Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6B04102 – «Экономика және басқару» разработана для подготовки кадров в области экономики и управления в рамках направления подготовки бакалавров экономики и бизнеса в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области образования и согласована с представителями организаций реального сектора экономики.

6В04102 – «Экономика және менеджмент» білім беру бағдарламасының мақсаты практикалық дағдылары мен көшбасшылық дағдылары бар, кәсіпорындар қызметінің қаржылық-экономикалық, маркетингтік мәселелерін білетін, экономикалық объектілердің қызметін талдай алатын, басқарушылық шешімдер қабылдай алатын, модельдер құру және пайдалану әдістерін білетін маман даярлау. Сапалық сандық талдау жүргізу кезінде процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау H және синтез.

Нарықтық қатынастар субъектілерінің қызметінде жетістікке жету үшін жұмысшыларға, ең алдымен, ақпараттық орта құрылымын, экономикалық қатынастардың құрылымын терең білу, экономикалық даму процестерін дұрыс талдай білу, олардың мүмкін болатын оң және теріс салдарын объективті бағалау қабілеті, кәсіпорындар мен тұтастай экономиканың дамуын болжай білу, еркін болу қажет. Бірнеше тілде. Еліміздің тиімді әлеуметтік-экономикалық дамуы және экономикада болып жатқан өзгерістер Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік, экономикалық және басқа да әлеуметтік құбылыстар мен процестер туралы толық және сенімді статистикалық ақпаратты уақтылы дайындау және талдау қажеттілігімен байланысты.

Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы - жұмысқа орналасудың кең таңдауы, жалақысы жоғары, тұрақты жұмыс, жақсы мансаптық мүмкіндіктер, әлеуметтік ұтқырлық және еңбек нарығындағы сұраныс, сонымен қатар экономика және бизнес саласында ақпараттық-аналитикалық және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6В04102 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласындағы теориялық және практикалық білімдердің кең спектрін игеру;

Әлеуметтік және жеке тұлғалық қасиеттердің қалыптасуы мен дамуы: айқындық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, төзімділік, этикалық нормаларды ұстану, ұжымда жұмыс істей білу;

Студенттердің өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметіне қажетті алғышарттар жасау;

Ұйымдарды мақсатты оқытуды қамтамасыз ету;

Ғылыми-техникалық, экономикалық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені Шығармашылық пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу;

Оқыту процесінің ғылыммен байланысын қамтамасыз ету;

Студенттердің өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін, белсенді өмір бойы жаңа білімді тәуелсіз шығармашылықпен игеру қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту;

Білім беру бағдарламасының түлектеріне мамандықты ұйымдастыра отырып жұмысқа орналасуға көмектесу.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Өз білімін жалпы білім беретін пәндер, Қазақстанның тарихы мен экономикасы, қоғамның дамуы мен әлемдік мәдениет саласында көрсету;

Командада жұмыс істеу, өндіріс үдерісіне қатысушылармен сұхбат жүргізу, адамдармен тікелей қарым-қатынаста сындарлы қатынастар орнату, іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру;

Ақпарат жинау және өңдеу дағдыларын пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру;

Қызметте мамандандырылған және көмекші бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану (1С: Бухгалтерлік есеп, MS Office, пошта қызметі, іздеу жүйелері және басқа ақпараттық технологиялар құралдары);

Экономикалық қызметтің мәселелері мен жағдайларын сипаттау және талдау;

Математика ғылымдарының тілі мен аппаратын қолдана отырып;

Кәсіпорын қызметінде маркетингтік әдістер мен маркетингтік зерттеулерді меңгеру;

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын, оның өтімділігін, төлем қабілеттілігін, несие қабілеттілігін бағалау;

Жоспарларды жасауды меңгеру, болжамдарды әзірлеу, кәсіпорынның даму перспективасын бағалауға мүмкіндік беру;

Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құру, кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

Персоналды басқару бойынша жұмыс тиімділігін бағалау, бизнестің тиімділігін арттыру мақсатында персоналды басқару функцияларын ұйымдастыру стратегиясымен біріктіру;

Ұлттық экономиканың даму бағыттары мен проблемаларын анықтау және ұлттық және салалық экономиканы мемлекеттік реттеу тәсілдерін айқындау; Экономикаға негізделген ұсыныстар әзірлеу, компания үшін басқару шешім тиімділігін қабылдау қызметі (сала аралық).

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Әр түрлі салалардағы, өрістердегі және меншік нысандарындағы ұйымдардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік, экономикалық және аналитикалық қызметтері;

Республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар;

Орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беретін оқу орындары;

Қаржы, несие және сақтандыру мекемелері;

Бизнес құрылымдар;

Өнеркәсіптік өндіріс;

Маркетингтік зерттеулер жүргізу, бизнес-жоспарлар мен маркетингтік жоспарлар құру, кәсіпорындарда маркетингтік менеджмент принциптерін енгізу, жарнамалық науқандарды әзірлеу бойынша қызметтер ұсынатын ұйымдар;

Кәсіпорынның маркетинг бөлімдері;

Агроөнеркәсіптік кешендер;

Энергетикалық нысандар;

Банктер;

Туристік, медициналық, құрылыс компаниялары;

Білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары;

Академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары;

Халықты әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет органдары;

Әлеуметтік өндіріс саласындағы әлеуметтік қызметтер;

Коммерциялық емес үкіметтік емес ұйымдар;

Консалтингтік және аудиторлық фирмалар;

Инвестициялық компаниялар.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Қаржы-шаруашылық қызметті басқару, жоспарлау және бақылау

Экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшелігін және қазақстандық кәсіпорындардың халықаралық іскерлік операцияларын иелену

Стратегиялық жоспарлауды, жобалық менеджментті жүзеге асыру

HR-персоналды ынталандыру, саясатын әзірлеу және іске асыру

Дербес құндылықтарды және жеке мотивацияларды трансформациялау. Күйзеліске бейімделу және медиация. Салауатты өмір салтына баулу. Мәдени және рухани даму

Шет тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Бизнес компаниялар мен кәсіпорындар

Республикалық және жергілікті деңгейлердің мемлекеттік бюджеттік ұйымдары

Банктер, ломбардтар мен сақтандыру компаниялары

Консалтингтік және аудиторлық фирмалар

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Экономист — 100 000 бастап ₸

Өндіріс жөніндегі маман — 200 000 бастап ₸

Даму жөніндегі маман — 170 000 бастап ₸

Бизнес жоспарлау жөніндегі консультант — 120 000 бастап ₸

Мамандарды жоспарлау бөлімі — 100 000 бастап ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


Перизат Тастемір. Бітірген жылы: 2018 жыл. "Альфа Банк" АҚ менеджер, Шымкент қ.

Әлішер Музрапов. Бітірген жылы: 2013 жыл. Павлодар техникалық зауыты, "Бағалар сараптамасы" экономистер бөлімінің бастығы

Нуркен Құрбанов. Бітірген жылы: 2016 жыл. "Әскери құрылыс Астана" ЖШС "Оңтүстік" қамтамасыз ету және қызмет көрсету жөніндегі филиалында жабдықтау жөніндегі менеджер

Светлана Федорова. Бітірген жылы: 2016 жыл. Мирас колледжі "Бухгалтерлік есеп, экономика және аудит" мамандығы (2010-2013). Мирас университеті "Экономика" мамандығы (2013-2016). "Мұнай жөндеумаш" ЖШС - бухгалтер

Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік – IQAA. Мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік 2018 жылдың 29 қаңтарынан 2023 жылдың 27 қаңтарына дейін; SA №0130/4

Нұрбол Сағынбекұлы ЭК-711к тобы "Өз ісім-2019" стартап-жобалардың IV халықаралық конкурсына қатысу, сертификат

Гак Светлана К-511к-1 тобы "Экономика теориясы" пәні бойынша республикалық студенттік пән олимпиадасы 2-ші орын., 2017ж.

Гак Светлана, Усманова Шахноза. К-511к-1 тобы 1C:Профессионал бойынша сетрфиикаттау, "Азия Сервис" ЖШС

Усманова Шахноза гр. ЭК-511к-1:
2018 жыл: "ТМД елдерінің Көпшілік дипломатиясы халықаралық мектебі" жобасы, Агверан, Армения Республикасы (сертификат)
2018 жыл: "Өз ісім-2018" стартап-жобалардың ІІІхалықаралық конкурсы - жоба бойынша 1 орын;
2017 жыл: "Экономика, құқық және ақпарат-коммуникациялық технологиялар саласындағы инновациялар мен нақты жағдайлар" республикалық ғылыми-практикалық конференциясында 1 орын, Шымкент.;
2016 жыл: "Интегративтік-тұтастай олауды қалыптастыру процестері: өткенді сақтай отырып, келешекті құрамыз" халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференциясында 1 орын , Шымкент.

6B04102 – «Экономика және басқару» білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Басқару шешімін әзірлеу КП 5 Зерделенетін мәселелер: шешімдердің мәні мен тән ерекшеліктері; басқарушылық шешімдердің түсінігі мен түрлері; басқарушылық шешімдерді қабылдау процесінің кезеңдері мен кезеңдері; басқарушылық шешімдерді қабылдау процесі; басқарушылық шешімдерді нақты проблемалық жағдайдың мысалы; процесте ресурстарды таңдау және бөлу басқарушылық шешімдерді әзірлеу; басқарушылық шешімдердің негізгі тұжырымдамалары мен қағидаттары; басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесінде ресурстарды таңдау және бөлу; басқарушылық шешімдерді қабылдау психологиясы; шешімдерді әзірлеу тәсілдері және оларды әзірлеу нәтижелілік.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру ұйымы деңгейінде әртүрлі басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдаудың практикалық қызметінде қолданылатын қазіргі заманғы әдістерді пайдалану дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ осындай әдістерді өз бетінше құру және нақты жағдайларға бейімдеу білігі.
Шешімдерді қабыл алу әдістерi КП 5 Зерттелетін мәселелер: басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау процесі; жіктеу шешімдерді қабылдау процесіне әсер ететін жағдайлар мен факторлар; басқарушылық шешімдерді талдау әдістері; басқарушылық шешімдерді болжау әдістері; шешім қабылдау теориясындағы модельдеу; негіздеудің ұжымдық әдістері және басқару шешімдерін қабылдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеу; басқарушылық шешімдерді қабылдаудың әртүрлі әдістері мен модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу дағдылары; басқарушылық шешімдердің тиімділігін негіздеу мен бағалаудың қолданыстағы технологияларын қарау; айқындық, белгісіздік және тәуекел жағдайларында басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің ерекшеліктерін талдау дағдылары.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Бизнес және басқару саласындағы маманның кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар БП 5 Зерттелетін мәселелер: басқару және сату саласының әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, бизнес және басқару саласындағы маманның кәсіби қызметінің құндылық негіздері; бизнес және басқару саласындағы маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; бизнес және басқару саласындағы маманның қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; менеджмент, маркетинг саласындағы көрнекті мамандар; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бизнес және басқару, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика және этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Бизнес және басқару саласындағы маманның кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Зерттелетін мәселелер: басқару және сату саласының әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, бизнес және басқару саласындағы маманның кәсіби қызметінің құндылық негіздері; бизнес және басқару саласындағы маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; бизнес және басқару саласындағы маманның қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; менеджмент, маркетинг саласындағы көрнекті мамандар; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бизнес және басқару, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика және этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Оқу  іс-тәжірибе [ЭК] БП 2 Оқу практикасы экономика саласында бастапқы кәсіби машықтар мен дағдыларды алуға, мамандыққа тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіптік бағдарлауға бағытталған.
Салалар бойынша маркетингтік зерттеулер және маркетинг БП 5 Зерделенетін мәселелер: маркетингтік зерттеулердің мәні, мазмұны және ұйымдастырылуы (МБ); МИ-дағы ақпарат; маркетингтік зерттеулер процесі; маркетингтік зерттеулер әдістері; МИ-да деректер жинауға арналған нысандарды әзірлеу; деректерді талдау және зерттеу нәтижелерін ұсыну; маркетингтік зерттеулердегі этика; нарықты маркетингтік талдау; өнеркәсіптік кәсіпорындардың маркетингі; агробизнестегі маркетинг; көтерме саудадағы маркетинг; бөлшек саудадағы маркетинг; қызмет көрсету саласындағы маркетинг; өңірлік маркетинг; коммерциялық емес қызметтің маркетингі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымдарда ұсыныстар мен қызметтер жасау арқылы жеке тұлғалардың да, адамдар тобының да қажеттіліктері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтік және басқару процестері туралы білім; маркетингтік зерттеуді жоспарлау, нарықты сегменттеу және дұрыс мақсатты аудиторияны таңдау дағдылары; маркетингтік арнада жарнаманы ұйымдастыру дағдылары; сатуды басқару және жеке сатуды жүргізу дағдылары.
Маркетингті басқару БП 5 Зерттелетін мәселелер: маркетинг басқару шешімдерін қабылдаудағы біріктіруші функция ретінде; корпоративтік деңгейде маркетингті басқару; функционалдық деңгейде маркетингті басқару; аспаптық деңгейде маркетингті басқару; кәсіпорындағы маркетингтің функционалдық байланыстары; кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтары; маркетингтегі стратегиялық және жедел жоспарлау; маркетингті бақылау, бағалау және аудит.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нарық жағдайында ұйымның маркетингтік қызметін басқару бойынша білім; бәсекелі орта жағдайында тұтынушыға бағдарлана отырып, оның әлеуетін тиімді пайдалану негізінде кәсіпорынның коммерциялық табыстарына қол жеткізу құралы ретінде маркетингті қолданудың практикалық дағдылары.
Экономикалық теория БП 5 Зерттелетін мәселелер: экономикалық дамудың жалпы негіздері; экономикалық теорияның пәні мен әдісі; экономикалық қажеттіліктер мен мүдделер; қоғамның экономикалық жүйесі; меншік қатынастары; қоғамдық өндірісті ұйымдастыру нысандары және олардың эволюциясы; өтпелі экономикалардың даму заңдылықтары; нарықтың жалпы негіздері; Нарықтық экономика; нарықтық экономикадағы бәсекелестік және монополия; капитал, шығындар және пайда; ұлттық өндіріс және көбею; экономиканы мемлекеттік реттеу; экономиканың экономикалық өсуі және циклдік дамуы; әлемдік экономика; экономиканың жаһандануы. Қалыптастырылатын құзыреттер: экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды көрсету; экономикалық дамудың жалпы проблемаларын және қоғамдық өндірістің теориялық негіздерін білу; Арнайы экономикалық терминология мен лексиканы меңгеру; отандық және шетелдік экономикалық ойдың жетістіктеріне баулу.
Микроэкономика БП 5 Зерттелетін мәселелер: микроэкономиканың пәні мен әдістері; экономиканы реттеудің нарықтық механизмі; сұраныс пен ұсыныстың икемділігі; салықтардың әсері; тұтынушының мінез-құлық теориясы; сұраныстың салыстырмалы статикасы және оны талдау; өндіріс теориясы; өндіріс шығындары; мінсіз бәсекелестік жағдайындағы фирманың мінез-құлқы; монополистік фирманың мінез-құлқы; монополиялық Бәсекелестік және олигополия жағдайындағы фирманың қызметі.
Қалыптастырылатын құзыреттер:экономикалық процестер саласындағы теориялық және практикалық білімді микро деңгейде көрсету, сондай-ақ кәсіби қызметте қажетті жалпы мәдени, жалпы кәсіптік және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру.
Кәсiпорын экономикасы БП 5 Зерделенетін мәселелер: нарық жағдайындағы кәсіпорындар жұмысының мәні мен ерекшеліктері; ұйымның ұйымдық-құқықтық нысандары; негізгі экономикалық мәні; күрделі салымдардың мәні, сыныптамасы, құрылымы мен мәні; кәсіпорындардың кадрлары, олардың сыныптамасы мен құрылымы; еңбек өнімділігі; жалақының мәні, есептеу және жоспарлау принциптері, әдістері; өнімнің өзіндік құнының мәні, пайдасы мен рентабельділігі жоспарлау принциптері мен әдістері; ұйым қызметінің негізгі көрсеткіштері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру ұйымның экономикалық процестері мен қызметінің қаржылық нәтижелері; экономикалық көрсеткіштер мен экономикалық көрсеткіштерді анықтаудың практикалық дағдыларын деонстрациялау әдіснамасы бойынша Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептей білу.
Кәсiпкерлiк БП 5 Зерделенетін мәселелер: кәсіпкерлік қызметтің мазмұны; кәсіпкерлік объектілері мен субъектілері; кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық негіздері; кәсіпкерлік идея және оны іске асыру; кәсіпкерлік қызметте бизнес-жоспарлау; шағын бизнес және оның кәсіпкерлік жүйесіндегі орны; кәсіпкерлік қызметке инвестициялар; кәсіпкерлікке салық салу қызметінің тиімділігін бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіпкерлік қызметтің мазмұны мен мәнін, оның түрлері мен нысандарын, кәсіпкерлік мәдениетін қалыптастыру негіздерін, сондай-ақ кәсіпкердің іскерлік этикалық мінез-құлық қағидаттарын білуін көрсету; кәсіпкерлік идеялар банкін тұжырымдай білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру; арнайы терминологияны, өндіріс саласындағы ынтымақтастықтың негізгі нысандарын, нақты іскерлік ортада кәсіпкерлік қызмет пен адамның өзін-өзі ұйымдастыруының тиімділігін бағалаудың принциптері мен әдістерін меңгеру.
Кәсіпорындағы бизнес-жоспарлау БП 5 Зерделенетін мәселелер: бизнесті жоспарлау, оның мәні мен үдерістің ерекшеліктері; бизнес-жоспарды әзірлеу әдістемесі: бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері, құрылымы; тауашаны таңдау тәсілдері бизнес-жоспарды ақпараттық қамтамасыз ету: бизнес-жобаны сипаттау; бизнес-жобаны нарықтық бағдарлау; бизнестің бәсекелес стратегияларын сипаттау; бизнес-жобаны техникалық-технологиялық қамтамасыз ету; бизнес-жобаның маркетингтік жоспары; бизнесті қаржылық-экономикалық модельдеу; бизнес-жоспар құрылымындағы инвестицияларды талдау; бизнес-жобаның ұйымдастыру жоспары; бизнес-жоспарлауда тәуекелдер мен оларды азайту жолдары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әдістемелік және әдіснамалық негіздерді ескере отырып, кәсіпкерлік идеяларды іске асыруды бизнес-жоспарлау саласындағы білімді көрсету бизнес-жоспарлау және бизнес-жобалау жүйесінде алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу; бизнес-идеяларды практикада іске асыру саласында өз ұстанымын дәлелді және қисынды дәлелдей білу; бизнес-жоспарлау процесінің сандық және сапалық параметрлері мен көрсеткіштерін жинау және түсіндіруді жүзеге асыра білу; өз бетінше жинау, талдау және әзірлеу дағдыларын қалыптастыру Қазақстан Республикасы дамуының қазіргі экономикалық жағдайындағы бизнес-жобалар.
Макроэкономика БП 5 Зерттелетін мәселелер: макроэкономиканың пәні мен әдісі; макроэкономикалық көрсеткіштер; макроэкономикалық тұрақсыздық; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдердегі нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық модельдері; AD-AS моделі; тұтыну және жинақтау; нарықтардың өзара әрекеттесу модельдері. IS-LM моделі; нарықтардың өзара әрекеттесу модельдері. IS-LM моделі; бюджет-салық саясаты және ақша-кредит саясаты; экономикалық өсу теориясы; бюджет тапшылығы және мемлекеттік қарыз; төлем балансы және валюта бағамдары; айырбас бағамы режимдері және жиынтық сұраныс; халықаралық сауда және сауда саясаты.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында Макроэкономиканың принциптері, әдістері туралы, негізгі макроэкономикалық модельдер туралы түсініктерді қалыптастыру; макроэкономикалық көрсеткіштер мен макроэкономикалық модельдерді талдау,мемлекеттік макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау дағдыларын меңгеру.
Экономиканы мемлекеттік реттеу БП 5 Зерделенетін мәселелер: экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектісі және оның объектісі; ГРЭ әдіснамасы ұғымы және оның негізгі элементтері; экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері және оның шетелдік тәжірибесі; экономикалық өсу; болжау, стратегиялық және индикативтік жоспарлау; экономиканың аграрлық секторын дамытуды реттеу жөніндегі мемлекеттің қызметі; өндірістік инфрақұрылымды дамытудағы мемлекеттің реттеуші рөлі; мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру тетіктері; халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғауды мемлекеттік; экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері; мемлекеттің ақша-кредит саясатын жүзеге асырудың негізгі тетіктері; сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: макроэкономикалық реттеу және ел мен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару саласында теориялық білімді қалыптастыру; қазіргі жағдайда макроэкономикалық реттеу бойынша түрлі мемлекеттердің тәжірибесімен танысу; нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі субъектілерінің жұмыс істеу ерекшеліктерін білу.
Мемлекеттік сатып алулар және электрондық бизнес БП 5 Зерделенетін мәселелер: электрондық бизнестің негізгі ұғымдары; дәстүрлі коммерция және электрондық коммерция; экономикалық күштер және электрондық коммерция; электрондық бизнес компанияларының ведомствоаралық өзара іс-қимылының нормативтік-құқықтық базасы; компаниялардың Интернетте болуының негізгі нысандары; электрондық брендинг және маркетинг; электрондық сауда-саттық, мемлекеттік сатып алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бизнестің тиімділігін едәуір арттыруға және оны дамытудың қағидатты жаңа бағыттарын құруға мүмкіндік беретін Телекоммуникациялар, желілік құрылымдар, ақпараттық жүйелер саласындағы негізгі жетістіктерді білу; республикалық және өңірлік деңгейлерде мемлекеттік тапсырыстар жүйесін басқарудың қазіргі заманғы ерекшеліктерін зерделеу дағдылары.
Адам ресурсты басқару және HR консалтинг БП 7 Зерделенетін мәселелер: адами ресурстарды басқару негіздері; адами ресурстарды басқару практикасы; адами ресурстарды басқару жүйесін қамтамасыз ету; ұйымның кадрлық әлеуетін талдау; адами ресурстарды басқарудағы ұйымдастырушылық мінез-құлық; адами ресурстарды жоспарлау және болжау; персоналды іріктеу, іріктеу және жалдау процесі; персоналды бейімдеу, бағалау және оқыту; адами ресурстарды басқарудың тиімділігі; персоналдың еңбегіне ақы төлеу және оны нормалау; жанжалды жағдайлар, жанжалдарды басқару; персоналды басқарудағы заманауи үрдістер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымның адам ресурстарын басқарудың жалпы теориялық негіздері туралы білім; адам ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы технологияларын білу; кадрлық менеджмент саласындағы басқару жүйелеріне, адам ресурстарын басқарудың тиімділігін түсінуге, адам ресурстарын басқару саласындағы қазіргі заманғы технологияларды игеруге қазіргі заманғы көзқарасты қалыптастыру дағдылары.
Өндірістік ic-тәжірибе 1 [ЭК] БП 5 Өндірістік тәжірибе 1 Менеджмент және маркетинг саласында кәсіби дағдыларды алуға, еңбек нарығында бағдарлануға және болашақ мамандықта өзін табуға мүмкіндік беретін мамандыққа қызығушылықты қалыптастыруға бағытталған.
Бухгалтерлiк есеп және талдау БП 5 Зерттелетін сұрақтар: бухгалтерлік есеп теориясы мен принциптері; бухгалтерлік есеп әдісі және оның элементтері; шаруашылық жүргізуші субъектілерде бухгалтерлік есептің технологиясы мен ұйымдастыру негіздері; ұйымның есеп саясаты; Экономикалық талдаудың мәні, міндеттері мен мазмұны, оның кәсіпорынды басқару жүйесіндегі рөлі; пәні, әдісі мен әдістемесі экономикалық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету; кешенді экономикалық талдау және тиімділікті арттыру резервтерін іздеу жүйесі бизнес.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бухгалтерлік есептің мәнін, бухгалтерлік бақылау объектілерін білу; бухгалтерлік есеп жүйесін құру және дамыту процестерін білу және әртүрлі экономикалық операцияларды есепке алу ерекшеліктерін түсіну; Экономикалық қызмет бағыттарын талдау және бағалау бойынша практикалық дағдыларды игеру.
Дағдарысқа қарсы менеджмент КП 5 Зерделенетін мәселелер: дағдарыстық жағдайлардың пайда болуының экономикалық негіздері; ұйымның дамуындағы дағдарыстар; дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу тетіктері; ұйымдарды қаржылық сауықтыру мен банкроттықтың құқықтық негіздері; төлемге қабілетсіз кәсіпорындардың жай-күйін диагностикалау; банкроттықты болжау; дағдарысты басқарудағы стратегия; дағдарысты басқарудағы тактикалық шешімдер; төлемге қабілетсіз ұйымдарды қаржылық сауықтыру әдістері; төлемге қабілетсіз ұйымның қаржылық менеджменті.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономикалық жүйелердің даму заңдылықтарын, дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық негіздерін, тану, диагностикалау әдіснамасын зерделеу негізінде нарықтық экономикадағы дағдарысқа қарсы басқару тұжырымдамасын білу; ұйымның дағдарысын болдырмау немесе еңсеру бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру дағдылары.
Тәуекелдерді басқару КП 5 Зерделенетін мәселелер: компаниялар мен бюджеттік ұйымдардың тәуекелдерін басқару: жалпы үрдістер және тұжырымдамалық мәселелер; корпоративтік ортада тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру; тәуекелдерді басқару процесінің сипаттамасы; компаниялар мен бюджеттік ұйымдарда тәуекелдерді басқарудың қаржылық аспектісі; кадрлық тәуекелдерді басқару; тәуекелдерді бағалау, талдау әдістері және шығындардың орындылығын талдау; тәуекелдерді әкімшілік және экономикалық реттеу; тәуекелдерді төмендетудегі экономикалық ақпараттың рөлі; тәуекелдерді төмендету (бейтараптандыру) тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экономикалық тәуекелдердің мәні мен түрлерін білу; тәуекелдердің әрбір түрінің пайда болу себептерін анықтау дағдылары; таза және алыпсатарлық, оның ішінде қаржылық тәуекелдердің пайда болу саласын зерттеу дағдылары; тәуекелдердің әртүрлі түрлерін басқарудың стратегиялық және тактикалық тәсілдерін, сондай-ақ оларды ұштастыру мүмкіндіктерін игеру.
Кәсіпорынның экономикалық талдауы КП 5 Зерделенетін мәселелер: экономикалық талдау, оның басқару жүйесіндегі орны мен рөлі; талдаудың мәні, мазмұны мен міндеттері; талдау әдісі және оның сипатты ерекшеліктері; талдауда пайдаланылатын көрсеткіштер мен факторлар; талдаудың әдістемелік тәсілдері; резервтерді іздеудің сыныптамасы мен қағидаттары; шаруашылық қызметті талдау түрлері; талдау және талдау жұмысын ұйымдастыруды ақпараттық қамтамасыз ету; капиталды сақтау және өсіру тұжырымдамасы; кәсіпкерлік тәуекел тұжырымдамасы; қаржылық талдаудың теориялық негіздері; Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау; кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау; кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін талдау; кәсіпорынның ықтимал банкроттығын болжау әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы ретінде экономикалық талдау туралы тұтас түсінік алу арқылы аналитикалық, шығармашылық ойлауды қалыптастыру; Экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну және түсіну және оларды басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау процесінің әртүрлі сатыларында қолдану; ұйымның өндірістік-шаруашылық, қаржылық және инвестициялық қызметінің әртүрлі бағыттарын талдау және бағалаудың практикалық дағдылары.
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау КП 5 Зерттелетін мәселелер: экономикалық талдау теориясы; маркетинг және өндіріс пен сату көлемін басқару жүйесіндегі талдау; өнімнің шығындары мен өзіндік құнын талдау және басқару; коммерциялық ұйымның қаржылық нәтижелері және оларды талдау әдістері; ұйымның қаржылық жағдайы және оны талдау әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нарықтық экономика жағдайында әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін талдау әдістемесі саласындағы қазіргі заманғы экономикалық ойлауды, базалық теориялық білім жүйесін қалыптастыру.
Өндірістік іс-тәжірибе 2 БП 5 Өндірістік практика 2 теориялық білімді бекітуге, нақты жұмыс жағдайында кәсіби дағдылар мен дағдыларды дамытуға бағытталған.
Жобалар мен инновацияларды басқару КП 5 Зерделенетін мәселелер: инновациялық жобаларды басқару негіздері; инновациялық жобаны басқару тұжырымдамасын әзірлеу; жобаларды жоспарлау процесі; инновациялық жобаны басқарудың инвестициялық фазасы; жобаны орындау жоспарын жасау; жобаларды іске асыру процестері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әртүрлі типтегі және ауқымдағы инновациялық жобаларды негіздеу, дайындау, жоспарлау және бақылау саласындағы құзыреттер жүйесінің негіздерін қалыптастыру.
Фирмаішілік жоспарлау КП 5 Зерттелетін мәселелер: техникалық-экономикалық жоспарлау; жоспарлау өндірісті техникалық және ұйымдастырушылық дамыту; жоспарлау өндірістік бағдарламаны және кәсіпорынның өндірістік қуатын жоспарлау; кәсіпорындағы материалдық-техникалық қамтамасыз ету; жоспарлау кәсіпорындағы еңбек көрсеткіштері; шығасыларды фирмаішілік жоспарлау кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: фирмаішілік жоспарлаудың теориясы мен практикасының қазіргі проблемалары, оны жетілдіру бағыттары туралы білім; фирмаішілік жоспарлардың негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесін меңгеру: өнімді өндіру және өткізу жоспары, өндірісті техникалық дамыту және ұйымдастыру жоспары, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспары, Еңбек және кадрлар жоспары, шығындар жоспары және қаржы жоспары.
Экономикалық тәуекелдерді бағалау және болжау БП 6 Зерделенетін мәселелер: тәуекелдер экономикалық санат ретінде; кәсіпорынды басқару жүйесіндегі тәуекелді талдау және бағалау; өндірістік тәуекелдердің өлшеуіштері мен көрсеткіштері; әдістері кәсіпорынның тәуекелдерін талдау және бағалау әдістері; белгісіздік жағдайында тәуекелдерді бағалау әдістері; бағалы қағаздардың оңтайлы портфелін қалыптастыру негіздері; тәуекелді бағалаудың сараптамалық әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінде экономикалық тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару саласында теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; экономикалық тиімді қаржылық және инвестициялық шешімдерді әзірлеу дағдылары.
Әлемдік экономика және халықаралық сауда БП 7 Зерделенетін мәселелер: әлемдік экономика: негізгі ұғымдар, субъектілер, қатынастар; қазіргі әлемдік экономикалық жүйені қалыптастыру; халықаралық еңбек бөлінісі; алмасуды интернационалдандыру; халықаралық өндіріс; әлемдік экономикалық жүйенің даму әлеуеті; әлемдік экономикадағы елдер топтары; дамыған және дамушы елдер экономикасының ерекшеліктері; постиндустриализация қазіргі әлемдік экономиканың негізгі үрдісі ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлемдік экономиканы, әлемдік экономикалық жүйені құрудың басты ерекшеліктері мен принциптерін, оның даму процестерін, қазіргі заманғы жаһандық экономикалық проблемаларды білу; халықаралық сауда туралы Білім; әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында қарқынды өзгеретін халықаралық экономикалық байланыстарды талдаудың практикалық дағдылары.
Инновациялық жобаларды Бизнес жоспарлау КП 5 Зерделенетін мәселелер: бизнесті дамыту үшін инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың маңызы; инновациялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеуді жоспарлау және ұйымдастыру; жоспарлау алдындағы талдау; бизнес-жоспарлау процесін ақпараттық қамтамасыз ету; «Өнім» бөлімін әзірлеу; «Маркетинг» бөлімін әзірлеу; «ұйымдастыру жоспары» бөлімін әзірлеу; «өндіріс жоспары» бөлімін әзірлеу; «өнімнің өзіндік құны»; түйіндеме дайындау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өндірістік мақсаттағы инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құру бойынша практикалық жұмыс әдістерін игеру.
Экономикалық қауіпсіздік КП 5 Зерделенетін мәселелер: қауіпсіздік теориясы: негізгі ұғымдар мен санаттар; Қазақстан Республикасындағы қазіргі бизнес-ортаның ерекшеліктері: көлеңкелі экономика, криминалдық бәсекелестік; бизнестің экономикалық қауіпсіздігінің қазіргі қатерлері; корпоративтік қақтығыстар; достық емес бірігу және қосып алу, қорғау әдістері; бизнес қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі; қаржылық барлау; кәсіпкерлікті ақпараттық қамтамасыз ету; іскерлік барлау (бизнес-барлау), экономикалық қарсы барлау; корпорацияның экономикалық қауіпсіздігін басқару; компанияның экономикалық қауіпсіздік деңгейін бағалау; бизнестің қаржылық және ақпараттық қауіпсіздігі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қауіпсіздігі саласындағы дағдыларды көрсету және кәсіпорындардың экономикалық қауіпсіздігі жүйесін құру процесінде алған білімдерін қолдану.
Халықаралық маркетинг КП 5 Зерделенетін мәселелер: маркетингтің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, Халықаралық маркетинг тұжырымдамасының негізгі мазмұны; сегменттеу, таргеттеу, позициялау; халықаралық маркетингтік ортаны талдау; халықаралық маркетингтегі зерттеулер; әлемдік нарықтағы компаниялардың стратегияларын талдау және әзірлеу; маркетингтің халықаралық стратегиялары; фирманың халықаралық маркетингтегі тауар саясаты; компанияның халықаралық маркетингтегі баға белгілеу және баға саясаты; халықаралық маркетингтегі тарату жүйесі; халықаралық маркетингтегі коммуникативтік кешен; халықаралық брэндинг; қызмет көрсету саласындағы халықаралық маркетинг; технологиялардың халықаралық маркетингі; нарықтардың жаһандануы жағдайындағы цифрлық маркетинг; әлемнің жекелеген елдері мен өңірлеріндегі халықаралық маркетингтің практикасы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: халықаралық маркетингтік қызмет шеңберінде сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру процесінде шетелдік нарықтардың жұмыс істеу ерекшеліктері, әдістер мен құралдар жүйесі саласында білім мен іскерлікті қалыптастыру; кәсіпорынның халықаралық маркетингтік қызметінің стратегиясы мен тактикасын қалыптастырудың практикалық дағдылары.
Өндірістік іс-тәжірибе 3 КП 10 Өндірістік тәжірибе 3 технологиялық технологияны игеруге, кәсіби дағдыларды алуға, нақты жағдайда мамандық бойынша жұмыс ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.
Бизнес жоспарлау және технологияның коммерциализациясы КП 5 Зерделенетін мәселелер: ұйымдар мен кәсіпорындар қызметіндегі бизнес-жоспарлаудың мәні; стратегиялық жоспарлау мен бизнес-жоспардың, инвестициялық жобаның, бизнес-жоспардың және бизнес-жобаның өзара байланысы; бизнес-жоспардың кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару құралы ретіндегі рөлі; бизнес-жоспардың мазмұны мен оны әзірлеу тәртібі; идеядан нарыққа көшу: технологияларды коммерцияландыру; жаңа технологияларға техникалық және нарықтық көзқарастар; коммерцияландыру моделін қалыптастыру; ҒЗТКЖ және технологиялар нәтижелерінің коммерциялық әлеуетін бағалау; коммерцияландыру жобаларындағы зияткерлік меншік; жаңа өнімді нарыққа шығару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: зияткерлік қызмет нәтижелерін коммерцияландыру кезеңдерінің мәні мен өзара байланысы туралы түсінікті қалыптастыру; зияткерлік қызмет нәтижелерінен пайда алудың және зерттеу нәтижелерін нарыққа аударудың негізгі модельдерімен танысу; фирма қызметінің маңызды бағыты ретінде бизнес-жоспарлау туралы білу.
Материалдық емес саланың экономикасы КП 5 Зерделенетін мәселелер: материалдық емес өндіріс өндірістік емес сала; өндірістік емес саладағы баға белгілеу; өндірістік емес саланы қаржыландыру әдістері мен көздері; өндірістік емес саладағы еңбекке ақы төлеу; қоғамдық еңбек бөлінісі секторы ретіндегі өндірістік емес саланың ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: елдің барлық аумағында және оның жекелеген аймақтарында материалдық емес саланың дамуының жалпы заңдылықтарының іс-әрекетін білу; өндіріс факторларын оңтайлы пайдалану және максималды пайда алу кезінде тауарлар мен қызметтерге сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, жақсы нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін жағдайлар мен факторларды білу.
Әлеуметтік және денсаулық сақтау саласындағы экономика КП 5 Зерделенетін мәселелер: әлеуметтік сала экономикасы пәнінің ерекшеліктері; әлеуметтік сала салаларының кіріспе сипаттамасы және тарихи эволюциясы; білім беру саласындағы экономикалық қатынастардың ерекшеліктері; әлеуметтік саладағы ұйымдардың нысандары; білім беру саласындағы мемлекеттің рөлі; білім беру қызметін қаржыландыру нысандары; білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы; денсаулық сақтауды ұйымдастыру; денсаулық сақтау саласындағы экономикалық қатынастардың ерекшеліктері; тұрғын үй шаруашылығы саласындағы экономикалық қатынастардың ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтік қызметтер сыныптамасының мәнін, оларды өндіру мен тұтынудың факторлары мен өзгеру үрдістерін, әлеуметтік сала салаларының жұмыс істеуінің ұйымдық-экономикалық тетігінің ерекшелігін, қоғамдық және нарықтық секторлардағы әлеуметтік қызметтер өндірісінің және әлеуметтік сала салаларын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктерін білу; әлеуметтік сала экономикасы, оның секторлары, салалары мен экономикалық қызмет түрлері туралы Әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық білімнің барлық кешенін іс жүзінде қолдана білу.
Дипломалды іс-тәжірибе [ЭК] КП 5 Диплом алдындағы практика-бұл болашақ маманды мамандық бойынша теориялық білімді бекітуге және практикалық жұмыс дағдыларын алуға бағытталған кәсіби қызметке даярлау, сондай-ақ дипломдық жұмысты орындаудың дайындық кезеңі, оның барысында білім алушы зерттеу жүргізу үшін бастапқы деректерді жинайды.
Өндірістік ic-тәжірибе 4 [ЭК] КП 5 4-өндірістік практика кәсіби дағдыларды алуға және нығайтуға, бизнес және басқару саласында тәжірибе ресурсын құруға бағытталған.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау [ЭК] Қосымша пәндер циклі 12 Арнайы теориялық білім мен практикалық дағдыларды жалпылау, кез-келген құбылысты немесе өзекті мәселені зерттеу, проблемаларды шешудің жаңа әдістерін әзірлеу, жұмыс тиімділігін арттыру.
Қызметкерлерді ынталандыру және бағалау БП 7 Зерделенетін мәселелер: персоналды басқару жүйесіндегі персоналды бағалаудың рөлі; персоналды бағалау әдістері; бағалау рәсімі; бағалау нысандарының құрылымы; бағалау шәкілі; бағалау сұхбаты; бағалау жүйесінің персоналды материалдық және материалдық емес уәждемесімен байланысы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: уәждеменің негізгі теорияларын білу; ынталандыру және еңбекке ақы төлеудің әртүрлі жүйелерін пайдалану дағдылары; персоналдың еңбек қызметін ынталандырудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасын білу; қызметкерлердің еңбек қызметін ұйымдастыру және ынталандыру бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; Еңбек ресурстарын тиімді бөлу және олардың сапасын арттыру бойынша процестерді басқару дағдылары.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі БП 6 Зерделенетін мәселелер: бәсекелестік пен бәсекеге қабілеттіліктің теориялық негіздері; кәсіпорынның бәсекелестік ортасы; кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтары; бәсекелестік стратегиялар; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару жүйесі мен процесі; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыруды қамтамасыз ету; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің іргетасы ретінде сапа менеджменті; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың қолданыстағы әдістерін талдау; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қазіргі экономика жағдайында кәсіпорындардың тұрақты бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру заңдылықтары мен әдістері туралы білім.