскерлігін және дағдыларын көрсету, техникалық тәсілдер мен тактикалық іс-қимылдарды меңгеру, футбол бойынша жарыстарды ұйымдастыра және өткізе білу; қауіпсіздік техникасы мен төрешілік қағидаларын білу.
Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: Қазіргі заманғы аударма технологиялары. Қазіргі заманғы халықаралық трансфер нарығының талаптары. Translation Memory технологиясы. Translation Memory технологиясын пайдаланып бағдарламалық қамтамасыз ету. Wordfast жұмыс бағдарламасы және оның аналогтар принципі. Электрондық аударма ақпараттық ресурстары. Аударма процесі кезінде Интернетті пайдалану жолдары. Лингвистикалық ақпараттық ресурстары. Аударма электрондық ресурстарының кешенді пайдалануы.
Радиациялық қауіпсіздік негіздері [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: иондаушы сәулеленудің радиоактивтілігі мен дозиметриясы туралы жалпы ұғымдары, иондаушы сәулеленудің биологиялық объектілермен өзара әрекеттесу механизмдері, қоршаған ортаның радиоактивті ластануының табиғи және техногендік көздері, радиациялық бақылау әдістерін және радиоактивті сәулелену көздерімен қауіпсіз жұмыс істеу шарттары. Қалыптастырылатын құзыреттер: табиғатты қорғау проблемаларын диагностикалау, оны қорғау және тұрақты дамуды қамтамасыз ету бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу мүмкіндігі
Шығармашылық ойлау психологиясы [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: психологиялық құбылыстар, категориялар, психиканың заңдылықтары мен шығармашылық процесінің механизмдерін зерттеу және сипаттау әдістері, шығармашылық тұлғаның психологиялық ерекшеліктері және оның өмір жолы, шығармашылықтың адам өміріндегі орны мен рөлі қарастырады. Оқытылатын мәселелер: креативті ойлауды дамыту бойынша психологиялық әдістемелерді қолдану; кәсіби қызметтегі креативті рефлексия дағдылары; күрделі кәсіби жағдайларға бейімделу дағдылары; кәсіби қызмет процесінде ұжымның басқа мүшелерінің креативті әдістерді қолдану тәжірибесін беру дағдылары.
Саптық дайындық
КП5Оқытылатын мәселелер: сарбаздың сапқа тұру алдындағы және сапқа тұру алдындағы міндеттерін орындау; тәртіпті және командалар мен бұйрықтарды орындау үшін жауапкершілікті тәрбиелеу; саптық есеп; құрылыс; саптық тіреу, орнында бұрылу; адыммен немесе жүгірумен жүру, қозғалыста бұрылу; орнында және қозғалыста әскери сәлемдесуді беру, бөлімшені қайта құру; жорық сапындағы бөлімше
Педагогикалық практика
БП5Педагогикалық іс-тәжірибе студенттерде дене жаттығуларын, дене шынықтыру мен спортты оқыту әдістемесін, қозғалыс қызметін, мектепте дене тәрбиесі әдістемесін оқыту дағдыларын қалыптастыруға; ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дағдыларын, оның ішінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде меңгеруге бағытталған.
Спорт биохимиясы
БП5Оқытылатын мәселелер: ағзаның химиялық құрамы; зат алмасудың жалпы сипаттамасы; бұлшықет биохимиясы, бұлшықет жиырылуы және релаксация; спорттық жұмысқа қабілеттіліктің биохимиялық негіздері; тамақтанудың биохимиялық негіздері. Қалыптастырылатын құзыреттер: дене дамуы мен спорттық жаттығудың биохимиялық заңдылықтарын, спорттық дайындықтың әртүрлі кезеңдері мен кезеңдеріндегі биохимиялық көрсеткіштерді білу; жүйелі дене жаттығуларының әсерінен организмде болатын өзгерістердің механизмдері мен заңдылықтарын түсіну.
Мектепте әскери-спорттық ойындарды өткізу негіздері
БП5Оқытылатын мәселелер: әскери-спорттық спорт түрлерінің жалпы сипаттамасы; қызметтік-қолданбалы және әскери-спорттық спорт түрлері бойынша жарыстар ережесі; қызметтік-қолданбалы және әскери-спорттық спорт түрлерінің даму тарихы; әскери-спорттық спорт түрлеріндегі қозғалыс іс-қимылдарын оқыту әдістемесі; әскери-спорттық спорт түрлеріндегі техниканы оқытудың жалпы негіздері; жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу
Бастапқы әскери даярлықты оқыту әдістемесі
БП5Оқытылатын мәселелер: мемлекеттің қорғаныс негіздері, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін тағайындау, олардың сипаты мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, қасиетті борыш ретінде әскери қызметке саналы көзқарасты тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы азаматының міндеттері. Пәнді оқу процесінде білім алушы мынадай құзыреттерді меңгереді: тактикалық,атыс,саптық даярлық және әскери топография бойынша білім және практикалық дағдылар; Төтенше жағдайлар кезіндегі, оның ішінде террористік актілер қатері кезіндегі іс-қимылдар; жарақаттар мен түрлі жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету; қаруды,тактикалық және саптық тәсілдерді дұрыс қолдана білу, сондай-ақ әскери істе роботтарды қолдану және терроризмге қарсы күресте ақпараттық технологияларды пайдалану; бейтаныс жерлерге бағдарлай білу және азимуттар бойынша қозғалу
Әскери-дене дайындығы
КП5Оқытылатын мәселелер: оқу-жауынгерлік іс-әрекет процесінде дене шынықтыру; дене шынықтыру формасы, кәсіби жұмысқа қабілеттілікті қолдау автоматизмге жеткізілген әскери-қолданбалы дағдылар; қойылған міндетке сәйкес орындалатын практикалық іс-әрекеттер; кәсіби қызметтің белгілі бір қолайсыз факторларының әсеріне төзімділігін қамтамасыз ететін арнайы қасиеттер, ағзаның қасиеттері; ойлы-қырлы жерде жаяу жүру, табиғи және жасанды кедергілерден өту, қоян-қолтық ұрыста, әскери-қолданбалы жүзуде әскери-қолданбалы дағдыларды қалыптастыру
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару негіздері; басқарудың қазіргі заманғы нысандары мен әдістері; атқарушы билік органдарының басқарушылық қызметінің нысандары мен әдістері; әкімшілік-құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық жағдайы; әкімшілік жауапкершіліктің мазмұны; Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы әкімшілік заңнаманың сипаттамасы. Қалыптасатын құзыреттіліктер: заңды фактілерді және соларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдай білу; әкімшілік құқықтың негізгі ұғымдары мен институттары бойынша құқықтық ұғымдар мен санаттарды, теориялық құралдарды меңгеру; осы алынған білімдермен жұмыс жасай білу, әкімшілік құқық бойынша нормативтік ақпараттарды бағдарлай білу.
Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: пән туралы ұғымды ашу, тактика және ұйымдастыру әр түрлі белсенді саяхаттар туризмнің бірі ретінде қызметтің перспективалық нысандары Қазақстанның туристік құрылымдарының, аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып туристік-рекреациялық ресурстар Қазақстан. Қалыптастырылатын құзыреттер: белсенді туризмнің әртүрлі түрлерін жіктей білу; белсенді туристік жорықты ұйымдастыру және өткізу; өзінің туристік бағытын әзірлеу;
Нанотехнология [minor]
КП5Оқытылатын мәселелер: нанотехнологияның бағыттары, биологиялық және технологиялық әдістердің жиынтығы, табиғи ортада қалыпты функционалдық тіршілікті қамтамасыз ететін организмдердің тіршілік әрекетінің процесін басқару үшін нанобөлшектерді, наноқұрылымдарды, наноматериалдарды, наноқосылыстарды және басқаларды зерттеу. Қалыптастырылатын құзыреттер: наноматериалдардың құрылымы, құрамы мен қасиеттері арасында байланыс жасай білу, олардың құрылымы мен қасиеттері бойынша анықтамалық материалдарды қолдана білу.
Әскери психология
КП5Оқытылатын мәселелер: психологиялық жұмыс және психологиялық қызмет ұғымдары; әскери пән психологиясы Қалыптастырылатын құзыреттер: қазіргі ғылыми идеяларға сәйкес әскери қызметтің психологиялық аспектілері саласында білім, білік және дағдыларды игеру
Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
КП5Оқытылатын мәселелер: мектеп бағдарламасы бойынша базалық спорт түрлерін оқытудың теориялық негіздері; базалық спорт түрлері санатының негізгі түсініктері; мектептегі білім беру жүйесіндегі спорттың ойын түрлері; дене шынықтыру сабақтарында дене қасиеттерін тәрбиелеу; мектептегі спорттық-бұқаралық жұмыс. Қалыптастырылатын құзыреттер: мектеп бағдарламасы бойынша базалық спорт түрлерін оқытудың теориялық негіздері бойынша білімдерін көрсету; жаңартылған білім беру бағдарламалары және инклюзивті оқыту бойынша базалық спорт түрлерін оқытудың қағидаттарын, әдістерін, құралдарын, процестерін меңгеру.
Атыс дайындығы
БП5Оқытылатын мәселелер: атыс қаруын қолдану кезіндегі қауіпсіздік шаралары, сабақтарда, атыс алаңында, тирде өзін-өзі ұстау ережелері; атыс шебінде өзін-өзі ұстау ережелері; сабақтарда, жарыстарда, атыстарда берілген командалар; атыс қаруынан ату негіздері; атыс қаруының материалдық бөлігі; көздеудің негізгі түрлері және мақсат қою ережелері; атыс қаруының түрлері туралы жалпы мәліметтер
Тактикалық дайындық және әскери топография негіздері
КП6Оқытылатын мәселелер: ұрыс теориясын, ұйымдастыруды, қару-жарақты, жауынгерлік мүмкіндіктерді, өз әскерлерінің (күштерінің) және ықтимал қарсыластың ұрыста әрекет ету тәсілдері мен тәсілдерін зерделеу; жеке құрамды күндіз және түнде әртүрлі жерлерде күрделі жағдайда қаруды, әскери техниканы шебер қолдануға үйрету; әскери қызметшілерде жоғары моральдық-жауынгерлік қасиеттерді тәрбиелеу, жауынгерлік қызмет мүддесінде әртүрлі жергілікті жер туралы ақпарат алу үшін тәсілдер мен құралдарды әзірлеу, карта бойынша бағдарлау, азимуттар бойынша жаяу тәртіппен жүру, жергілікті жерде бұрыштар мен арақашықтықтарды өлшеу, қозғалыстың көрсетілген (белгіленген) бағыты мен арақашықтықты ұстау, кедергілерді айналып өту. Пәнді оқу процесінде білім алушы келесі құзыреттерді меңгереді: ұрыс алаңында тактикалық жауынгерлік іс-қимылдарды жүргізу тәсілдері, жауынгерлік іс-қимылдарға жоғары моральдық-психологиялық және физикалық дайындық, қорғаныс позициясын ұйымдастыру және дайындау білігі, траншеяларды, траншеяларды және блиндаждарды жабдықтау білігі, топографиялық аспаптармен, сондай-ақ топографиялық карталармен жұмыс істей білу және білу
Әскери-патриоттық тәрбие негіздері
КП6Оқытылатын мәселелер: әскери-патриоттық тәрбиенің идеялық-саяси бағыты, әскери-патриоттық тәрбиенің моральдық-психологиялық бағыты, әскери-патриоттық тәрбиенің физикалық және әскери-техникалық бағыты. Пәнді оқу барысында білім алушы келесі құзыреттіліктерді меңгереді: оқытушының идеялылығы, мінезінің қаттылығы, өз оқушыларына сезімталдығы, ұстамдылық, педагогикалық тактика және сыйластық сияқты қасиеттері бар, сабақты өткізудің стандартты емес нысандарын өткізе алады: сабақ экскурсия, іскерлік ойын, дөңгелек үстелдегі кездесулер, сабақ-жарыстар, сынақтар, сабақ-ойын, топтық жұмыс әдістерімен сабақтар, сондай-ақ сыни ойлауды дамытудың педагогикалық инновациялық педагогикалық технологияларын енгізе алады.
Әскери робототехника және ақпараттық технологиялар негіздері
КП5Оқытылатын мәселелер: әскери (ғарыштық, суасты) робототехника туралы жалпы мәліметтер, әскери роботтардың қолданылу саласы, роботтардың түрлері және олардың мақсаты, роботтардың функционалдық мүмкіндіктері, ӘК басқару жүйесіндегі IT, заманауи байланыс құралдары, радиоэлектрондық күрес, барлау, жинау және ақпаратты онлайн режимінде өңдеу. Пәнді оқу барысында білім алушы келесі құзыреттерді меңгереді: әскери істе заманауи робототехникалық құралдар мен IT-технологияларды қолданудан туындайтын ақпаратты талдай білу
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер негіздері
КП5Оқытылатын мәселелер: ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасының мәні; педагогикалық зерттеу логикасы; зерттеу әдістері туралы түсінік; педагогикалық зерттеудің гуманитарлық әдістері; педагог зерттеуші шығармашылық субъект ретінде; ғылыми-зерттеу жұмысы мен зерттеу деректерін ұсынудың негізгі түрлері; білім беру нәтижелерінің өзіндік рефлексиясы
Бастапқы әскери даярлықтың педагогикалық негіздері
КП5Оқытылатын мәселелер: Бастапқы әскери даярлық бойынша сыныптан тыс жұмыстар жүргізу; Бастапқы әскери даярлық құралдарымен тәрбие жұмысын жүзеге асыру. Қалыптастырылатын құзыреттер: толыққанды сапалы кәсіптік-педагогикалық білім, Бастапқы әскери даярлық саласындағы кәсіптік құзыреттілікті меңгеру; оқу-тәрбие процесін әдістемелік сауатты және кәсіби деңгейде, оның ішінде жаңартылған оқыту жүйесі бойынша ұйымдастыру; оқу процесінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану.
Дипломалды практика
КП15Дипломалды іс-тәжірибе дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған.
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру
Қосымша пәндер циклі8