Бакалавриат

 

МАМАНДЫҚТАР

Бакалавриат бағдарламасы Күндізгі оқу/ОҚБ негізінде күндізгі оқу Кешкі бөлімде оқу Сыртқы бөлімде оқу (ОКБ, КБ базасында)
5В011300 – Биология
5В011200 – Химия
5В011700 – Казақ тілі мен әдебиет
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі
5В010300 – Педагогика және психология
5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
5В050700 – Менеджмент
5В050800 – Есеп және аудит
5В050900 – Қаржы
5В050600 – Экономика
5В090200 – Туризм
5В020700 – Аударма ісі
5В042100 – Дизайн x x
5В060200 – Информатика
5В070300 – Ақпараттық жүйелер x
5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету x
5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар x
5В030100 – Құқықтану
5В030400 – Кеден ісі
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт NEW!
5В010500 – Дефектология NEW!

 


 

ЖЕҢІЛДІКТЕР

Жеңілдіктер атауы

Жеңілдік мөлшері

Жеңілдіктің жарамдылық мерзімі

Жеңілдіктер мен оларды алуға арналған құжаттарды қайта қарау кезеңі

Жеңілдікті беруге арналған негіздемелер үшін жауапты

ОҚУ ЖЕҢІЛДІГІ

1 курста факультеттегі бірінші рейтингтік орын*

100%

семестр

семестрде 1 рет

Тіркеуші кеңсенің директоры

2 курста факультеттегі бірінші рейтингтік орын*

3 курста факультеттегі бірінші рейтингтік орын*

1 курста факультеттегі екінші рейтингтік орын*

50%

2 курста факультеттегі екінші рейтингтік орын*

3 курста факультеттегі екінші рейтингтік орын*

Халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздарына**

100%

бүкіл оқу кезеңі

семестрде 1 рет

Халықаралық пән олимпиадаларының жүлдегерлеріне**

50%

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІ ҮШІН ЖЕҢІЛДІК

Еңбегі сіңген спорт шеберіне / Халықаралық дәрежедегі спорт шеберіне

100%

бүкіл оқу кезеңі

семестрде 1 рет

Тіркеуші кеңсенің директоры

Спорт шеберлігіне кандидаттарға

20%

бүкіл оқу кезеңі

семестрде 1 рет

Тіркеуші кеңсенің директоры

КӨЛЕМДІК ЖЕҢІЛДІК

Бір немесе одан да көп оқу жылына алдын-ала ақысы төленген жағдайда (ағымдағы оқу жылының 30.09 дейін ақысы төленген жағдайда)

10%

ақысы төленген оқу жылдарына сәйкес

жылына 1 рет

Бас есепші

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕҢІЛДІК

1 және 2 топ мүгедектері

10%

мәртебесінің сақталу дерегі бойынша

түскен кезде 1 рет

Тіркеуші кеңсенің директоры

Мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар

оралмандар

Көпбалалы отбасылар

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, жасы жиырма үшке толмаған, ата-анасынан кәмелетке толғанға дейін айырылған балалар

АРНАЙЫ ЖЕҢІЛДІК

МИРАС университеті мен колледжін бітіргендер үшін

10%

бірінші оқу жылы

түскен кезде 1 рет

Тіркеуші кеңсенің директоры

Басқа ЖОО-нан МИРАС университетіне ауысып жатқандар үшін. Мәскеу университетінен ауысатындар мен соңғы оқу жылында ауысатындарға жеңілдік жүрмейді

Қызметкерлер мен олардың туыстары үшін ***

мәртебесінің сақталу дерегі бойынша

семестрде 1 рет

Студенттердің туыстары үшін ***

* Тек қана бакалавриаттың күндізгі бөліміне арналған.

** 2014 жылдан бері өткізілген олимпиадалар.

*** Бірінші дәрежедегі туыстығы бар туыстар: туған аға-іні/әпке-сіңлі, ері/зайыбы, ата-анасы/балалары үшін жарамды.


 

ГРАНТ

Мирас Университеті грант бөледі!

 • Байқау негізінде;
 • Мирас президенті атынан шет тілін меңгергендерге грант;
 • Оқу үздіктеріне 100% жеңілдік.

Гранттың берілуі – әңгімелесу нәтижесінде.

Мирас Университеті Президентінің грантына өтініш білдірушілеріне арналған тест тапсырмаларының үлгілері

Бөлім: грамматикалық құрылым

1. London Eye

The architects, Julia Barfiled and her husband David Marks, were the winners of the … to design a Millennium landmark. Their design was the most imaginative of all the projects.

 1. 1. competition
 2. 2. compete
 3. 3. competed
 4. 4. competes
 5. 5.competing

2. Wild Animals.

Wild animals have recently made an appearance in the back gardens of American suburbs. They have caused havoc and have … domestic pets.

 1. 1. threatened
 2. 2. threats
 3. 3. unthreatened
 4. 4. threaded
 5. 5. threatening

3. Float your troubles away

Experts have claimed that flotation therapy can … a significant number of medical conditions.

 1. 1. relieve
 2. 2. relief
 3. 3. relieving
 4. 4. the relief
 5. 5. relieved

4. Diving deeper

Free-divers are attached to a line, and then they have to take a deep …, dive as deep as they can and come up immediately.

 1. 1. breath
 2. 2. breathe
 3. 3. breathing
 4. 4. breast
 5. 5. breathes

5. Following swallows

Bert's job doesn't immediately strike you as exciting. He watches birds, Swallows, in fact. The severe weather makes their journey tougher each year. One of their main … is getting enough to eat.

 1. 1. difficulties
 2. 2. difficulty
 3. 3. difficult
 4. 4. as difficult
 5. 5. more difficult

6. Some activities are associated … young people, even though it isn't always clear why.

 1. 1. with
 2. 2. to
 3. 3. by
 4. 4. on
 5. 5. in

7. Skateboarders are expected to … teenagers, but there's no reason why people over the age of 21 shouldn't do the sport.

 1. 1. be
 2. 2. being
 3. 3. have been
 4. 4. are
 5. 5. has been

8. There’s … wrong with a grown-up gliding down the road on his or her skateboard.

 1. 1. nothing
 2. 2. no
 3. 3. nobody
 4. 4. anything
 5. 5. anybody

9. When you are 14, you are very conscious of … other people think of you.

 1. 1. what
 2. 2. when
 3. 3. that
 4. 4. whose
 5. 5. which

10. A recent survey shows that almost 90% of people believe in one sort of superstition or another and say that it influences … lives.

 1. 1. their
 2. 2. them
 3. 3. they
 4. 4. his
 5. 5. her

11. How many people could truly say they are not superstitious? One of the questions people … asked is whether they saw themselves as lucky or unlucky.

 1. 1. were
 2. 2. was
 3. 3. has been
 4. 4. had been
 5. 5. are

12. Professor Morgan Howard, who analysed the results of the survey, discovered that almost all the people who regarded themselves … lucky believed in positive superstitions

 1. 1. as
 2. 2. how
 3. 3. what a
 4. 4. such
 5. 5. too

13. Even … surprisingly, Professor Morgan Howard, who analysed the results of the survey of superstitions, discovered that people with a degree in science tend to be superstitious like people with no knowledge of science.

 1. 1. more
 2. 2. better
 3. 3. least
 4. 4. best
 5. 5. likely

14. Over the last few years there has been more interest in the subject of history. Thus, historians should be delighted at this development, shouldn't …?

 1. 1. they
 2. 2. them
 3. 3. he
 4. 4. us
 5. 5. we

15. Professors of history are not particularly happy … the increase of applicants at History Departments and have expressed concern about the quality of their students.

 1. 1. about
 2. 2. at
 3. 3. in
 4. 4. of
 5. 5. to

16. TV programmes make students… think that studying history is as simple as storytelling.

 1. 1. –
 2. 2. to
 3. 3. for
 4. 4. a
 5. 5. the

17. Documentaries on TV channels oversimplify the subject of history and concentrate … personalities in an attempt to attract audiences.

 1. 1. on
 2. 2. at
 3. 3. with
 4. 4. to
 5. 5. of

18. Many historians don't have good narrative skills, which is … so many history books are not popular with readers.

 1. 1. why
 2. 2. what
 3. 3. that
 4. 4. then
 5. 5. there

19. The Island Princess, one of the biggest passenger ships in history, is more than double … weight of the Titanic.

 1. 1. the
 2. 2. a
 3. 3. of
 4. 4. –
 5. 5. that

20. The huge weight of the Island Princess, one of the biggest passenger ships, is partly due … her enormous height.

 1. 1. to
 2. 2. at
 3. 3. as
 4. 4. in
 5. 5. of

21. There is entertainment on board of the cruise ship to suit … age and interest, from dancing to good drama.

 1. 1. every
 2. 2. the
 3. 3. very
 4. 4. some
 5. 5. few

22. Miranda Naylor, a blind accountant from Southport, has driven a car at almost 150 miles per hour … an attempt … raise money for charity.

 1. 1. in, to
 2. 2. with, to
 3. 3. in, -
 4. 4. at, with
 5. 5. at, of

23. Mrs Naylor, a blind accountant from Southport, drove a sports car at almost 150 miles per hour. She was … radio contact with her husband, Pete Naylor, who was able to give directions and advice in this way.

 1. 1. on
 2. 2. at
 3. 3. in
 4. 4. to
 5. 5. with

24. Money, raised at the ‘blind race’, will be donated to a company …. trains dogs for blind people.

 1. 1. that
 2. 2. what
 3. 3. when
 4. 4. this
 5. 5. it

25. Miranda Naylor, a blind accountant from Southport, admits that not … her sight makes life awkward sometimes.

 1. 1. having
 2. 2. have
 3. 3. had
 4. 4. has
 5. 5. to having

26. Miranda is now looking … a new challenge and would like to try motorbike riding.

 1. 1. for
 2. 2. after
 3. 3. to
 4. 4. forward to
 5. 5. at

27. Working mothers

Reliable studies have shown that the children of working mothers have no more problems than children whose mothers stay at home. Some women have invested so much in a career that they cannot … to give it up

 1. 1. decide
 2. 2. bear
 3. 3. hope
 4. 4. expect
 5. 5. take

28. Going on a Diet

Without energy, the heart cannot … blood through blood vessels and the organs cannot function.

 1. 1. pump
 2. 2. pull
 3. 3. drag
 4. 4. force
 5. 5. push

29. Mountain Climbing

Rock climbing … a combination of gymnastic ability, imagination and observation.

 1. 1. requires
 2. 2. insists
 3. 3. calls
 4. 4. orders
 5. 5. searches

30. Mountain Climbing

The most experienced climber goes first and … the other climbers which way to go.

 1. 1. show
 2. 2. indicates
 3. 3. signals
 4. 4. points
 5. 5. demonstrates
2015 ж. Мирас Университеті Президентінің грантына өтініш білдірушілеріне арналған тест тапсырмаларының үлгілері

Бөлім – сөз мазмұнын түсінуін тексеру

1. Read a passage: The shell artist.

At the age of 83 Peter Cooke has become a master of his art - making delicate and unusual objects out of the shells. ‘I shan’t be at all bothered if people don’t buy them,’ he says, as he leads me round his apartment showing his work. He points to a pair of shell-covered ornaments above a fireplace. ‘Because I have got so used to them, and to me they’re adorable. I never meant to sell my work commercially. Some of my friends came to see me about five years ago and said: “You must have an exhibition - people ought to see these. We’ll talk to a man who owns an art gallery”.’ The result was an exhibition in London, at which 70 per cent of the objects were sold. His second exhibition opened at the gallery yesterday. Considering the enormous prices the pieces command – around £2000 for the ornaments – an empty space above the fireplace would seem a small sacrifice for Cooke to make.
When did Cooke first sell his shell –covered object?

 1. 1. When he was 78.
 2. 2. At the age of 83.
 3. 3. When he was 70.
 4. 4. When his was in London.
 5. 5. In 2000.

2. Read a passage: The shell artist.

At the age of 83 Peter Cooke has become a master of his art - making delicate and unusual objects out of the shells. ‘I shan’t be at all bothered if people don’t buy them,’ he says, as he leads me round his apartment showing his work. He points to a pair of shell-covered ornaments above a fireplace. ‘Because I have got so used to them, and to me they’re adorable. I never meant to sell my work commercially. Some of my friends came to see me about five years ago and said: “You must have an exhibition- people ought to see these. We’ll talk to a man who owns an art gallery”.’ The result was an exhibition in London, at which 70 per cent of the objects were sold. His second exhibition opened at the gallery yesterday. Considering the enormous prices the pieces command – around £2000 for the ornaments – an empty space above the fireplace would seem a small sacrifice for Cooke to make.
What does an expression ‘a small sacrifice’ refer to?

 1. 1. The loss of Cooke’s ornaments.
 2. 2. The display of Cooke’s ornaments.
 3. 3. The cost of keeping Cooke’s ornaments.
 4. 4. The space required to store Cooke’s ornaments .
 5. 5. The price of Cooke’s ornaments.

3. Read an extract from a novel:

A large and healthy man, Chief inspector Douglas Pelham had for the first time in his life been seriously ill with an attack of bronchitis. When he first complained of an aching head and tightness in his chest, his wife, Molly, had tried to persuade him to go to the doctor. Convinced that the police force could not do without him, he had, as usual, ignored her and attempted to carry on working. Predictably, though he wouldn’t have listened to anyone who tried to tell him so, this had the effect of fogging his memory and shortening his temper. It was only when his colleague, Sergeant Lloyd, took the initiative and drove him to the doctor’s door that he finally gave in. By that time, he didn’t have the strength left to argue with her. In no time at all, she was taking him along the chemist’s to get his prescribed antibiotics and then home to his unsurprised wife who sent him straight to bed.
Who does ‘her’ refer to?

 1. 1. Sergeant Lloyd.
 2. 2. Molly Pelham.
 3. 3. The doctor.
 4. 4. The chemist.
 5. 5. Douglas Pelham.

4. Read an extract from a novel:

On a Saturday mornings I worked in the family shop to help my dad. But one Saturday Gran called me into her little office behind the shop. I always hated going in there. She had an electric heater on full blast, and the windows were always kept tightly closed whatever the weather. There were piles of dusty catalogues and brochures on the floor. “You’re wanting to get paid, I hear,” Gran said. “Yes, please,” I replied. It was rather like visiting the headmistress at school, so I was very quiet and respectful. Gran searched through the mess of papers on her crowded desk. Eventually she produced an official-looking leaflet and ran her fingers along the columns of figures. “How old are you?” ‘Fifteen … Gran,’ I added for extra politeness, but she looked at me as if I had been cheeky. “Full-timers at your age get forty pounds for a thirty-five-hour week,” announced in such a way as to leave no doubt that she wasn’t in favour of this. “No wonder there’s no profit in shopkeeping! So, Janet, what’s that per hour?” Question like that always flustered me. Instead of trying to work them out in my head, I would just stand there, unable to think straight. “I’ll get a pencil and paper,” I offered. “Don’t bother, snapped Gran angrily, “I’ll do it myself. I’ll give you a pound an hour; take it or leave it. ” ”I’ll take it, please.”
What does ‘fluster’ mean in the paragraph?

 1. 1. Confused.
 2. 2. Bored.
 3. 3. Angered.
 4. 4. Depressed.
 5. 5. Encouraged.

5. Read an article about Eric Plumber, a member of a part-time drama club called Globe Players.

I do about one play a year, just out of interest. But I’m quite sort of chap, not one of the world’s extroverts, and yet here I am in an extrovert field, doing theatrical activities. There is sort of magic to the theatre. There’s a sense of togetherness with the rest of the actors in the cast. When a play is over, on the last night, there’s a combination of anticlimax and relief. It’s rather nice to think you will be able to do all the things that you weren’t able to do when the play was on. But there’s also a sense of loss, so you look forward to the next play.
What is Eric’s attitude to his playing skills?

 1. 1. He thinks that acting is out of character for him.
 2. 2. He has low motivation for acting.
 3. 3. He believes that his sociable character contribute to his acting.
 4. 4. His ability to live in the character helps him a lot in playing.
 5. 5. He has difficulty finding suitable roles.

6. Read an article about Clare MacDonald, a member of a part-time drama club called Globe Players.

When I was at school, I used to think I’d rather like to go on stage. But then other things came along. One job I did was as a stewardess for an airline. That’s like giving a performance. I left the airline and joined The Globe Players. My husband will always come to performances, but he does tend to moan a bit because he feels it takes up too much time. As a club I feel we are very professional. I do about one play a year, which quite enough for me. Obviously, there are fewer parts as you get older, particularly for women: one can no longer play Julliet or other young parts, which I feel sad about.
What is the challenge for Clare at the theater?

 1. 1. She has difficulty finding suitable roles.
 2. 2. She thinks that acting is out of character for her.
 3. 3. Her family members are happy for her to take part in performances.
 4. 4. She had some theatre experience before joining The Globe Players.
 5. 5. She used to play Juliiet at school theatre.

7. Read an article about Robin Wilson, a member of a part-time drama club called Globe Players.

I work behind the scenes with The Globe Players because it’s always a challenge. For instance, the last play I did needed a full-sized, working swimming pool. Well, most amateur theatres have a bucket of water in the wings. But our director said, ‘I want a real swimming pool on that set. Go away and do it.’ It was something different. And quite a lot of amateur societies came to see if they could do it – and a lot of them decided they couldn’t.
Which statement is true to Robin?

 1. 1. Hementions the publicity they sometimes receive.
 2. 2. He has a high opinion of The Globe Players.
 3. 3. He has mixed feelings about finishing a show.
 4. 4. He enjoys being with people who have different ideas.
 5. 5. He doubts his ability to perform.

8. Read an article ‘Adventure World – The Jeffree family’, about a theme park in Britain. A family took part in a survey on it and expressed their opinion.

After seven hours we felt there was still a lot to see. The children loved the Big Top Circul, which had a fantastic trapeze act and kept us on the edge of our seats. We went on the Terror Line and, although the girls were rather scared and kept their eyes shut most of the time, they said they’d enjoyed it. Their favourtie ride was Running River, where you think you’re going to get soaked, but you don’t. For younger children, Toy Land is great fun. The children had a look at the new ride, Fear Factor, but we breathed a sigh of relief when they found that they were too small to go on it! The park is so well designed that even queuing fro rides isn’t too boring. It’s spotless clean, and the staff are great. On one ride I couldn’t sit with both girls, so a member of staff offered to go with one of them.
Which statement states for Adventure World?

 1. 1. We were glad that the children couldn’t go on a certain ride.
 2. 2. The manner of some employees seemed rather unfriendly.
 3. 3. The children were all young enough to enjoy it.
 4. 4. It was good that you could find somewhere to rest.
 5. 5. There were quite long queues for each ride.

9. Read an extract from an article ‘A Chip off the Old Block’. How much are children influenced in their choice of profession by their parents. Sue Smith shares her experience.

My mother’s a nuclear physicist, which sounds very exciting. The truth is it’s tough profession. For years my mother wasn’t getting paid very well at the institute where she worked. That’s one of the things that discouraged me from going into the same sort of work. And I just don’t think it’s a very interesting job. Of course it sounds very important, but as far as I can see, you spend most of the day at a desk doing hundreds of calculations, and then checking and rechecking them. My mother did try to motivate me to take an interest in science subjects when I was about 14 or 15, and I think she’d be secretly pleased if I wanted to be a scientist, but she’s never put any sort of pressure on me. But I know she also thinks –as I do – that there aren’t so many jobs available in pure research, which is what she does.
Which statement is true to Sue Smith’s experience?

 1. 1. She feels she has not been influenced in choosing a career.
 2. 2. Her mother told a lot about her profession.
 3. 3. She demonstrated great interest in science subjects.
 4. 4. She comes from a long line of people in this profession.
 5. 5. She experiences pressure to follow the same profession.

10. Read an extract from an article ‘Environmental Awareness Day’ about the activities organized by Plumpton High School.

This school decided to arrange a variety of activities, some aimed at achieving a better understanding of environmental problems, and others designed to be of practical help. For instance, the school magazine brought out a special edition on the subject, full of articles and stories where pupils expressed their feelings about the threats facing our environment. In another attempt to find out for themselves how serious these threats really are, the pupils decided to study the problem of pollution by making a survey, run by the Science Department, into air pollution in the local shopping centre. On the practical side, the school held a sponsored walk and handed over $750 to the World Wildlife Fund. Pupils prepared a campaign to ban cars from the city centre and reduce traffic congestion. They cycled though the city and handed out brochures about the benefits of cycling and walking. This gained a lot of publicity for the school.
Which statement states for the activities of Plumpton High School?

 1. 1. It encouraged the use of bicycles.
 2. 2. It is located in the city centre.
 3. 3. It decided to protect historical site.
 4. 4. It started issuing environmental magazine.
 5. 5. It improved research skills on environmental issues with their students.

Тест пен әңгімелесудің өтетін күні мен орны туралы толығырақ мәліметті Мирас университетінің қабылдау комиссиясынан біле аласыздар.


 

 

Joomla Plugins

Жаңалықтар

Dear friends! Youth, leaders of tomorrow, must actively participate in the process of solving global problems. They must join their efforts at the international level. The UN Model Conference is a ...
Access бағдарламасының студенттері 20-22 маусым аралығында жазғы лагерін «Мирас» университетінің базасында өткізді. Жазғы лагер қала сыртында болмағанына қарамастан студенттер өз уақыттарын қызықты ...
2018 ж. 11 мамыр күні  «Мирас» университеті «Бухгалтерлер ассоциациясы» кәсіби ұйымымен бірлесе отырып Бухгалтерлік есеп бойынша і қалалық жоо-аралық олимпиада өткізді.
26-ші ақпанда Туркестан қаласындағы  Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ  «Көшбасшылық дағдыларды дамыту» тақырыпта жастар форумы өтті. Осы форумға «Мирас» университетінен президент кеңесшісі, ф.ғ.к. Османова ...
Қамқоршылар кеңесін құру туралы және оның құрамында қатысу бойынша өтініштерді қабылдау туралы хабарлайды. Өтініштерді жергілікті өкілетті органдардың; атқарушы және құқыққорғау органдарының ...
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІРІНШІ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚОРЫ «EЛБАСЫ» Қазақстанда және шетелде өткізілетін ғылыми конференцияларда, симпозиумдарда, семинарларда, конгрестерде жас ғалымдар мен университет ...
Өзіңді үздік спикер ретінде ТEDx форматындағы “MirasTalks” конференциясына қатысуға шақырамыз. Ғылымға, білімге, бизнеске байланысты өз идеяңды өзгелермен бөліс те, “Best Speaker” немесе “Best ...
Құрметті мектеп түлектері мен олардың ата-аналары! Курс Иляева,3 көшесіндегi «Мирас» университетінің ғимаратында өтеді. Барлық сұрақтар бойынша 8 708 254 87 03 нөмеріне хабарласыңыз