Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6B01502 – «Информатика пәні мұғалімі» білім беру бағдарламасы жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау бағыты аясында педагогикалық ғылымдар саласында мамандар даярлау үшін әзірленген.

6B01502 – «Информатика пәні мұғалімі» білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты оқу-тәрбие қызметін жүзеге асыруға қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау, қазіргі заманғы ғылыми деңгейде информатика бойынша педагогикалық процесті ұйымдастыру процесінде информатика және АКТ саласында жүйеленген білімді қалыптастыру; ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру болып табылады.

6B01502 – «Информатика пәні мұғалімі» білім беру бағдарламасының өзектілігі педагогикалық ғылымдар саласында бітірушіге қажетті, дамушы ақпараттық-білім беру ортасында оқытудың ұйымдастырушылық нысандарын қолдануға бағытталған негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты жүзеге асыру болып табылады.

Білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің кеңдігі, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6B01502 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгеру дағдыларын қалыптастыру;

Кәсіби қызметте ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру;

Білім беру мекемелерінде (орта жалпы білім беру және мамандандырылған мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім беру орталықтары және т. Б.) АКТ оқыту процесін сапалы ұйымдастыру үшін ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамыту;

Оқыту процесінің ғылыммен байланысын қамтамасыз ету;

Білім беру үдерісін құру, оқушылар ұжымында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, педагогикалық процестің заңдылықтары, принциптері, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқудан тыс іс-шараларды жоспарлау және өткізу дағдыларын қалыптастыру;

Кәсіптік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру; білім беру процесінің мониторингін жүзеге асыру;

Білім алушылардың өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметі үшін алғышарттар жасау;

Студенттердің өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметіне алғышарттар жасау;

Алынған ақпаратты жүйелеу, кәсіби қызметте пайдалану үшін арнайы ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын ояту;

Әлеуметтік және жеке қасиеттердің қалыптасуы мен дамуы: анықтылық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, этикалық нормаларды сақтау;

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру арқылы жұмысқа орналасуға білім беру бағдарламасының түлектеріне көмек көрсету.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгеру дағдыларын қалыптастыру; Кәсіби қызметте ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру;

Білім беру мекемелерінде (орта жалпы білім беру және мамандандырылған мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім беру орталықтары және т. Б.) АКТ оқыту процесін сапалы ұйымдастыру үшін ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамыту;

Time management тәсілдерін және Public Speaking дағдыларын меңгеру;

Сараланған және кіріктірілген оқыту үшін сәйкес педагогикалық технологияларды таңдау; педагогикалық бақылауды жүзеге асыру, педагогикалық менеджментті енгізу;

Білім беру үдерісін құру, оқушылар ұжымында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, педагогикалық процестің заңдылықтары, принциптері, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқудан тыс іс-шараларды жоспарлау және өткізу дағдыларын қалыптастыру;

Әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту: мақсаткерлік, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық, этикалық нормаларды ұстанушылық;

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру арқылы жұмысқа орналасуға білім беру бағдарламасының түлектеріне көмек көрсету.

Кәсіби қызмет түрлері

Білім беру;

Ғылыми-зерттеу;

Жобалық;

Өндірістік-технологиялық;

Сараптама;

Әлеуметтік-педагогикалық;

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, лицейлер, училищелер, білім бөлімдері (Информатика пәні мұғалімі/оқытушысы ретінде, АКТ);

Ғылыми-зерттеу ұйымдары (институттар);

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер (біліктілікті арттыру мекемелері);

Кеңес беру фирмалары, оқу орындары (әдістемелік кабинеттің меңгерушісі, АКТ жөніндегі маман, бағдарламалық қамтамасыз ету жөніндегі кеңесші, қызметкерлердің (қызметкерлердің) компьютерлік дағдыларын және т.б. Меңгеру деңгейін арттыру жөніндегі бөлім басшысы ретінде).


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқытудың инновациялық мазмұны шеңберіндегі педагогикалық қызмет

Білім беру үдерісінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануды ұйымдастыру

Танымдық, шығармашылық, эксперименттік-зерттеу қызметіне қызығушылықты қалыптастыру

Кәсіби саладағы дербес компьютермен, офистік техникамен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеудің озық дағдылары. Бизнес жоспарлау негіздері

Шетел тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Жеке құндылықтар мен жеке мотивацияның өзгеруі. Күйзеліске бейімделу және Медиация. Салауатты өмір салтына баулу. Мәдени және рухани даму


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

ТАБЫС

97 000-нан 350 000-ға ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Сұқбаттасу, Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


6B01502 - Информатика пәні мұғалімі білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар БП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары, оларды педагогтің кәсіби қызметінде пайдалану мүмкіндіктері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістері; «ақпараттық жүйелер», «ақпараттық технологиялар» ұғымдары; теориялық негіздер, деректер базасының түрлері мен құрылымы; ақпаратпен жұмыс істеудің желілік технологияларының мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: педагогтің кәсіби қызметінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану; ақпараттық анықтамалық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; жергілікті және жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын пайдалану білігі.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: білім беру жүйесінің әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, педагогтің кәсіби қызметінің құндылық негіздері; педагогтің жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; педагогтің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті педагогтер; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру, педагогика, тәрбие процесі, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Оқу іс-тәжірибе [УИ] БП 2 Оқу практикасы білім беру саласында бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, педагог мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіптік бағдарлауға бағытталған.
Жалпы және жас психологиясы БП 8 Оқытылатын мәселелер: психологияның пәні, міндеттері мен әдістері; психикалық процестер; психиканың құрылымы; тұлғаның эмоционалды-еріктік және мотивациялық саласы; тұлға және психикалық қасиеттер; психиканың жеке ерекшеліктері; жас психологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; балалардың психикалық дамуының негізгі теориялары, принциптері, проблемалары, жас кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктері; баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас пен қызметтің рөлі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы психологияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, психикалық процестер ағымының ерекшеліктері мен заңдылықтарын білу; онтогенетикалық дамудың әр кезеңінде тұлғаның психологиялық сипаттамаларын білу; жалпы және жас ерекшелік психологиясының ұғымдық аппаратын қолдана білу; психологиялық зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру;жеке тұлғаның жас дамуының негізгі сипаттамаларын білу; психологиялық денсаулықты, әл-ауқатты, жеке тұлғаның зияткерлік, рухани әлеуетін тиімді және үйлесімді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау стратегиялары мен құралдарын білу.
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың жас анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәні;балалар организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары; жас кезеңділігі; балалар организмінің реттеуші жүйелерінің дамуы; дені сау бала ағзалары жүйелерінің құрылымы мен функциялары; балалар дамуының жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; балалар гигиенасының негіздері; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде денсаулықты сақтау мен нығайтудың гигиеналық нормалары, талаптары мен ережелері; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бала организмінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру; баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін анықтай білу; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктерін білу; балалар гигиенасының негізгі ережелерін білу; балалардың гигиеналық тәрбиесін ұйымдастыра білу; жалпы гигиеналық талаптарды бағалау әдістерін білу; балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.
Педагогика БП 5 Оқытылатын мәселелер: педагогика ғылым ретінде: педагогиканың объектісі, пәні, міндеттері мен функциялары; педагогиканың категориялық аппараты; оқытудың дидактикалық тұжырымдамалары мен принциптері; білім беру педагогикалық процесс ретінде; оқытудың формалары мен құралдары;тәрбиенің мәні, түрлері және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны; тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері; отбасы педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісі және тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін білу; оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын талдау және әзірлеу тәсілдерін меңгеру; дидактиканың жалпы қағидаттарын және оларды оқытудың пәндік әдістемелерінде іске асыру тәсілдерін білу; педагогикалық процестің мақсатын, қағидаттарын, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, нысандарын айқындау, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолдану, білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеру; алған педагогикалық білімді оқу және кәсіби қызметте қолдана білу.
Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе [УИ] БП 4 Психологиялық-педагогикалық практика оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ортасында баланың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға; жалпы кәсіптік құзыреттілік модулі 2 пәндерін оқу кезінде алынған теориялық білімді қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Алгебра және геометрия БП 5 Қарастырылатын сұрақтар: сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия ұғымдары мен әдістері; матрицалар мен анықтауыштар; сызықтық теңдеулер жүйесі; векторлық алгебра элементтері; жазықтық пен үш өлшемді кеңістіктегі Аналитикалық геометрия элементтері; күрделі сандар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешу дағдылары; қарапайым функциялардың, күрделі функциялардың, тригонометриялық функциялардың туындыларын табу дағдылары; практикалық есептерді шешуде туынды функцияны қолдану дағдыларын қалыптастыру; теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешу үшін тригонометриялық функциялардың графиктерін қолдана білу; комбинаторика элементтерін білу.
Физика БП 5 Қарастырылатын сұрақтар: механика бөлімі; статистикалық физика және термодинамика; электродинамика; тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом ядросының физикасы; корпускулалық-толқындық дуализм; кванттық статистика және қатты дене физикасы элементтері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: практикалық міндеттерді шешу біліктерін қалыптастыру; эксперимент қою дағдылары; өлшеу жүргізу және өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау дағдылары.
Математикалық логика және дискретті математика БП 5 Қарастырылатын сұрақтар: математикалық логикалық функциялар теориясының негізгі түсініктері; алгоритмдер теориясы; графтар теориясы; кодтау теориясы; логика алгебрасының функциялары; маңызды және маңызды емес айнымалылар; математикалық логика пәні; логика предикаттар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дискретті математиканың бірқатар бөлімдері бойынша негізгі есептерді шешу дағдылары( жиындар теориясы, графтар теориясы, логика алгебрасының функциялары); дискретті математика мен математикалық логиканың әртүрлі бөлімдерінен теориялық және қолданбалы сипаттағы есептерді шешу дағдылары; бекітулерді дәлелдеу, объектілер мен ұғымдардың модельдерін құру білігі.
Инклюзивті білім беру БП 5 Оқытылатын мәселелер: инклюзивті білім берудің рөлі мен теориялық-әдіснамалық негіздері; инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, шарттары, модельдері мен нысандары; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім берудің психологиялық негіздері; инклюзивті білім беру процесін оңтайландырудың психологиялық тәсілдері; инклюзивті білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық негіздерін білу; бастауыш сыныптарда түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеру; инклюзивті білім берудің негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу; білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту тәсілдерін меңгеру.
Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет БП 5 Оқытылатын мәселелер: тьюторлық туралы түсінік; инклюзивті білім берудегі тьютордың мақсаты, міндеттері мен құзыреті; инклюзивті практика жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру кезеңдері;ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық негіздері; инклюзивті білім беру ортасы; инклюзивті білім берудің педагогикалық шарттары мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім беруде тьюторлықтың негізгі сипаттамаларын білу; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру процесінде білім беру интеграциясының нысанын таңдауды жүзеге асыру; арнайы және интеграцияланған білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыру тетігі ретінде кәсіби құзыреттерді игеру.
Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы БП 6 Қарастырылатын сұрақтар: тұжырымдамалық жобалау; пәндік саланың ақпараттық-логикалық моделін әзірлеу; логикалық жобалау; кореляциялық деректер моделінің «мәні-байланыс» схемасынан көшу; MS ACCESS-20хх қолдану; кестелерді жариялау: өрістердің аттарын, типтері мен қасиеттерін белгілеу, деректерді енгізуді енгізу және бақылау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тапсырыс берушінің талаптарын талдауды сауатты орындай білу, деректер базасының құрылымын әзірлеу бойынша нақты міндеттерді қою және шешу; пәндік саланың реляциялық моделін әзірлеу дағдыларын меңгеру және оны оңтайландыру, MS ACCESS ортасында алынған реляциялық модельді іске асыру; пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру білігі.
Oracle-да желілік деректер қорын құрастыру БП 6 Қарастырылатын сұрақтар: негізгі ұғымдар мен анықтамалар; ДҚБЖ-ны жіктеу; ДҚБЖ пайдаланушылардың санаттары; деректер базасы жүйелерінің өмірлік циклі; пәндік сала ұғымы; «мәні-байланыс» моделін пайдалана отырып, деректер базасын логикалық жобалау мысалы; деректерді анықтау тілі (DDL); деректерді түрлендіру; тілдің негізгі конструкциялары мен деректер типтері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректер базасын (ДҚБЖ) басқару жүйесінің құралдарын және басқа интерфейстерді пайдалана отырып деректерге қол жеткізу тетіктерін білу; транзакцияларды басқару әдістерін білу; тиісті CASE-құралдарды пайдалана отырып, деректер базасының логикалық модельдерін құра білу;деректер базасын физикалық құру үшін деректер базасын басқару жүйесінің құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру.
Математикалық талдау БП 5 Қарастырылатын сұрақтар: метрикалық кеңістік теориясының негізгі түсініктері; функция түсінігі, нүктедегі функцияның шегі; негізгі элементар функциялардың графигі; реттілік шегі; дифференциалдық есептеу; функцияларды туынды; интегралдық есептеу; бірнеше айнымалылардың функциялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: математика бойынша анықтамалық әдебиеттер мен деректер базасын таба және пайдалана білу; типтік шектерді, туындыларды және интегралдарды таба білу; туынды құралдар арқылы функциялардың мінез-құлқын зерттеу дағдылары; қатарлар мен интегралдардың жинақталуын зерттеу дағдылары.
Python 3 бағдарламалау тілі БП 7 Қарастырылатын сұрақтар: 1 Python 3-негізгі синтаксис 2. Python 3-Variable Types; 1 Python 3-2 негізгі операторлары. Python 3-Шешім қабылдау; 1. Python 3-Циклдар 2. Python 3-Сандар;1. Python 3-Тегі жолдармен жұмыс 2. Python 3 жолдарының функциялары мен әдістері; 1. Тізімдер (Тізімдер) Python 3 2. Кортеждер (Tuples) Python 3; 1. Python 3 Сөздігі (Сөздік) 2. Python 3 күні мен уақыты; функция. Айнымалылар аймағы; Python 3 модульдері; Python 3 енгізу/шығару файлдары; Python 3 шығаруды өңдеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаны жобалау сатысында жұмыстарды орындау, талаптарды анықтау процесін құжаттау, бағдарламалық жүйелерді талдау және жобалау, Ақпараттық жүйелерді жобалаудың аспаптық құралдары мен технологияларын таңдау және пайдалану білігі; тұрақты сақталатын объектілермен жұмыс істеу үшін мәліметтер базасының құрылымын және олардың интерфейстерін жасау, клиенттік сервер қосымшаларын құру, клиенттік сұраныстарды өңдеу дағдыларын игеру.
Swift тілінің негіздері БП 7 Қарастырылатын сұрақтар: Swift қосымшаларын әзірлеуге дайындық; Swift-тің негізгі мүмкіндіктері; Swift-тің негізгі құралдары; Swift-тің тривиалды емес мүмкіндіктері; қосымшаларды әзірлеу негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Mac OS және iOS операциялық жүйелеріне арналған бағдарламалау дағдылары; Swift тілінде бағдарламалаудың практикалық тәжірибесін игеру; мобильді бағдарламалау саласында жаңа бағытты дамыту дағдылары.
Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: тиімді алгоритмдерді әзірлеу әдістері; деректер құрылымы туралы түсінік; құрылымдық бағдарламалау; ақпарат ұғымы; ақпаратты формальды анықтаудың болмауы; баған ұғымы; графтар теориясының негізгі міндеттері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Python, C, Java және т.б. сияқты жоғары деңгейдегі тілді үйрену арқылы бағдарламалау міндеттерін шешуде қазіргі заманғы компьютерлік техниканы тиімді пайдалану білігі; таңдалған тілде бағдарламалаудың білімі мен практикалық базалық технологиялық дағдылары.
"Microsoft Office" Бағдарламалар пакеті КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: MS Office құрылымы және компоненттердің мақсаты; Microsoft Office негізгі компоненттері; MS Office қосымша компоненттері; Microsoft Office көмекші қосымшалары; Microsoft Office құжаттарының негізгі түрлері
Қалыптастырылатын құзыреттер: әртүрлі мақсаттағы құжаттарды жасау үшін Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) қолданбалы бағдарламалар пакетімен, сондай-ақ көмекші бағдарламалармен (Graph, Organization Chart, Equation Editor, WordArt және т.б.) жұмыс істеу дағдылары.
Білім берудегі робототехниканың негіздері КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: робототехника және білім беру робототехникасы ұғымдарының мәні; мектепте робототехника негіздерін енгізу; робототехниканы оқыту процесінде қолданылатын оқыту әдістері; робототехниканы оқытудағы пәнаралық байланыстар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: компьютерлік құрылғыларды пайдаланудың негізгі дағдылары мен іскерлігін дамыту; мектепте робототехника негіздерін енгізу дағдылары; робототехниканы оқыту әдістерін пайдалану дағдылары.
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: мектепте тәрбие қызметін жүзеге асырудағы түйінді құзыреттер; білім беру мекемелерінде сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы, оның мазмұны мен әдістемесі; білім беру мекемелерінде оқитын балалармен тәрбие жұмысын жоспарлау және жүргізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру мекемелерінде балаларды тәрбиелеу мен дамытудың теориялық негіздері туралы ғылыми дүниетаным мен түсінікті қалыптастыру; балаларды тәрбиелеу және дамыту әдістемесін меңгеру; қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру заңдылықтарын білу; мектепте тәрбиеге әдістемелік басшылықты жүзеге асыра білу; тәрбиенің әртүрлі жүйелері мен теорияларын талдай білу; мектепте балаларды тәрбиелеудің заманауи технологияларын меңгеру.
Педагогикалық іс-тәжірибе [УИ] БП 5 Педагогикалық практика білім беру саласында кәсіби шеберлік пен тәжірибе алу үшін білім алушының ұйым қызметіне тікелей қатысуы арқылы аудиториялық сабақтар, оқу практикалары кезінде алынған теориялық білімді бекітуге бағытталған.
Компьютер архитектурасы және компьютерлік желілер КП 5 Оқытылатын мәселелер: компьютердің функционалдық мүмкіндіктерін анықтайтын бағдарламалық және аппараттық құралдарды ұйымдастыру қағидаттары және олардың сипаттамалары; компьютерлік желілерді сауатты құру және қолдау; жергілікті желі мен интернет желісіндегі желілік қосымшалардың жұмысы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: информатика және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар саласындағы білім; бағдарламалық құралдарды пайдалану дағдылары және компьютерлік желілерде жұмыс істеу дағдылары; деректер базасын құра және интернет ресурстарын пайдалана білу.
С++ тілінде бағдарламалау КП 5 Зерттелетін мәселелер: компьютерлердің аппараттық ресурстарын оңтайландыру мүмкіндігімен жүйелік және қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы құру негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: С++ бағдарламалау тілінде OOP-тің функционалдық мүмкіндіктері, жалпы құрылымы және механизмі туралы білім; стандартты модульдер мен қолданушы кіші бағдарламаларын қолдана отырып қосымшаларды әзірлеу мүмкіндігі; бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістерін білу.
Web-Бағдарламалау (PHP, Phython, HTML, Adobe Dreamweaver) КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: web-сайтты құру технологиялары; серверлік технологиялар; PHP; MySQL дерекқоры; клиент жағының технологиялары; сценарийлер және оқиғаны өңдеу; JavaScript.
Қалыптастырылатын құзыреттер:ақпараттық жүйе ретінде web-сайт құрылымын жобалау технологияларын меңгеру; клиент пен сервер жағында бағдарламалау құралдарымен web-сайтты құру дағдылары; серверде web-сайтты орналастыру, қолдау және сүйемелдеу дағдылары; сайтты құрудың әртүрлі тәсілдерін пайдаланудың практикалық дағдылары.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 [УИ] КП 10 Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 студенттерде мамандану бойынша пәндерді оқыту әдістемесі саласында дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Операциялық жүйелер БП 5 Зерттелетін мәселелер: компьютерлік жүйелердің, мобильді және басқа құрылғылардың жүйелік бағдарламалық жасақтамасы; операциялық жүйелердің құрылымы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: есептеу машиналарының, жүйелер мен желілердің жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру құралдарын құру және олардың жұмыс істеу принциптері, ОЖ мақсаты мен функциялары және олардың жұмыс істеу тұжырымдамасы туралы білім; түрлі ОЖ-нің басқаруымен компьютерде жұмыс істеу дағдылары, ОЖ кіші жүйелерін бағдарламалық басқару тәсілдері.
Қолданбалы бағдарламалық қамтама БП 5 Қарастырылатын сұрақтар: қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жіктеу; жалпы мақсаттағы бағдарламалық құралдар; кәсіби бағдарламалық құралдар; жобалау мен құрастыруға арналған қолданбалы бағдарламалар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық қызмет көрсету әдістері туралы білім; акт мақсаты мен түрлерін, қолданбалы саланы талдау әдістерін, ақпараттық қажеттіліктерді білу; пәндік саланы талдау, салыстырмалы талдау және қолданбалы міндеттерді шешу және АЖ құру үшін АКТ таңдау; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қолданбалы міндеттерді қою және шешу дағдылары.
Информатика бойынша есептерді шешу әдістемесі КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: әртүрлі типтегі есептерді шешу әдістемесі; ақпараттық желілер; алгоритмдеу және бағдарламалау желісі; ақпараттық технологиялар желісі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: теориялық білімді практикада қолдану дағдылары; информатика бойынша міндеттерді шешудің негізгі әдістерін меңгеру (ақпарат санын өлшеу, графикалық ақпаратты кодтау және оның ақпараттық көлемін өлшеу, дыбыстық ақпаратты кодтау және оның ақпараттық көлемін өлшеу, ақпаратты кодтау және декодтау және т.б.).
Информатика сабағында CLIL әдістемесін қолдану КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: CLIL принциптері; информатика сабақтарында негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру үшін CLIL әдістемесін қолдану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: CLIL әдістемесі бойынша информатиканы оқытуда дағдыларды игеру; CLIL әдісін пайдаланудың мәнін түсіну; пәндік-интеграцияланған оқытуды іске асыруға ықпал ететін бағдарламалық құралдарды, әдістер мен тәсілдерді білу; тұжырымдамалық ойлау стилі дағдыларын меңгеру.
Компьютерлік графика және анимация КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: анимацияны құрудың негізгі принциптері; анимация түрлері; негізгі кадрларға негізделген анимация; кадрлық анимация; Gif анимациялары; Microsoft PowerPoint бағдарламасында презентациялар мен басқарылатын анимация жасау; Google SketchUp және Blender бағдарламаларына негізделген 3D графика, анимация және динамика; Windows және MAC OS операциялық жүйелеріне негізделген бейне монтаж және анимация.
Қалыптастырылатын құзыреттер: интерактивті компьютерлік графика бағыты, компьютерлерді бағдарламалық-аппараттық ұйымдастыру, екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік графика алгоритмдері мен әдістерін бағдарламалау негіздері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар; анимациялық графикалық файлдарды жасау, компьютерлік монтаждау, үш өлшемді (3d1) анимация, 3D объектілерді автоматтандырылған жобалау әдістерін игеру.
Информатиканы оқытудың мамандандырылған әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: информатика және АКТ оқыту әдістемесі (балаларға арналған компьютерлік сауаттылық негіздері, оқыту мазмұны, оқыту тәсілдері).
Қалыптастырылатын құзыреттер: курсты бағдарламалық қолдауды пайдалану және оның әдістемелік орындылығын бағалау дағдылары; әртүрлі жас тобындағы оқушылар үшін информатика бойынша сабақтарды ұйымдастыру дағдылары.
Дипломалды іс-тәжірибе [УИ] КП 5 Диплом алдындағы практика дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 2 [УИ] КП 5 Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 2 студенттерде мамандық бойынша пәндерді оқыту әдістемесі саласында дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде пайдалануға бағытталған.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау [УИ] Қосымша пәндер циклі 12