Күндізгі бөлім

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7M01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасының мазмұнын ескере отырып әзірленді, студенттердің шет тіліндегі құзіреттілігін қалыптастырудағы инновациялық тәсілдерді, сонымен қатар оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа тәсілдерін енгізуді ескереді.

7M01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылыми-зерттеу жүйесі үшін терең ғылыми-педагогикалық даярлығы бар, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, тәуелсіз ойлауға қабілетті, қоғамның техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына прогрессивті ғылыми қамтамасыз ете алатын кадрларды даярлау.

7M01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының өзектілігі педагогикалық ғылымдар саласындағы түлекке қажет негізгі құзіреттіліктер мен оқу нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты енгізу.

Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы - жұмысқа орналасудың кең таңдауы, жоғары ақылы, тұрақты жұмыс, жақсы мансаптық мүмкіндіктер, сонымен қатар білім беру қызметтері саласында ғылыми және жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7M01701 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Әртүрлі ғылыми және әдістемелік объектілерде жұмыс істеу, сонымен қатар зерттеу жобаларын әзірлеу, модельдеу, ұйымдастыру;

Магистранттың әдістемелік мәдениетін қалыптастыру, педагогика мен психология мәселелері бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру;

Педагогика және психология саласындағы ғылыми жобаларға қатысу дағдыларын қалыптастыруға жәрдемдесу;

Жоғары білім педагогикасының заманауи әдістемесін меңгеруі;

Мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқарудың шешім қабылдауы үшін аналитикалық ақпаратты дайындау және өңдеу; мәліметтер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс;

Ақпаратты талдау және жинақтау, тиісті қорытындылар жасау, арнайы терминологияны дұрыс қолдану, клиенттің ерекшеліктерін ескере отырып, қол жетімді және түсінікті тілде психологиялық ұсыныстарды тұжырымдау;

Талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратты дайындау және өңдеу.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Мазмұнын анықтау және курс мақсаттарына сәйкес оқытудың нысандарын, әдістері мен құралдарын таңдау;

Кәсіптік білім берудің теориялары мен әдістерін анықтау;

Жоғары білім беруде заманауи оқыту технологияларын, студенттік психологияны, арнайы саладағы соңғы жетістіктерді қолдану;

Оқу үрдісін Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып құру;

Студенттердің мәдени және тілдік қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы білім беру ортасын қамтамасыз ету;

Студенттердің бойында жағымды өзін-өзі бағалауды, тілдерді үйренуге деген ынтаны, азаматтық бірегейлікті және тілдік толеранттылықты қалыптастыру;

Көптілді кадрларды даярлау аясында ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу;

Білім беру практикасын жетілдіру мақсатында жоспарлау және зерттеу жүргізу Оқылатын пәндердің оқу-әдістемелік материалдарын жасау;

Кәсіби салада халықаралық ынтымақтастықтың нормаларын, ережелерін, формаларын, әдістері мен құралдарын қолдану.

Кәсіби қызмет түрлері

Оқыту (оқу ақпаратын аудару, білім қорын өз бетінше қалыптастыруға оқыту);

Бақылаушы (оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бақылаудың әр түрлі түрлерін ұйымдастыру);

Тәрбиелік (студенттерді әлеуметтік құндылықтар жүйесімен таныстырады);

Әдістемелік (оқу процесіне әдістемелік қолдауды жүзеге асыру);

Ғылыми-зерттеу (оқытудың әр түрлі әдістерін қолдану кезінде студенттердің білім мазмұнын игеру деңгейін зерттеу, қажет болған жағдайда оларды біріктіру және қосу, білім беру ортасын зерттеу);

Әлеуметтік-коммуникативті (білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу);

Өзін-өзі тәрбиелеу (білімнің өзін-өзі жаңарту процесін ұйымдастыру, кәсіби шеберліктің сапасы мен дамуы).

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Жалпы орта және арнайы мектептер, колледждер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, оқу бөлімдері;

Жоғары оқу орындары;

Әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы ғылыми ұйымдар (институттар);

Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары;

Консалтингтік фирмалар, оқу орындары (әдістемелік кеңсе меңгерушісі, тіл маманы, аударма технологиялары бойынша кеңесші және т.б.) И др.;

Білім саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар.

7M01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының түлектері өз ісін құра және дамыта алады: тренингтер, репетиторлық, тілдік орталықтар, курстар және т.б.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Жоғары оқу орнындағы педагогикалық іс-әрекет және ғылыми-зерттеу зерттеу жүргізу

Кәсіптік білім берудің (докторантура) келесі кезеңінде білім беруді жалғастыруды қамтамасыз ету

Стратегиялық ойлау және заманауи технологиялар мен басқару құралдарын пайдалану арқылы білім беруді басқару

Технологияларды пайдалана отырып білім беру саласында оқу процессі мен тәрбиені жасына қарай және психофизикалық жасерекшелік сәйкес пәндерді қолдана отырып ұйымдастыру

Тіл және педагогикалық мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты талдау

Ағылшын тілін C2 деңгейінде меңгеру

Араб тілін C2 деңгейінде меңгеру (таңдауға)

Француз тілін C2 деңгейінде меңгеру (таңдауға)

Неміс тілін C2 деңгейінде меңгеру (таңдауға)


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымы

"Өрлеу" біліктілікті аттыру ұлттық орталығы" АҚ

"Төржан" жекеменшік гимназиясы

№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназия

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектепке дейінгі мекемелер

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

Халықаралық компаниялар

Жоғары оқу орындары

ТАБЫС

97 000-нан 450 000-ға ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

7М01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәннің қазақ тіліндегі атауы Пән циклі ECTS Пәннің қазақ тіліндегі қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Лингвистиканың философиялық мәселелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: лингвистиканың негізгі философиялық мәселелері; философиялық білімнің генезисі мен құрылымы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: лингвистикалық зерттеулердің философиялық мәнмәтінін көре және анықтай білу, кәсіби саладағы қоғамдық-саяси және мәдени ынтымақтастықты қалыптастыру құралы ретінде тілдің мәнін түсіну; ғылым әдіснамасы мен философиясын қалыптастырудағы тіл білімінің орны мен рөлін объективті бағалау дағдыларын қалыптастыру; алған білімдерін оқу кешендерін әзірлеуде және лингвистикалық бағыттағы пәндерді оқытуда қолдана білу.
Тіл білімінің өзекті мәселелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: тіл білімі саласындағы негізгі жетістіктер, тіл білімін әдіснамалық қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қазіргі тіл білімінің полипарадигмалдық ұйымы шеңберінде тіл жүйесі саласында синхронды және диахрондық аспектілерде, ауызша, жазбаша және виртуалды коммуникациялар саласында ғылыми зерттеулерді одан әрі дербес жүргізуді қамтамасыз ететін құзыреттерді қалыптастыру; алған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында пайдалану дағдыларын меңгеру.
Негізгі шетел тілінің стилистикасы КП 3 Оқытылатын мәселелер: «жүйелер жүйесі» ретінде тілдің бірыңғай құрылымындағы формалардың, сөздердің, сөздер мен құрылымдардың әр түрлі корреляциялық жеке жүйелерінің өзара байланысы, байланысы және өзара әрекеттесуі; тарихи өзгеретін тенденциялар немесе типтік белгілер кешенімен сипатталатын тіл стильдерінің арақатынасының түрлері; экспрессивті-семантикалық бояудың формалары мен түрлері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте шет тілін оқыту әдістемесін меңгеру үшін қажетті дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру; ұлттық білім беру стандарттарына сәйкес оқу қызметін жобалау білігі;  білім алушылардың тілдік қажеттіліктерін талдау дағдыларын меңгеру.
Екінші шетел тілінің стилистикасы КП 3 Оқытылатын мәселелер:  мәтінді ұйымдастыру тәсілдері, пәннің теориялық негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: стилистикалық талдау дағдыларын қалыптастыру; білім алушылардың тілдік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігіне әсер ететін стилистикалық талдау әдістерін меңгеру; аналитикалық оқу дағдыларын қалыптастыру, студенттердің тілдік қажеттіліктерін педагогикалық іс-әрекетте жүзеге асыру үшін жүйеленген теориялық және практикалық білімді қолдана білу.
Шет тілінің ғылыми-зерттеу мақсаттарына арналған арнайы курсы КП 6 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті логикалық білім негіздері; шет тілін оқытудың жаңа әдістерін жобалау мен әзірлеудегі теориялық және эксперименттік әдістер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулерді өз бетінше орындау үшін қажетті дағдылар мен біліктерді қалыптастыру; педагогикадағы заманауи зерттеу әдістері туралы білімді қолдану.
Шетел тілінің оқыту әдістемесіндегі заманауи білім беру технологиялары КП 5 Оқытылатын мәселелер: кәсіби терминология; қазіргі инновациялық білім беру кеңістігінде шет тілдерін оқыту мәселелері; оқытудың әртүрлі сатыларында шет тілдерін оқыту әдістемесінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын іске асыру ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шет тілін оқыту әдістемесінде заманауи білім беру технологияларын қолдану дағдылары.
Білім берудегі жаңа технологиялар КП 5 Оқытылатын мәселелер: білім берудегі тиімді заманауи технологиялар; қазіргі білім беру саясаты, инновациялық практика мәселелері; жаңа білім беру технологияларын қолдану арқылы білім беру процесін құру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылымның жаңа жетістіктері мен озық педагогикалық тәжірибені практикада қолдану қабілетін қалыптастыру; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беруді реформалау дағдыларын меңгеру; жаңа білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру процесін құра білу.
Екінші шетел тілін оқытудағы сандық технологиялар КП 5 Оқытылатын мәселелер: дәстүрлі әдістемелермен тікелей байланыста оқытудың цифрлық технологияларын пайдалануды ескере отырып, екінші оқытылатын тілді оқыту әдістемесінің теориялық мәселелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: цифрлық технологияларды екінші шет тілін оқытудың жаңа әдістемесі ретінде пайдалана білу; екінші шет тілін оқыту әдістерін практикада қолдану қабілетін қалыптастыру.
Шет тілі (кәсіби) БП 3 Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; иалықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Басқару психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Білім беруде көшбасшылық БП 5 Оқытылатын мәселелер: көшбасшылық теориясы мен практикасы, көшбасшылық психологиясы, білім берудегі көшбасшылықтың негізгі мәселелері; қазіргі заманғы оқыту технологияларының жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық жүйесін құру және басқару кәсіби қасиеттері мен дағдыларын қалыптастыру; ұлттық қажеттіліктерді ескере отырып, білім беру саласы жұмысының тиімділігі бойынша жаңа ұсыныстарды талдау және қолдану дағдыларын меңгеру.
Жеке тұлға және көшбасшылық БП 5 Оқытылатын мәселелер: көшбасшылықтың заманауи тұжырымдамалары, көшбасшылық психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби саладағы инновациялық міндеттерді іске асыру үшін қажетті көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру; зерттеу нәтижелері бойынша аналитикалық материалдар негізінде басқару шешімдерін қабылдау, команданы біріктіру дағдыларын қалыптастыру.
ЖОО оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары мен әдістері БП 5 Оқытылатын мәселелер: қабылданған жоғары білім беру стандарттарына жауап беретін деңгейде болашақ педагогикалық қызметтегі кәсіби-білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарлары; ЖОО-да сабақтарды ұйымдастырудың нысандары, әдістері мен тәсілдері туралы түсініктер жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қарым-қатынас және төзімділік дағдылары мен іскерліктері; ЖОО-да оқу процесін жобалау және ұйымдастыру, ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру; фқазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау қабілетін қалыптастыру, зерттеу және практикалық міндеттерді шешу кезінде, оның ішінде пәнаралық салаларда жаңа идеяларды генерациялау дағдылары; жоғары білімнің негізгі білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке дайындықты қалыптастыру.
ЖОО шетел тілдерін оқытудың әдістемелік міндеттері БП 5 Оқытылатын мәселелер: қазіргі шет тілінде білім беру теориясы мен практикасы; шет тілін оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы; шет тілін оқыту әдістемесіндегі ғылыми зерттеу әдістері; мәдениетаралық қарым-қатынастың тілдік құралдары; шетелдік қарым-қатынасты модельдеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: болашақ кәсіби-педагогикалық қызметтің негізі ретінде ғылыми-әдістемелік базаны қалыптастыру шеңберінде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілік дағдыларын меңгеру;пәннің мазмұнын және жалпы білім беретін және жоғары мектеп жағдайында шет тілі курсын оқытудың практикалық дағдыларын меңгеру.
Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы КП 5 Оқытылатын мәселелер: шет тілінде білім берудің мақсаттары мен міндеттері; тілдік білім берудің заманауи тенденциялары; шет тіліндегі білім берудің мәдениетаралық-коммуникативтік теориясы; тілдік қарым-қатынас социолингвистикалық құбылыс ретінде; қазіргі шетелдік білім беру парадигмасының құзыреттілік-әдіснамалық интеграциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: курс бойынша ғылыми-теориялық жүкті және оған ілеспе басқа да ғылыми-негізделген пәндерді пайдалану бойынша шығармашылық құзыреттілікті қалыптастыру; шет тілі оқытушысының кәсіби қызметінің негізгі тетіктерін модельдеу және қалыптастыру бойынша кәсіби маңызды құзыреттерді қалыптастыру және дамыту.
Лингвоелтану БП 5 Оқытылатын мәселелер: ағылшын тілі елдерінің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері; сөздің лингвистикалық теориясы; ономастика және оның бөлімдері; топонимика ғылым ретінде; ағылшын пабының атаулары; антропонимика ғылым ретінде; ағылшын тегі ерекшеліктері; лингвоелтанулық лексикография.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шет тілін қазіргі әлемнің мәдениеттері мен өркениеттері арасындағы диалогта қарым-қатынас құралы ретінде қолдана білу; елдің ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие үдерісін талдау және оның әдістері мен нысандарын анықтай білу дағдыларын меңгеру; шет тілі арқылы студенттердің өзара байланысты коммуникативті және әлеуметтік-мәдени даму қабілетін қалыптастыру және шет тілін адам білімінің қызығушылық тудыратын салаларында өзін - өзі тәрбиелеу құралы ретінде және басқа халықтардың мәдениеттеріне жеке-жеке ену құралы ретінде қолдана білу.
Шет тілін оқытудың лингводидактикалық негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: тлингвистика (тіл білімі), екі бөлімнен тұратын педагогика сияқты оқу пәндерінің дамуын бұл процесте интегративті енгізу негізінде шет тілдері мен мәдениеттерін оқытудың теориясы мен әдістемесі-оқыту және тәрбиелеу және дербес ғылыми және оқу пәні ретінде түсіндірілетін шет тілдерін оқыту әдістемесі; нақты тілді оқытудың мазмұны; оқытудың құралдары мен тәсілдері; сабақты ұйымдастыру, жаттығу түрлері және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: лингводидактикалық құзыреттіліктің қаңқасы болып табылатын терминдермен ұсынылған ғылыми ұғымдарды білу; заманауи ақпараттық және библиографиялық мәдениет негіздерін меңгеру; стереотиптердің әсерін жеңуге және әртүрлі мәдениеттер өкілдерімен байланыста өзгеретін жағдайларға бейімделуге мүмкіндік беретін қажетті халықаралық және контекстік білімге ие болу; жаһандық, өңірлік және жергілікті кеңістікте қазіргі заманғы шет тілдерінің қолданылу заңдылықтарын анықтау және талдау қабілетін қалыптастыру.
Зерттеу іс-тәжірибе КП 16 Зерттеу іс-тәжірибесі магистранттардың ғылыми-теориялық және практикалық дайындығы арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етуге бағытталған, оның мақсаты магистрлік бағдарламаның мамандануына сәйкес практикалық қызметтің бастапқы тәжірибесін алу, практикалық құзыреттерді қалыптастыру үшін жағдай жасау болып табылады.
Шет тілдерін қашықтықтан оқыту КП 6 Оқытылатын мәселелер: оқу процесінде жаңа технологияларды қолдануға болашақ мамандарды әдістемелік даярлау мәселелері;  шет тілдерін оқыту саласында қашықтықтан оқыту технологияларын пайдаланудың отандық және шетелдік тәжірибесін талдау; ншет тілін қашықтықтан оқытудың қажеттілігі мен перспективалық мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық-коммуникациялық құзыреттерді қалыптастыру; оқу үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану дағдыларын меңгеру; шет тілін қашықтықтан оқытудың мүмкіндіктерін талдау дағдыларын қалыптастыру.
Шет тілін оқытудағы білім беру жүйесі және сандық технологиялар КП 6 Оқытылатын мәселелер: шет тілін оқытуда білім беру әдістемелері мен цифрлық технологияларды дамыту және пайдалану мәселелері; оқу процесінде цифрлық ақпараттық технологияларды қолдану негізінде олардың ақпараттық-технологиялық құзыреттілігін дамыту арқылы шет тілі оқытушыларының педагогикалық шеберлігін жетілдіру мәселелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шет тілін оқытуда цифрлық және ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын меңгеру; педагогикалық шеберлікті жетілдіруде ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Педагогикалық практика магистранттардың педагогикалық құзыреттілігінің негізі ретінде педагогикалық іс-әрекеттің негізгі дағдыларын игеруге, сондай-ақ оқытушының жеке басының кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ИН] 2 Қосымша пәндер циклі 9  
Кәсіби бағытталған шет тілдеріне оқытудың заманауи мәселелері КП 6 Оқытылатын мәселелер: кәсіби-бағытталған шет тілдік білім берудің заманауи мәселелері; кемінде үш тілді: қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген білікті маман даярлаудың тәсілдері мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру; тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын болу.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ИН] 1 Қосымша пәндер циклі 4  
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 9 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ИН] Қосымша пәндер циклі 2