Құрметті студент!
Сіз өзіңізбен байланысу мәліметтерін қалдырмағандықтан, толық ақпарат алу үшін Студенттерге қызмет көрсету орталығына баруыңызды сұраймыз.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» №19 бұйрығының негізінде:

«3. Күндізгі және кешкі оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін қабылдаушы білім беру ұйымының басшысы жазғы және қысқы демалыс кезеңінде, бірақ кезекті академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей қарастырады. Сырттай оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін білім беру ұйымының басшысы бір ай ішінде, бірақ қабылдаушы білім беру ұйымының кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей қарастыратынын» Сізге хабарлаймыз.

Сіз көрсетілген мерзімде өтініш жаза аласыз.

 

 

 

­

Ask your question to the Rector

Latest News

November 21, 2019 in 312 classroom lecturer V.I. Sultanova Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the University conducted a lecture for 1st year students on the topic: “Religious ...
On November 19, 2019, at the Miras University, was held a meeting with the religious expert of KSU “Center of  the Study of Religious Issues” of the Department of Internal Politics of Religious ...
On 11/14/2019 at 11-30 ( 204 room) lecturer from the limited partnership of Center for Legal Protection “Zan Talaby” Yunusov Murad Avazovich hold on  a lecture on the topic: “Chase the virus, not ...
On November 11, 2019, in 312 classrooms, lecturers of IEG (informational explanatory group) held a lecture on the theme “The Republic of Kazakhstan - a secular state” Lecturer Shintayeva F.E. talked ...
On October 26, 2019, Candidate of Law, Senior Lecturer Imashev B.E.was held a lecture for first-year students, Topic of the lecture: “Anti-corruption policy”
On October 16, 2019, an open thematic hour was held for students of the RET-811k1, RET-811k2 groups on the theme: “Rukhani zhangyru - the basis of spiritual and moral education of a person”. ...
On September 25, 2019, Candidate of Law science. senior lecturer K. Utarov was held a lecture for the first-year students of the Law and Customs direction, The topic was: “Criminal liability for ...
On October 10, 2019, a legal lecture was held for 2nd year students of the direction of OP Design. Lecturer: Candidate of Law, Senior Lecturer Imashev B.E. The topic of the lecture: “The concept and ...