Күндізгі бөлім

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7М01101 – Педагогика және психология (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасы терең ғылыми-педагогикалық дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми сала үшін ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау бағыты шеңберінде педагогикалық ғылымдар саласында кадрлар даярлау үшін әзірленген.

7М01101 – Педагогика және психология (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін, терең ғылыми және педагогикалық дайындыққа ие, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, өз бетінше ойлауға және қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті мамандар даярлау болып табылады.

7М01101 – Педагогика және психология (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының өзектілігі жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын, ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістердің негіздерін меңгере алатын, психологиялық-педагогикалық процестер мен құбылыстарды бақылау мен талдаудың, ғылыми ойлау мен дүниетаным контекстінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыра алатын магистрлердің білім беру дайындық мақсаттарынан тұрады

Осы білім беру бағдарламасының артықшылықтары жұмысқа орналасу үшін орындардың кең таңдауы, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7M01101 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Магистранттардың әлеуетті мүмкіндіктерін ашуға стратегиялық бағдар беру, құзыреттілікті қалыптастыру – өзгермелі жағдайларда кәсіби міндеттердің белгілі бір сыныбын шешуге магистранттардың интегралдық қабілеттерін қалыптастыру;

Аралас білім салалары, іргелі және гуманитарлық пәндер бойынша кәсіби дайындық бағыты бойынша терең білімді меңгеруді қамтамасыз ету;

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасын меңгеру, докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру;

Магистранттың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру;

Кәсіптік білім беру жүйесінің келесі сатысында білім алуды жалғастыруды қамтамасыз ету (докторантура);

Қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзінің де, қоғам мүддесінде де өзін-өзі жүзеге асыруға дайын білімді тұлғаны қалыптастыру және дамыту.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны меңгеру;

Жоғары мектептің педагогика және психология білімін өзінің педагогикалық қызметінде қолдану; ғылыми білімнің қалыптасу және даму заңдылықтарын мәдениет феномені ретінде түсіну және қолдану;

Педагогикалық және әлеуметтік коммуникация тәсілдерін; қарым-қатынас технологияларын, педагогикалық риторика дағдыларын, коммуникация стратегияларын білу;

Жоғары білім деңгейінде алынған тұжырымдамалық білім мен түсініктерді көрсету қабілеті, ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды түпнұсқалық дамыту немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылады;

Жаңа құндылықтар жасауға, шығармашылық шешімдер қабылдауға дайындық, толеранттылық және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілеттілік.

Кәсіби қызмет түрлері

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

Ғылыми-зерттеу и научно-изыскательная;

Оқу-тәрбие және білім беру;

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

Сараптамалық-аналитикалық.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, училищелер, Білім бөлімдерінде;

Ғылыми-зерттеу ұйымдарында (институттарда);

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде (біліктілікті арттыру институттарында, баспаларда);

Консультациялық психологиялық орталықтарда, оқу орындарында (лаборант, кабинет меңгерушісі, консультант, менеджер және т. Б.) Және т.б.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Жоғары оқу орнындағы педагогикалық қызмет және ғылыми зерттеулер жүргізу

Кәсіби білім беру жүйесінің келесі сатысында білім алуды жалғастыруды (докторантура) қамтамасыз ету

Басқарудың заманауи технологиялары мен құралдарын қолдана алу, стратегиялық ойлаумен білім беру саласындағы менеджмент

Білім беру саласында білім алушылардың жас және психофизиологиялық ерекшеліктері мен пән саласының ерекшелігін көрсететін технологияларды пайдалана отырып оқыту және тәрбие процесін ұйымдастыру

Білім алушылардың психикалық дамуын диагностикалау

Білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып педагогикалық түзету-дамыту бағдарламаларын құрастыру


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымы

"Өрлеу" біліктілікті аттыру ұлттық орталығы" АҚ

"Төржан" жекеменшік гимназиясы

№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназия

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектепке дейінгі мекемелер

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

Әлеуметтік қызметтер

Психологичиялық орталықтар

Кадрлық қызмет

Жоғары оқу орындары

ТАБЫС

97 000-нан 450 000-ға ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Әңгімелесу, арнайы емтихан

Жулдызхан Балтабаева. 2016 жылғы түлек. Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының талантты жастарды қолдау бөлімінің бастығы

Ләззат Бақбергенова. 2015 жылғы түлек. "Күншуақ" балабақшасының меңгерушісі

Наталья Романова. 2012 жылғы түлек. "Оқушылар сарайы" МККК директоры, Шымкент қ.

Мизана Исмайлова. 2014 жылғы түлек. Шымкент қ. № 9 көркем гимнастика жөніндегі спорт мектебінің психологы, Көркем гимнастика жөніндегі халықаралық дәрежедегі шебер

7M01101 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: педагогика мен психологиядағы ғылым мен ғылыми қызметтің қазіргі жағдайы; психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері; Психологиялық-педагогикалық зерттеудің құрылымы; озық педагогикалық тәжірибені пайдалану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім берудегі қазіргі жағдайды, жаңа стратегиялық бағдарларды анықтау дағдыларын меңгеру; психологиялық-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістерін меңгеру.
Білім беру кеңістігі субъектілеріндегі деструктивті жағдайлардың психодиагностикасы және психокоррекциясы БП 5 Оқытылатын сұрақтар: психологтың кәсіби қызметін психодиагностикалық қызметке теориялық және практикалық дайындау; Психодиагностика мен психокоррекцияның негізгі ұғымдарының жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: психодиагностикалық әдістемелердің рөлі мен орны туралы барабар түсініктерді қалыптастыру қабілеті, осы әдістемелердің мүмкіндіктері мен шектеулері; қазіргі кезеңдегі психодиагностиканың дамуының негізгі үрдістерін аша білу.
Заманауи кросс-мәдениет психологиядағы ғылыми эксперименталды зерттеулер БП 5 Оқытылатын сұрақтар: мәдениаралық зерттеулердегі эксперименттердің түрлері; табиғи эксперименттер; этнопсихологиялық зерттеулердегі контент-талдау; психосоматикалық әдістер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: пікіртерім, әңгімелесу, сұхбат әдісін талдау дағдылары мен іскерліктерін, мәдениетаралық дағдыларды үйрету; қазақстандық этнопсихология мектебінің этникалық сана феномендерін және қазақстандық психология мектебінің тұлғаның құндылықтық бағдарлары мен этникалық наным феноменін зерттеу дағдыларын меңгеру.
Шетел тілі (кәсіби) БП 3 Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; иалықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Басқару психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Педагогикалық іс-тәжірибе алынған теориялық білімді, оларды педагогикалық қызметте қолдану дағдыларын тереңдетуге, жетілдіруге және шоғырландыруға бағытталған. Педагогикалық практика магистранттардың ғылыми-теориялық және практикалық дайындығы арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етуге, оларға педагогикалық іс-әрекеттің бастапқы тәжірибесін және ғылыми-психологиялық және педагогикалық зерттеудің белгілі бір дағдыларын беруге арналған.
Инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: ұйымдастырушылық аспектілер және инклюзивті білім беруді инфрақұрылымдық қамтамасыз ету (мекеме түрлері; қызметтің ұйымдастырушылық-педагогикалық нысандары; отбасымен, әлеуметтік қызметтермен және қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимыл және т.б.); есту, көру, зияткерлік, қозғалыс саласы бұзылған балаларды инклюзивті оқытуды психологиялық-педагогикалық қолдау процесінде мамандардың өзара іс-қимылы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру саласындағы түзету жұмыстарының ерекшеліктері туралы, ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың педагогикалық білім беру жүйелерінің ерекше дамуы туралы, ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға жеке білім беру траекториясын таңдау үшін бұзушылықтың ерекшеліктері мен құрылымы туралы білімді меңгеру; әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді талдай білу, кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемалардың мәнін анықтай білу.
Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсілдер КП 5 Оқытылатын сұрақтар: орыс психологиясындағы белсенділік тәсілінің пайда болу тарихы туралы идеялар; Л.С. Выготскийдің және оның ғылыми мектебінің іс-әрекеттің психологиялық теориясының пайда болуындағы рөлі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру жүйесі психологының диагностикалық, түзету-дамытушылық, сараптамалық-бағалау жұмысында мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсілдер идеяларын іс жүзінде пайдалануға дайындығын меңгеру.
Тұлға әлеуметтенуінің педагогикасы мен психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: әлеуметтік педагогика мен психологияның категориялары мен әдістері; тұлғаның әлеуметтік қалыптасу ерекшеліктері; тұлғаның әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары; ұғымдар: әлеуметтік топтар мен қоғамдастықтардың психологиясы, әлеуметтену психологиясы, әлеуметтену факторлары мен механизмдері, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтік-педагогикалық процесс.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтік өзара іс-қимыл, өзін-өзі талдау және рефлексия дағдыларын қалыптастыру; жағдайларды модельдеу процесінде өзінің кәсіби іс-әрекеттерін түзету білігі.
ЖОО-дағы психологтың кеңес беру жұмысының әдіснамасы мен әдістемесі КП 3 Оқытылатын мәселелер: психологиялық кеңес берудің мәні; психологиялық кеңес берудің динамикасы; консультациялық көмек тиімділігінің қағидаттары мен шарттары; түзету әсерінің тетіктері мен тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызмет түрі ретінде және адамға психологиялық көмек көрсетудің ерекше технологиясы ретінде консультация берудегі проблемаларды сыни және жүйелі талдау қабілетін меңгеру; психологиялық көмек қызметтері мен орталықтарының қызметін регламенттейтін халықаралық және қазақстандық нормативтік-құқықтық құжаттар негізінде психодиагностика және психологиялық консультация жүргізу дағдылары.
НЛБ бойынша практикум КП 3 Оқытылатын мәселелер: метамодель құрылымы және бағдарламалау тілі; НЛП-дағы өкілдік жүйелер; психодиагностика және тұлғааралық қарым-қатынас процесінде көз үлгілерінің рөлі; якорь жүйке процестерін басқару технологиясы ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: психотерапевтік және психокоррекциялық қызметте НЛП технологияларын, нейролингвистикалық стратегиялар мен техникаларды қолдану дағдылары; адамдармен қарым-қатынас жасау дағдысы; раппортты орнату және қолдау дағдылары; "дыбыссыз тілде" сөйлеу кезінде практикалық дағдыларды меңгеру, субмодальдық және психокинезиологиялық техникаларға назар аудару.
Оқу орындарында ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлау КП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылым ұғымы, оның әлемдегі рөлі; ғылыми зерттеулердің мәні мен ұйымдастырылуы, олардың түрлері; ЖОО-да ҒЗЖ ұйымдастыру; ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу критерийлері; ақпарат көздерінің түрлері; ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы; ғылыми ізденістің мазмұны; теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеуді ұйымдастыру; ғылыми зерттеу нәтижелерін ресімдеу әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру дағдыларын, ғылыми ізденіс әдістерін, теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ресімдеу дағдылары.
Зерттеу іс-тәжірибе КП 16 Зерттеу практикасы таңдалған мамандық саласындағы кәсіби білімді қалыптастыруға және дамытуға, бағыт пәндері мен магистрлік бағдарламаның арнайы пәндері бойынша алынған теориялық білімді бекітуге, мамандандырылған дайындықтың таңдалған бағыты бойынша қажетті кәсіби құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған.
Тұлға дамуының және тұлғааралық қарым-қатынастардың алдын алу және түзету КП 6 Оқытылатын мәселелер: алдын-алу және түзетудің теориялық негіздері: тұлға теориясы және олардың қолданбалы психокоррекциялық маңызы; тұлғаның дамуы мен тұлғааралық қатынастарды түзетудің әдістері мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: адамның онтогенетикалық дамуының дағдарыстар кезеңдерінде тұлғалық бұзылулардың психокоррекция және психопрофилактика мәселелерін шешуде психокоррекциялық технологияларды практикалық қолдану білімдері мен дағдыларын игеру, Жеке тұлғаларға ситуациялық психологиялық көмек көрсету.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ПП] 2 Қосымша пәндер циклі 9 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Психологиялық эксперименттің техникасы мен әдістемесі КП 6 Оқытылатын мәселелер: ғылыми ізденістің жалпы әдіснамасы және Психологиялық эксперименттің әдіснамалық негізі; Психологиялық эксперименттің ғылыми аппараты мен логикалық құрылымы; психологиядағы эксперименттік зерттеулердің әдістерін, озық педагогикалық тәжірибені пайдалану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқалардың зерттеу қызметін талдау және өзіндік психологиялық құрылыстарды дамыту үшін психологиялық принциптерді тәжірибеде қолдана білу.
Медиа өзара әрекетінің психологиясы КП 6 Оқытылатын мәселелер: медиакоммуникация психологиясы; теледидар мен интернеттің жастар аудиториясына әсері; бұқаралық ақпарат құралдарының жастардың танымдық және эмоционалды дамуына әсері; «виртуалды шындық» ұғымының психологиялық мазмұны.
Қалыптастырылатын құзыреттер: виртуалды кеңістіктегі тәуелді құбылыстармен жұмыс жасауда психокоррекция дағдыларын игеру (Интернетке тәуелділік, интернет-байланысқа тәуелділік, телекәпір).
ЖОО-да психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: ЖОО оқытушысының кәсіби қызметі; Психология және педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемелік ерекшеліктері; ғылыми-әдістемелік білімді дамыту: әдістеме түсінігі, даму кезеңдері; оқыту әдістемесінің негізгі әдіснамалық сипаттамалары: объект, пән, міндеттер, функциялар; оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы: дидактика, психология, кибернетика, математикалық статистика; оқыту құралдарының сипаттамасы;оқыту құралдарының түсінігі және жіктелуі; оқытудың белгілік жүйелерінің ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары кәсіптік педагогикалық білім беру мекемелерінде педагогика мен психологияны оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері, нысандары мен құралдары туралы ғылыми білімдер мен түсініктер жүйесін меңгеру; психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудың кәсіби шеберліктерін меңгеруге бағытталуды қалыптастыру.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ПП] 1 Қосымша пәндер циклі 4 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ПП] Қосымша пәндер циклі 9 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Инновациялық педагогикалық технологиялар және білім беру менеджменті КП 5 Оқытылатын мәселелер: Инновациялық-педагогикалық технологиялар; білім берудегі менеджмент, заманауи білім беруді ұйымдастыру, басқару, жүйелеу әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қазіргі заманғы білім беруді ұйымдастыру, басқару, жүйелеу практикасы мен әдістерінде инновациялық-педагогикалық технологияларды пайдаланудың шарттары мен тиімділігі туралы білім; кәсіби құзыреттілікті жетілдіруге бағытталған инновациялық-педагогикалық және білім беру менеджменті бойынша ғылыми-практикалық тәжірибені зерделеу үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды толық қамтамасыз етуді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.
Жоғары мектептегі іскерлік қарым-қатынас мәдениеті мен психологиясы КП 5 Оқытылатын мәселелер: іскерлік қарым-қатынас; академиялық ортадағы болашақ маман үшін іскерлік қарым-қатынас мәдениеті; маманның көшбасшылық, тәлімгерлік, рефлексиялық қасиеттерін дамыту.
Қалыптастырылатын құзыреттер: іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениетін білу; ғылыми-зерттеу қызметімен тікелей айналысу қабілетін меңгеру; көшбасшылық қасиеттерді меңгеру.
Ғылыми мәдениет және академиялық жазу КП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми-зерттеу жұмысы, ғылыми Мәдениет және академиялық жазу туралы түсінік; ғылыми логика мен ғылыми-зерттеу жұмысының деңгейлері, негізгі бағыттары, компоненттері; ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау және жүргізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми-зерттеу жұмысы туралы, ғылыми-зерттеу жұмысының деңгейі, негізгі бағыттары, компоненттері, ғылыми логикасы туралы білім; ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау және жүргізу дағдыларын меңгеру; ғылыми мәдениетті, ғылыми ақпаратпен жұмыс істеуде академиялық қабілеттерді дамыту.
Интегративті психология негіздері КП 6 Оқытылатын мәселелер: білім беру, психологиялық көмек саласындағы интегративті психологияның принциптері мен әдістері; интегративті психологияның теориясы мен практикасы, психологиялық кеңес беру, психотерапия; психологиялық тренингтерді әзірлеу және өткізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтік-психологиялық және мәдени стереотиптер туралы білім; жеке әлеуетті дамыту және сананы кеңейту дағдылары; адамның дене, эмоционалды, сезімдік, когнитивті және креативті мүмкіндіктерін ашу және өзектендіру дағдылары, қатаң барабар емес шындық; көшбасшылық әлеуетті іске асыру әдістерін, ерік, сезім және сананы зерттеудің арнайы әдістерін меңгеру.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ПП] 3 Қосымша пәндер циклі 2 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.