Ақпарат технологиялары және телекоммуникациялар

Мамандықтар:

 • 5В060200 Информатика
 • 5В070300 Ақпарат жүйелері
 • 5В070400 Есептеу техникасыжәнебағдарламалық қамтылым
 • 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Ақпарат технологиялары және телекоммуникациялар кафедрасы 2015 жылы екі кафедра - информатикажәнеақпарат жүйелері кафедрасы (құрылған жылы 2004ж.) жәнерадиотехника, электроникажәне телекоммуникацияларкафедрасының (құрылған жылы 2012 ж.) базасында құрылды.

Болонья процесінің қағидаттарына сәйкес ақпарат технологияларыжәнетелекоммуникацияларкафедрасыжоғары және жоғары білімнен кейінгі біліммен кадрлау даярлайды: - бакалавриат 5В060200 – Информатика, 5В070300 – Ақпарат жүйелері, 5В070400 – Есептеу техникасыжәнебағдарламалық қамтылым, 5В071900 – Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар; – магистратура 6М060200 – Информатика.

01.02.2017 ж. студенттердің жалпы саны 839 адамды құрады, соның ішінде күндізгі бөлімде – 544, сырттай оқу бөлімінде – 199, кешкі бөлімде – 54; магистранттар – 42 адам.

Профессорлар-оқытушылар ұжымының саны  21 адамды құрайды. ПОҚ құрамында  2 ғылым докторы, 9 ғылым кандидаты, ПОҚ дәрежелілігі 52,4%. Оқу процесіне тартылған барлық оқытушылардың базалық білімі бар.

 

 

Кафедраның стратегиялық міндеті

Бөлімнің атауы, негізгі бағыттары:

Кредиттік оқыту жүйесі студенттердің белсенді дербес жұмысын ынталандыратын, жеке білім беру траекториясын, ұтқырлықты, академиялық еркіндік дәрежесін қамтамасыз ететін, білім беру құжаттарын әлемдік білім беру кеңістігінде мойындауды қамтамасыз ететін кафедра қызметіне енгізіледі.

Факультеттің негізгі қызметі - оқыту, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-тәрбие жұмысы, сондай-ақ халықаралық байланыс

Кафедраның негізгі мақсаттары мен міндеттері:

Кафедраның мақсаты - сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті және жоғары білікті кадрлар, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды теориясы мен практикасы саласындағы ғылыми зерттеулер мен технологиялар қазіргі заман әдістерін меңгерген, IT-қызметтер компаниялардың қызметі, бағалау және талдау саласының қазіргі жай-күйін, олардың кәсіби саласындағы проблемаларды анықтау және басшылыққа алуға мүмкіндігі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы үрдістер (информатика, ақпараттық жүйелер, компьютерлік технологиялар және бағдарламалық қамтамасыз ету) печенье, радиотехника, электроника және телекоммуникация).

Міндеттері:

 • оқу және ғылыми қызметті интеграциялау арқылы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;
 • қашықтықтан және электрондық оқыту технологияларын кеңінен қолдануға негізделген жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • телекоммуникациялық инфрақызыл ерлердің материалдық-техникалық базасының қалыптасуы үшін заманауи талаптарға сай білім беру процесін ұйымдастыру;
 • әлеуметтік әріптестермен, білім беру қызметтерімен тапсырыс берушілермен, жұмыс берушілермен байланысын кеңейту;
 • студенттер мен магистранттарды даярлаудың барлық кезеңдерінде оқу үрдісін және ғылыми зерттеулерді интеграциялау, жақын және алыс шетелдің алдыңғы қатарлы университеттерімен көптеген байланыстар негізінде әлемдік білім беру кеңістігінде кәсіптік даярлауды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
 • жақын және алыс шет елдердегі кафедраның педагогикалық және педагогикалық қызметкерлерінің ғылыми-педагогикалық білімдерін танымал ету, ғылыми жетістіктерді таныстыру.

 

 

Кафедраның ПОҚ

Кафедра меңгерушісі: Көшкінбаева М.Ж.

техникағылымдарының кандидаты, аға оқытушы

 

 • Оспанова Айман — техника ғылымдарының докторы, профессор
 • Муратов Абилаким Сатбаевич — техника ғылымдарының докторы, профессор
 • Дуйсенов Нурзак Жезтаевичтехника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Игнашова Людмила Викторовнатехника ғылымдарының кандидаты, доцент
 • Жукова Татьяна Алексеевна — техника ғылымдарының докторы, доцент
 • Роговой Александр Викторович — физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент
 • Карашева Күлсайра — физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент
 • Утенов Науат Марзенович — физика-математика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Кожабекова Пернекул Акбердиевна — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Даушеева Нуржамал Нуртуреевна — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Кожабеков Ерлан Атешбаевич — аға оқытушы
 • Тажибаева Бакыт Тасбулатовна — магистр, аға оқытушы
 • Толеманова Акмарал Оразалиевна — магистр, аға оқытушы
 • Сайдирасулов Сайдхон Сайдагзамович — магистр, аға оқытушы
 • Мамадиева Кымбат Ханалиевна — магистр, аға оқытушы
 • Джайнарова Маржан Ершораевна — магистр, оқытушы
 • Аширбеков Акадил Нурадилович — магистр, оқытушы
 • Манатқызы Жанар — аға көмекшісі
 • Ешмағамбетова Сандуғаш Мирамбекқызы — кафедраның ассистенті
 • Сарибаев Абдушукур Сатибалдиевич — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Уралов Баидулла Кидирбаевич — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Умарова Эльмира Имановна — магистр, аға оқытушы
 • Юсвалиева Дилнора Юлдашбековна — аға оқытушы
 • Молдахметова Карлыгаш Нурлановна — магистр, оқытушы
 • Султанов Сулейман Султанович — магистр, оқытушы
 • Оспанова Рахима Джулибаевна — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Наурызбаева Калдыбай Кулсинбаевич — техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 • Муратов Аблаким Сатбаевич — техника ғылымдарының докторы, профессор
 • Джолдасбеков Джаркинбек Оспаналиевич — специалист, оқытушы, инженер

 

 

Іс тәжірибе базасы

 • "КазНИИХимпроект" ЖШС, Шымкент қ.
 • ОҚО Статистика Департаменті АММ
 • ҚР ҰЭМ Статистика Комитетінің АЕО РМК-ның ОҚО бойынша филиалы
 • "Алма ТВ" ЖШС, Шымкент қ.
 • "Транстелеком" АҚ, Шымкент қ. филиалы
 • ОҚО РТД "Казтелерадио" АҚ филиалы
 • "ЭФА-1" ЖШС, Шымкент қ.
 • "ЛКС Сервис" ЖШС, Шымкент қ.
 • "Команда Гражданской безопасности" ЖШС, Шымкент қ.
 • "KazITService" ЖШС, Шымкент қ.
 • "Қазақстан темір жолы" АҚ "Шымкент сигнализация және Байланыс дистанциясы" филиалы
 • "Unicom security" ЖШС, Шымкент қ.
 • «АзияShymСервис» ЖШС, Шымкент қ.
 • "Информационный центр Шымкента" ЖШС, Шымкент қ.
 • "Пеленг" ЖШС, Шымкент қ.

 

 

Кафедраның зертхана қоры

Оқу үдерісінде 5 арнайы зертханалық кабинет және 5 компьютерлік сынып, 1 конструкторлық бюро, 1 компьютерлік жүйе мен желілерді жабдыру зертханасы мемлекеттік білім беру мекемесінің талаптарына сәйкес келеді. Бұл зертханаларда қажетті зерттеу, практикалық және компьютерлік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін арнайы жабдықтар бар.

Мамандандырылған «Электроника және аналогты құрылымның жүйетехникасы», «микропроцессорлық техника» сияқты пәндер зерттеуде пайдаланылған зертханалар, «Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері», «Digital Communication Technologies», «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер», «Сымсыз байланыс технологиясы» арналған жабдықтар, IP телефония, Объектілі-бағытталған бағдарламалау, Компьютерлік желілер, Деректер базасы теориясы, Операциялық жүйелер, Бағдарламалау технологиялары, Жүйелік бағдарламалау, Байланыс желілері мен жүйелер «Интернет технологиялары», «Веб-технологиялар», «Байланыс жүйесінің негіздері», «Компьютерлік жүйелер архитектурасы» және басқалар.

Кафедрада мынадай зертханалар жұмыс істейді:

 • Талшықты-оптикалық байланыс желілері
 • Электр байланысы бағыттаушы жүйелері
 • Телекоммуникациялар мобильді жүйелері
 • Цифрлықберу жүйелері
 • Жерсеріктік және радиорелелік беру жүйелері
 • Көпарналытелекоммуникациялық жүйелер
 • Телекоммуникациялық аппаратураныңрадиомонтаждаушеберханасы
 • Сымсыз байланыс технологиялары
 • Ақпарат қауіпсіздігі
 • Компьютерлік-коммуникациялық технологиялар

 

 

Үйірмелер, жобалар студ. қызметі

1) АТТ кафедрасында СҒК бағдарламашы жұмыс істейді, оның жұмысына Информатика, Ақпарат жүйелері, Есептеу техникасыжәнебағдарламалық қамтылым мамандықтарының студенттері, барлығы 32 адам қатысады. Үйірме жетекшісі –ф.-м.ғ.к., доцент А.В. Роговой.Үйірме жұмысының бағыттары - информатика, есептеу техникасы, бағдарламалау, ақпарат жүйелері. Үйірме мүшелерістуденттер ғылыми конференцияларына, олимпиадаларға, ғылыми жобалар конкурстарына белсене қатысады.

2) ВТ-411р-1 тобының студенті Михаил Скрипкин Астана қаласында өткен «Ғылым шарайнасы» ғылыми жобалар конкурсына қатысып, 2 орын алдыжәнеШымкент қ. «Жастар ресурстық орталығы» мемлекеттік коммуналдық мекемесі өткізген қалалық «Үздік идеялар» инновациялық жобалар конкурсына қатысты.

3) АТТ кафедрасының студенттері «Мирас» университетінің «Өз ісім» конкурсына жүйелі түрде қатысады. 2016 жылы «3D куб» жобасымен  конкурсқа ВТ-311р-1 тобының студенті Иван Савельев, ал 2017 жылы ВТ-411р-1 тобының студенті Ибрагим Бахшиев «Серверлердің ойын хостингі» жобасымен қатысып, 2 орынды иеленді.

4) Студенттер Ж.Әбішова, А. Хан, Ш. Тұрсынбетов, А.Қайым, Э.Хайбуллин (ВТ-611р-1), Өмірзақов Б. (РЭТ-611к-4) және ф.-м.ғ.к., доцент А.В.Роговой 03.11.2016 ж. мұғалімдерге, студенттер мен оқушыларға арналған «On the road» бағдарламасы аясында «Love to Code» оқыту семинарына қатысты.

5) ВТ-311р-1 тобының студенті Станислав Ахмедов 2016 ж. 24-29 сәуіріндеСолтүстік Кипр Республикасында өткентөтенше жағдайларда құтқаруға және азаматтық қорғанысқа арналған International Universities Save and Rescue Games 2016 халықаралық спартакиадасына қатысты.

6) РЭТ-611р-1 тобының студенті Тимур Абдуразаков 28-30.10.2016 ж. «Мирас Университетінің БҰҰ моделі2016» халықаралық конференциясының жұмысына қатысты.

7) Кафедраның студенттеріреспубликалық олимпиадаларға жүйелі түрде қатысады. Мәселен, студенттер И.Савельев пенМ.Скрипкин т.ғ.к., доцент Л.В. Игнашованың жетекшілігімен2016 ж. сәуір айында информатика жөніндегі республикалық олимпиадағақатысты (Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). 2017 жылдың сәуірінде студенттер М. Скрипкин мен Е.Әбуталиев т.ғ.к., доцент Т.А. Жукованың жетекшілігімен«Ақпарат жүйелері» мамандығы жөніндегі республикалық олимпиадаға қатысты (Ақпарат технологиялары халықаралық университеті, Алматы), ал студенттер С. Ешмағамбетова, К.ӘсілбековпенС.Қараева аға оқытушыЕ.А.Қожабековтыңжетекшілігімен «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы жөніндегі республикалық олимпиадаға қатысты ( М.Х.Дулати атындағы ТарМУ, Тараз).

8) Жыл сайын кафера мамандығы апталығы аясында ағылшын тілін және ағылшын тілдес компьютер сленгін оқуға бағытталған викторина өтеді.

9) 2016 жылдың 5 мамырындаақпарат технологияларыжәне телекоммуникациялар кафедрасының аға оқытушысыЕ.А.Қожабеков пен осы кафедраның  доценті А.В. Рогова  ВТ-411р-1 тобының студенттері Антон Савельевпен, МихаилСкрипкинменжәне Ибрагим Бахшиевпен біргеҰлы Отан соғысының ардагері Василий Игнатьевич Колонцовтың үйінде қонақта болды. Оқытушылар мен студенттер Василий ИгнатьевичтіЖеңіс күні мерекесімен құттықтап, денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі, жемістер, шырындар, тәттілер, сонымен бірге кафедрадан жиналған шағын ақша қаражатын  сыйға тартты. Василий Игнатьевич құттықтаулар мен сыйлықтар үшін шын жүректен алғыс айтып, соғыста өткен және одан кейінгі бейбіт өмірдегі өз өмір жолы туралы көп әңгіме айтты. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Василий Игнатьевич өмір бойыішкі істер органдарында жұмыс істеді, қылмыскерлер іздестірумен шұғылданды, Шымкент милициясының аңыз етер қызметкеріне айналды. Өзінің 91 жасына қарамастан Василий Игнатьевич әлі тың, ақыл-ойы сергек, өз өмірін, еңбек жолы мен әскери ерліктері бүге-шігесіне дейін жақсы есіне сақтаған. Студенттер Василий Игнатьевичті шын ықыласпен тыңдады, олардың алдындаеліміз тарихының тірі куәгері тұр ғой. Аталған сапар ардагерге келешек ұрпақтардың сый-құрметі мен алғысын білдіруден бөлек студенттерге терең тәрбиелік мәні болғаны, олардың аға буынға және мемлекет тарихына тереңірек үңілуіне мүмкіндік бергені анық.

 

 

ПОҚ-ның ғылыми қызметі

Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысының (ҒЗЖ) орындауы, кәсіби және жеке тұлғалық құзыретілігі бар мамандарды дайындау, университеттің миссиясың іске асыруға бағытталған, тәжірибелік дағдылар зерттеу жұмыстарының орындалуына оларды тарту арқылы, сондай-ақ профессорлардың ғылыми және шығармашылық әлеуетін толық іске асыру үшін жағдай жасау және студенттерді оқыту.ҒЗЖ Мирас университетінің стратегиялық жоспарына, зерттеудің ұзақ мерзімді жоспарларына және жыл сайынғы зерттеу жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. ҒЗЖ міндеттері ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы (ҰҒТАО) ережелеріне сәйкес тіркелген.

«Мирас» университетінде «Оқу үдерісінің автоматтандырылған басқару жүйесі» жобасы жұмыс істейді. Осы жобаға сәйкес авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер алынды, ғылыми мақалалар жарияланды, магистерлік диссертацияларға қол жеткізілді, білім беру үдерісіне нәтижелер енгізілді. Сонымен қатар, «Интегралды микросхемаларды зерттеуге арналған құрылғыларды жобалау және дамыту» ғылыми жобасы бар. Бұл жоба Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК атынан пайдалы модельге Қазақстан Республикасының патентін беру туралы, оның нәтижелері білім беру процесіне енгізілді.

Т.ғ.к. доцент Игнашова Л.В. «Үштілді оқыту: ұлттық және халықаралық тәжірибе» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты, Астана.

Т.ғ.к. доцент Игнашова Л.В. төтенше жағдайларды және азаматтық қорғанысты құтқаруға арналған Солтүстік Кипр республикасының халықаралық құтқару және құтқару ойындарының халықаралық спорт күндерін ұйымдастыруға арналған әдістемелік конференцияға қатысты.

ТТК кафедрасының оқытушылары Мамадыева К.Х., Мадалиева Г.У., Аширбеков А.Н. «Бірыңғай энергетикалық жүйе шеңберінде жаңа инвестициялық мүмкіндіктер» және Халықаралық AgriTek Shymkent ауылшаруашылық көрмесіне қатысты.

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Роговой А.В. «Мирас» университетінің БҰҰ моделі халықаралық конференциясына үнемі қатысады.

 

Ғылыми еңбектер тізімі

Абдухаимов Е.Ф.

Развитие цветной металлургии в Казахстане РК, Вестник КазНУ, Аль-Фараби, №3, 2016, ККСОН Статья
Борьба между консерваторами и неолибералами и приход к власти лейбористского правительства РК, Вестник КазНУ, Аль-Фараби, №3, 2016, ККСОН Статья
Этнографическое наследие А.И. Добросмыслова Болгария, София, «Теоретические и практические аспекты научных исследований», том№3 Международная конференция РИНЦ Статья
Правительство Тэтчер и ЕС РК, Шымкент, ЮКГИ им. М.Сапарбаева, «М.Сапарбаевтың 75-жылдығы» Международная конференция Статья
Кеңес Нұрпейісов—Алаш қозғалысы тарихының өзекті мәселелерінің ірі зерттеушісі ҚР.Шымкент, «Алаш және Алашорда-100жыл», М.Әуезов ОҚМУ, Халықаралық конференция Статья
Описание традиционного уклада жизни и быта кочевых казахов в трудах дореволюционных Российских исследователей по материалам Русского вестника Таджикистан, Душанбе, «Актуальные проблемы современной науки в ХХ1 веке.» Международная конференция. РИНЦ Статья
Этнографическое наследие В.И.Масальского и И.Завалишина Молдавия, Кишинев, «Современные научные исследования, актуальные вопросы, достижения и иновации». Международная конференция. РИНЦ Статья
Состояние и проблемы охраны здоровья населения в промышленных зонах Вестник КазНПУ им. Абая, №3, 2016 ККСОН Статья
Экологические последствия индустриально-технологического развития Казахстана Вестник КазНПУ им. Абая, №4, 2016 ККСОН Статья
Внутренняя политика в период правительство Тэтчер-Мейджора Қазақстан жоғары мектебі Ғылыми журнал №2, Алматы. Б.156-162 Статья
Добыча нефти и газа в Казахстане(исторический аспект) Материали за 10-а международна Наугна практична конференция, Новината за напреднали наука. Болгария, София. C.69-72 Статья
Внешняя политика правительства МТэтчер и дипломатические отношения в СССР Materialy IX Miedzynarodowej navkowipraktycznej konferencji Aktvalne problem nowoczesnych nauk-2013. Чехия, Прага. C.17-21 Статья
Развитие промышленности Казахстане (1946-1990) The way of Science.Международный научный журнал.Россия, Волгоград. №9. С.73-75 Статья
Развитие черной металлургии в Казахстане (1965-1995) The way of Science.Международный научный журнал. Россия, Волгоград.№1. C.50-52 Статья

Гасанов А.А.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер-кадастрлық есеп және жерді бағалауды ұйымдастыру мен жүргізу дауларын қараудың теориялық және практикалық өзекті мәселелері «Қазіргі таңдағы ғылымның өзекті мәселелері: жастар көзқарасы» Республикалық ғылыми конференцияның материалдар жинағы. 39-43 бб. 6-мамыр 2013ж. Ақтөбе қаласы Қазақ- Орыс Халықаралық университеті Жас ғалымдар кеңесі Статья
Қазақ тілін - жоғарғы оқу орындарында қолдануды жетілдірудің өзекті мәселелері Әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған «Заңгерлер одағы құқықтық салада консультативтік аспект кепілі» тақырыбындағы ғылыми тәжірибелік конференция ғылыми жұмыстарының жинағы. 35-39 бб. 20-қыркүйек 2013-жыл Ақтөбе қаласы Статья
Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами в условиях нового политического курса Министерство внутренних дел Республики Казахстан Карагандинская академия имени. Баримбека Бейсенова международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки» посвященной 90-летию Баримбека Сарсеновича Бейсенова 4 октября 2013 г. Караганда 2013 Статья
Актуальные проблемы о фактах терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма, причинах и источниках финансирования Генеральная Прокуратура Республики Казахстан Прокуратура Актюбинской области Министерство внутренних дел Республики Казахстан Актюбинский юридический институт. Научно-практических трудов на тему: «Совершенствование деятельности местных органов управления, правоохранительных органов и общественности в профилактике и противодействии религиозному экстремизму и терроризму» Актобе 2013 Статья
Адам өлтіру қылмыстарын тергеуде мамандардың арнайы білімдерін пайдаланудың өзекті мәселелері ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты «Қылмыстыққа қарсы күрестегі криминалистикалық зерттеулердің өзекті мәселелері» профессорлық- оқытушылық құрамы мен тыңдаушылардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы Ақтөбе 2013 Статья
Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес аясында туындайтын өзекті мәселелері Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті Қазақстан Республикасының Заң шығару институты «Зиялы ұлт- құқықтық Қазақстанның негізін құру және азаматтардың әл-ауқатын жақсарту факторы ретінде» атты халықаралық ғылыми -тәжірибелік конференция ғылыми жұмыстарының жинағы. О1 –қараша 2013-жыл Ақтөбе қаласы Статья
Жаңа қабылданған заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізу жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелері Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік Мемлекеттік Университеті «Азаматтық қоғамды қалыптастырудағы құқықтық реформаның рөлі» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары 21-22 ақпан Ақтөбе- 2014 Статья
Вопросы совершенствования организационно-правовых мер предупреждения семейно-бытовых преступлений Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті ХАБАРШЫСЫ. Халықаралық ғылыми журналы Выпуск №3(8) Ақтөбе- 2014 Статья
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауы: Жаңғыртудың ең маңызды мәселелерінің бірі – сыбайлас жемқорлықпен кесімді күресті жетілдірудің өзекті мәселелері Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті Қазақстан Республикасының Заң шығару институты Ресей халық шаруашылық Академиясы және РФ Президентінің мемлекеттік қызметі Ош мемлекеттік Университеті Орынбор мемлекеттік Университеті
«ҚАЗАҚСТАН-2050» Стратегиясындағы тұлға еркіндігімен құқығы, құқықтық мем лекеттің негізі- конституциялық заңдылық атты Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция. 2015-жыл 03-сәуір
Статья
Жергілікті полиция қызметін жетілдіруге қатысты кейбір мәселелер Халықаралық Гуманитарлық- Техникалық Университеті «Заманауи әлемдегі инновация мен ғылымды дамыту: мәселелері мен келешегі» атты Республикалық ғылыми- теориялық конференциясы Статья

Корганова С.С.

Межнациональное согласие - основа формирования нового казахстанского патриотизма. Труды. Международной научно-практической конференции "Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности", посвященной 70-летию ЮКГУ им.М.Ауэзова. Том 1. Шымкент 2013. С.194-197 Статья
Теоретические проблемы социально-гуманитарного познания Философия в современном мире: стратегии развития. МатериалыI Казахстанского философского Конгресса (Алматы, 27-28 сентября 2013г.) - Алматы: институт философии, политологии религиоведения КН МОН РК, 2013.-818с. С.158-164 Статья
Роль и значение среднего класса в развитии казахстанского общества Сборник трудов международной научной конференции "Человеческий капитал в Казахстане: состояние и перспективы роста", посвященный 75-летнему юбилею академика НАН РК СагадиеваКежегалиАбеновича. часть 2. 22 февраля 2013г. Астана. Казахстан. С.239-242 Статья
Geopolitical aspects of the Caspian region Science innovators. International Conference on European Science and Technology Munich,Germany, 2013.-659-663 Статья
Eduction as the main factor country's development in the context of globalization Труды 16-ой студенческой научной конференции естественным,техническим, социально-гуманитарным наукам: "Стратегия "Казахстан - 2050": новый политический курс состоявшегося государства", посвященной 70-летию Южно-Казахстанского государственного университета им.М.Ауэзова. Том - V. Шымкент,2013.C.245-247. Статья
Политико-правовой статус трудовых мигрантов в Казахстане и в ЦА регионе. Материалы III Международной научно-практической конференции 7-8 июня 2010года.Часть 1. РФ.Тюмень,2010.224-226. Статья
Рухани дамудағы ұлттық интелегенцияның негізгі рөлі «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруда денсаулық сақтау саласындағы интеллегенцияның рөлі» – дөңгелек үстелі материалдары. Шымкент, шілде 2013ж. Статья
Жастардың рухани-адамгершілік дамуындағы діннің рөлі « ХанафиМазхабы – Қазақстан мұсылмандарының рухани мурасы». Халықаралық ғылыми практикалық –конференция.Шымкент -2012 Статья
Особенности интеграционных процессов в сфере образования в Казахстан Новый этап модернизации и интернационализации высшего образования: базовые индикаторы: науч.-метод. Материалы / ФГБОУ, ВПО «ИГУ» ; [науч. Ред. Т. И. Грабельных, В. А. Решетников]. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 481 с. ISBN 978-5-9624-0778-4. С.140-149 Статья
Сфера образования как ресурс развития толерантной личности Информация и образование: границы коммуникаций INFO'13. Сборник научных трудов №5(13) Статья
Научно-практические аспекты развития межэтнических отношений в Южно-Казахстанской области Республикалық ғылыми семинар «Этнос и конфессия как основа ментальности народа: вопросы методологии и исследования». Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском регионе. 26 ноября 2014года. Статья
Миграционные процессы в условиях глобализации общества Труды. Научно-практической конференции «Астана – новая глава национальной истории», посвященной 15-летию города Астаны. Шымкент – 2013. С.38-41 Статья
Межнациональное согласие – основа формирования нового казахстанского патриотизма Труды. Международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященной 70-летию ЮКГУ им. М.Ауэзова. Том 1. Шымкент 2013. С.194-197 Статья
Теоретические проблемы социально-гуманитарного познания Философия в современной мире: стратегии развития. Материалы I Казахстанского философского Конгресса (Алматы, 27-28 сентября 2013г.) – Алматы: институт философии, политологии религиоведения КН МОН РК, 2013.-818с. С.158-164 Статья
Роль и значение среднего класса в развитии казахстанского общества Сборник трудов международной научной конференции «Человеческий капитал в Казахстане: состояние и перспективы роста», посвященный 75-летнему юбилею академика НАН РК Сагадиева Кежегали Абеновича.часть 2. 22 февраля 2013г. Астана. Казахстан. С.239-242 Статья
Ажырасудың кейбір мәселелері Труды 16-ой студенческой научной конференции естественным,техническим, социально-гуманитарным наукам: «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», посвященной 70-летию Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова. ТОМ – V. Шымкент, 2013.C.236-237 Статья
Роль студенческой молодежи в формировании конкурентоспособной нации Материалы научно-практической конференции «Подготовка педагогических кадров в контексте социальной модернизации казахстанского общества», посвящ.60-летию д.э.н., проф., Нурышева Г.Ж.9-10 июня 2017г. –Алматы, 2017 Статья
Социальное неравенство в казахстанском обществе Труды 16-ой студенческой научной конференции естественным,техническим, социально-гуманитарным наукам: «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», посвященной 70-летию Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова. ТОМ – V. С.-229-231. Статья
Межэтническое согласие и толерантность – как основа стабильности общества Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министірлігі. Казақстан халқы Ассамблеясының Халықаралық Достық Академиясының «Этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі» атты республикалық дәріс. Шымкент-2013 Статья
Рухани дамудағы ұлттық интелегенцияның негізгі рөлі «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруда денсаулық сақтау саласындағы интеллегенцияның рөлі» – дөңгелек үстелі материалдары. Шымкент, 17 шілде 2013 Статья
Роль интеллегенции в формировании нового казахстанского патриотизма как фактора стабильности общества Труды. Международной научно-практической конференции «», посвященной Мустафинские чтения. Алматы. 2014 Статья
Политологический анализ миграционных процессов и национальной безопасности в Казахстане Труды. Международной научно-теоретическая конференции «Актуальные проблемы международной, региональной и национальной безопасности», посвященной 60-летию д.п.н., проф. Л.Иватовой. Алматы. 2014 январь.

Статья

Социальная активность казахстанской молодежи Международная научно-теоретическая конференция «Философия и социальный прогресс», посвященная 30-летию образования Философского факультета и 50-летию образования отделения Философии НУУз имени Мирзо Улугбека.23 мая 2014 года. РУ, Ташкент Статья
Укрепление межэтнических отношений как путь к формированию нации единого будущего Труды межд. Научно-практической конференции:» Ауэзовские чтения-13: «Нұрлы жол» стратегический шаг на пути индустриально-инновационного и социально-экономического развития страны». Шымкент. 2015, ЮКГУ., стр.317-321

Статья

Консолидационные принципы этнополитики в Казахстане Региональная научно-практическая конференция: «Общественное согласие-основа стабильности и развития общества», 23 октября 2014 г. Аппарат акима ЮКО, Ассамблеи народа Казахстана ЮКО, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова. 23 октября 2014 г. Шымкент-201 Статья
Новая политическая Доктрина партии Нур Отан и реализация основных приоритетов «Стратегия «Казахстан-2050» Региональная научно-практическая конференция: «Общественное согласие-основа стабильности и развития общества», 23 октября 2014 г. Аппарат акима ЮКО, Ассамблеи народа Казахстана ЮКО, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова. 23 октября, 2014 г. Шымкент, 2014 Методическон пособие
Учение Аль-Фараби о разуме Iй Международный Фараби Форум “Абу-Наср-Аль-Фараби в диалоге времен». 28 марта 2014 года. Алматы, Казахстан. С.388-395. Методическон пособие
Роль студенческой молодежи в формировании конкурентоспособной нации Труды межд. Научно-практической конференции:» Казахстан и казахский народ в год празднования 550-летия казахского ханства» 23-24 октября, 2015 года. Алматы. С.21. Методическон пособие
Болашағы біртұтас ұлт- баршаға бірдей осы заманғы мемлекеттің негізі Труды межд. Научно-практической конференции «Казахское ханство-как историческая основа независимого казахстана в контексте идеи «Мәнгілік Ел», посвященная 550 летию казахского ханства. Шымкент, 2015. С.178-180. Статья
«МӘҢГІЛІК Ел»-основа достижения Стратегии: «Казахстан-2050» Саясаттану жэне элеуметпк-философиялык пэндер кафедрасы: «Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» Қазак;стан Республикасының Ұлттьқ ғылым академиясыныц корреспондент- мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттаров Раушанбек Боранбайұлының 75 жылдағына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 11-12 желтоқсан 2015 ж. Стр.245-247. Статья
Тhe youth as the object of educational sphere in the age of globalization Baumgarten I. MANIPULATIONS IN SOCIAL NETWORKS // VIII Science, Technology and Higher Education [Text] materials of the II international research and practice conference, Westwood, Canada, October 14-15, 2015 / -с. Westwood, Canada, 2015. 34-38 p. Статья
Рolitological analysis of inter-ethnic relations in kazakhstan. Третья международная научная конференция. Перспективные исследования в науке: теория и практика» Лондон, Великобритания. Сборник- электронный. 30 ноября 2015 года. 34-38 p. Статья
«Идея «МӘҢГІЛІК Ел» основа консолидации казахстанского общества» Саясаттану және әлеуметік-философиялык пәндер кафедрасы:«саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» Қазак;стан Республикасының Ұлттьқ ғылым академиясының корреспондент- мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттаров Раушанбек Боранбайұлының 75 жылдағына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 11-12 желтоксан 2015 ж. 247-251бет. Статья
.«МӘҢГІЛІК Ел»-основа достижения Стратегии: «Казахстан-2050». САЯСИ ҒЫЛЫМ: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ» Қазақстан Республикасының үлттьқ ғылым академиясыныц корреспондент- мұшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттаров Раушанбек Боранбайүлының 75 жылдағына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 11-12 желтоксан 2015 ж. 245-247б. Статья
Ассамблея народа Казахстана: основные принципы межэтнического и межконфессионального согласия Сборник научно-практической конференции «Ассамблея народа Казахстана: 20 лет мира и согласия», организованная АНК ЮКО, отделом внутренней политики акимата города Шымкента, татаро-башкирским этнокультурным центром ЮКО. КГУ «Қоғамдық келісім», Шымкент, 2015 Статья
Толерантность как магистральный путь в становлении «Мәнгілік Ел» Сборник научно-практической конференции «Ассамблея народа Казахстана: 20 лет мира и согласия», организованная АНК ЮКО, отделом внутренней политики акимата города Шымкента, татаро-башкирским этнокультурным центром ЮКО. КГУ «Қоғамдық келісім», Шымкент, 2015 Статья
Курс лекций по социологии Конспект лекций по социологии для студентов всех специальностей. Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016.-94с. Учебное пособие
Методические рекомендации по написанию и защите магистерской диссертации по специальности 6М050200-Политология Методические указания.Шымкент:ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016.-40с. Методические указания
Инновации в системе образования Республики Казахстан – интеллектуальный прорыв в будущее «Инновации в преподавании»: VI Международная науч.- практ. Конф. В рамках Евразийского сотрудничества, г. Казань, 24–25 марта 2016 года / сост.: С.И. Гильманшина. – Казань: Казан. Ун-т, 2016 Статья
Этнокультурные объединения в Казахстане: процессы взаимодействия и взаимообогащения Международная научно-практическая конференция: «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 14: Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности» .ЮКГУ им. М. Ауэзова. Шымкент, 14-15 апреля 2016 Статья
Ассамблея народа Казахстана: основные принципы межэтнического и межконфессионального согласия Сборник научно-практической конференции «Ассамблея народа Казахстана: 20 лет мира и согласия», организованная АНК ЮКО, отделом внутренней политики акимата города Шымкента, татаро-башкирским этнокультурным центром ЮКО. КГУ «Қоғамдық келісім», Шымкент, 2015. 8-26стр. Статья
Толерантность как магистральный путь в становлении «Мәнгілік Ел» Сборник научно-практической конференции «Ассамблея народа Казахстана: 20 лет мира и согласия», организованная АНК ЮКО, отделом внутренней политики акимата города Шымкента, татаро-башкирским этнокультурным центром ЮКО. КГУ «Қоғамдық келісім», Шымкент, 2015. 26-37стр. Статья
Методические рекомендации по написанию и защите магистерской диссертации по специальности 6М050200-Политология. Методические указания.Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016.-40с. Статья
Некоторые проблемы современного миграционного процесса в РК Труды межд. Научно-практической конференции:»Ауэзовские чтения-13: « Нұрлы жол»стратегический шаг на пути индустриально-иннавационного и социально-экономического развития страны».Шымкент. 2015,ЮКГУ.,стр. 320-32. Статья
Этнополитика как часть государственной политики Монография. Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016.-140с. Монография
The Impact of Migration Processes on the National Security of Kazakhstan Volume 11 Issue 11 (2016). pp. 4825-4833 | Article Number: ijese.2016.356 Published Online: August 09, 2016. Article Views: 6 | Article Download: 5. СКОПУС. 4825-4833 Статья
Межэтнические отношения основа стабильности Независимого Казахстана Национальная безопасность Республики Казахстан: политика, экономика, информация: Сборник научных трудов /Под ред. Проф. Л.М. Иватовой и проф. Г.О. Насимовой – Алматы, 2016. 608с.ISBN 978-601-04-1550-8 Сборник научных трудов республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию доктора политических наук, профессора Алиярова Есенжола Каниевича Статья
Орта азиядағы елдеріндегі мемлекетаралық қауіпсіздік мəселелері Национальная безопасность Республики Казахстан: политика, экономика, информация: Сборник научных трудов. /Под ред. Проф. Л.М. Иватовой и проф. Г.О. Насимовой – Алматы, 2016. – 608 с. ISBN 978-601-04-1550- Сборник научных трудов республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию доктора политических наук, профессора Алиярова Есенжола Каниевича. С.420 Статья
Тhe state of interethnic relations in sovereigh kazakhstan Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию доктора технических наук академика В.К.Бишимбаева ЮКГУ им.М.Ауэзова. Г\г.Шымкент. -341-348 Статья
Консолидирующая роль АНК в сохранении межэтнического южном регионе Материалы Международной научно-практической конференция: Независимости РК 25лет: измерение историей», посвященная 25 летию Независимости РК. 25.11.2016г. г.Павлодар.С.70-75. Статья
Современные проблемы межэтнических отношений Учебное пособие. ЮКГУ им. М.Ауэзова. Шымкент, 2016.-120-стр. Учебное пособие
Достижения Республики Казахстан за годы Независимости Независимый Казахстан: 25 лет мира и согласия.Южно-Казахстанский татаро-башкиртский этнокультурный центр. Шымкент, 2016.С.-4-11. Статья
Таблицы и схемы по социологии Учебно-методическое пособие. ЮКГУ им. М.Ауэзова. Шымкент, 2016.-128стр. Учебно-методическое пособие
Мифологические представления о месте человека в мире // Современные проблемы науки и образования – 2017.-№6. (приложение «Юридические науки»). – C. 3. Статья
Концепция «мягкой силы» в реализации внешнеполитического курса ряда стран Международная научно-практическая конференция «Ауэзовские чтения – 15: научно-инновационное и социально-экономическое развитие казахстана: новые концепции и современные решения», посвященная 120-летию М.О.Ауэзова. Шымкент, 13-14 апреля 2017 Статья
Interethnic reletions and problem of security in the modern world (some aspects) Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и коммерциализация: современный взгляд в будущее».Том I.Шымкент,2017.-С. 235-239. Статья
Роль этнокультурных объединений юко в укреплении обычаев и традиций Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и коммерциализация: современный взгляд в будущее». Том -I.Шымкент,2017.-С. 235-239. Статья
Истоки и причины цветных революций в современном мире Сборник трудов Республиканской научно-теоретической конференции организованной факультетом «Юриспруденции и международных отношений» по теме: «Проблемы и перспективы формирования профессионального государства и обеспечения верховенства закона в Республике Казахстан». I- том.Шымкент,2017.-С.196-199. Статья
Концепция «мягкой силы» в мировой политике Студенческая научно-практическая конференция «Ауэзовские чтения – 15: научно-инновационное и социально-экономическое развитие казахстана: новые концепции и современные решения», посвященная 120-летию М.О.Ауэзова. Шымкент, 13-14 апреля 2017 Статья
Идея «Мәңгілік Ел» и Независимость «Мәңгілік Ел» идеясының құндылықтары-рухани жаңғырудың негізі» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірібелік конференцияның еңбектер жинағы. Шымкент,2017.-48-53беттер. Шымкент,2017.-С. Статья
Роль религии в формировании толерантного сознания в обществе Алматы, 2017. Философия Статья
Cаяси қақтығыстардың ерекшіліктері және реттеу әдістері Международная научно-практическая конференция «Ауэзовские чтения – 15: научно-инновационное и социально-экономическое развитие казахстана: новые концепции и современные решения», посвященная 120-летию М.О.Ауэзова. Шымкент, 13-14 апреля 2017 г.Шымкент,2017.-С. Статья
Методические рекомендации по изучению дисциплины «социология и политология» для всех специальностей Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. Шымкент, 2017 – с. 54. Статья
Конспект лекций по дисциплине «Социология и политология» для всех специальностей Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. Шымкент, 2017 – с. 112 Статья
Этнокультурные аспекты развития южного региона в контексте реализации духовной модернизации общества. В сборнике материалов круглого стола «Имиджи регионов Казахстана в контексте поликультурного пространства: теория и практика» с международным участием. Шымкент, сентябрь 2017 года. Статья

Сарсенова Н.Ш.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қатнастар Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука ХХІ века и ее интеграция в будущее», 2016, Университет «Мирас», Шымкент Статья
Мұрагерлік құқықтағы өсиеттік бас тарту (легат) ерекшеліктері Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука ХХІ века и ее интеграция в будущее», 2016, Университет «Мирас», Шымкент Статья
Особенности расследования преступлений с участием иностранных граждан Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука ХХІ века и ее интеграция в будущее», 2016, Университет «Мирас», Шымкент Статья

Сартаева Г.Р.

История развития ответственности за преступления против чести, достоинства и деловой репутации «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2013г. С.360-363 Статья
Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере государственных закупок в зарубежных странах «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2014г. С. 288-291 Статья
Криминологический анализ коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2014г. С. 292-294 Статья
Социально-экономическая и правовая природа общественной опасности преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 12: «Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры», Шымкент, 2014г. С.41-44 Статья
Понятие чести, достоинства и репутации: социальные, философские, этические и правовые категории Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 12: «Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры», Шымкент, 2014г. С. 23-26 Статья
Девиантность и преступность Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 12: «Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры», Шымкент, 2014г. С.3-5 Статья
Факторы, детерминирующие формирование личности преступника-девианта «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2014г. С.339-342 Статья
Множественность преступлений в уголовном законодательстве зарубежных стран «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2014г. С. 334-338 Статья
Понятие преступлений против свободы человека, связанных с его эксплуатацией «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2014г. С. 343-345 Статья
Генезис института множественности преступлений в уголовном праве Республики Казахстан Материалы XI международной научно-практической конференции, г. София, Болгария, 2015г. С.50-55 Статья
История развития законодательства Республики Казахстан об охране свободы личности Материалы XI международной научно-практической конференции, г. Прага, Чехословакия, 2015г. С. 54-59 Статья
Криминологический анализ латентной преступности Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2015г.C. 100-103 Статья
Правовые, социальные и организационные факторы, препятствующие достоверности регистрации и учета преступлений Международная научно-практическая конференция.г. Прага, Чехия, 2016г.C. 59-64 Статья
Возникновение и развитие института специальных знаний в судопроизводстве Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2015г.C. 146-149 Статья
Правовые и научные основы применения специальных знаний в судопроизводстве Международная научно-практическая конференция.г. Шефилд, Англия, 2016г., C. 59-64 Статья
Характеристика личности мигранта, совершившего преступление Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2015г. С. 146-149 Статья
Понятие миграции и миграционных процессов стран-участников СНГ Международная научно-практическая конференция, г. Шефилд, Англия, 2016г., C. 47-50 Статья
История развития и становления Евразийской интеграции Журнал Высшая школа Казахстана.-№ 1. Алматы, 2016г. С.70-73. Статья
Виктимологические особенности жертв корыстно-насильственных преступлений, совершаемых лицами с девиантным поведением Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 14: «Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности», Шымкент, 2016г. С.231-234. Статья
Features of Еurasia region and their influence on the processes of integration Научно-практическая конференция, ЮКГУ им. М.Ауезова, 28-29 октября 2016г. С. 104-106 Статья
Formations of Еurasian integration legal development Научно-практическая конференция, ЮКГУ им. М.Ауезова, 28-29 октября 2016г. С. 106-110. Статья
Понятие безопасности и правовые основы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2016г. С. 150-153.

Статья

Понятие, характеристика и социально-экономическая обусловленность коррупции Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2016г.С. 153-158. Статья
Порядок и механизм допуска защитника-адвоката к участию в следственных действиях Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2016г.С. 158-163.

Статья

Значение принципов оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, 2016г.С. 163-166. Статья
Классификация принципов оперативно-розыскной деятельности Материалы XIII международной научно-практической конференции «DNYVEDY»Прага, Чехия март-2017г. С.25-29. Статья
Организованная преступность как фактор коррупции Материалы XIII международной научно-практической конференции «DNYVEDY»Прага, Чехия март-2017г. С.25-29. Статья
Меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом РК, в отношении участников уголовного судопроизводства Материалы XIII международной научно-практической конференции «DNYVEDY» Прага, Чехия март-2017г. С.13-18. Статья
Проблемы современного юридического образования как фактора правовой социализации личности Труды международного Форума педагогов-новаторов «Современное образование в глобальной конкурентной среде», Шымкент, 2017г., С.84-87. Статья
Правовые основания, цели и пределы участия защитника адвоката в производстве следственных действий Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения -15: Третья модернизация Казахстана – новые концепции и современные решения», Шымкент 2017г., С. 248-252. Статья
Принципы финансового права Криминология и виктимология Монография, изд.Эверо, Алматы, 2016г. Учебно-методическое пособие, изд.Эверо, Алматы, 2016г. Статья

Султанова В.И.

Қазіргі Қазақстандағы гендерлін саясаииың қалаптысуы мен даму ерекшеліктері Труды международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности, посвященной 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова том 1,2013, С.42-46 Статья
Меры противодействия религиозному экстремизму Материалы международной научно-практической конференции «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения» т 2, Шымкент, 2013 С.71-75 Статья
Особенности становления рыночных отношений в Казахстане в конце Х1Х - начале ХХ VI исторические чтения Томского института Академии ВЭГУ 15-16 мая 2013 г. Статья
Международные инициативы Казахстана Труды 16 студенческой научной конференции по естественным, техническим, социально-гуманитарным наука: «Стратегия Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства, посвященный 70-л ЮКГУ им. М. Ауезова Том V, Шымкент 2013/cоавт Алатаева К. Статья
«Внешнеполитические связи казахов в 18- первой половине 19 века» Труды международной научно-практической конференции «Новое слово в науке: стратегия устойчивого развития экономики регионов» 23-24 апреля 2014 года , Шымкент, университет «Мирас»/Абдиханова А.Ж. Статья
«Компетентностный подход в системе высшего образования» Hеспубликанская научно-практическая конференция «Философия и социальный конгресс». Республика Узбекистан, Национальный университет им. Мирзо Улугбека 23-24 мая 2014 /Жаналиева Р.Н. Статья
«Социологическое понимание культурной политики», Шымкент 2014, С. 250-252 Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения-12: Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры» том 6(2) Статья
Роль интеллигенции в формировании нового казахстанского патриотизма-как фактора стабильности общества КазНПУ им. Аль-Фараби Конференция: «Политическая стабильности государства: принципы и механизмы обеспечения: материалы республиканской научно-практической конференции в рамках Мустафинских политологических чтений, 2014. Алматы / Таубаева М.Е./Корганова С.С. Статья
Миграционные процессы в Казахстане в контексте обеспечения безопасности и стабильности Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы международной, региональной и национальной безопасности, посвященная 60-летию профессора Иватовой Л.М. 22 февраля 2014 года./Корганова С.С. Статья
Состояние этнической толерантности в казахстанском обществе Материалы региональной научно-практической конференции «Общественное согласие-основа стабильности и развития Казахстана» Сборник Ассамблея АНК, ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2014 Статья
Болашағы біртұтас ұлтты қалыптастарұда Қазақстан халқы ассамблеясының ролі Материалы международной научно-практической конференции; «Шаг в будущее; интеграция науки и практики в современных условиях»соавт Корганова С. Том П ,Шымкент 2015 Статья
Роль студенческой молодежи в формировании конкурентноспособной нации Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан и Казахский народ в год празднования 550-летия Казахского ханства», 23-24 октября 2015/соавт. Корганова С. Статья
Идея «Мәңгілік Ел» - основа консалидации казахстанского общества Материалы международной научно-практической конференции «Политическая наука: особенности и проблемы», посвященная 75-летнему юбилею проф. Абсаттарова Р.Б., 11-12 декабря 2015/соват Корганова С. Статья
Анализ состояния и тенденции развития образования Казахстана на современном этапе Международный научный журнал «Science and world » Импакт-фактор -0,325(Global Impact Factor 2013/ Австралия), том 3 в соавторстве, № 1(29) 2016 соавторство Жаналиева Р.Н. Статья
Youth Policy: Development trends Труды международной научно-практической конференции: Ауэзовские чтения-14: инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности»,ЮКГУ им.М. Ауезова, т. 9 Шымкент, апрель 2016/ в соавторстве Нышанбаева А. Статья
Система современных подходов в подготовке специалистов к профессиональной деятельности в сфере образования Международная научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXI века и ее интеграция в будущее» – 19 - 20 апреля 2016 г., в г.Шымкент, в соавторстве Кошанова З Статья
Этнокультурные объединения в Казахстане: процессы взаимодействия и взаимообогащения Труды международной научно-практической конференции: Ауэзовские чтения-14: инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности»,ЮКГУ им Ауезова, т. 9 Шымкент, апрель 2016/ в соавторстве Статья
The impact of Migration Process on the National Security of Kazakhstan International Journal of Environmental Science Education, 2016 Vol 11 # 11,4825-4833 в соавторстве Статья
Развитие полиязычия в условиях многонационального Казахстанского общества Труды республиканской научно-практической конференции «Конституционные реформы-основы демократического развития общества и глобальной конкурентоспособности Казахстана» ЮКГУ им. М. Ауэзова Статья
Strenght and weakness of the EU central Asia strategy Борник трудов Республиканской научно-теоретической конф «Проблемы и песрспективы формирования професс государства и обеспечение верховенства закона в РК»\ЮКГУ т 2 в соавт Статья
Interethnic relations and problem of security in the modern world (some aspects) Материалы международной научно-практической конференции "Наука и коммерциализация: современный взгляд в будущее" т 1 в соавт Статья

Бейсебаева С.Б.

Социальные условия и причины совершения женской преступности «Современные проблемы науки и образования». (приложение «Юридические науки»). Электронный научный журнал. № 6. Импакт – фактор РИНЦ 2011-0,173. Москва,2013. С. 4-9 Статья
Влияние правового сознания формирование правового государства Ғылым, техника және білім берудің басымдықтары А.Байтұрсыновтың 140 жылдығына арналған халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент-2013. С. 24-28 Статья
Правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере присвоения полномочий должностного лица «Современные проблемы науки и образования». (приложение «Юридические науки»). Электронный научный журнал. № 6. Импакт – фактор РИНЦ 2011-0,173. Москва,2013. С.9-13 Статья
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы «Студенттік ғылымның даму перспективалары және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы білім беру мен зерттеу үрдістерін интеграциялаудың маңызы» жас ғылымдармен студенттердің аймақтық ғылыми –практикалық конференция материалдары. Шымкент, 2013. Б. 381-385 Статья
Особенности конституционного строя Республики Казахстан Юридическая мысль. Научно-практический журнал .№4(78). Санкт –Петербург, 2013. С.16-21 Статья
Қазіргі мемлекеттерің келелі мәселелерді шешудегі қызметі ҚИПХДУ жаршысы №3-4. Шымкент, 2014. Б.161-165 Статья
Қазақстандағы саяси жүйенің қайта құрылу үрдісінде мемлекеттік билікті еркін қалыптастыру Қазақстанның ғылыми әлемі. Журнал, №1-2. Алматы, 2014. Б.252-256 Статья
Криминалистикалық тіркеудің ғылыми негіздері ҚИПХДУ –нің (бұрынғы ОҚПУ) құрылтайшысы Б.С. Юнусовтың -60 жылдығына (1954-2010) арналған «Жастардың заманауи кәсіп таңдауы және оларды білікті маман ретінде қалыптастырудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелікконференциясының материалдары 1 том. Шымкент, 2014. Б.141-145 Статья
История развития педагогика –психологической науки в казахстане «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты ІІ –дәстүрлі халықаралық ғылыми –тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары.Түркістан –Мәскеу, 2014. Б. 412-416 Статья
Уголовно-правовые и криминологическе проблемы борьбы со злоупотреблениями должностными полномочиями «АЛАШТЫҢ ТҰҢҒЫШ АКАДЕМИГІ» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2014. Б. 254-258 Статья
Формирование законодательной базы евразийского экномического союза Республиканская научно-теоретический журнал ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ №11. Бишкек, 2014. С. 185-188 Статья
Функция государства в области регулирования глобальных проблем EUROPEN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL №2. Москва,2014 . С.70-78 Статья
Правовая культура как важнейший фактор формирования правового государства РК EUROPEN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL №2. Москва,2014. С. 78-86 Статья
Қылмыстық құқықтағы латентті қылмыс түрлері Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған (1945-5015) «Жастар және олардың қоғамдағы орны» атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың ХХІ аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2015. Б.32-38 Статья
Қазақстан заңнамасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қалыптасуы және дамуы Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған (1945-5015) «Жастар және олардың қоғамдағы орны» атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың ХХІ аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2015. Б. 6-12 Статья
Конституционная модель правового государства в Республики Казахстан «Әуезов оқулары -13: «Нұрлы жол»» -еліміздің индустриалдық –инновациялық және әлеуметтік –экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент, 2015. Б.238-242 Статья
Лауазымды тұлғаның құқық бұзушылығы үшін жауапкершілігі «Қазақстан 2050 стратегиясы аясында білім, ғылым және инновация дамуының басым ба,ғыттары» жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Шымкент, 2014. Б. 329-334 Статья
Қазақстан Республикасындағы мемлекет қызмет теориясының проблемалық жағы «Қазіргі жағдайдағы жоғарғы оқу орындарындағы ғылым мен білімнің даму болашағы» халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. Том 4. Шымкент, 2015. Б. 156-161 Статья
Қазақстан Республикасының заңнамасындағы лауазымды тұлғаның өкілеттігін иемдену қылмыстарына қарсы күрес Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған (1945-5015) «Жастар және олардың қоғамдағы орны» атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың ХХІ аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2015. Б.28-32 Статья
Қазақ хандығының қалыптасуындағы саяси құқықтық ілімдердің дамуы ҚИПХДУ жаршысы №7. Шымкент, 2015. Б.36-41 Статья
Әдет ғұрып құқықтың қайнар көзі ретінде ҚИПХДУ жаршысы №7. Шымкент, 2015. Б.32-36 Статья
Құқықтық мәдениетке қарама –қарсы бағыт –құқықтық нигилизм «Әуезов оқулары -14: жаңа жаһандық ахуалдағы Қазақстанның білім және ғылымындағы инновациялық әлеуеті» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент, 2016. Б.63-69

Статья

Девиантты мінез –құлықты жас өспірімнің даму ерекшелігі «Әуезов оқулары -14: жаңа жаһандық ахуалдағы Қазақстанның білім және ғылымындағы инновациялық әлеуеті» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент, 2016. Б.58-63 Статья
Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы «Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және жүзеге асыру мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Шымкент, 2016. Б.209-216

Статья

Құқықтық мемлекет идеясының қалыптасуы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Жаңа жаһандыһ ахуалда-Қазақстанның дамуындағы жастардың үлгісі» атты жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдары бойынша 19-ші студенттік ғылыми конференциясының еңбектері. Шымкент, 2016. Б.8-10. Статья
Қазақстандық құқықтық сананың қалыптасуы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Жаңа жаһандыһ ахуалда-Қазақстанның дамуындағы жастардың үлгісі» атты жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдары бойынша 19-ші студенттік ғылыми конференциясының еңбектері. Шымкент, 2016. Б.53-55. Статья
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қалыптасуы «100 нақты қадам. Ұлт жоспары аясында заңның үстемдігін қамтамасыз етудегі жастардың ықпал мен рөлі» тақырыбындағы «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті студенттерінің ғылыми –теориялық конференциясының еңбектер жинағы шымкент -2016 ж Статья
Этапы становления и развития правовой системы независимого Казахстана Инновационные тенденции, социально-экономические и правовые проблемы взаимодействия в международном пространстве материалы ХҮІ макаркинских научных чтений . Саранск 2016 г. Статья
Қазіргі заманғы терроризмнің шығуы және оның мәні «Қазақстандық жаңа жаһандық ахуалын қалыптастырудағы жастардың рөлі мен орны» тақырыбындағы «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті ұйымдас тырған жас ғалымдардың облыстық ғылыми - теориялық конференциясың еңбектер жинағы 1 том.25қазан 2016 жыл Статья
Прокуратура органдарының Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесіндегі ролі мен орны «Қазақстандық жаңа жаһандық ахуалын қалыптастырудағы жастардың рөлі мен орны» тақырыбындағы «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті ұйымдас тырған жас ғалымдардың облыстық ғылыми - теориялық конференциясың еңбектер жинағы 2 том.25қазан 2016 жыл Статья
Қазақстандық ұлттық құқықтық мәдениеттің қалыптасуы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Қазақстан жолы: ұлт көшбасшысымен бірге 25 жыл бейбітшілік пен жасампаздық » халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының еңбектері 7 желтоқсан 2016 жыл Статья
Ежелгі қазақтың ұрпақ тәрбиесі- ұлт болашағы П.ғ.д., профессор М.Құлахметтің жасқа толуына орай «Ұстаз. Ғылым. Тағлым » атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары Шымкент, 2017 Статья
Қазіргі Қазақстан Республикасындағы құқықтық нигилизмнің көрінісі «Конституциялық реформалар қоғамның демократиялық дамуының негізі және Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігі» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының еңбектері , 2017 Статья
Исторические корни и особенности правового нигилизма в современном этапе. «Конституциялық реформалар қоғамның демократиялық дамуының негізі және Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігі» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының еңбектері , 2017 Учебное пособие
Қазақстандағы миграциялық процестердің ерекшеліктері «Қазақстан Республикасында кәсіби мемлекетті қалыптастыру және заңның үстемдігін қамтамасыз етудің мәселелері мен перспективалары» атты «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті ұйымдастырған Республикалық ғылыми теориялық конференциясының еңбектер жинағы ІІ том, Шымкент 2017 Статья
Заңды жауапкершілікті зерттеудің құқықтық методологиялық негіздері «Қазақстан Республикасында кәсіби мемлекетті қалыптастыру және заңның үстемдігін қамтамасыз етудің мәселелері мен перспективалары» атты «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті ұйымдастырған Республикалық ғылыми теориялық конференциясының еңбектер жинағы ІІ том, Шымкент 2017 Статья
Заңды жауапкершілік құқықтық категория ретінде «Қазақстан Республикасында кәсіби мемлекетті қалыптастыру және заңның үстемдігін қамтамасыз етудің мәселелері мен перспективалары» атты «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті ұйымдастырған Республикалық ғылыми теориялық конференциясының еңбектер жинағы ІІ том, Шымкент 2017 Статья
Формирование и развитие профессиональной правовой культуры судей в Казахстане Труды международной научно –праактической конференции «Ауэзовские чтения: -15 третья модернизация Казахстана – новые концепции современные решения», посвященной 120-летию Мухтара Омархановичаа Ауэзова . – Шымкент,2017 Статья
Қазіргі құқықтық жауапкершілікке алып келетін жағдаяттар Оңтүстік Қазақстан пе дагогикалық университетінің жылдық мерей тойына және педагог - ғалым Юнусов Бахтияр Саидұлын еске алуға арналған «Заманауи бәсекелестіктегі жоғары білім беру және дамытудың мәселелері мен перспективалары » атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның матеиалдары6 , ІІ том. -Шымкент 2017 30 наурыз Статья

Бердибекова Г.С.

Управление страховыми рисками и их проблемы Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Усиление роли банковского надзора в регулировании кредитных рисков Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Новые банковские услуги и процесс их развития Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Реструктуризация как основной способ работы банка с проблемными кредитами Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Совершенствование методов контроля банковского учета Материалы региональной научно – практической конференции «Научно – практические и теоретические аспекты развития Казахстана в условиях курса на инновации», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2012 год, 0,3 п.л. Статья
Проблемы организации управленческого учета на современных предприятиях Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Роль и значение управленческого учета в принятии управленческих решений, направленных на оптимизацию производства Международная научно – практическая конференция «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения», Университет «Мирас», г. Шымкент, апрель 2013 год, 0,3 п.л. Статья
Расширение функциональности управленческого учета путем применения методов экономического анализа Международная научно – практическая конференция 07-15.декабря 2014г. г. Прага. Статья
Роль управленческого учета в организации производства и решении вопросов менеджмента Материалы научно практической конференции «Интеграция науки, образования и практики» посвященной 15 – летию Международного – гуманитарно – технического университета Шымкент, 2015 г.,0,3 п.л. Статья
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ННФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ Материалы научно практической конференции «Эпоха социально – экономического транзита: Казахстанская наука XXI века и ее интеграция в будущее» 2016г., 0,3 п.л. Универсиет «Мирас» Статья

Жайлауова А.Ш.

Проблемы адаптации и интеграции оралманов в Республике Казахстан Материалы международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: интеграция науки и практики в современных условиях», I том, Шымкент-2015, стр. 213-216, 0,3 п.л. Статья
Государственно - правовая политика РК в области борьбы с контрабандой Материалы международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: интеграция науки и практики в современных условиях», I том, Шымкент-2015, стр. 239-242, 0,4 п.л. Статья
Правовые отношения в области безопасности и защиты труда Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзиа: Казахстанская наука ХХI века и ее интеграция в будущее», Iтом, Шымкент-2016, стр. 213-216, 0,3 п.л. Статья
Особенности завещательного отказа (легата) в наследственном праве Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзиа: Казахстанская наука ХХI века и ее интеграция в будущее», Iтом, Шымкент-2016, стр. 239-242, 0,4п.л. Статья
Анализ современного состояния механизма интеграции оралманов Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзиа: Казахстанская наука ХХI века и ее интеграция в будуще6», Iтом, Шымкент-2016, стр. 159-161, 0,4п.л. Статья

Сардаров Ч.С.

Проблемы адаптации и интеграции оралманов в Республике Казахстан Материалы международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: интеграция науки и практики в современных условиях», Iтом, Шымкент-2015, стр. 213-216, 0,3 п.л. Статья
Государственно-правовая политика РК в области борьбы с контрабандой Материалы международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: интеграция науки и практики в современных условиях», Iтом, Шымкент-2015, стр. 239-242, 0,4п.л. Статья
Особенности организации расследования по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXIвека и ее интеграция в будущее», Шымкент-2016, стр. 182-186, 0,4 п.л. Статья
Проблемы юридической ответственности за нарушение водного законодательства Республики Казахстан Материалы международной научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXIвека и ее интеграция в будущее», Шымкент-2016, стр. 186-189, 0,3п.л. Статья
Алдын ала тергеу жұмыстарындағы кейбір кемшіліктер Республика Казахстан, сборник научных статей Университета "Мирас" Статья
Место таможенного права в таможенном деле Республика Болгария, научно – практическая конференция Статья

Косанбаев С.К.

Ұлы Тұран тарихының ұлы тұлғасы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршы. Орал, 2013. 0,5 б.т. Статья
Этнографические сведения о казахах в трудах польских исследователей В материалах Международной научно-практической конференции « Валихановские чтения-17». Кокшетау, 2013. 0,5 п.л. Статья
Научное наследие М.Тынышпаева В материалах Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-17». Кокшетау, 2013. 0,3 п.л. Статья
Трансформация духовной культуры казахов В материалах республиканской научно-практической конференции «Узбекистон тарихи фанидаги инновациялар: назария ва амалиет». Тошкент, 2013. 0,3 п.л. Статья
Археологическое наследие академика А.Х.Маргулана В материалах Республиканской научно- практической конференции « Қазақстан білім қоғамы жолында: Білім жүйесін жаңғырту – Білім қоғамың басты бағыты» Жетісай, 2013. 0,3 п.л. Статья
Төле би және Дала дипломатиясы В материалах Международной научно-практической конференции, посвященной 350- летию со дня рождения Толе би Алибекулы. Шымкент, 2013. 0,3 п.л Статья
Этнографические сведения о тюркских этносах в трудах средневековых мыслителей Востока В Материалах Международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников « XIII Сатпаевские чтения». Павлодар, 2013. 0,3 п.л. Статья
Мен өз мемлекеттім үшін не істедім? «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – Ұстаз: «Мәңгілік Ел» - Ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Шымкент, 2014ж. 0,3 б.т. Статья
Х.Досмұхамедұлының ғылыми мұрасы «Қазақтану» ғылыми – танымдық журналы. Шымкент, 2014. № 1(30) 0,3 б.т. Статья
Научное наследие академика А.Х.Маргулана В материалах Международной научно-теоретической конференции «Бектаевские чтения -1» Шымкент, 2014. 0,5 п.л. Статья
Общественная, политическая и научная деятельность М.Тынышпаева. Учебное пособие. Ташкент, 2014. 6 п.л. Учебное пособие
Научное наследие академика А.Х.Маргулана. Учебное пособие. Ташкент, 2014. 3,25 п.л. Учебное пособие
Трансформация материальной культуры казахского народа В материалах Международной научно- практической конференции « Ауезовские чтения» Шымкент, 2014. 0,3 п.л. Статья
Этнографическое наследие А.Гумбольдта В материалах Международной научно-практической конференции, посвященной 85 летию со дня рождения академика М.Х.Асылбекова. Алматы, 2014. 0,3 п.л. Статья
XIX – ғ. ортасы XX ғасырдың бас кезіндегі Түркістан өлкесі қазақтарының этнологиясы орыс зерттеулерінде // Қазақ хандығы – Мәңгілік Ел идеясы: тарихи тағдыры мен тағылымы атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент, 2015. 0,3 б.т. Статья
Ә.Н.Бөкейхановтың этнографиялық мұрасы // Әуезов оқулары – 13 Нүрлы жол – еліміздің индрустриялдық – инновациялық және әлеуметтік –экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның еңбектері Шымкент, 2015. 0,3 б.т. Статья
История изучения этнологии казахов Туркестана в зарубежных исследованиях Әуезов оқулары – 13 Нүрлы жол – еліміздің индрустриялдық дамуы. Шымкент, 2015. 0,3 п.л. Статья
Вопросы исследования истории казахского народа в трудах М.Тынышпаева В материалах Международной научно-теоретической конференции: «Роль Туркестана в истории Казахского ханства». Туркестан, 2015. 0,3 п.л. Статья
Некоторые факты из жизни и деятельности Тауке – хана В материалах Международной научно- практической конференции « Из истории Южного Казахстана». Шымкент, 2015. 0,5 п.л. Статья
Героический путь Нуркена Абдирова В материалах научно-практической конференции, приуроченной к 20 – летию конституции Казахстана: « Конституция Республики Казахстан гарант развития научного творчества» Шымкент, 2015. 0,2 п.л. Статья
Некоторые факты из жизни и деятельности хана Абылая Қазақ хандығы мыңжылдықтар тоғысында: тарихи сабақтастықтар және қазіргі кезең тақырыбындағы Халықаралық ғылыми- практиқалық конференцияның материалдары Том 1. Тараз, 2015.0,4 п.л. Статья
Отражение культуры и быта казахского народа в трудах немецких исследователей В материалах Международной научно-практической конференции «Пять институциональных реформ - гарантия развития страны» Том 2. Шымкент, 2015. 0,3 п.л.

Статья

Некоторые факты из жизни и деятельности Жолбарыс хана В материалах Международной научно- практической конференции «Казахское ханство, как историческая основа независимого Казахстана в контексте идеи мәңгілік ел», посвященной 550-летию Казахского ханства. Шымкент, 2015. 0,3 п.л. Статья
Творческое наследие Ч.Ч. Валиханова В материалах Республиканской научно-практической конференции «Яркая звезда казахского народа», посвященной 180 – летию Ш.Ш.Валиханова. Шымкент, 2015. 0,5 п.л.

Статья

Отражение быта и культуры казахского народа в трудах французских исследователей В материалах Международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 14: Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности» ». Шымкент, 2016. 0,5 п.л. Статья
Описание культуры и быта казахского народа в трудах дореволюционных российских исследователей Туркестана (По материалам Военного сборника) В материалах Международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 14: Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности» Шымкент, 2016. 0,5 п.л. Статья
Некоторые факты по поводу национально-освободительного движения казахов под руководством С.Датова Труды региональной научно-практической конференции посвященной 25-летию Независимости Казахстана и 100-летию национально-освободительного восстания 1916 года на тему: «Национально-освободительная борьба казахского народа на пути независимости». Шымкент, 2016. 0,4 п.л. Статья
Научное наследие Харузиных В материалах Международной научно-практической конференции, посвященной 200 – летию со дня рождения Майлыкожи Шымкент, 2016. 0,5 п.л. Статья
Ә.Ә. Диваевтың өлкетану тарихына қосқан үлесі «Қазақтану» № 3 (36) Шымкент, 2016. 0,5 б.т Статья
Ташкентский период жизни профессора Н.Г.Маллицкого Материалы Международной (заочной) конференции: Теоретические и практические аспекты научных исследований. Том 3. София, Болгария РИО НИЦ Мир науки Статья
Этнографическое наследие А.И.Добросмыслова Материалы Международной (заочной) конференции: Теоретические и практические аспекты научных исследований. Том 3. София, Болгария Статья
Жизнь и деятельность Н.С.Лыкошина Материалы Международной (заочной) конференции: Теоретические и практические аспекты научных исследований. Том 3. София, Болгария Статья
Этнология Казахстана: история и современность Шымкент Монография
Научное наследие Ч.Ч.Валиханова Шымкент Учебное пособие
Независимость Казахстана: Уроки истории и современность Материалы Международной научно-практической конференции: Наука и коммерциализация: современный взгляд в будущее. Шымкент Статья

Оразалиева А.М.

Правовой нигилизм и правовой идеализм как формы деформаций правосознания Научный журнал ВАК РФ «Юридическая мысль» №6, Санкт-Петербург Статья
Эволюция функций государства на современном этапе развития Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения-11:Казахстан на пути к обществу знаний:инновационные направления развития науки,образования и культуры»,посвященной 115 юбилею М.Ауэзова, Шымкент,2012, том 4 ,стр.6-9 Статья
Правовая культура и правовое воспитание (проблемы соотношения) монография /Под.редпроф.С.А.Комарова,-СПб:изд-во Юрид.Института (Санкт-Петербург), ,Серия «Труды Юридического Института» Санкт-Петербург-2014.-201 стр.ISBN978-5-86147-137-3 Монография
Проблемы формирования правовой культуры в гражданском обществе «Современные проблемы науки и образования», http://online.rae.ru/1940 Статья
Problems of the constitutional development of Poland and the Republic of Kazakhstan: comparative analysi» «Humanistyczne Zeszyty Naukowe Рrawa człowieka -Humanistic Scientifiс Fascicles Human Rights», Poland, Dąbrowa Górnicza Статья
«Роль правовой культуры в развитии местного самоуправления: опыт Республики Казахстан и Республики Польша» «Вестник КАЗНУ имени аль-Фараби №2
2015
Статья
«Механизмы реализации правового статуса национальных меньшинств Республики Казахстан» Законодательный опыт Польши и Казахстана в области политики самоуправления и национальных меньшинств. Научная редакция Анджей Биштыга, Петр Б.Зентарски,Торун 2015 г,стр 185-213 Статья
Проблемы правовой социализации личности в контексте юридического образования Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения-14: Инновационный потенциал наукии образования Казахстана в новой глобальной ральности» Шымкент,2016, том 6- ,стр.177 Статья
Социально-правовой механизм защиты прав личности в Республике Казахстан: соотношение международного права и национального законодательства Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения-14: Инновационный потенциал наукии образования Казахстана в новой глобальной ральности» Шымкент,2016, том 6- ,стр.180 Статья
Проблемы правовой социализации личности в контексте юридического образования Научные труды ЮКГУ имени М.Ауэзова №2 2016 ж Шымкент,2016, том 6- ,стр.180 Статья
Основные приоритеты развития социальных прав личности в РК Научные труды ЮКГУ имени М.Ауэзова
№ 2 2016 ж Шымкент,2016, том 6- ,стр.180
Статья
Бас бостандыктан заңысыз айыру қылмыстық құқық бұзушылығының ерекшеліктері Қазақстанның ғылыми әлемдері,
2016-1,2 ISSN 1815-9486
Статья
Проблемы защиты и реализации международных прав женщин, как основных прав человека и гражданина Сборник трудов научно-теоретической конференции молодых ученых факультета «Ю и МО» «Роль и место молодежи в формировании новой глобальной реальности Казахстана» Шымкент, окт 2016 г. Статья
Проблемы реализации конституционного принципа равенства перед судом и законом Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 120-жылдығына арналған «Әуезов оқулары-15: Қазақстанның үшінші жаңғыруы-жаңа концепциялар және заманауишешімдер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент 2017ж, Б.-236-239 Статья
Тhe Constitutional Counsil of Kazakhstan as a specialized body of constitutional control Man in India (ISSN00251569-India-Scopus) Статья

Шинтаева Ф.Е.

Қазіргі Қазақстандағы гендерлін саясаииың қалаптысуы мен даму ерекшеліктері Труды международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности, посвященной 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова том 1,2013, С.42-46 Статья
Меры противодействия религиозному экстремизму Материалы международной научно-практической конференции «Инновации и научное пространство: теория, исследования и практические решения» т 2, Шымкент,2013 С.71-75 Статья
Особенности становления рыночных отношений в Казахстане в конце Х1Х - начале ХХ VI исторические чтения Томского института Академии ВЭГУ 15-16 мая 2013 г. Статья
Международные инициативы Казахстана Труды 16 студенческой научной конференции по естественным, техническим, социально-гуманитарным наука: «Стратегия Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства, посвященный 70-л ЮКГУ им. М. Ауезова Том V, Шымкент 2013/cоавт Алатаева К. Статья
«Внешнеполитические связи казахов в 18- первой половине 19 века» Труды международной научно-практической конференции «Новое слово в науке: стратегия устойчивого развития экономики регионов» 23-24 апреля 2014 года , Шымкент, университет «Мирас»/Абдиханова А.Ж. Статья
«Компетентностный подход в системе высшего образования» республиканская научно-практическая конференция «Философия и социальный конгресс». Республика Узбекистан, Национальный университет им. Мирзо Улугбека 23-24 мая 2014 /Жаналиева Р.Н. Статья
«Социологическое понимание культурной политики», Шымкент 2014, С. 250-252 Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения-12: Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры» том 6(2) Статья
Роль интеллигенции в формировании нового казахстанского патриотизма-как фактора стабильности общества КазНПУ им. Аль-Фараби Конференция: «Политическая стабильности государства: принципы и механизмы обеспечения: материалы республиканской научно-практической конференции в рамках Мустафинских политологических чтений, 2014. Алматы / Таубаева М.Е./Корганова С.С. Статья
Миграционные процессы в Казахстане в контексте обеспечения безопасности и стабильности Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы международной, региональной и национальной безопасности, посвященная 60-летию профессора Иватовой Л.М. 22 февраля 2014 года./Корганова С.С. Статья
Состояние этнической толерантности в казахстанском обществе Материалы региональной научно-практической конференции «Общественное согласие-основа стабильности и развития Казахстана» Сборник Ассамблея АНК, ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2014 Статья
Болашағы біртұтас ұлтты қалыптастарұда Қазақстан халқы ассамблеясының ролі Материалы международной научно-практической конференции; «Шаг в будущее; интеграция науки и практики в современных условиях»соавт Корганова С. Том П, Шымкент 2015 Статья
Роль студенческой молодежи в формировании конкурентноспособной нации Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан и Казахский народ в год празднования 550-летия Казахского ханства», 23-24 октября 2015/соавт. Корганова С. Статья
Идея «Мәңгілік Ел» - основа консалидации казахстанского общества Материалы международной научно-практической конференции «Политическая наука: особенности и проблемы», посвященная 75-летнему юбилею проф. Абсаттарова Р.Б., 11-12 декабря 2015/соват Корганова С. Статья
Анализ состояния и тенденции развития образования Казахстана на современном этапе Международный научный журнал «Science and world » Импакт-фактор -0,325(Global Impact Factor 2013/ Австралия), том 3 в соавторстве, № 1(29) 2016 соавторство Жаналиева Р.Н. Статья
Youth Policy: Development trends Труды международной научно-практической конференции: Ауэзовские чтения-14: инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности»,ЮКГУ им.М. Ауезова, т. 9 Шымкент, апрель 2016/ в соавторстве Нышанбаева А. Статья
Система современных подходов в подготовке специалистов к профессиональной деятельности в сфере образования Международная научно-практической конференции «Эпоха социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXI века и ее интеграция в будущее» – 19 - 20 апреля 2016 г., в г.Шымкент, в соавторстве Кошанова З. Статья
Этнокультурные объединения в Казахстане: процессы взаимодействия и взаимообогащения Труды международной научно-практической конференции: Ауэзовские чтения-14: инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной реальности»,ЮКГУ им Ауезова, т. 9 Шымкент, апрель 2016/ в соавторстве Статья
The impact of Migration Process on the National Security of Kazakhstan International Journal of Environmental Science Education, 2016 Vol 11 # 11,4825-4833 в соавторстве Статья

{/slider}

 

 

Joomla Plugins

Жаңалықтар

01.03.2019 ж. Шымкент қаласындағы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде «Francofoni Nauryzy» 2019 атты мәдени шаралар маусымының ашылуы  Бельгияның Қазақстандағы елшісі ...
2019 жылдың 19 қаңтарында Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылының «NiK» оқу орталығында және 2019 жылдың 26 ​​қаңтарында Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылының А. Шеримкулов атындағы жалпы орта ...
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!Мирас университеті Қазақстан Республикасы бойынша Instagram желісін пайдаланушылар арасында ауқымды онлайн фото және бейне байқау өткізілетіндігі туралы хабарлайды.«ҒАСЫР БАЙЛАНЫСЫ» ...
Сіздердің назарларыңызға2018-2019 оқу жылында студенттердің арасында өздерін белсенді екендігін көрсете отырып, Мирас университетінің "Студенттік Кеңес Мүшелері" атағын алған үздік студенттер!
MIRAS EDUCATION сізге 2018-2019 оқу жылының екінші семестріне және 2019-дың жазында Түркияда оқу тәжрибиесінен өтуді ұсынады.Орындар шектеулі. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма.
Халықаралық деңгейде танылған ағылшын тілі емтихандары Деңгейлер:бастауыш кәсіптік деңгейге дейін (C2) Неліктен біздің емтихандар: Күтпеген жағдайлар, күтпеген келеңсіз жағдай Жоғары деңгейлі ...
Мирас» университетінің құзіреттілік және қосымша білім беру бойынша оқу орталығы 7 модульден тұратын НЛП-ның сертификатталған курстары бойынша ЖОО студенттері мен үшінші тарап студенттерін шақырады: ...
2018 жылдың 25 қарашасынан 1 желтоқсанына дейін Арменияда, ТМД елдерінің мамандары мен қоғам қайраткерлері үшін «ТМД елдерінің қоғамдық дипломатиясының халықаралық мектебі» атты форумы өтті. ...