Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6В01701 - «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы педагогикалық ғылымдар саласындағы кадрларды даярлау үшін тілдер мен әдебиеттерден мұғалімдерді даярлау бағыты аясында Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленді және білім беру ұйымдарының өкілдерімен келісілді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты педагогика және шет тілдерін оқыту әдістері бойынша теориялық білімі бар, шет тілін меңгерудегі практикалық білімі, шет тілін оқытудағы көптеген әдістері мен технологиялары, сонымен қатар көшбасшылық қасиеттері бар, оқытудың инновациялық технологияларын оқу үрдісіне енгізу және білімді кадрларды даярлау және білім саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасының өзектілігі педагогикалық ғылымдар саласындағы түлекке қажет негізгі құзіреттіліктер мен оқыту нәтижелерін қалыптастырудың жаңа тәсілін жүзеге асыруда жатыр.

Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы - жұмысқа орналасудың кең таңдауы, жалақысы жоғары, тұрақты жұмыс, жақсы мансаптық мүмкіндіктер, сонымен қатар білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6B01701 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Шет тілдерін білу деңгейлерін қалыптастыру үшін халықаралық деңгейдегі талаптарды ескере отырып, білім беру тілдерінде шет тілдерін оқыту процесін сапалы ұйымдастыру үшін ағылшын және екінші шет тілдерінде тілдік дағдыларды қалыптастыру;

Оқу процесінің ғылымдардың дамуымен байланысын қамтамасыз ету; практикаға бағытталған оқытуды ұйымдастыру;

Оқу процесін құру дағдыларын қалыптастыру, студенттік ұжымда тәрбие жұмысын ұйымдастыру, сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау және жүргізу;

Кәсіби құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру; оқу процесін бақылау мүмкіндігі;

Студенттердің өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметіне алғышарттар жасау;

Алынған ақпаратты жүйелеу, кәсіби қызметте пайдалану үшін арнайы ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын ояту;

Әлеуметтік және жеке қасиеттердің қалыптасуы мен дамуы: анықтылық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, этикалық нормаларды сақтау;

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру арқылы білім беру бағдарламасының түлектеріне жұмысқа орналасуға көмектесу.

Білім беру бағдарламасындағы негізгі құзыреттер

Кәсіби қызметті жүзеге асыру және тілдік материалды коммуникативті және сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде дұрыс қолдану үшін шет тілдерін білу;

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

Time management және public speaking дағдыларын меңгере білу;

Сараланған және кіріктірілген оқыту үшін сәйкес педагогикалық технологияларды таңдау; педагогикалық бақылауды жүзеге асыру, педагогикалық менеджментті енгізу;

Сабақтың мақсатына сәйкес оқу материалдарын әзірлеу;

Оқу үрдісіне шет тілдерін интеграциялау;

Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыра білу, нәтижелерді талдау;

Өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау дағдылары.

Кәсіби қызметтің түрлері

Оқыту;

Бақылау;

Тәрбиелік;

Әдістемелік;

Зерттеу;

Әлеуметтік-коммуникативті;

Өзін-өзі тәрбиелеу.

Мамандардың жұмысқа орналысу келешегі

Орта және арнайы мектептер, колледждер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, оқу бөлімдері (мұғалім ретінде/ шет тілі оқытушысы);

Әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы ғылыми ұйымдар (институттар);

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер (біліктілікті арттыру мекемелері);

Консалтингтік фирмалар, оқу орындары (әдістемелік кеңсе меңгерушісі, тіл маманы, аударма технологиялары бойынша кеңесші және т.б.);

Жеке бизнесті құру және дамыту: тренингтер, репетиторлық, тілдік орталықтар, курстар және т.б.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Ағылшын тілін C1 деңгейінде меңгеру

Неміс тілін C1 деңгейінде меңгеру (таңдауға)

Араб тіліндегі C1 деңгейінде меңгеру (таңдауға)

Француз тілін C1 деңгейінде меңгеру (таңдауға)

Кәсіби риторика

Лексикалық бірліктер мен кейбір грамматикалық ережелерді білу

Кәсіби салада дербес компьютерлермен, кеңсе техникасымен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары. Бизнесті жоспарлау негіздері

Шет тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Жеке құндылықтарды және жеке мотивацияны трансформациялау. Стресске бейімделу және медиация. Салауатты өмір салтын ұстану. Мәдени және рухани даму


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымдары

"Өрлеу" біліктілікті аттыру ұлттық орталығы» АҚ

"eMotion" тіл орталығы

Төржан жекеменшік гимназиясы

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектепке дейінгі мекемелер

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

Халықаралық компаниялар

ТАБЫС

97 000-нан 500 000-ға дейін ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу, арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


Галеева Мадина. 2011 жылғы түлек. University of Oregon қашықтан оқыту E-Teacher бағдарламасының стипендиаты, АҚШ. University of California оқытушы, Санта Барбара, АҚШ.

Драганова Татьяна. 2014 жылғы түлек. "Сәлем" мәдениет және білім беру қоғамының жанындағы "Ағылшын тілі" жобасының жетекшісі. "Global Citizen", "Leadership Course", "Critical Thinking" курстарының жетекшілерінің бірі.

6B01701 – Шетел тілі: екі шетел тілі білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Елтану БП 5 Оқытылатын мәселелер: курстың пәні мен міндеттері; географиялық орны, климат, табиғат; ең маңызды тарихи белестер. Орта ғасырлардағы Англия; саяси құрылым және экономикалық тәртіп; лингвистикалық аймақтану ғылым ретінде; негізгі түсініктер; сөздің лингвистикалық теориясы; ономастика және оның бөлімдері; топонимика ғылым ретінде; ағылшын пабтарының атаулары; антропонимика ғылым ретінде; ағылшын тегі ерекшеліктері; лингвистикалық лексикография.
Қалыптастырылатын құзыреттер:тарихтың негізгі кезеңдері, аударылатын тіл елдерінің маңызды мәдени, тарихи және әлеуметтік оқиғалары туралы білімді меңгеру; географиялық орны мен табиғи жағдайы, мәдени ескерткіштер, ұлттық қорықтар мен саябақтар, халықтың ұлттық және әлеуметтік құрамы, мемлекеттік құрылымы және елдің қоғамдық-саяси өмірі, елдің әкімшілік-аумақтық бөлінісі, елдің мәдениеті туралы білімді қалыптастыру; жалпы және кәсіби мәдениетті қалыптастыру.
Базалық шет тілі (В1 деңгейі) БП 5 Оқытылатын мәселелер: нақты артикль; қазіргі созылмалы шақ; өткен созыламлы шақ; сын есімдер; сын есімдердің салыстырмалы дәрежелері;келер нақты шақ; Қазақстан мен ағылшын тілді елдердің дәстүрлі және ұлттық мерекелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқытылған шетел (ағылшын) тілінде студенттердің коммуникативті және лингвистикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру, сөйлеу әрекетінің әр түрлі түрлерімен таныстыру; фонетикалық, лексикалық және грамматикалық материалды білу; білім беру, ғылыми-зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу үшін шетел тілін білуге, бағалауға және пайдалануға шетел тілін қолдануға дайындықты қалыптастыру.
Оқытылған тіл елдерінің мәдениеті БП 5 Оқытылатын мәселелер: Оксфорд пен Кембридж университеті құрған мультимедиялық курстардан алынған бағдарламалар; бағдарламалардың мазмұны (не туралы сөйлесуге, тыңдауға, оқуға және жазуға), келесі байланыс салаларында: отбасылық-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, білім беру және еңбек тақырыптары: саяхат, туризм, ұлттық дәстүрлер, мәдениеттер, мерекелер, әртүрлі халықтардың тұрмысы; тіл, сөйлеу, әлеуметтік-мәдени білімді қамтитын бағдарламалар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тарихтың негізгі кезеңдері, оқытылатын тіл елдерінің маңызды мәдени, тарихи және әлеуметтік оқиғалары туралы білімді игеру; елдің географиялық орны мен табиғи жағдайлары, мәдени ескерткіштері, ұлттық қорықтары мен саябақтары, экономикасы, мәдениеті туралы білімді қалыптастыру; жалпы және кәсіби мәдениетті қалыптастыру.
Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті КП 5 Оқытылатын мәселелер: Ұлыбритания мен АҚШ-тың заманауи әдебиеті; ХХ ғасырдағы Ұлыбритания мен АҚШ-тағы әдеби процесс; оқытылатын тілдегі елдердің ірі жазушыларының шығармашылығы; әлемдік әдебиет контексіндегі оқытылатын тіл елінің әдебиеті.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Ұлыбритания мен АҚШ-тың заманауи әдебиеті, оқылатын тіл елдерінің ірі жазушыларының шығармашылығы саласындағы теориялық білім мен тәжірибелік дағдылар жүйесін алу; оқытылатын тілдегі елдің көрнекті жазушылары шығармашылығының идеялық мазмұны мен жеке көркемдік сипаттамаларын анықтау қабілеттерін қалыптастыру.
Оқытылатын тіл теориясының негіздері КП 5 Оқытылатын мәселелер: тіл тарихының негіздері; ағылшын тілі тарихының пәні, объектісі, міндеттері; ағылшын тілі тарихын кезеңдеу; ұлттық ағылшын тілін қалыптастыру; ағылшын тілінің сөздік қоры және дамуы; ағылшын тілінің фонетикалық жүйесінің эволюциясы; ағылшын тілінің грамматикалық құрылымының эволюциясы; әлемдегі ағылшын тілінің таралуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер:ағылшын тілі құрылымының лексикалық, стилистикалық және грамматикалық ерекшеліктері саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін меңгеру; тіл тарихы, стилистика және ағылшын тілі саласындағы теориялық грамматиканың негізгі теориялық қағидаларын меңгеру; заманауи лингвистикалық зерттеулердің проблемалары мен стилистикалық және грамматикалық талдаудың негізгі әдістерін білу; стилистикалық және грамматикалық талдау дағдыларын дамыту.
Лексикология КП 5 Оқытылатын мәселелер: лексикология лингвистиканың бір саласы ретінде; семантика лексикология бөлімі ретінде; морфология және ағылшын тіліндегі сөзжасам; ағылшын сөздігінің этимологиялық құрамы; ағылшын тілінің фразеологизмдері; ағылшын сөздігінің аумақтық дифференциациясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ағылшын лексикологиясы саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін меңгеру; оқылатын шет тілінің сөздік құрамы туралы ғылымның қазіргі жағдайы туралы білім алу; лингвистикалық талдау мен сипаттаудың негізгі әдістерін қалыптастыру; шетел және ана тілдерінің лингвистикалық құбылыстарын өз бетінше зерттеу дағдыларын дамыту.
Шет тілін оқыту модельдері КП 5 Оқытылатын мәселелер: тілдің лингвистикалық аспектілері; тілдің фонетикалық және грамматикалық құрылымы; ағылшын тілінің лексикаслық құрылымы; әдістемелік амалдар: тапсырмаларды қою, сынып лексикасына қойылатын талаптар және оның сипаттамалары; жаңа грамматикалық ұғымды анықтаудың индуктивті әдістері, грамматикалық материалды бекіту әдістері; ашық / жабық сұрақтар; дискурс оқытушы-студент; «автономды» оқушыны тәрбиелеудің әдістемелік әдістері; сабақ мақсаттарын, тақырыптарын смарт-талдауға сәйкес тұжырымдау; «Блум таксономиясы».
Қалыптастырылатын құзыреттер:заманауи технологиялар мен ағылшын тілін оқыту әдістемесі саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін меңгеру; тілдік құзыреттілікті арттыру; интерактивті оқытудың негізгі әдістемелік категориялары және интерактивті оқытудағы мазмұн мен оқыту әдістерін таңдау ерекшеліктерін білу; әдістемелік, педагогикалық факторлар ұстамы бойынша оқу жағдайын талдаудағы кәсіби дағдыларын білу мен иленуін қалыптастыру.
Ақпараттық технологиялар элементтерімен білім беру қызметін жоспарлау КП 5 Оқытылатын мәселелер: білім берудің инновациялық модельдері мен технологияларына, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларына, оқытуды даралау технологияларына, жобалау технологиясына, ынтымақтастықта оқыту технологиясына, ойын технологиясына, сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясына сәйкес ерте оқыту кезіндегі білім беру процесінің құрылымы; оқытудың сол немесе басқа технологиясын қолданған кезде мұғалімнің рөлі (фасилитатор, ұйымдастырушы, ақпарат көзі, оқу процесіне қатысушы және т.б.).
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім берудің бастапқы кезеңінде оқу процесінің құрылымы саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру; оқытудың бастапқы кезеңінде шетел тілін оқытудың әр түрлі әдістері мен технологиялары туралы білім алу; білім берудің бастапқы сатысында заманауи әдістемелік жүйелерді, инновациялық технологиялар мен шетел тіліне оқытудың вариативті бағдарламаларын сыни тұрғыдан талдай білу; студенттердің белгілі бір дайындық деңгейін қамтамасыз ету үшін оқу үдерісін ұйымдастырудағы кәсіби шеберлікті қалыптастыру.
Педагогика БП 5 Оқытылатын мәселелер: педагогика ғылым ретінде: педагогиканың объектісі, пәні, міндеттері мен функциялары; педагогиканың категориялық аппараты; оқытудың дидактикалық тұжырымдамалары мен принциптері; білім беру педагогикалық процесс ретінде; оқытудың формалары мен құралдары;тәрбиенің мәні, түрлері және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны; тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері; отбасы педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісі және тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін білу; оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын талдау және әзірлеу тәсілдерін меңгеру; дидактиканың жалпы қағидаттарын және оларды оқытудың пәндік әдістемелерінде іске асыру тәсілдерін білу; педагогикалық процестің мақсатын, қағидаттарын, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, нысандарын айқындау, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолдану, білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеру; алған педагогикалық білімді оқу және кәсіби қызметте қолдана білу.
Инклюзивті білім беру БП 5 Оқытылатын мәселелер: инклюзивті білім берудің рөлі мен теориялық-әдіснамалық негіздері; инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, шарттары, модельдері мен нысандары; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім берудің психологиялық негіздері; инклюзивті білім беру процесін оңтайландырудың психологиялық тәсілдері; инклюзивті білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық негіздерін білу; бастауыш сыныптарда түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеру; инклюзивті білім берудің негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу; білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту тәсілдерін меңгеру.
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (В1 деңгейі) БП 5 Оқытылатын мәселелер: лексикаға кіріспе, мәтіндерді оқу және тыңдау; тақырыптар: «Қалалар мен елдер», «Мерекелер, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар», «Біздің өміріміздегі әдебиет пен өнер», «Адам және қоршаған орта».
Қалыптастырылатын құзыреттер: мәдениетаралық және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру; мұғалімдердің, студенттердің және ана тілінде сөйлейтіндердің тыңдау және түсіну дағдыларын меңгеру; шет тіліндегі мәтінді оқу дағдыларын меңгеру; оқылған мәтіндерден ақпарат іздеу және шығару дағдыларын қалыптасуы; графикалық, пунктуациялық және орфографиялық сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шет тілдік білім берудің әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: қазіргі шет тілдік білім берудің теориясы мен практикасы; шетел тілін оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы; шет тілін оқыту әдістемесіндегі ғылыми зерттеу әдістері; мәдениетаралық қатынастың тілдік құралдары; шет тілдік қатынасты модельдеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өзінің оқытушылық қызметінде шет тілін оқытудың негізгі мақсатын тиімді және жүзеге асыруға дайын және болашақ шетел тілінің мұғалімін кәсіби-әдістемелік даярлау дағдыларын қалыптастыру – мәдениетаралық коммуникация субъектісінің мәдениаралық және коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру; орта мектепте шет тілін меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (В2 деңгейі) БП 5 Оқытылатын мәселелер: лексикаға кіріспе; мәтіндерді оқу және тыңдау; тақырыптар: «Туризм», «Отбасылық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар: баланың дүниеге келуі», «Болашақ - қарапайым шақ», «Қазақстанның және ағылшын тілді елдердің дәстүрлі және ұлттық мейрамдары», «Тәуелсіздік күні», «БАҚ - баспасөз, радио», «БАҚ - Интернет», «Фразалық етістіктер», «Осы шақ: осы жай, осы ұзақтық шақтар», «Қазақстандағы, Англиядағы және АҚШ-тағы медициналық қызмет көрсету», «Денсаулық және спорт».
Қалыптастырылатын құзыреттер: мәдениетаралық және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау дағдыларын; коммуникативті құзыреттілік процесінде грамматикалық материалдардың қажетті көлемін игеру; сөйлеу мен ақпараттардың берілген композициялық түрін ескере отырып, оқылған, естіген, көрген нәрселердің мазмұнын, сондай-ақ өз ойларын логикасына сәйкес ауызша немесе жазбаша түрде жеткізе отырып, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және оқылатын тілдің графикалық-орфографиялық және пунктуациялық жүйесінің презентациясы мен нормаларын меңгеру.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Педагогикалық  іс-тәжірибе БП 5 Педагогикалық іс-тәжірибе студенттердің педагогикалық іс-әрекеттің негізгі дағдыларын, олардың педагогикалық құзыреттілігінің негізі ретінде игеруіне, сонымен қатар мұғалім тұлғасының кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар БП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары, оларды педагогтің кәсіби қызметінде пайдалану мүмкіндіктері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістері; «Ақпараттық жүйелер», «ақпараттық технологиялар» ұғымдары; теориялық негіздер, деректер базасының түрлері мен құрылымы; ақпаратпен жұмыс істеудің желілік технологияларының мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Педагогтің кәсіби қызметінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану; ақпараттық анықтамалық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; жергілікті және жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын пайдалану білігі.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: білім беру жүйесінің әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, Педагогтің кәсіби қызметінің құндылық негіздері; педагогтің жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; педагогтің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті педагогтер; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру, педагогика, тәрбие процесі, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Жалпы және жас психологиясы БП 8 Оқытылатын мәселелер: психологияның пәні, міндеттері мен әдістері; психикалық процестер; психиканың құрылымы; тұлғаның эмоционалды-еріктік және мотивациялық саласы; тұлға және психикалық қасиеттер; психиканың жеке ерекшеліктері; жас психологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; балалардың психикалық дамуының негізгі теориялары, принциптері, проблемалары, жас кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктері; баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас пен қызметтің рөлі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы психологияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, психикалық процестер ағымының ерекшеліктері мен заңдылықтарын білу; онтогенетикалық дамудың әр кезеңінде тұлғаның психологиялық сипаттамаларын білу; жалпы және жас ерекшелік психологиясының ұғымдық аппаратын қолдана білу; психологиялық зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру;жеке тұлғаның жас дамуының негізгі сипаттамаларын білу; психологиялық денсаулықты, әл-ауқатты, жеке тұлғаның зияткерлік, рухани әлеуетін тиімді және үйлесімді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау стратегиялары мен құралдарын білу.
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың жас анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәні;балалар организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары; жас кезеңділігі; балалар организмінің реттеуші жүйелерінің дамуы; дені сау бала ағзалары жүйелерінің құрылымы мен функциялары; балалар дамуының жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; балалар гигиенасының негіздері; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде денсаулықты сақтау мен нығайтудың гигиеналық нормалары, талаптары мен ережелері; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бала организмінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру; баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін анықтай білу; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктерін білу; балалар гигиенасының негізгі ережелерін білу; балалардың гигиеналық тәрбиесін ұйымдастыра білу; жалпы гигиеналық талаптарды бағалау әдістерін білу; балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.
Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет БП 5 Оқытылатын мәселелер: тьюторлық туралы түсінік;инклюзивті білім берудегі тьютордың мақсаты, міндеттері мен құзыреті; инклюзивті практика жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру кезеңдері;ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық негіздері; инклюзивті білім беру ортасы; инклюзивті білім берудің педагогикалық шарттары мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім беруде тьюторлықтың негізгі сипаттамаларын білу; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру процесінде білім беру интеграциясының нысанын таңдауды жүзеге асыру; арнайы және интеграцияланған білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыру тетігі ретінде кәсіби құзыреттерді игеру.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Оқу және жазу дағдылары БП 7 Оқытылатын мәселелер: Тақырыптар: «Кейіпкер», «Уақыт», «Құрылыс», «Қалалар», «Мәдениет», «Тағам», «Көріну», «Жұмыс», «Ілгерлік» және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дыбыстық және визуалды кескіндерді қолдана отырып, әріптерді дұрыс жазу, оларды сөзбен тұжырымдау, қозғалтқыш жадын дамыту бойынша автоматтандырылған дағдыларды қалыптастыру; когнитивтік айырмашылықтар мен жазбаша белгілерді бөлу негізінде оқылым дағдыларын қалыптастыру, олардың дыбыстық нұсқасындағы сөздің графикалық бейнесін мағынасын түсінуден қалпына келтіру арқылы жеке дыбыстарды өзара байланыстыру.
Үйде оқу БП 7 Оқытылатын мәселелер: балаларға арналған оқытылатын тіліндегі ерекше көркем шығармалар; түпнұсқа көркем әдебиет; оқылатын тіл елдерінің мәдениеті мен әдебиеті.
Қалыптастырылатын құзыреттер: түпнұсқа көркем әдебиетті оқылатын тілде оқу дағдыларын қалыптастыру; сөздік қорын байыту; оқытылатын тіліндегі елдің мәдениеті мен әдебиетімен танысу; аналитикалық ойлауды дамыту.
Ағылшын тілінің тәжірибелік курсы (фонетикасы, грамматикасы) БП 7 Оқытылатын мәселелер: сөйлеу органдары және олардың жұмысы; ағылшын дыбыстарының жіктелуі; ағылшын тілінің айтылу ерекшеліктері; транскрипция туралы түсінік; дауыссыздар; дауысты дыбыстар; дифтонгтар; ассимиляция; жарылыстың жоғалуы; бүйірлік жарылыс; мұрын жарылуы; буындардың төрт түріндегі дауыстыларды оқу; сөйлемдерді мағыналық сегменттерге бөлу; сөздік екпін; фразалық екпін; ырғақты топтар; ырғақ әсерінен сөз екпінінің өзгеруі; логикалық екпін; түсетін тон; тонның көтерілуі; төмендейтін-көтерілетін тон; ағылшын тіліндегі сөйлеу бөліктері және олардың негізгі сөзжасамдық флексиялары; ұсынысты коммуникативті сегментациялау; күрделі сөйлемдер; уақытты үйлестіру; функционалды грамматика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дұрыс артикуляциямен, екпінмен және интонациямен ағылшын сөздері мен сөйлемдерін орнықты айту дағдыларын дамыту арқылы ағылшын тілінде фонетикалық дағдыларды қалыптастыру; тіл иесінің сөйлеуі есту және түсіну қабілетін дамыту; ағылшын тілінің нормативті-функционалды грамматикасымен танысу, сонымен қатар ағылшын тілі мен сөйлеу грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру арқылы ағылшын тілінің грамматикалық дағдыларын меңгеру.
Ағылшын тілінің кіріспе тәжірибелік курсы БП 7 Оқытылатын мәселелер: функционалды тіл; микро-диалогтар; диалог-ақпарат алмасу; диалог-пікір алмасу; диалог-әңгіме; сұхбат; пікірталас; дау.
Қалыптастырылатын құзыреттер:шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау дағдыларын алу; ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, оқылған, естіген, көрген, мазмұнын жеткізе отырып, ақпаратты синтездей және бағалай отырып, дайындалған монологтық және диалогтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, студенттердің коммуникативті құзыреттілікті игеру процесінде грамматикалық материалдың қажетті көлемін игеру.
Базалық шет тілі (B2 деңгейі) БП 5 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Отбасылық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар: неке», «Жаңа жыл», «Наурыз», «Ана күні», «Үстеулер», «Қазіргі жасалып қойған шақ», «БАҚ - Теледидар», «Байланыс құралдары (пошта, телефон, факс), байланыс түрлері», «Заманауи адам өміріндегі бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі мен орны», «Отбасылық бюджет және шығындар», «Денсаулыққа әсер ететін факторлар (өмір салты, гигиена, диета, спорт)», «Медицинаға құнды үлес қосқан көрнекті адамдар».
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы мәдени, жалпы кәсіби және арнайы кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру; шет тілдік коммуникативтік саладағы арнайы кәсіби құзыреттілікті дамыту.
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (С1, C2 деңгейі) КП 10 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Саясат, азамат және мемлекет», «Мұғалім мамандығы», «Жастар мәселелері және жұмыспен қамту», «Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау. Қылмыс пен жаза», «Тәрбие мен тұлғаны дамытудың заманауи мәселелері».
Қалыптастырылатын құзыреттер: мәдениетаралық және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру,дайындалған және дайын емес диалогты немесе монологты жүргізу дағдыларын дамыту; тыңдалған мәтінді ғаламдық және егжей-тегжейлі түсінігінің қалыптасуы; берілген композициялық сөйлеу түрінің мәтіндерін жазу дағдылары мен икемділігін игеру.
Базалық шет тілі (С1, C2 деңгейі) КП 10 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Саясат, азамат және мемлекет», «Мұғалім мамандығы», «Жастар мәселелері және жұмыспен қамту», «Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау. Қылмыс пен жаза», «Тәрбие мен тұлғаны дамытудың заманауи мәселелері».
Қалыптастырылатын құзыреттер: мәдениетаралық және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру,дайындалған және дайын емес диалогты немесе монологты жүргізу дағдыларын дамыту; тыңдалған мәтінді ғаламдық және егжей-тегжейлі түсінігінің қалыптасуы; берілген композициялық сөйлеу түрінің мәтіндерін жазу дағдылары мен икемділігін игеру.
Бастауыш сыныптарда шет тілін оқыту КП 5 Оқытылатын мәселелер: бастауыш мектепте шет тілін ерте оқыту әдістемесі; бастауыш мектепте шетел тілін ерте оқыту мазмұны; шетел тілін ерте оқыту технологиялары мен құралдары; лингвистикалық құзыреттіліктің негіздері және бастауыш сыныптарда шет тілін ерте оқытудағы коммуникативті дағдылар; пәндік білім мазмұны арқылы шетел тілін оқыту; шет тілін меңгерудегі пәндік білімнің рөлі; білім берудің бастапқы кезеңіндегі шет тілі мұғалімінің рөлі және оның бастауыш мектепте пән мұғалімдерімен ынтымақтастығы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шет тілінің айтылымын түсіну, қарым-қатынас ережелері мен оқытылатын тіл елінің ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, олардың сөйлеу және сөйлеуге жат қылықтарын жүзеге асыру сияқты қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.
Профильді мектепте шет тілін оқыту КП 5 Оқытылатын мәселелер: шет тілі тілдік білім беру жүйесіндегі тілдік пән ретінде; шет тілін оқыту әдістемесі ғылым ретінде; пәні, объектісі, процестері, әдістемені оқыту әдісі; сөйлеу әрекеті түрлерінің психологиялық сипаттамалары; шетел тілін оқытудың дидактикалық принциптері; оқыту мазмұны; шет тілі сабағының негізгі ерекшеліктері мен технологиясы; шетел тілі мұғалімінің кәсіби қасиеттері; шет тілдерін ерте оқыту қажеттілігін негіздеу; оқыту және оны мамандандырылған мектептегі пән мұғалімдерімен ынтымақтастық және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: мамандандырылған мектептердегі шет тілдері мұғалімінің кәсіби қызметінің сипаты мен ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; шетел тілін оқытудың заманауи жүйесін дамыту принциптерімен және негізгі тенденцияларымен таныстыру; мамандандырылған мектепте оқушылардың дайындық деңгейлерін қамтамасыз ету үшін прогрессивті технологиялар мен оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа түрлерін шығармашылықпен қолдана білу.
Француз тілі (А1, A2 деңгейі) БП 8 Оқытылатын мәселелер: лексикаға кіріспе; тақырыптар: «Жас отбасы және олардың мәселелері», «Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау»; грамматика, оқу, сөйлеу дағдыларын пысықтау; тыңдау және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: екінші шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде практикалық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; мұғалімдердің, студенттердің және ана тілінде сөйлейтін шетелдіктерді тыңдау және сөйлеуді түсіну дағдыларын меңгеру ; шет тіліндегі мәтінді оқу дағдыларын меңгеру; оқылған мәтіндерден ақпарат іздеу және шығару дағдыларын қалыптастыру; графикалық, пунктуациялық және орфографиялық сауатты жазу дағдыларын меңгеру.
Неміс тілі (А1, A2 деңгейі) БП 8 Оқытылатын мәселелер: лексикаға кіріспе; тақырыптар: «Жас отбасы және олардың мәселелері», «Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау»; грамматика, оқу, сөйлеу дағдыларын пысықтау; тыңдау және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: екінші шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде практикалық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; мұғалімдердің, студенттердің және ана тілінде сөйлейтін шетелдіктерді тыңдау және сөйлеуді түсіну дағдыларын меңгеру ; шет тіліндегі мәтінді оқу дағдыларын меңгеру; оқылған мәтіндерден ақпарат іздеу және шығару дағдыларын қалыптастыру; графикалық, пунктуациялық және орфографиялық сауатты жазу дағдыларын меңгеру.
Араб тілі (А1, A2 деңгейі) БП 8 Оқытылатын мәселелер: лексикаға кіріспе; тақырыптар: «Жас отбасы және олардың мәселелері», «Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау»; грамматика, оқу, сөйлеу дағдыларын пысықтау; тыңдау және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: екінші шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде практикалық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; мұғалімдердің, студенттердің және ана тілінде сөйлейтін шетелдіктерді тыңдау және сөйлеуді түсіну дағдыларын меңгеру ; шет тіліндегі мәтінді оқу дағдыларын меңгеру; оқылған мәтіндерден ақпарат іздеу және шығару дағдыларын қалыптастыру; графикалық, пунктуациялық және орфографиялық сауатты жазу дағдыларын меңгеру.
Француз тілі (В1 деңгейі) КП 7 Оқытылатын мәселелер: әлеуметтік-тұрмыстық қарым-қатынас саласы: қоршаған орта, денсаулық, экология, спорт; қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: әдебиет, өнер, кино; қарым-қатынастың оқу-кәсіби саласы: мамандық таңдау, біздің университетте оқу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: лингвистикалық, дискурсивті, социоратегиялық құзыреттер болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті игеру; ауызша және жазбаша қарым-қатынас формаларының негіздерін меңгеру; ана және шет тілдері сөйлеу дыбыстарының артикуляциясын салыстыру негізінде есту айтылымы мен интонациялық дағдыларды қалыптастыру.
Неміс тілі (В1 деңгейі) КП 7 Оқытылатын мәселелер: әлеуметтік-тұрмыстық қарым-қатынас саласы: қоршаған орта, денсаулық, экология, спорт; қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: әдебиет, өнер, кино; қарым-қатынастың оқу-кәсіби саласы: мамандық таңдау, біздің университетте оқу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: лингвистикалық, дискурсивті, социоратегиялық құзыреттер болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті игеру; ауызша және жазбаша қарым-қатынас формаларының негіздерін меңгеру; ана және шет тілдері сөйлеу дыбыстарының артикуляциясын салыстыру негізінде есту айтылымы мен интонациялық дағдыларды қалыптастыру.
Араб тілі (В1 деңгейі) КП 7 Оқытылатын мәселелер: әлеуметтік-тұрмыстық қарым-қатынас саласы: қоршаған орта, денсаулық, экология, спорт; қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: әдебиет, өнер, кино; қарым-қатынастың оқу-кәсіби саласы: мамандық таңдау, біздің университетте оқу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: лингвистикалық, дискурсивті, социоратегиялық құзыреттер болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті игеру; ауызша және жазбаша қарым-қатынас формаларының негіздерін меңгеру; ана және шет тілдері сөйлеу дыбыстарының артикуляциясын салыстыру негізінде есту айтылымы мен интонациялық дағдыларды қалыптастыру.
Француз тілі (уровень В2) КП 8 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Кино біздің өмірімізде», «Кино өнері», «Бейнелеу өнері», «Атақты суретші Альбрехт Дюрер», «Неміс және Австрия композиторлары», «Моцарт», «Театр және кино өнері», «Лексикалық және грамматикалық жаттығулар», «Германиядағы мерекелер», «Оқу», «Менің университетім», «Менің жұмысым».
Қалыптастырылатын құзыреттер: студенттердің кәсіби және ғылыми, мәдени және тұрмыстық қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешуге, шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, сондай-ақ өздігінен білім алу үшін шетел тілінің коммуникативті құзыреттілігінің қажетті және жеткілікті деңгейін игеруі.
Неміс тіл (уровень В2) КП 8 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Кино біздің өмірімізде», «Кино өнері», «Бейнелеу өнері», «Атақты суретші Альбрехт Дюрер», «Неміс және Австрия композиторлары», «Моцарт», «Театр және кино өнері», «Лексикалық және грамматикалық жаттығулар», «Германиядағы мерекелер», «Оқу», «Менің университетім», «Менің жұмысым».
Қалыптастырылатын құзыреттер: студенттердің кәсіби және ғылыми, мәдени және тұрмыстық қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешуге, шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, сондай-ақ өздігінен білім алу үшін шетел тілінің коммуникативті құзыреттілігінің қажетті және жеткілікті деңгейін игеруі.
Араб тілі (уровень В2) КП 8 Оқытылатын мәселелер: тақырыптар: «Кино біздің өмірімізде», «Кино өнері», «Бейнелеу өнері», «Атақты суретші Альбрехт Дюрер», «Неміс және Австрия композиторлары», «Моцарт», «Театр және кино өнері», «Лексикалық және грамматикалық жаттығулар», «Германиядағы мерекелер», «Оқу», «Менің университетім», «Менің жұмысым».
Қалыптастырылатын құзыреттер: студенттердің кәсіби және ғылыми, мәдени және тұрмыстық қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешуге, шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, сондай-ақ өздігінен білім алу үшін шетел тілінің коммуникативті құзыреттілігінің қажетті және жеткілікті деңгейін игеруі.
Дипломалды іс-тәжірибе КП 5 Дипломалды іс-тәжірибе студенттердің болашақ мамандықтары бойынша білімі мен дағдыларын жетілдіруге, белгілі бір өндірістік ортада болашақ маманның өзіндік жұмысының мүмкіндіктерін тексеруге, қорытынды біліктілік жұмысына материалдар дайындауға бағытталған. Оның барысында дипломдық жұмыстың негізгі бөлімдері бойынша материалдар жинақталады.
Өндірістік-педагогикалық ic-тәжірибе 2 КП 5 Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе жаратылыстану-ғылыми және кәсіптік пәндерді оқып-үйрену кезінде алынған теориялық білімді бекітуге және кәсіби қызмет саласындағы практикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді алуға бағытталған.
Оқу іс-тәжірибе БП 2 Оқу практикасы білім беру саласында бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, педагог мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіптік бағдарлауға бағытталған.
Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе БП 5 Психологиялық-педагогикалық практика оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ортасында баланың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға; жалпы кәсіптік құзыреттілік модулі 2 пәндерін оқу кезінде алынған теориялық білімді қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 КП 10 Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе теориялық дайындықтың нәтижелерін бекітуге және нақтылауға, сонымен қатар студенттердің кәсіптік қызмет салаларында практикалық жұмыс дағдыларын алуға бағытталған; дербес кәсіби қызмет тәжірибесін жинақтау.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12