Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6B04103 – «Бизнес және қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалаврларын даярлау бағыты шеңберінде экономика ғылымдары саласында кадрлар даярлау үшін әзірленген.

6B04103 – «Бизнес және қаржы» білім беру бағдарламасының мақсаты Excel кестелері платформасында бағдарламалық шешімдердің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын, эконометрика және статистикалық талдау арқылы қаржылық-шаруашылық көрсеткіштерді талдау және аудит дағдыларын меңгерген, стратегиялық менеджмент және персоналды басқару заңдылықтарын білетін, жобаларды дамыту және жылжыту әдістерін және продакт менеджментті меңгерген компаниялардың қаржылық қызметін басқару бойынша мамандарды даярлау болып табылады.

6B04103 – «Бизнес және қаржы» білім беру бағдарламасының өзектілігі экономика ғылымдары саласындағы бітірушіге қажетті негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін қалыптастыруда жаңа көзқарасты іске асыру болып табылады.
Білім беру бағдарламасының артықшылығы бірқатар жағдайларға байланысты. Біріншіден, жаһандық экономикадағы бәсекелестік қысым мен жаңа мүмкіндіктер компанияның өзгерістерге бейімделуіне және қолда бар мүмкіндіктерді капиталдандыруға көмектесу үшін қаржы саласында арнайы білімді, сондай-ақ білім мен көрегендікті талап етеді. Екіншіден, үлкен құқықтық база және экономикадағы тұрақты өзгерістер әлемдік білім деңгейіне сәйкес келетін қаржы бойынша мамандарды қарқынды даярлауда тұрақты сұранысқа ықпал етеді. Жұмыс берушілерге бизнесті терең біліммен ұштастыра отырып, қаржы саласында жақсы білімі мен дағдысы бар кандидаттар қажет. Халық шаруашылығының барлық салаларында және барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы экономикалық субъектілерде меншік нысаны мен қаржыландыру түріне қарамастан, қаржы мамандарын кәсіптік қызметке кешенді даярлау жөніндегі білім беру бағдарламалары талап етілед .

Білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің кеңдігі, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6B04103 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Болашақ қаржы мамандарының негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру;

Оқыту процесінің ғылыммен байланысын қамтамасыз ету;

Білім алушылардың өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметі үшін алғышарттар жасау;

Кәсіби қызметте пайдалану үшін алынған ақпаратты жүйелеу және арнайы ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру;

Ғылыми-техникалық, экономикалық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені Шығармашылық пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу;

Әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру және дамыту: мақсатқа ұмтылу, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, төзімділік, этикалық нормаларды ұстану, командада жұмыс істей білу;

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру арқылы жұмысқа орналасуға білім беру бағдарламасының түлектеріне көмек көрсету.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Бизнесте арнайы қолданбалы бағдарламалық өнімдерді қолдану, болжау, бағалау және бизнес-процестерге әсер ететін факторларға әрекет ету қабілеті;

Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы компанияның қаржылық қызметінің нәтижелері мен тиімділігін бағалау үшін ақпаратты басқару және зерттеу;

Компанияның қаржылық есептілігін жасау үшін қажетті қаржылық және қаржылық емес ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті;

Time management тәсілдерін және Public Speaking дағдыларын меңгеру;

Naturallanguageprocessing әдісі арқылы клиенттік тәжірибені жақсарту үшін reinforcementlearning әдістерін, машиналық оқыту әдістерін қолдану қабілеті;

Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру;

Тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін SWOT-талдауды пайдалана отырып, компанияның өндірістік жағдайын, сыртқы және ішкі тәуекел факторларын бағалау Зерттеу жұмысын ұйымдастыру, нәтижелерді талдау қабілеті.

Кәсіби қызмет түрлері

Кәсіпкерлік;

Аналитикалық;

Есептік;

Өндірістік-басқарушылық;

Жобалық;

Кеңес беру;

Ғылыми-зерттеу.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Халықаралық және шетелдік компаниялар (Senior Tax Consultant, PR маман ретінде, Field Sales Supervisor (ірі шетелдік компаниядағы супервайзер ретінде), senior Sales Executive, банктер, лизингтік компаниялар, ипотекалық компаниялар, зейнетақы қорлары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, микрокредиттік ұйымдар, инвестициялық компаниялар, траст компаниялары, форфейтингтік компаниялар, халықаралық қаржы ұйымдары, факторингтік компаниялар, сақтандыру компаниялары (ірі шетелдік компаниядағы супервайзер ретінде), қаржы және талдау қызметтері, қазынашылық (қаржы директоры, бөлшек несиелендіру департаментінің директоры, банк тәуекелдері департаментінің директоры, қаржы IT-менеджері, инвестициялық немесе қаржы консультанты, сату жөніндегі инженер, қаржы менеджері, IPO ұйымдастыру және облигациялар шығару жөніндегі консультант, портфельдік менеджер, қаржы талдаушысы, тәуекел-менеджер, аудитор ретінде);

Республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару органдары (мемлекеттік ведомстволар мен органдардың маманы ретінде);


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Қаржылық технологиялар мен өнімдерді құрастыру Қаржы нарығы мен компанияларды талдау, талдауда Big Data (Data Science) пайдалану

Бизнес үдерістерді оңтайландыру, инновацияларды енгізу. Басқару дағдылары.

Нарықты және бәсекелестік ортаны талдау, маркетингтік стратегияның тиімділігін бағалау

Тәуекел менеджмент

Инвестициялық портфельді және инвестициялық жобаларды басқару

Трансформация дербес және жеке мотивация. Күйзеліске бейімделу және Медиация. Салауатты өмір салтына баулу. Мәдени және рухани даму.

Шетел тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Кәсіби саладағы дербес компьютермен, офистік техникамен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеудің озық дағдылары. Бизнес жоспарлау негіздері


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Банктер

Лизинг компаниялары

Ипотекалық компаниялар

Зейнетақы қорлары

Ломбардтар

Микрокредит ұйымдары

Сақтандыру компаниялары

Мемлекеттік басқару органдары

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Қаржы менеджері — 150 000-нан 200 000-ға дейін ₸

Инвестициялық немесе қаржы консультанты — 150 000-нан
200 000-ға дейін ₸

Қаржы талдамашысы — 210 000-нан 250 000-ға дейін ₸

Тәуекел-менеджер — 210 000-нан 250 000-ға дейін ₸

Аудитор — 210 000-нан 250 000-ға дейін ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


Нұрбол Нұсқабеков. Бітірген жылы: 2011 ж. "Еуразия банкі" АҚ ШФ директоры, Шымкент қ.

Әбілқайыр Қасымбеков. Бітірген жылы: 2016 ж. "Альфа-Банк" АҚ тауарлық кредиттеу сатылымдары бөлімінің топ басшысы Шымкент қ.

Еркеғали Әуез. Бітірген жылы: 2017 ж. "Forte bank" АҚ тәуекел менеджері Шымкент қ.

Әсия Құрбан. Бітірген жылы: 2017 ж. "Қазақстан тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі" АҚ конультанты Шымкент қ.

Айнұр Жаппарова. Бітірген жылы: 2017 ж. "Қазақстан тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі" АҚ конультанты Шымкент қ.

Осипов Александр. Бітірген жылы: 2015 ж. Аудитор, аудиторлық фирмасы

Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік – IQAA. Мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік 2018 жылдың 29 қаңтарынан 2023 жылдың 27 қаңтарына дейін; SA №0130/4

Базарбек А., Өтебекова Д., Әнәпия М., А.Балтабай, М.Сеит. SilkWay халықаралық университетінде "Кәсіпкерлік–экономиканың даму негізі" экономика жөніндегі өңірлік студенттер олимпиадасына қатысу; 2 орын үшін диплом, сертификаттар

М. Сеит, А. Оразалы, Д. Өтебекова, М. Әнәпия, Э. Орынбаева. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да «Ел болашағы–білімді жастар» экономика жөніндегі өңірлік студенттер олимпиадасына қатысу; 2 орын үшін диплом;

М. Сеит, М. Әнәпия , А. Оразалы, Д. Өтебекова. РСИУ университетінде «Білікті қаржыгер–өркениетті елдің бастауы» қаржы жөніндегі студенттер олимпиадасына қатысу; 3 орын;

М. Сеит, М. Әнәпия, А. Оразалы, Д. Өтебекова, М. Жәдігеров. Қаржы жөнінде "Қаржы-Даму бағыты" студенттер пән олимпиадасында 1 орын;

М. Сеит, Е. Инкаров. М. Сапарбаев атындағы ОҚГИ ұымдастырған "Менің арманым" жастар стартап-жобалар конкурсында 2 орын, 2018 ж.

А. Балтабай, А. Құлмаханбетова. "Ғылым шарайнасы" колледждер мен жоо-лар оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары ХІ республикалық конкурсы, 2 орын;

Н. Сыдықбекова, М. Әбдуалиева. "Ғылым шарайнасы" колледждер мен жоо-лар оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары ХІ республикалық конкурсы, 2 орын үшін диплом;

Д. Өтебекова, Д. Мұхамеджан. "Ғылым шарайнасы" колледждер мен жоо-лар оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары ХІ республикалық конкурсы, 2 орын үшін диплом;

А. Ақмұрзин. "Өз ісім-2017" старт-жобалардың ІІ өңірлік конкурсында 3 орын, 3 орын үшін диплом;

6B04103 – Бизнес және қаржы білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары. 
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарих» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Корпоративтік қаржы КП 5 Оқытылатын мәселелер: қазіргі заманғы компанияның қаржылық проблемаларының теориялық құрылымы; жалпы капиталды бағалаудың базалық модельдері; бастапқы қаржы активтерін бағалау модельдері; нақты активтерді бағалау және инвестициялық жобаларды талдау; ұзақ мерзімді несие капиталы нарықтарындағы корпорацияның мінез-құлқын және агент пен меншік иесінің капиталды тартудағы, оны орналастырудағы, қаржылық түсімдерді бөлудегі қатынастарын талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: корпоративтік қаржыландырудың теориясы мен практикасындағы негізгі сипаттамаларды, жаңа құбылыстар мен құралдарды, сондай-ақ оларды пайдалану мүмкіндігін білу.
Сақтандыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: сақтандыру терминологиясы; сақтандыруды жіктеу және сақтандыру ұйымдарының ұйымдастыру қағидаттары; сақтандырудың әрбір түрінің шарттары; сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компаниялары аудитін, қайта сақтандыруды жариялау; шет елдердегі сақтандыру және елдердің сыртқы экономикалық мүдделері; қазіргі заманғы жағдайларда Қазақстанның сақтандыру компанияларының қызметін талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: сақтандырудың теориялық негіздерін, сақтандырудың қоғамдық процестердегі орны мен рөлін білуді қалыптастыру; ұлттық сақтандыру нарығында қалыптасқан жағдайды бағалау дағдыларын меңгеру; сақтандыру нарығының ерекшеліктері мен негізгі даму үрдістерін анықтау дағдыларын меңгеру; теорияны сақтандыру жұмысының практикасымен байланыстыра білу.
Қаржылық менеджмент БП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржылық менеджментті ұйымдастырудың мәні, функциялары және негізгі принциптері; қаржылық жоспарлау, қол жеткізу және фирмалардың қаржылық тұрақтылығын сақтау принциптері; компанияларды, ақша ағындарын, төлем және есеп айырысу жүйелерін реттейтін ережелер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қаржылық жағдайды бағалау бойынша ақпараттық және статистикалық материалдарды талдау білігін қолдану; компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу, қаржылық нормативтердің орындалуын бағалау дағдыларын игеру.
Бизнестегі қолданбалы бағдарламалық өнімдер БП 5 Оқытылатын мәселелер: бизнес-жоспарларды әзірлеуге және талдауға арналған өнімдер; IBM, DEC, NCR, Hewlett-Packard, Siemens Nixdorf, Olivetti, Bull, «Ва-Банк СТАРТ», «Программбанк», «Инверсия», CSBI компанияларының бизнесті автоматтандыруға және бизнес-процестерін модельдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету; DBS тұжырымдамалары; банк ісі саласындағы деректерді ашық бірлескен өңдеу және сәулет; HAI Bank, банк қызметін кешенді автоматтандыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: пәндік саланы талдау дағдыларын меңгеру; салыстырмалы талдау жүргізу және қолданбалы есептерді шешу үшін таңдау және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
Бизнестегі макроэкономика КП 5 Оқытылатын мәселелер: макродеңгейдегі заманауи экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары; экономикалық теорияның категориялары мен құралдары; макроэкономикалық процестерді сипаттайтын модельдер; макродеңгейде компания қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің заманауи жүйесін есептеу және талдау; экономикалық құбылыстардың өзара байланысы; макродеңгейдегі процестер, сыртқы ортадан ақпаратты тіркеу және жалпылау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми экономикалық дүниетанымды қалыптастыру; нарықтық экономика жағдайында экономикалық жағдайларды және шаруашылық субъектілерінің мінез-құлық заңдылықтарын талдай білу.
Өнімді әзірлеу және дамыту БП 5 Оқытылатын мәселелер: жаңа идеяларды құру әдістемесі; жаңа өнімді әзірлеу мен нарыққа шығарудың негізгі кезеңдері; инновациялар түрлері; нарықтық, технологиялық және стратегиялық тәуекелдер; тұтыну нарығын сегменттеу және нарық әлеуетін бағалау мәселелері; тауарларды отандық және сыртқы нарықтарға жылжыту тетіктері; тұтыну тауарлары нарығын сегменттеу; тұтыну нарығының конъюнктурасын бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұлттық экономиканың микро деңгейінде стратегиялық жоспарлау мен басқарудың отандық және шетелдік тәжірибесімен танысу; жоспарлы және басқарушылық шешімдерді негіздеу және қабылдау бойынша нақты практикалық дағдыларды меңгеру дағдыларын қалыптастыру.
Қаржылық тәуекел-менеджмент КП 5 Оқытылатын мәселелер: тәуекелдерді басқарудың міндеттері мен құралдары; ISO стандарттары; тәуекелдерді сәйкестендіру критерийлері, қателерді талдау; тәуекелдерді бақылау ережелері; тәуекелдерді өңдеу әдістері; тәуекелдер картасы; тәуекелдің ішкі және сыртқы контекстінің факторлары; бағдарламалық қамтамасыз ету; сандық статистикалық бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәуекелдерге әсер ету жоспарларын әзірлеу, тізілімдегі ақпаратты шоғырландыру қабілеті.
ХҚЕС басқару есебі КП 5 Оқытылатын мәселелер: ХҚЕС қазіргі заманғы басқару есебінің негізгі ұғымдары, қағидаттары мен құралдары; шығындар сыныптамасының және өнімдер мен қызметтердің өзіндік құнын калькуляциялау жүйесінің қазіргі заманғы тәсілдері; басқарушылық есепке алу теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі заманғы үрдістері; басқарушылық есепке алу жүйесін дамытудың ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық шешімдер қабылдау үшін есептік ақпаратты талдай білу, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің есебін жүргізу.
ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп КП 5 Оқытылатын мәселелер: ХҚЕС сәйкес қаржылық есептің мазмұны; ХҚЕС сәйкес шаруашылық операциялардың теориялық негіздері, олардың негізінде ұйым қызметінің мүліктік жай-күйі және қаржылық нәтижелері туралы көрсеткіштер қалыптастырылады; ұйым қызметінің тиімділігін бағалау үшін Қаржылық есеп.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қаржы қаражаттарының есебін жүргізу және өндіріс рентабельділігінің есебін жүргізу білігі.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Бизнес-үдерістерді модельдеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: басқару процестерін модельдеудің әдіснамалық негіздері, олардың құрамы мен мақсаты; процестерді модельдеу үшін ұйымдар мен мекемелердің қызметін зерттеу әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқару процестерін зерттеу бойынша міндеттерді шешу кезінде модельдеудің нақты әдіснамаларын негізделген таңдауды игеру; таңдалған модельдеу әдістері мен технологиялары негізінде ұйымның бизнес-процестерін талдау және оңтайландыру бойынша міндеттерді шешу дағдылары.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Менеджмент және маркетинг БП 5 Оқытылатын мәселелер: менеджмент пен маркетингтің теориялық негіздері; ұйымның басқару схемасы, стратегиялық жоспарлау, өнімнің тауар нарығын маркетингтік зерттеу әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: менеджмент пен маркетингтің әдіснамалық негіздері, олардың тиімділігін анықтау индикаторлары, басқарушылық шешімдер қабылдау процесіне әсер ететін факторлар, шешімдер қабылдау модельдері мен әдістері туралы практикалық дағдыларды игеру; кәсіпорынды басқарудың ұтымды құрылымын әзірлеу және талдау дағдыларын игеру; нарықтық жағдайға ие болу, фирма ресурстарын неғұрлым тиімді қызмет салаларына қайта бөлу дағдылары; қаржылық инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерін қолдану.
Дағдарысқа қарсы басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: экономикадағы дағдарыстардың теориялық циклдері, себептері мен типологиясы; қаржыдағы дағдарысқа қарсы менеджменттің мақсаттары мен міндеттері; дағдарысқа қарсы менеджменттің соттан тыс және сот технологиялары; дәрменсіздік рәсімдерін жүргізудің құқықтық негіздері; қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу және сақтау қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: компаниялардың дағдарыстық жағдайларын талдау және болжау, төлем қабілеттілігі деңгейін бағалау дағдылары; компанияның қаржылық сауықтыру жоспарын әзірлеу дағдылары.
Қаржы нарықтарын болжау БП 5 Оқытылатын мәселелер: нарық жағдайында болжау қаржылық менеджмент; сату көлемін болжау процесінің технологиясы; қаржылық болжаудың негізгі және қосымша әдістері; болжамдық қаржылық құжаттарды әзірлеу (пайда туралы есеп, бухгалтерлік баланс, ақша қаражатының қозғалысы); болжамдық кезеңнің негізгі қаржылық коэффициенттерін есептеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: болжау мен жоспарлаудың кез-келген кезеңі үшін негізгі болжамды құжаттарды әзірлеу мүмкіндігі.
Қаржылық қадағалау және мониторинг БП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржылық бақылаудың мәні және қаржы ұйымдарындағы мониторинг жүйесі; қаржы мониторингінің инфрақұрылымы мен құралдары; бөлімшелердің қызметін бақылауға қаржылық нормативтерді интеграциялау қағидаттары; қаржы мониторингі органдары арасындағы өзара іс-қимыл қағидаттары; ҚР мемлекеттік қаржылық бақылаудың сыныптамасы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қылмыстық кірістерді заңдастырудың банктік тәуекелдерін бағалау және төмендету дағдыларын қалыптастыру; қаржы жоспарының орындалуын бақылау дағдылары.
Персоналдың аудиті мен  контроллингі БП 5 Оқытылатын мәселелер: персонал аудитін жүргізу технологиясы мен әдістері; аудит жүргізу кезінде тәуекелдерді бағалау; кадрлық бақылаудың міндеттері мен мазмұны; Кадрлық бақылау модельдері; персоналмен жұмысты бюджеттеу; персоналды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәуекел мәнмәтінін анықтауда мүдделі тараптармен қарым-қатынас жасай білу; қаржылық нормативтердің орындалуын бағалау дағдыларын меңгеру; аудит және персоналды бақылау әдістерін пайдалану.
Шаруашылық қызмет нәтижелерін талдау, есепке алу және бақылау КП 5 Оқытылатын мәселелер: шаруашылық қызмет нәтижелерін талдау, есепке алу және бақылаудың негізгі әдістері; қаржы-шаруашылық қызметті талдау; кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін басқару және жақсарту жөніндегі міндеттерді шешу үшін экономикалық талдаудың арнайы әдістері мен тәсілдері; өндірістік қызмет нәтижелерін бағалау және өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономикалық деректерді өңдеу, фирманың төлем қабілеттілігінің сақталуын бақылау, Қаржы-шаруашылық қызметті есепке алуға қатысу үшін аспаптық құралдарды таңдау дағдыларын меңгеру; өндіріс рентабельділігінің есебін жүргізу және жүзеге асыру, қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру дағдыларын меңгеру; алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалана білу.
Фирманың активтерін басқару КП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржы активтерін басқару теориясы; ақша қаражатын басқару; қаржы нарықтарын талдау, акциялар мен облигацияларға салымдар; опциондарды және басқа да туынды бағалы қағаздарды басқару; тәуекелдерді және кірістілікті бағалау қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өндірістік-шаруашылық қызметті қаржыландыру көздерін іздеу, тіркелген, тауарлық-материалдық және қаржылық активтердің құрылымын есептеу, активтердің тозуы мен құнсыздануын есептеу, қаржылық салымдардың тиімділігін есептеу дағдыларын меңгеру.
Қаржылық модельдеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржылық модельдеу ұғымдары; қаржылық көрсеткіштер динамикасын талдау және қаржылық болжамдарды құру; эконометриялық модельдер; логистикалық менеджмент мәселелерін модельдеу және шешу; Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory моделі, талдаудың сараптамалық әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қаржылық басқару міндеттері үшін экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін қолдану қабілетін көрсету.
Инновациялар және қаржылық талдау БП 5 Оқытылатын мәселелер: корпорациядағы инновациялық және кәсіпкерлік ортаны дамыту; инновациялық аспектілер және коммерцияландыру нұсқалары; қаржылық жоспарлау, компанияның қаржылық тұрақтылығына қол жеткізу және қолдау принциптері; іскерлік интеллекттегі инновациялық мәселелерді анықтау; инновациялық шешімдерді құру, стартап қоғамдастықпен өзара әрекеттесу, қаржылық талдау және инновациялық жобалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау технологиялары; инновациялық ұйымдардың IPO-сы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәуекелдер деңгейін анықтау және бағалау дағдыларын меңгеру; тәуекелдерді талдау және бағалау үшін статистикалық және қаржылық материалдарды меңгеру; қаржылық және сақтандыру жағдайлардың дамуын болжау; теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдау.
Интернет-кәсіпкерлік БП 5 Оқытылатын мәселелер: интернет-кәсіпкерлік саласындағы бизнестің ерекшеліктері; интернет саласында жұмыс істейтін компаниялардың негізгі бизнес модельдері; кәсіпорынның интернет саласындағы жұмысын ұйымдастыру; нарықты зерттеу мен талдау құралдарын қолдану; өндірістік рентабельділіктің есебі мен есебін жүргізу; компанияның төлем қабілеттілігін анықтау, байланыс арналарын талдау; мақсатты аудиторияның сипаттамалары, талдау және тәуекелді бағалау; жаңа бизнес модельдер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін меңгеру; ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді және айқын құра білу дағдысын қалыптастыру; практикалық міндеттерді шешу үшін кең ауқымды жалпы даярлықты (базалық білімді) меңгеру.
Кәсіпкерлік қаржы БП 5 Оқытылатын мәселелер: бизнестің құнын өсіру және оны кәсіпкерліктің негізгі нәтижесі ретінде капиталдандыру тұжырымдамасы; ерте сатыдағы кәсіпкерлік компанияларға арналған инвестициялар көздері; венчурлік қаржыландыру технологиялары; инвестициялық мәмілелерді құрылымдау құралдары; венчурлік қаржыландырумен үлгілік мәмілелерді жабу рәсімдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: венчурлік инвестицияларды ұсынудың оңтайлы бағытын әзірлеу дағдылары мен іскерліктері; жоғары технологиялық жобаны нарыққа шығару кезінде қаржылық стратегияны әзірлеу дағдыларын игеру.
Венчурлік инвестициялау КП 5 Оқытылатын мәселелер: венчурлік және инвестициялауды тарту жүйесі; венчурлік капиталдың түрлері; бизнесті дамыту сатысына байланысты қаржы құралдары; саланың, өнімнің, бизнес-модельдің ерекшелігі; инновациялық компанияның әртүрлі сатылардағы қаржы стратегиялары; венчурлік компанияның/инвестордың ағымдағы және стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін қаржы нарықтарының мүмкіндіктері; қаржылық салымдардың тиімділігін бағалау әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нарықтық шаруашылық жүйесіндегі венчурлік бизнестің мәні мен негізін қалаушы функцияларын білу; инновациялық қызметті инвестициялау көзі ретінде венчурлік капиталдың әлеуметтік-экономикалық рөлін айқындау; венчурлік инвестициялаудың теориялық және практикалық аспектілерін білу; шетелде және Қазақстанда венчурлік инвестициялауды дамытудың ерекшеліктері мен перспективаларын талдау.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлға аралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Оқу іс-тәжірибе [БиФ] БП 2 Оқу практикасы қаржы саласындағы бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, мамандыққа тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіби бағдарлауға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 2 [БиФ] БП 5 Өндірістік іс-тәжірибе 2 теориялық білімді бекітуге, нақты жұмыс жағдайында кәсіби дағдылар мен дағдыларды дамытуға бағытталған.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастыру шылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Экономика және қаржы саласындағы  ақпараттық технологиялар БП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары және оларды экономика және бизнес саласында пайдалану мүмкіндіктері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістері; «ақпараттық жүйелер», «ақпараттық технологиялар» ұғымдары; мәліметтер базасының түрлері мен құрылымы, теориялық негіздері; ақпаратпен жұмыс істеудің желілік технологияларының мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономика және бизнес саласында бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдыларын меңгеру; компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану; ақпараттық анықтамалық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; жергілікті және жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын пайдалану білігі.
Маманның экономика және қаржы саласындағы кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: экономика және қаржы саласының әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы; экономика және қаржы саласындағы маманның кәсіби қызметінің құндылық негіздері; экономика және қаржы саласындағы маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; экономика және қаржы саласындағы маманның қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; экономика және қаржы саласындағы көрнекті мамандар; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономика және қаржы кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика және этикет қағидалары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Коммерциялық банктің қашықтықтан талдау негіздері БП 7 Оқытылатын мәселелер: коммерциялық банктерді қашықтықтан талдаудың қағидаттары мен әдістері; талдау үшін ақпарат көздерінің түрлері; банктің қаржылық есептілігіне талдау жүргізу кезінде пайдаланылатын көрсеткіштер жүйесі; пайда мен құнды барынша арттырудың қазіргі заманғы әдістемелері мен тетіктері; банк қызметін талдау кезінде сыртқы экономикалық ортаны есепке алудың маңыздылығы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: контрагенттік банкті таңдау кезінде тәуекелдерді басқару қызметі шеңберінде қазақстандық коммерциялық банктерді қашықтықтан талдау принциптері мен әдістері туралы білім жүйесін қалыптастыру және қолдану; қаржылық және қаржылық емес қажетті ақпаратты іздеу; банктің қаржылық жағдайының көрсеткіштерін құрудың практикалық әдістерін меңгеру.
Интернет банкинг БП 7 Оқытылатын мәселелер: интернет-банкингті дамыту; интернет-банкингті бағдарламалық қамтамасыз етудің құрылымы; интернет-банкингтің желілік технологиялары; интернеттегі төлем әдістері; интернет-банкинг қызметтерінің нарығы; интернет-банкинг жүйелерінің өмірлік циклі; Қазақстанда интернет-банкингті жобалау және іске асыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: интернет-банкингтегі банк тәуекелдерін талдау және бағалау, тәуекелге әсер етудің тиімді әдістерін таңдау дағдыларын меңгеру; интернет-банкинг технологияларын пайдалану кезінде негізгі трендтерді талдау дағдыларын меңгеру.
Фирманың қызметін қаржыландыруды ұйымдастыру КП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржы ұйымдарындағы қаржылық бақылаудың және мониторинг жүйесінің мәні; қаржы мониторингінің инфрақұрылымы мен құралдары; қаржылық нормативтерді интеграциялау қағидаттары және бөлімшелер қызметін бақылау; қаржы мониторингі органдары арасындағы өзара іс-қимыл қағидаттары; ҚР мемлекеттік қаржылық бақылаудың сыныптамасы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қылмыстық кірістерді заңдастырудың банктік тәуекелдерін бағалау және төмендету білігін қалыптастыру; қаржы жоспарының орындалуын бақылау дағдылары
Фирманың қызметін қаржылық жоспарлау КП 5 Оқытылатын мәселелер: қаржылық жоспарлау мен бюджеттеудің мәні мен принциптері; сату көлемін болжау; қаржылық болжамдаудың негізгі және қосымша әдістері; қаржылық жоспарлардың құрамы мен құрылымы; негізгі болжамды жоспарлар, баланстар мен ақша қаражатының бюджеттері; кәсіпорынның қаржылық жағдайы; кәсіпорынды дамытудың ең жақсы нұсқалары; фирмалардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің даму үрдістерін ғылыми талдау дағдыларын меңгеру; болжау және жоспарлау дағдыларын меңгеру; бар байланысты және тәуелділікті анықтай білу, оларға сандық сипаттама беру; үнемі өзгеріп отыратын әлем қоятын нақты міндеттерді шешу кезінде әдістерді пайдалана білу.
Жобаларды басқару және бизнес-әкімшілендіру БП 7 Оқытылатын мәселелер: жобаларды басқару тұжырымдамалары; әкімшілендіру, жобаны басқару процестерінің негізгі топтары (бастамашылық ету, жоспарлау, орындау, мониторинг және бақылау, аяқтау процестері); бизнес-әкімшілендіру әдіснамасы; жобаның мазмұны мен ұйымдастырылуын басқару; жобаның ұзақтығы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаны басқарудың компьютерлік технологияларын қолдану дағдыларын игеру: Microsoft Project, Project Manager.
Корпоративтік басқару БП 7 Оқытылатын мәселелер: ҚР-дағы корпоративтік басқару ұғымы және оны реттеу; тетіктері мен құралдары; корпоративтік басқару стандарттары; корпорацияны басқару органдары, корпорацияны басқарудың экономикалық тетігі; корпоративтік стратегиялар, қаржылық есептілік объектілері; корпоративтік басқарудың экономикалық тиімділігін бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: заңнама нормаларына сәйкес корпоративтік басқару құралдарын пайдаланудың, негізделген қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Андеррайтинг БП 7 Оқытылатын мәселелер: андеррайтинг теориясы, банк ісіндегі сақтандыру тәуекелдерін басқару әдісі; андеррайтингтің экономикалық, қаржылық, құқықтық және математикалық негіздері; сақтандыру ұйымы мен банктің андеррайтинг қызметтерінің жұмысын ұйымдастыру принциптері; автоматты (скоринг) және жеке андеррайтинг.
Қалыптастырылатын құзыреттер: банктің несие берушінің қаржылық төлем қабілеттілігін бағалаудың негізгі көп деңгейлі тәртібін білу; сақтандыруда андеррайтерингтің практикалық әдістері бойынша дағдыларды қалыптастыру.
Халықаралық бизнестегі тәуекелдерді басқару БП 7 Оқытылатын мәселелер: халықаралық бизнестегі тәуекелдердің мәні мен ерекшеліктері; халықаралық кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін талдау мен бағалаудың негізгі әдістері; сақтандыру тәуекелдерін талдаудың практикалық аспектілері; халықаралық бизнестегі сақтандыру; лизинг және факторинг, хеджирлеу, халықаралық бизнестің валюталық тәуекелдерін басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәуекелдерге әсер ету бойынша іс-шараларды әзірлеу, деңгейін бағалау, сәйкестендіру практикалық дағдыларын меңгеру.
Брендинг БП 6 Оқытылатын мәселелер: брендті жоспарлау мен құрудың негізгі кезеңдері; сауда маркасы мен фирмалық стиль ұғымы; бренд-менеджмент; брендті басқарудағы жарнама кешені; брендті жылжытудың заманауи технологиялары; ұйымның қаржылық стратегиясындағы брендингтің рөлі; компанияның шаруашылық қызметінің нәтижелеріне бренд пен брендингтік науқанның тиімділігін талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіпкерлік дағдыларды игеру; белгісіздік жағдайында жұмыс істеу дағдылары.
Интернет-трейдинг БП 6 Оқытылатын мәселелер: интернет-сауда негіздері; қаржылық-есептеу операциялары; интернеттегі және жарнамалық науқандарды өткізу кезіндегі маркетинг құралдары; интернет-құралдардың көмегімен интернет-маркетинг акциялары мен дәстүрлі акциялардың тиімділігін бағалау; цифрлық коммуникациялар арналарын таңдау; тәуекелдің ішкі және сыртқы мәнмәтінінің факторларын сәйкестендіру; интернет-дүкеннің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тауарлар мен қызметтердің тұтыну нарығында және фирмааралық өзара іс-қимыл процесінде электрондық коммерция технологияларын қолдану дағдыларын меңгеру; кәсіби қызметте ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалану.
Өндірістік ic-тәжірибе 1 БП 5 Өндірістік іс-тәжірибе 1 қаржы саласында кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, еңбек нарығында бағдарлануға және болашақ мамандықта өзін табуға мүмкіндік беретін мамандыққа қызығушылықты қалыптастыруға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 3 КП 10 Өндірістік ic-тәжірибе 3 технологиялық технологияны игеруге, кәсіби дағдыларды алуға, нақты жұмыс жағдайында кәсіби дағдылар мен іскерліктерді дамытуға бағытталған.
Дипломалды іс-тәжірибе КП 5 Дипломалды іс-тәжірибе дипломдық жұмыстың дайындық кезеңі, оның барысында зерттеудің бастапқы деректері жиналады.
Өндірістік ic-тәжірибе 4 КП 5 Өндірістік ic-тәжірибе 4 кәсіпорында зерттеу жүргізудің кәсіби дағдыларын алуға және нығайтуға және анықталған проблеманы талдауға, дағдарыстан шығудың өзіндік іс-қимыл әдістемесін әзірлеуге және оны Қаржы нарығы саласында практикада қолдануға бағытталған.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12
Банк ісі және қаржы негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: банктік қызметті ұйымдастыру; банктік саясатты қалыптастыру әдістері; банк бизнесін құру модельдері; қаржылық талдау әдістері; банктік операцияларды жүргізу ережелері мен рәсімдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі банк операцияларын және ең жаңа банк өнімдерін кешенді талдау дағдыларын игеру; белгіленген мерзімде қаржы-есеп айырысу операцияларын жасау, фирманың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу, қаржылық нормативтердің орындалуын бағалау дағдыларын игеру.